آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ایران (گمرک – کشور – تعرفه) در سال ۱۳۹۵

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامی کالاها

جهت جستجوی دقیق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائید.
در صورت نیاز می توانید از لینک زیر شماره تعرفه کالای مورد نظر را بدست آورید.

نام کشور
نام گمرک
سال
آمار صادرات سال ۱۳۹۵ (گمرک – کشور – تعرفه)
ردیف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمایش جزئیات
۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) چین ۲,۵۹۳,۲۹۴,۲۳۷ $
۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) جمهوری کره ۱,۸۸۳,۸۱۳,۱۰۶ $
۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) امارات متحده عربی ۱,۸۰۶,۸۹۵,۶۱۱ $
۴ ۱۳۹۵ بازرگان ترکیه ۱,۷۸۳,۱۹۷,۷۸۷ $
۵ ۱۳۹۵ شهیدرجایی چین ۹۸۳,۰۹۹,۸۳۹ $
۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) هند ۷۱۴,۸۵۰,۴۴۴ $
۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) ژاپن ۶۵۳,۸۳۲,۴۵۴ $
۸ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی چین ۶۰۲,۴۹۷,۹۲۱ $
۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی امارات متحده عربی ۵۳۸,۵۶۵,۰۷۳ $
۱۰ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی امارات متحده عربی ۴۹۶,۶۵۳,۱۲۵ $
۱۱ ۱۳۹۵ غرب تهران عراق ۴۷۲,۶۹۶,۱۲۴ $
۱۲ ۱۳۹۵ مشهد افغانستان ۳۹۶,۵۸۲,۴۵۴ $
۱۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی هند ۳۷۵,۷۹۶,۶۶۰ $
۱۴ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی امارات متحده عربی ۳۴۹,۰۱۵,۲۲۷ $
۱۵ ۱۳۹۵ مهران عراق ۳۳۸,۰۷۹,۲۶۳ $
۱۶ ۱۳۹۵ شلمچه عراق ۳۰۶,۴۵۸,۴۹۱ $
۱۷ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی هند ۲۸۸,۳۳۵,۴۲۸ $
۱۸ ۱۳۹۵ کرمانشاه عراق ۲۵۳,۶۹۶,۴۹۸ $
۱۹ ۱۳۹۵ شهید باهنر ایتالیا ۲۲۲,۸۶۳,۵۴۶ $
۲۰ ۱۳۹۵ شهید باهنر عمان ۲۱۶,۹۵۳,۲۰۱ $
۲۱ ۱۳۹۵ شهید باهنر امارات متحده عربی ۲۱۳,۰۴۸,۳۰۶ $
۲۲ ۱۳۹۵ پرویزخان عراق ۱۹۶,۸۱۵,۷۴۷ $
۲۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ امارات متحده عربی ۱۷۸,۷۸۰,۱۳۴ $
۲۴ ۱۳۹۵ غرب تهران افغانستان ۱۶۶,۰۷۲,۶۲۲ $
۲۵ ۱۳۹۵ چذابه -مرزبستان عراق ۱۵۴,۵۶۰,۵۵۷ $
۲۶ ۱۳۹۵ تبریز عراق ۱۵۲,۴۹۹,۵۸۱ $
۲۷ ۱۳۹۵ قزوین عراق ۱۵۲,۳۲۱,۶۳۷ $
۲۸ ۱۳۹۵ باشماق عراق ۱۴۹,۶۹۱,۴۶۱ $
۲۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر عراق ۱۴۹,۴۷۱,۱۱۰ $
۳۰ ۱۳۹۵ شهید باهنر چین ۱۳۲,۷۷۴,۵۰۵ $
۳۱ ۱۳۹۵ یزد عراق ۱۲۶,۸۵۴,۷۱۲ $
۳۲ ۱۳۹۵ شهیدرجایی ترکیه ۱۰۹,۰۱۵,۴۶۵ $
۳۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی ویتنام ۱۰۸,۷۱۷,۵۰۱ $
۳۴ ۱۳۹۵ شهید باهنر اسپانیا ۱۰۳,۵۴۸,۲۰۳ $
۳۵ ۱۳۹۵ جلفا آذربایجان ۱۰۳,۰۵۳,۳۲۳ $
۳۶ ۱۳۹۵ نوردوز ارمنستان ۱۰۲,۶۰۶,۸۱۲ $
۳۷ ۱۳۹۵ پیرانشهر عراق ۱۰۱,۵۴۵,۳۳۲ $
۳۸ ۱۳۹۵ بازارچه میلک افغانستان ۹۷,۰۲۴,۰۰۲ $
۳۹ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی تایوان ۹۶,۰۲۶,۴۹۴ $
۴۰ ۱۳۹۵ اصفهان عراق ۹۴,۸۹۳,۴۰۲ $
۴۱ ۱۳۹۵ اراک ترکیه ۹۳,۳۷۰,۰۰۷ $
۴۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی جمهوری عربی سوریه ۸۹,۸۰۸,۱۴۲ $
۴۳ ۱۳۹۵ شهید باهنر تایوان ۸۷,۸۹۴,۱۴۵ $
۴۴ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی تایلند ۸۴,۱۵۴,۷۶۴ $
۴۵ ۱۳۹۵ شهید باهنر تایلند ۷۷,۷۲۳,۲۹۶ $
۴۶ ۱۳۹۵ شهیدرجایی عمان ۷۶,۹۰۹,۸۲۲ $
۴۷ ۱۳۹۵ غرب تهران آلمان ۷۵,۶۵۷,۶۵۲ $
۴۸ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی مصر ۷۵,۳۴۶,۸۵۴ $
۴۹ ۱۳۹۵ اراک افغانستان ۷۴,۸۳۸,۳۲۴ $
۵۰ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی عراق ۷۱,۱۷۹,۸۵۵ $
۵۱ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی ترکیه ۷۰,۵۲۷,۴۷۵ $
۵۲ ۱۳۹۵ مشهد ترکمنستان ۷۰,۰۶۹,۲۵۵ $
۵۳ ۱۳۹۵ آستارا آذربایجان ۶۹,۸۱۸,۹۰۰ $
۵۴ ۱۳۹۵ بندر لنگه امارات متحده عربی ۶۷,۴۹۱,۲۶۶ $
۵۵ ۱۳۹۵ غرب تهران ترکیه ۶۵,۱۸۶,۷۸۶ $
۵۶ ۱۳۹۵ دوغارون افغانستان ۵۹,۱۰۵,۷۷۳ $
۵۷ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی عمان ۵۸,۸۸۲,۸۹۱ $
۵۸ ۱۳۹۵ تبریز ترکیه ۵۶,۵۶۹,۴۶۸ $
۵۹ ۱۳۹۵ غرب تهران پاکستان ۵۶,۱۵۷,۰۳۲ $
۶۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی هنگ کنگ ۵۵,۱۴۲,۸۲۷ $
۶۱ ۱۳۹۵ میلک افغانستان ۵۳,۸۶۲,۹۸۰ $
۶۲ ۱۳۹۵ سهلان ترکیه ۵۳,۸۳۳,۵۰۴ $
۶۳ ۱۳۹۵ خارک چین ۵۲,۹۵۱,۳۳۳ $
۶۴ ۱۳۹۵ سیرجان ازبکستان ۵۱,۰۷۵,۴۰۵ $
۶۵ ۱۳۹۵ مشهد عراق ۵۰,۴۹۵,۹۸۲ $
۶۶ ۱۳۹۵ اینچه برون عراق ۵۰,۱۹۱,۵۴۶ $
۶۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ هند ۴۹,۶۱۳,۶۸۶ $
۶۸ ۱۳۹۵ شهرکرد عراق ۴۶,۶۸۵,۲۷۹ $
۶۹ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی چین ۴۵,۵۵۱,۵۷۷ $
۷۰ ۱۳۹۵ شهید باهنر ترکیه ۴۴,۵۰۱,۲۰۲ $
۷۱ ۱۳۹۵ زاهدان پاکستان ۴۴,۲۱۲,۴۰۸ $
۷۲ ۱۳۹۵ اصفهان پاکستان ۴۳,۱۳۴,۹۰۳ $
۷۳ ۱۳۹۵ شهید باهنر هند ۴۲,۲۱۸,۷۱۶ $
۷۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) ترکیه ۴۰,۹۰۲,۱۴۴ $
۷۵ ۱۳۹۵ قم عراق ۴۰,۷۹۱,۶۷۰ $
۷۶ ۱۳۹۵ ماهیرود افغانستان ۴۰,۷۸۱,۴۸۶ $
۷۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) اندونزی ۴۰,۵۸۷,۵۹۶ $
۷۸ ۱۳۹۵ اصفهان افغانستان ۴۰,۴۲۲,۰۹۰ $
۷۹ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی عراق ۴۰,۲۲۱,۲۶۳ $
۸۰ ۱۳۹۵ ساوه عراق ۴۰,۲۱۰,۱۰۳ $
۸۱ ۱۳۹۵ سهلان عراق ۳۸,۴۹۵,۸۵۷ $
۸۲ ۱۳۹۵ اینچه برون ترکمنستان ۳۸,۲۶۳,۰۵۹ $
۸۳ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی هند ۳۷,۲۱۰,۲۱۷ $
۸۴ ۱۳۹۵ اصفهان ترکمنستان ۳۶,۶۸۶,۹۴۹ $
۸۵ ۱۳۹۵ مشهد امارات متحده عربی ۳۶,۲۸۸,۶۵۳ $
۸۶ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان عراق ۳۶,۲۸۰,۳۵۵ $
۸۷ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی برزیل ۳۶,۲۶۰,۰۰۰ $
۸۸ ۱۳۹۵ زنجان ترکیه ۳۶,۱۱۹,۰۵۳ $
۸۹ ۱۳۹۵ یزد افغانستان ۳۵,۶۱۳,۲۵۹ $
۹۰ ۱۳۹۵ شهید باهنر بلژیک ۳۴,۷۸۸,۶۸۸ $
۹۱ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی مالتا ۳۴,۷۶۶,۵۹۹ $
۹۲ ۱۳۹۵ ذوب آهن اصفهان افغانستان ۳۴,۳۹۴,۸۵۰ $
۹۳ ۱۳۹۵ ذوب آهن اصفهان عراق ۳۴,۱۰۶,۰۴۹ $
۹۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) پاکستان ۳۳,۹۰۸,۳۵۱ $
۹۵ ۱۳۹۵ مشهد تاجیکستان ۳۳,۶۱۴,۱۸۸ $
۹۶ ۱۳۹۵ شهیدرجایی بنگلادش ۳۳,۵۳۸,۶۱۶ $
۹۷ ۱۳۹۵ غرب تهران ترکمنستان ۳۳,۴۴۳,۶۶۶ $
۹۸ ۱۳۹۵ سمنان عراق ۳۲,۹۵۴,۹۵۳ $
۹۹ ۱۳۹۵ غرب تهران ایالات متحده آمریکا ۳۱,۹۴۷,۲۴۱ $
۱۰۰ ۱۳۹۵ آستارا فدراسیون روسیه ۳۰,۴۶۲,۳۹۹ $
۱۰۱ ۱۳۹۵ اراک عراق ۲۸,۹۹۱,۱۸۶ $
۱۰۲ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی مراکش ۲۸,۹۵۶,۹۳۹ $
۱۰۳ ۱۳۹۵ همدان عراق ۲۸,۸۸۸,۱۸۵ $
۱۰۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام عراق ۲۸,۰۲۵,۳۲۸ $
۱۰۵ ۱۳۹۵ یزد پاکستان ۲۷,۹۱۰,۶۱۲ $
۱۰۶ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی مصر ۲۷,۸۶۲,۹۲۲ $
۱۰۷ ۱۳۹۵ بیرجند افغانستان ۲۷,۶۹۸,۶۴۲ $
۱۰۸ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی جمهوری کره ۲۷,۶۳۱,۶۳۳ $
۱۰۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی اردن ۲۷,۴۷۴,۶۰۹ $
۱۱۰ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) کویت ۲۷,۴۱۴,۷۴۹ $
۱۱۱ ۱۳۹۵ خسروی عراق ۲۷,۲۲۲,۷۷۴ $
۱۱۲ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی پاکستان ۲۶,۷۷۱,۹۰۰ $
۱۱۳ ۱۳۹۵ بازارچه ماهیرود افغانستان ۲۶,۳۰۷,۴۳۷ $
۱۱۴ ۱۳۹۵ لطف آباد ترکمنستان ۲۵,۴۲۷,۱۰۷ $
۱۱۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه دوغارون افغانستان ۲۵,۳۲۸,۳۳۴ $
۱۱۶ ۱۳۹۵ کرمان آلمان ۲۵,۳۰۰,۵۵۳ $
۱۱۷ ۱۳۹۵ شهیدرجایی تایوان ۲۵,۰۴۲,۱۳۹ $
۱۱۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی اندونزی ۲۴,۱۵۵,۵۵۴ $
۱۱۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی استرالیا ۲۴,۰۱۷,۰۳۹ $
۱۲۰ ۱۳۹۵ ارومیه عراق ۲۳,۵۷۲,۹۷۱ $
۱۲۱ ۱۳۹۵ سیرجان تاجیکستان ۲۳,۵۵۶,۶۵۰ $
۱۲۲ ۱۳۹۵ شهیدرجایی جمهوری کره ۲۳,۳۰۱,۴۷۳ $
۱۲۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی ۲۳,۰۷۹,۳۹۱ $
۱۲۴ ۱۳۹۵ شهیدرجایی پاکستان ۲۳,۰۵۱,۳۰۴ $
۱۲۵ ۱۳۹۵ خارک امارات متحده عربی ۲۳,۰۰۵,۶۰۹ $
۱۲۶ ۱۳۹۵ فرودگاه شیراز عراق ۲۲,۸۴۶,۰۷۱ $
۱۲۷ ۱۳۹۵ شهیدرجایی موزامبیک ۲۲,۶۷۳,۵۷۰ $
۱۲۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی میانمار ۲۲,۵۹۲,۵۷۲ $
۱۲۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز افغانستان ۲۲,۲۹۴,۴۵۷ $
۱۳۰ ۱۳۹۵ اراک ترکمنستان ۲۲,۲۸۲,۹۵۳ $
۱۳۱ ۱۳۹۵ مشهد اسپانیا ۲۲,۱۲۵,۰۵۵ $
۱۳۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) بلژیک ۲۱,۸۱۳,۵۶۲ $
۱۳۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان امارات متحده عربی ۲۱,۸۱۰,۰۳۷ $
۱۳۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز عراق ۲۱,۷۶۴,۳۵۱ $
۱۳۵ ۱۳۹۵ شهید باهنر برزیل ۲۱,۰۹۲,۱۷۵ $
۱۳۶ ۱۳۹۵ کرمان هنگ کنگ ۲۰,۸۳۳,۹۲۵ $
۱۳۷ ۱۳۹۵ ملایر عراق ۲۰,۶۴۳,۰۲۷ $
۱۳۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عراق ۲۰,۶۰۸,۱۵۶ $
۱۳۹ ۱۳۹۵ بازارچه میرجاوه پاکستان ۲۰,۵۳۳,۷۴۹ $
۱۴۰ ۱۳۹۵ قزوین ترکیه ۲۰,۵۱۴,۱۳۷ $
۱۴۱ ۱۳۹۵ سیرجان هنگ کنگ ۲۰,۰۸۲,۱۹۵ $
۱۴۲ ۱۳۹۵ کرمان امارات متحده عربی ۲۰,۰۴۶,۹۰۱ $
۱۴۳ ۱۳۹۵ مشهد قزاقستان ۱۹,۱۱۶,۹۴۰ $
۱۴۴ ۱۳۹۵ اصفهان ترکیه ۱۸,۴۲۷,۱۹۷ $
۱۴۵ ۱۳۹۵ زنجان عراق ۱۸,۰۴۷,۷۲۲ $
۱۴۶ ۱۳۹۵ خارک هند ۱۷,۸۵۲,۵۴۹ $
۱۴۷ ۱۳۹۵ تبریز گرجستان ۱۷,۷۲۳,۰۳۵ $
۱۴۸ ۱۳۹۵ قزوین افغانستان ۱۷,۲۰۵,۲۴۱ $
۱۴۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان هنگ کنگ ۱۷,۰۰۸,۴۰۰ $
۱۵۰ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی آذربایجان ۱۶,۹۵۰,۱۰۱ $
۱۵۱ ۱۳۹۵ شهید باهنر لهستان ۱۶,۹۲۹,۳۰۶ $
۱۵۲ ۱۳۹۵ سیرجان ویتنام ۱۶,۸۶۲,۰۰۰ $
۱۵۳ ۱۳۹۵ شهید باهنر پاکستان ۱۶,۸۵۷,۱۶۹ $
۱۵۴ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان افغانستان ۱۶,۷۲۱,۳۸۱ $
۱۵۵ ۱۳۹۵ کرمانشاه عمان ۱۶,۶۹۱,۹۹۶ $
۱۵۶ ۱۳۹۵ سیرجان عراق ۱۶,۵۸۸,۰۰۸ $
۱۵۷ ۱۳۹۵ شهیدرجایی مالزی ۱۶,۵۱۱,۸۰۲ $
۱۵۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی کنیا ۱۶,۴۶۴,۶۵۷ $
۱۵۹ ۱۳۹۵ سهلان افغانستان ۱۶,۲۶۷,۰۲۸ $
۱۶۰ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی بنگلادش ۱۶,۰۷۷,۱۶۵ $
۱۶۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان هند ۱۵,۶۸۹,۵۴۲ $
۱۶۲ ۱۳۹۵ شهید باهنر قطر ۱۵,۵۲۸,۱۸۱ $
۱۶۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی جمهوری متحده تانزانیا ۱۵,۴۷۱,۳۲۶ $
۱۶۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ ویتنام ۱۵,۳۶۱,۸۲۰ $
۱۶۵ ۱۳۹۵ تبریز افغانستان ۱۵,۲۹۹,۳۷۰ $
۱۶۶ ۱۳۹۵ غرب تهران اسپانیا ۱۴,۶۷۵,۶۰۲ $
۱۶۷ ۱۳۹۵ سمنان افغانستان ۱۴,۶۴۵,۲۶۸ $
۱۶۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) ایتالیا ۱۴,۳۶۸,۷۰۸ $
۱۶۹ ۱۳۹۵ ساوه افغانستان ۱۴,۱۷۶,۷۶۱ $
۱۷۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان ۱۴,۱۴۸,۹۰۱ $
۱۷۱ ۱۳۹۵ شهیدرجایی سری لانکا ۱۳,۵۵۶,۵۴۹ $
۱۷۲ ۱۳۹۵ شهیدرجایی تایلند ۱۳,۴۹۲,۷۷۰ $
۱۷۳ ۱۳۹۵ سنندج عراق ۱۳,۴۲۳,۰۰۴ $
۱۷۴ ۱۳۹۵ شهیدرجایی جیبوتی ۱۳,۴۰۷,۳۳۶ $
۱۷۵ ۱۳۹۵ زاهدان افغانستان ۱۳,۴۰۲,۴۷۱ $
۱۷۶ ۱۳۹۵ غرب تهران ایتالیا ۱۳,۳۶۳,۵۱۶ $
۱۷۷ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی کویت ۱۳,۲۳۶,۷۳۰ $
۱۷۸ ۱۳۹۵ ارومیه ترکیه ۱۳,۱۰۴,۲۴۳ $
۱۷۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ترکیه ۱۳,۰۶۱,۸۵۰ $
۱۸۰ ۱۳۹۵ غرب تهران لبنان ۱۲,۹۷۴,۱۹۵ $
۱۸۱ ۱۳۹۵ سرخس ترکمنستان ۱۲,۹۰۴,۲۶۳ $
۱۸۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان قزاقستان ۱۲,۹۰۴,۱۶۶ $
۱۸۳ ۱۳۹۵ سیرجان سومالی ۱۲,۸۸۹,۵۳۲ $
۱۸۴ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی تایوان ۱۲,۸۷۹,۳۰۸ $
۱۸۵ ۱۳۹۵ شهید باهنر مراکش ۱۲,۸۲۶,۵۴۳ $
۱۸۶ ۱۳۹۵ ساری عراق ۱۲,۷۱۰,۶۷۴ $
۱۸۷ ۱۳۹۵ قم افغانستان ۱۲,۳۳۰,۹۲۶ $
۱۸۸ ۱۳۹۵ مجتمع فولاد مبارکه افغانستان ۱۲,۲۸۸,۶۹۲ $
۱۸۹ ۱۳۹۵ سهلان ایتالیا ۱۲,۱۳۵,۷۵۵ $
۱۹۰ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه ۱۲,۰۶۱,۴۱۹ $
۱۹۱ ۱۳۹۵ امیرآباد ترکمنستان ۱۲,۰۱۳,۹۹۸ $
۱۹۲ ۱۳۹۵ ساوه پاکستان ۱۱,۸۸۰,۱۵۷ $
۱۹۳ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی افغانستان ۱۱,۶۶۲,۶۹۷ $
۱۹۴ ۱۳۹۵ قم امارات متحده عربی ۱۱,۶۰۷,۲۱۳ $
۱۹۵ ۱۳۹۵ مشهد ازبکستان ۱۱,۴۰۹,۰۴۴ $
۱۹۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) موزامبیک ۱۱,۳۳۹,۱۲۴ $
۱۹۷ ۱۳۹۵ مجتمع فولاد مبارکه عراق ۱۱,۳۱۷,۹۱۹ $
۱۹۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) عراق ۱۱,۲۹۳,۶۴۰ $
۱۹۹ ۱۳۹۵ تبریز پاکستان ۱۱,۱۱۶,۹۸۹ $
۲۰۰ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی اردن ۱۰,۹۵۴,۷۳۱ $
۲۰۱ ۱۳۹۵ یزد هلند ۱۰,۷۰۲,۶۹۲ $
۲۰۲ ۱۳۹۵ شهیدرجایی کویت ۱۰,۶۲۴,۴۶۷ $
۲۰۳ ۱۳۹۵ غرب تهران انگلستان ۱۰,۵۹۶,۹۸۸ $
۲۰۴ ۱۳۹۵ یزد ترکیه ۱۰,۵۱۱,۸۱۶ $
۲۰۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) آفریقای جنوبی ۱۰,۳۴۴,۱۱۴ $
۲۰۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز امارات متحده عربی ۱۰,۳۱۴,۷۲۴ $
۲۰۷ ۱۳۹۵ قزوین ترکمنستان ۱۰,۲۴۳,۴۸۰ $
۲۰۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایالات متحده آمریکا ۱۰,۲۳۳,۰۹۴ $
۲۰۹ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود عراق ۱۰,۲۳۱,۸۶۲ $
۲۱۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ژاپن ۱۰,۱۹۵,۷۸۴ $
۲۱۱ ۱۳۹۵ شهیدرجایی ایتالیا ۹,۹۴۸,۵۲۳ $
۲۱۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان آلمان ۹,۸۱۶,۷۰۰ $
۲۱۳ ۱۳۹۵ بجنورد افغانستان ۹,۸۱۱,۳۲۶ $
۲۱۴ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی ترکیه ۹,۷۹۵,۳۳۴ $
۲۱۵ ۱۳۹۵ مشهد قرقیزستان ۹,۶۷۷,۵۱۶ $
۲۱۶ ۱۳۹۵ غرب تهران ازبکستان ۹,۵۵۶,۳۸۶ $
۲۱۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فدراسیون روسیه ۹,۵۲۱,۷۵۳ $
۲۱۸ ۱۳۹۵ مشهد هنگ کنگ ۹,۳۸۶,۶۸۶ $
۲۱۹ ۱۳۹۵ بازارچه مرزی ریمدان پاکستان ۹,۳۷۶,۶۳۵ $
۲۲۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی سودان ۹,۲۰۳,۴۱۹ $
۲۲۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) مکزیک ۸,۹۷۹,۸۴۰ $
۲۲۲ ۱۳۹۵ بناب اسپانیا ۸,۹۵۳,۰۶۶ $
۲۲۳ ۱۳۹۵ مشهد چین ۸,۸۳۸,۹۹۷ $
۲۲۴ ۱۳۹۵ خرم آباد ترکیه ۸,۸۰۹,۶۹۷ $
۲۲۵ ۱۳۹۵ یزد جمهوری عربی سوریه ۸,۶۹۹,۶۱۸ $
۲۲۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام افغانستان ۸,۶۸۸,۶۱۰ $
۲۲۷ ۱۳۹۵ مشهد پاکستان ۸,۶۵۴,۹۰۶ $
۲۲۸ ۱۳۹۵ بازارچه پیشین پاکستان ۸,۶۴۰,۱۵۰ $
۲۲۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر افغانستان ۸,۴۷۳,۰۱۶ $
۲۳۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آلمان ۸,۴۷۱,۰۸۸ $
۲۳۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) ازبکستان ۸,۴۶۸,۱۹۲ $
۲۳۲ ۱۳۹۵ سیرجان قزاقستان ۸,۱۵۹,۷۲۵ $
۲۳۳ ۱۳۹۵ ساری ترکمنستان ۸,۱۵۳,۶۴۴ $
۲۳۴ ۱۳۹۵ آبادان کویت ۸,۱۴۵,۴۷۱ $
۲۳۵ ۱۳۹۵ خرم آباد افغانستان ۸,۰۴۸,۴۳۷ $
۲۳۶ ۱۳۹۵ کرمان قزاقستان ۷,۷۸۷,۸۰۵ $
۲۳۷ ۱۳۹۵ یزد هند ۷,۷۸۵,۳۴۱ $
۲۳۸ ۱۳۹۵ سهلان بلغارستان ۷,۷۱۶,۸۷۴ $
۲۳۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) تایوان ۷,۶۷۷,۴۴۸ $
۲۴۰ ۱۳۹۵ کرمان لبنان ۷,۶۶۱,۰۰۵ $
۲۴۱ ۱۳۹۵ کرمانشاه افغانستان ۷,۶۰۶,۸۱۹ $
۲۴۲ ۱۳۹۵ شهید باهنر اردن ۷,۵۹۴,۸۱۹ $
۲۴۳ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان ۷,۵۴۱,۸۵۸ $
۲۴۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ کویت ۷,۵۲۷,۶۷۶ $
۲۴۵ ۱۳۹۵ غرب تهران قزاقستان ۷,۵۲۱,۰۷۳ $
۲۴۶ ۱۳۹۵ اهواز عراق ۷,۴۲۵,۷۰۷ $
۲۴۷ ۱۳۹۵ شهیدرجایی قطر ۷,۳۴۴,۵۹۱ $
۲۴۸ ۱۳۹۵ قزوین پاکستان ۷,۳۴۳,۴۴۷ $
۲۴۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی لبنان ۷,۳۳۵,۸۷۴ $
۲۵۰ ۱۳۹۵ قم جمهوری کره ۷,۳۲۹,۸۲۰ $
۲۵۱ ۱۳۹۵ غرب تهران هند ۷,۳۲۲,۸۷۱ $
۲۵۲ ۱۳۹۵ بیله سوار آذربایجان ۷,۲۹۸,۹۳۴ $
۲۵۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی برزیل ۷,۲۷۴,۵۲۲ $
۲۵۴ ۱۳۹۵ کرمان هند ۷,۲۴۷,۱۵۳ $
۲۵۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ قطر ۷,۱۵۸,۶۷۰ $
۲۵۶ ۱۳۹۵ غرب تهران آذربایجان ۷,۰۱۴,۵۹۲ $
۲۵۷ ۱۳۹۵ خارک ترکیه ۶,۹۸۹,۴۴۹ $
۲۵۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی آلمان ۶,۹۷۴,۵۱۵ $
۲۵۹ ۱۳۹۵ باجگیران ترکمنستان ۶,۹۳۳,۲۹۸ $
۲۶۰ ۱۳۹۵ تبریز ارمنستان ۶,۸۷۸,۴۴۴ $
۲۶۱ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی ازبکستان ۶,۷۲۵,۸۸۵ $
۲۶۲ ۱۳۹۵ شهید باهنر جمهوری کره ۶,۶۹۱,۵۰۰ $
۲۶۳ ۱۳۹۵ خارک سایر کشورهای خارجی ۶,۶۴۴,۸۷۰ $
۲۶۴ ۱۳۹۵ میرجاوه پاکستان ۶,۵۳۳,۶۲۴ $
۲۶۵ ۱۳۹۵ خارک پاکستان ۶,۴۱۰,۶۳۳ $
۲۶۶ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی کنیا ۶,۳۹۳,۴۲۴ $
۲۶۷ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی عمان ۶,۳۷۶,۱۰۱ $
۲۶۸ ۱۳۹۵ غرب تهران تاجیکستان ۶,۳۶۶,۸۲۳ $
۲۶۹ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی رومانی ۶,۳۱۷,۶۹۸ $
۲۷۰ ۱۳۹۵ اینچه برون افغانستان ۶,۲۷۶,۲۰۸ $
۲۷۱ ۱۳۹۵ تبریز آذربایجان ۶,۲۳۴,۶۸۹ $
۲۷۲ ۱۳۹۵ مهران ترکیه ۶,۱۵۹,۷۱۱ $
۲۷۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی بلژیک ۶,۱۱۶,۴۹۸ $
۲۷۴ ۱۳۹۵ زنجان پاکستان ۶,۱۱۰,۷۲۸ $
۲۷۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی یزد افغانستان ۶,۱۰۳,۵۳۶ $
۲۷۶ ۱۳۹۵ کرمان افغانستان ۶,۰۸۱,۱۸۵ $
۲۷۷ ۱۳۹۵ شهیدرجایی یمن ۶,۰۷۹,۹۸۷ $
۲۷۸ ۱۳۹۵ ساوه ایتالیا ۶,۰۶۲,۹۰۲ $
۲۷۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی جمهوری عربی سوریه ۶,۰۵۹,۸۶۵ $
۲۸۰ ۱۳۹۵ سیرجان آلمان ۶,۰۵۱,۱۷۵ $
۲۸۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) ویتنام ۶,۰۲۰,۷۸۷ $
۲۸۲ ۱۳۹۵ شهیدرجایی مکزیک ۶,۰۱۹,۱۵۴ $
۲۸۳ ۱۳۹۵ کرمان ویتنام ۶,۰۰۱,۴۹۸ $
۲۸۴ ۱۳۹۵ فرودگاه لامرد کویت ۵,۹۹۷,۸۰۰ $
۲۸۵ ۱۳۹۵ شهیدرجایی سایر کشورهای خارجی ۵,۹۱۷,۵۱۶ $
۲۸۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر فدراسیون روسیه ۵,۸۳۲,۳۳۵ $
۲۸۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) آذربایجان ۵,۷۴۴,۵۱۵ $
۲۸۸ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی سایر کشورهای خارجی ۵,۶۶۵,۰۰۰ $
۲۸۹ ۱۳۹۵ اصفهان امارات متحده عربی ۵,۶۳۵,۱۱۵ $
۲۹۰ ۱۳۹۵ خوی عراق ۵,۵۲۲,۵۳۸ $
۲۹۱ ۱۳۹۵ غرب تهران امارات متحده عربی ۵,۴۹۳,۵۳۵ $
۲۹۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ سوئیس ۵,۴۳۷,۳۲۵ $
۲۹۳ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی اندونزی ۵,۴۱۹,۰۴۱ $
۲۹۴ ۱۳۹۵ غرب تهران لهستان ۵,۳۶۹,۰۹۱ $
۲۹۵ ۱۳۹۵ امیرآباد آذربایجان ۵,۳۳۴,۲۴۱ $
۲۹۶ ۱۳۹۵ اردبیل عراق ۵,۳۲۴,۲۶۱ $
۲۹۷ ۱۳۹۵ بیرجند عراق ۵,۲۶۰,۸۴۹ $
۲۹۸ ۱۳۹۵ ساوه ترکیه ۵,۱۹۵,۳۹۶ $
۲۹۹ ۱۳۹۵ کرمانشاه قطر ۵,۰۴۵,۴۵۰ $
۳۰۰ ۱۳۹۵ فرودگاه شیراز اوگاندا ۴,۹۹۶,۶۷۳ $
۳۰۱ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی قطر ۴,۹۸۹,۲۴۱ $
۳۰۲ ۱۳۹۵ سنندج افغانستان ۴,۹۷۱,۴۱۰ $
۳۰۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی عراق ۴,۹۵۲,۶۶۶ $
۳۰۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان کویت ۴,۹۲۶,۳۲۵ $
۳۰۵ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی کانادا ۴,۹۰۷,۲۳۷ $
۳۰۶ ۱۳۹۵ زنجان امارات متحده عربی ۴,۸۶۴,۰۰۰ $
۳۰۷ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی جمهوری عربی سوریه ۴,۸۶۱,۷۷۷ $
۳۰۸ ۱۳۹۵ سهلان پاکستان ۴,۸۵۱,۰۷۷ $
۳۰۹ ۱۳۹۵ سهلان یونان ۴,۸۴۲,۳۸۹ $
۳۱۰ ۱۳۹۵ چوئبده کویت ۴,۸۲۴,۲۲۷ $
۳۱۱ ۱۳۹۵ کرمانشاه ترکیه ۴,۷۸۰,۶۱۳ $
۳۱۲ ۱۳۹۵ ملایر عمان ۴,۷۶۴,۸۰۰ $
۳۱۳ ۱۳۹۵ غرب تهران گرجستان ۴,۶۸۰,۳۸۴ $
۳۱۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ عراق ۴,۶۶۱,۴۹۴ $
۳۱۵ ۱۳۹۵ ساری افغانستان ۴,۶۲۷,۲۸۸ $
۳۱۶ ۱۳۹۵ شهیدرجایی آفریقای جنوبی ۴,۶۱۶,۲۴۶ $
۳۱۷ ۱۳۹۵ اراک پاکستان ۴,۵۹۲,۳۹۹ $
۳۱۸ ۱۳۹۵ سمنان جمهوری متحده تانزانیا ۴,۵۳۶,۹۰۲ $
۳۱۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی فیلیپین ۴,۵۳۴,۸۸۹ $
۳۲۰ ۱۳۹۵ سمنان ترکیه ۴,۵۲۱,۱۳۸ $
۳۲۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ سایر کشورهای خارجی ۴,۵۰۶,۱۷۸ $
۳۲۲ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی ایتالیا ۴,۴۸۴,۹۳۹ $
۳۲۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی سومالی ۴,۴۳۶,۱۳۵ $
۳۲۴ ۱۳۹۵ ساوه تونس ۴,۴۱۲,۷۶۳ $
۳۲۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز کویت ۴,۳۹۶,۶۷۶ $
۳۲۶ ۱۳۹۵ سمنان ترکمنستان ۴,۳۹۴,۳۷۶ $
۳۲۷ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی بلژیک ۴,۳۷۵,۶۲۴ $
۳۲۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی چین ۴,۳۵۷,۵۱۱ $
۳۲۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز آلمان ۴,۲۵۵,۳۴۳ $
۳۳۰ ۱۳۹۵ سیرجان هند ۴,۲۵۳,۴۰۹ $
۳۳۱ ۱۳۹۵ ساوه ترکمنستان ۴,۲۳۶,۰۹۹ $
۳۳۲ ۱۳۹۵ زنجان جمهوری عربی سوریه ۴,۲۰۰,۰۰۰ $
۳۳۳ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی بلغارستان ۴,۱۶۲,۳۳۶ $
۳۳۴ ۱۳۹۵ شهرکرد هند ۴,۱۱۴,۶۳۶ $
۳۳۵ ۱۳۹۵ سمنان پاکستان ۴,۱۱۱,۵۵۷ $
۳۳۶ ۱۳۹۵ کرمان یونان ۴,۰۶۷,۹۲۵ $
۳۳۷ ۱۳۹۵ بناب عراق ۴,۰۰۳,۲۲۴ $
۳۳۸ ۱۳۹۵ اراک ارمنستان ۳,۹۶۰,۴۱۸ $
۳۳۹ ۱۳۹۵ سهلان رومانی ۳,۹۴۶,۷۶۸ $
۳۴۰ ۱۳۹۵ جلفا ارمنستان ۳,۸۹۳,۱۲۶ $
۳۴۱ ۱۳۹۵ شهیدرجایی هلند ۳,۸۷۲,۶۵۹ $
۳۴۲ ۱۳۹۵ کرمان ایتالیا ۳,۸۶۸,۱۹۱ $
۳۴۳ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان پاکستان ۳,۸۶۸,۱۱۵ $
۳۴۴ ۱۳۹۵ زنجان هند ۳,۸۴۹,۱۱۱ $
۳۴۵ ۱۳۹۵ غرب تهران جمهوری عربی سوریه ۳,۸۲۱,۸۲۳ $
۳۴۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هند ۳,۸۰۹,۳۹۴ $
۳۴۷ ۱۳۹۵ خارک کنیا ۳,۸۰۵,۹۲۶ $
۳۴۸ ۱۳۹۵ ارومیه افغانستان ۳,۷۹۲,۲۵۲ $
۳۴۹ ۱۳۹۵ زنجان آفریقای جنوبی ۳,۷۸۰,۰۰۰ $
۳۵۰ ۱۳۹۵ سمنان جمهوری کره ۳,۷۶۱,۹۶۷ $
۳۵۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ویتنام ۳,۷۴۸,۹۸۰ $
۳۵۲ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی افغانستان ۳,۷۰۹,۶۷۱ $
۳۵۳ ۱۳۹۵ غرب تهران استرالیا ۳,۶۶۹,۷۹۵ $
۳۵۴ ۱۳۹۵ خرم آباد عراق ۳,۶۳۴,۹۸۵ $
۳۵۵ ۱۳۹۵ امیرآباد قزاقستان ۳,۶۱۵,۰۰۸ $
۳۵۶ ۱۳۹۵ تبریز فدراسیون روسیه ۳,۵۳۰,۱۴۲ $
۳۵۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی لهستان ۳,۴۳۵,۱۰۶ $
۳۵۸ ۱۳۹۵ غرب تهران ارمنستان ۳,۴۳۱,۹۸۶ $
۳۵۹ ۱۳۹۵ بجنورد ترکمنستان ۳,۴۱۹,۰۶۰ $
۳۶۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی کانادا ۳,۳۹۱,۵۴۵ $
۳۶۱ ۱۳۹۵ کرمان ترکیه ۳,۳۷۱,۱۸۵ $
۳۶۲ ۱۳۹۵ اصفهان ازبکستان ۳,۲۷۵,۳۸۸ $
۳۶۳ ۱۳۹۵ غرب تهران فدراسیون روسیه ۳,۲۷۲,۰۰۰ $
۳۶۴ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی سنگاپور ۳,۲۶۹,۶۸۰ $
۳۶۵ ۱۳۹۵ آبادان پاکستان ۳,۲۶۹,۱۸۳ $
۳۶۶ ۱۳۹۵ شهرکرد افغانستان ۳,۲۶۱,۰۳۵ $
۳۶۷ ۱۳۹۵ تبریز ایتالیا ۳,۲۵۸,۲۷۶ $
۳۶۸ ۱۳۹۵ یزد گرجستان ۳,۲۵۴,۱۵۲ $
۳۶۹ ۱۳۹۵ اهواز ترکیه ۳,۲۴۶,۴۲۲ $
۳۷۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی سنگاپور ۳,۲۲۸,۰۱۴ $
۳۷۱ ۱۳۹۵ کرمان تایوان ۳,۲۲۳,۱۳۲ $
۳۷۲ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی انگلستان ۳,۲۲۲,۹۰۹ $
۳۷۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) بلغارستان ۳,۲۱۸,۳۶۲ $
۳۷۴ ۱۳۹۵ غرب تهران بلغارستان ۳,۱۸۳,۷۳۲ $
۳۷۵ ۱۳۹۵ یزد قزاقستان ۳,۱۲۰,۰۸۸ $
۳۷۶ ۱۳۹۵ غرب تهران آفریقای جنوبی ۳,۱۰۷,۷۱۹ $
۳۷۷ ۱۳۹۵ اینچه برون قزاقستان ۳,۰۶۵,۳۴۱ $
۳۷۸ ۱۳۹۵ منطقه ازاد جلفا آذربایجان ۳,۰۳۴,۹۸۱ $
۳۷۹ ۱۳۹۵ کرمان پاکستان ۳,۰۱۷,۶۶۷ $
۳۸۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ چین ۳,۰۰۷,۴۱۸ $
۳۸۱ ۱۳۹۵ سهلان آذربایجان ۲,۹۸۲,۶۸۹ $
۳۸۲ ۱۳۹۵ منطقه ویزه اقتصادی سرخس ترکمنستان ۲,۹۷۷,۶۲۹ $
۳۸۳ ۱۳۹۵ بناب امارات متحده عربی ۲,۹۷۶,۸۵۰ $
۳۸۴ ۱۳۹۵ مشهد ایتالیا ۲,۹۷۶,۱۱۶ $
۳۸۵ ۱۳۹۵ یزد امارات متحده عربی ۲,۹۶۰,۳۷۱ $
۳۸۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر پاکستان ۲,۹۵۰,۲۶۰ $
۳۸۷ ۱۳۹۵ کرمان عراق ۲,۹۴۰,۹۶۰ $
۳۸۸ ۱۳۹۵ تبریز فرانسه ۲,۹۴۰,۰۰۰ $
۳۸۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) مصر ۲,۹۲۵,۷۹۹ $
۳۹۰ ۱۳۹۵ تبریز رومانی ۲,۹۲۵,۳۲۱ $
۳۹۱ ۱۳۹۵ اراک فدراسیون روسیه ۲,۹۲۲,۵۴۵ $
۳۹۲ ۱۳۹۵ شهید باهنر مالزی ۲,۹۱۵,۰۰۰ $
۳۹۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایتالیا ۲,۸۷۰,۴۳۸ $
۳۹۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز قطر ۲,۸۲۷,۶۱۱ $
۳۹۵ ۱۳۹۵ آبادان افغانستان ۲,۷۹۶,۴۵۷ $
۳۹۶ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان قطر ۲,۷۸۹,۶۸۲ $
۳۹۷ ۱۳۹۵ مراغه ترکیه ۲,۷۷۰,۳۲۱ $
۳۹۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ترکمنستان ۲,۷۴۰,۷۲۳ $
۳۹۹ ۱۳۹۵ زنجان چین ۲,۷۲۶,۴۱۱ $
۴۰۰ ۱۳۹۵ آستارا گرجستان ۲,۷۲۰,۱۲۰ $
۴۰۱ ۱۳۹۵ غرب تهران قرقیزستان ۲,۷۱۶,۹۳۱ $
۴۰۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی انگلستان ۲,۶۸۸,۰۱۳ $
۴۰۳ ۱۳۹۵ مجتمع فولاد مبارکه پاکستان ۲,۶۶۳,۷۱۶ $
۴۰۴ ۱۳۹۵ ارومیه ترکمنستان ۲,۶۲۷,۴۴۵ $
۴۰۵ ۱۳۹۵ مراغه عراق ۲,۵۸۸,۳۹۱ $
۴۰۶ ۱۳۹۵ یزد ترکمنستان ۲,۵۷۳,۶۹۳ $
۴۰۷ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان چین ۲,۵۵۷,۴۷۵ $
۴۰۸ ۱۳۹۵ غرب تهران الجزایر ۲,۵۵۲,۷۳۹ $
۴۰۹ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان امارات متحده عربی ۲,۵۴۲,۱۴۹ $
۴۱۰ ۱۳۹۵ مهران افغانستان ۲,۵۲۴,۴۵۶ $
۴۱۱ ۱۳۹۵ قم پاکستان ۲,۵۲۲,۱۴۳ $
۴۱۲ ۱۳۹۵ قزوین تاجیکستان ۲,۵۱۸,۴۵۰ $
۴۱۳ ۱۳۹۵ اردبیل آذربایجان ۲,۵۱۲,۷۳۹ $
۴۱۴ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی یمن ۲,۵۰۹,۰۰۱ $
۴۱۵ ۱۳۹۵ مشهد لبنان ۲,۴۹۴,۳۲۷ $
۴۱۶ ۱۳۹۵ قم ازبکستان ۲,۴۶۶,۹۴۷ $
۴۱۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) تایلند ۲,۴۵۵,۳۴۹ $
۴۱۸ ۱۳۹۵ زنجان جمهوری کره ۲,۴۲۵,۳۷۰ $
۴۱۹ ۱۳۹۵ غرب تهران فرانسه ۲,۴۱۶,۷۴۵ $
۴۲۰ ۱۳۹۵ قم هند ۲,۴۱۳,۹۵۸ $
۴۲۱ ۱۳۹۵ همدان عمان ۲,۴۰۴,۳۷۴ $
۴۲۲ ۱۳۹۵ اصفهان تاجیکستان ۲,۴۰۳,۳۳۸ $
۴۲۳ ۱۳۹۵ یزد آذربایجان ۲,۳۹۶,۰۶۳ $
۴۲۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کانادا ۲,۳۸۱,۲۰۳ $
۴۲۵ ۱۳۹۵ شهیدرجایی لبنان ۲,۳۷۶,۷۶۱ $
۴۲۶ ۱۳۹۵ آبادان عراق ۲,۳۷۲,۴۴۶ $
۴۲۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) افغانستان ۲,۳۴۶,۸۹۳ $
۴۲۸ ۱۳۹۵ سهلان هند ۲,۳۰۱,۹۳۷ $
۴۲۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی اسپانیا ۲,۲۸۸,۷۰۷ $
۴۳۰ ۱۳۹۵ غرب تهران سوئد ۲,۲۸۲,۶۷۰ $
۴۳۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اسلواکی ۲,۲۷۲,۲۰۵ $
۴۳۲ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی لیتوانی ۲,۲۶۹,۴۳۳ $
۴۳۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان فدراسیون روسیه ۲,۲۶۳,۵۰۸ $
۴۳۴ ۱۳۹۵ تبریز بلغارستان ۲,۲۴۷,۱۵۶ $
۴۳۵ ۱۳۹۵ زنجان افغانستان ۲,۲۴۰,۳۶۴ $
۴۳۶ ۱۳۹۵ بناب الجزایر ۲,۲۳۸,۴۸۸ $
۴۳۷ ۱۳۹۵ غرب تهران اتریش ۲,۲۳۳,۵۸۷ $
۴۳۸ ۱۳۹۵ منطقه ازاد جلفا گرجستان ۲,۲۲۵,۳۰۱ $
۴۳۹ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی ارمنستان ۲,۲۱۹,۷۸۵ $
۴۴۰ ۱۳۹۵ ارومیه ارمنستان ۲,۲۱۶,۴۷۸ $
۴۴۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی لرستان ترکیه ۲,۲۱۶,۳۷۲ $
۴۴۲ ۱۳۹۵ مراغه گرجستان ۲,۲۱۵,۷۲۵ $
۴۴۳ ۱۳۹۵ سیرجان امارات متحده عربی ۲,۲۰۳,۴۵۵ $
۴۴۴ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی آذربایجان ۲,۲۰۲,۳۳۷ $
۴۴۵ ۱۳۹۵ مراغه افغانستان ۲,۱۹۷,۷۷۷ $
۴۴۶ ۱۳۹۵ مشهد فرانسه ۲,۱۸۸,۴۶۷ $
۴۴۷ ۱۳۹۵ سهلان ارمنستان ۲,۱۴۸,۲۱۴ $
۴۴۸ ۱۳۹۵ شهرکرد امارات متحده عربی ۲,۱۱۵,۱۳۳ $
۴۴۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان لبنان ۲,۱۰۸,۷۳۵ $
۴۵۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی کامرون ۲,۱۰۴,۶۰۱ $
۴۵۱ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی ویتنام ۲,۰۹۷,۷۰۰ $
۴۵۲ ۱۳۹۵ منطقه ازاد جلفا ترکیه ۲,۰۹۵,۹۶۷ $
۴۵۳ ۱۳۹۵ اهواز افغانستان ۲,۰۶۶,۱۶۳ $
۴۵۴ ۱۳۹۵ تبریز اوکراین ۲,۰۳۳,۳۴۷ $
۴۵۵ ۱۳۹۵ شهید باهنر کویت ۲,۰۳۱,۹۹۳ $
۴۵۶ ۱۳۹۵ تبریز امارات متحده عربی ۲,۰۲۶,۳۶۴ $
۴۵۷ ۱۳۹۵ غرب تهران سوئیس ۲,۰۲۶,۲۱۳ $
۴۵۸ ۱۳۹۵ مجتمع فولاد مبارکه ارمنستان ۲,۰۲۲,۷۵۷ $
۴۵۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ایتالیا ۲,۰۲۲,۰۰۰ $
۴۶۰ ۱۳۹۵ یاسوج آلمان ۲,۰۱۸,۲۶۸ $
۴۶۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی زرندیه عراق ۲,۰۱۸,۱۸۶ $
۴۶۲ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی فدراسیون روسیه ۲,۰۱۲,۷۳۲ $
۴۶۳ ۱۳۹۵ کرمان فرانسه ۲,۰۱۲,۱۰۲ $
۴۶۴ ۱۳۹۵ جلفا ترکیه ۲,۰۰۴,۹۱۲ $
۴۶۵ ۱۳۹۵ شهیدرجایی ژاپن ۱,۹۸۷,۱۳۵ $
۴۶۶ ۱۳۹۵ شهید باهنر انگلستان ۱,۹۸۳,۵۷۰ $
۴۶۷ ۱۳۹۵ آستارا اوکراین ۱,۹۷۰,۳۳۵ $
۴۶۸ ۱۳۹۵ غرب تهران هلند ۱,۹۶۲,۰۹۱ $
۴۶۹ ۱۳۹۵ کرمانشاه امارات متحده عربی ۱,۹۵۱,۱۰۴ $
۴۷۰ ۱۳۹۵ مشهد سوئد ۱,۹۴۵,۷۷۶ $
۴۷۱ ۱۳۹۵ قم آذربایجان ۱,۹۴۵,۷۴۵ $
۴۷۲ ۱۳۹۵ سهلان اوکراین ۱,۹۴۲,۲۵۹ $
۴۷۳ ۱۳۹۵ منطقه ازاد جلفا ارمنستان ۱,۹۴۱,۳۷۲ $
۴۷۴ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی آلمان ۱,۹۳۷,۷۸۳ $
۴۷۵ ۱۳۹۵ تبریز ترکمنستان ۱,۹۲۰,۹۸۸ $
۴۷۶ ۱۳۹۵ چابهار بنگلادش ۱,۹۱۱,۲۵۰ $
۴۷۷ ۱۳۹۵ مشهد هند ۱,۹۰۶,۳۷۹ $
۴۷۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی غنا ۱,۹۰۱,۸۶۲ $
۴۷۹ ۱۳۹۵ بیرجند پاکستان ۱,۸۹۱,۸۱۵ $
۴۸۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان لهستان ۱,۸۹۰,۰۰۰ $
۴۸۱ ۱۳۹۵ همدان سومالی ۱,۸۸۶,۹۷۰ $
۴۸۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئیس ۱,۸۸۳,۱۱۰ $
۴۸۳ ۱۳۹۵ غرب تهران ژاپن ۱,۸۸۲,۵۴۲ $
۴۸۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فرانسه ۱,۸۷۲,۷۱۵ $
۴۸۵ ۱۳۹۵ تبریز ساحل عاج ۱,۸۶۳,۶۴۸ $
۴۸۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان بلژیک ۱,۸۶۱,۲۰۰ $
۴۸۷ ۱۳۹۵ غرب تهران کانادا ۱,۸۴۸,۹۵۸ $
۴۸۸ ۱۳۹۵ یزد اتریش ۱,۸۲۵,۹۹۶ $
۴۸۹ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان استرالیا ۱,۸۲۴,۱۰۷ $
۴۹۰ ۱۳۹۵ یزد آلمان ۱,۸۱۸,۷۲۵ $
۴۹۱ ۱۳۹۵ اراک گرجستان ۱,۸۰۹,۸۲۶ $
۴۹۲ ۱۳۹۵ امیرآباد امارات متحده عربی ۱,۸۰۸,۴۶۷ $
۴۹۳ ۱۳۹۵ غرب تهران دانمارک ۱,۷۷۷,۳۲۰ $
۴۹۴ ۱۳۹۵ مشهد برزیل ۱,۷۶۹,۷۳۷ $
۴۹۵ ۱۳۹۵ شهیدرجایی اتیوپی ۱,۷۶۷,۶۸۴ $
۴۹۶ ۱۳۹۵ مراغه ارمنستان ۱,۷۵۹,۵۵۱ $
۴۹۷ ۱۳۹۵ فرودگاه لار قطر ۱,۷۵۲,۴۳۸ $
۴۹۸ ۱۳۹۵ قزوین آذربایجان ۱,۷۴۸,۵۳۴ $
۴۹۹ ۱۳۹۵ سهلان ازبکستان ۱,۷۴۵,۷۰۵ $
۵۰۰ ۱۳۹۵ شهید باهنر سری لانکا ۱,۷۳۹,۷۲۶ $
۵۰۱ ۱۳۹۵ ملایر قزاقستان ۱,۷۳۸,۴۹۷ $
۵۰۲ ۱۳۹۵ قم ترکمنستان ۱,۷۰۵,۶۷۴ $
۵۰۳ ۱۳۹۵ سمنان امارات متحده عربی ۱,۷۰۲,۸۷۷ $
۵۰۴ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی ترکمنستان ۱,۷۰۲,۴۹۱ $
۵۰۵ ۱۳۹۵ کرمان اسپانیا ۱,۶۹۸,۸۵۳ $
۵۰۶ ۱۳۹۵ تبریز سومالی ۱,۶۹۴,۷۰۴ $
۵۰۷ ۱۳۹۵ امیرآباد فدراسیون روسیه ۱,۶۸۸,۲۵۶ $
۵۰۸ ۱۳۹۵ کرمان ازبکستان ۱,۶۸۰,۰۰۰ $
۵۰۹ ۱۳۹۵ فرودگاه اصفهان امارات متحده عربی ۱,۶۷۶,۳۸۷ $
۵۱۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان کانادا ۱,۶۷۵,۹۷۵ $
۵۱۱ ۱۳۹۵ بازرگان گرجستان ۱,۶۷۴,۶۹۶ $
۵۱۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی قطر ۱,۶۷۳,۱۴۳ $
۵۱۳ ۱۳۹۵ سمنان ارمنستان ۱,۶۷۰,۲۴۴ $
۵۱۴ ۱۳۹۵ تبریز هلند ۱,۶۶۹,۹۲۳ $
۵۱۵ ۱۳۹۵ ملایر اوکراین ۱,۶۴۴,۳۱۰ $
۵۱۶ ۱۳۹۵ سهلان گرجستان ۱,۶۴۴,۲۶۱ $
۵۱۷ ۱۳۹۵ اصفهان آلمان ۱,۶۳۸,۴۵۱ $
۵۱۸ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی ترکمنستان ۱,۶۳۰,۵۹۳ $
۵۱۹ ۱۳۹۵ فریدون کنار عراق ۱,۶۱۸,۷۶۱ $
۵۲۰ ۱۳۹۵ غرب تهران برزیل ۱,۶۱۱,۵۵۴ $
۵۲۱ ۱۳۹۵ اراک جمهوری عربی سوریه ۱,۵۹۹,۳۳۷ $
۵۲۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی مالزی ۱,۵۸۹,۷۱۶ $
۵۲۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی عمان ۱,۵۷۹,۶۲۱ $
۵۲۴ ۱۳۹۵ شهیدرجایی نیجریه ۱,۵۷۹,۲۶۱ $
۵۲۵ ۱۳۹۵ یزد عمان ۱,۵۶۳,۸۹۶ $
۵۲۶ ۱۳۹۵ سمنان تایوان ۱,۵۵۵,۵۵۳ $
۵۲۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اسپانیا ۱,۵۵۵,۵۵۰ $
۵۲۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی زرندیه آلمان ۱,۵۴۶,۵۲۸ $
۵۲۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان عراق ۱,۵۴۵,۹۳۱ $
۵۳۰ ۱۳۹۵ تبریز هند ۱,۵۴۲,۱۲۰ $
۵۳۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ پاکستان ۱,۵۲۶,۰۰۰ $
۵۳۲ ۱۳۹۵ مشهد قطر ۱,۵۲۵,۲۴۹ $
۵۳۳ ۱۳۹۵ غرب تهران رومانی ۱,۵۱۵,۸۲۱ $
۵۳۴ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه ۱,۵۱۱,۲۷۰ $
۵۳۵ ۱۳۹۵ اصفهان ایتالیا ۱,۵۰۷,۷۳۴ $
۵۳۶ ۱۳۹۵ بجنورد ترکیه ۱,۵۰۲,۷۴۶ $
۵۳۷ ۱۳۹۵ منطقه ازاد جلفا امارات متحده عربی ۱,۵۰۲,۲۰۰ $
۵۳۸ ۱۳۹۵ قزوین ارمنستان ۱,۴۹۹,۲۹۳ $
۵۳۹ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود ترکیه ۱,۴۹۸,۶۲۰ $
۵۴۰ ۱۳۹۵ مشهد کویت ۱,۴۹۷,۱۸۲ $
۵۴۱ ۱۳۹۵ خوی ترکیه ۱,۴۹۴,۲۷۴ $
۵۴۲ ۱۳۹۵ بناب ترکیه ۱,۴۹۳,۲۳۸ $
۵۴۳ ۱۳۹۵ اصفهان آذربایجان ۱,۴۸۸,۸۹۴ $
۵۴۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی لرستان افغانستان ۱,۴۸۵,۰۹۴ $
۵۴۵ ۱۳۹۵ اهواز جمهوری عربی سوریه ۱,۴۷۶,۱۰۰ $
۵۴۶ ۱۳۹۵ قم اندونزی ۱,۴۶۷,۸۰۸ $
۵۴۷ ۱۳۹۵ سهلان فدراسیون روسیه ۱,۴۵۸,۵۷۳ $
۵۴۸ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربی ۱,۴۵۵,۸۴۱ $
۵۴۹ ۱۳۹۵ مهران آذربایجان ۱,۴۵۴,۶۴۰ $
۵۵۰ ۱۳۹۵ بناب تونس ۱,۴۳۹,۲۶۳ $
۵۵۱ ۱۳۹۵ شهیدرجایی انگلستان ۱,۴۳۵,۷۳۱ $
۵۵۲ ۱۳۹۵ تبریز دانمارک ۱,۴۳۰,۴۸۵ $
۵۵۳ ۱۳۹۵ جلفا عراق ۱,۴۲۱,۴۷۹ $
۵۵۴ ۱۳۹۵ قزوین جمهوری عربی سوریه ۱,۴۰۷,۸۸۰ $
۵۵۵ ۱۳۹۵ تبریز چین ۱,۳۷۵,۹۳۲ $
۵۵۶ ۱۳۹۵ تبریز آلمان ۱,۳۷۱,۲۶۲ $
۵۵۷ ۱۳۹۵ فرودگاه لار امارات متحده عربی ۱,۳۶۱,۰۰۴ $
۵۵۸ ۱۳۹۵ همدان افغانستان ۱,۳۵۹,۵۳۸ $
۵۵۹ ۱۳۹۵ تبریز الجزایر ۱,۳۵۸,۸۵۹ $
۵۶۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) کویت ۱,۳۴۹,۴۹۴ $
۵۶۱ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان هند ۱,۳۴۸,۵۶۹ $
۵۶۲ ۱۳۹۵ اصفهان کویت ۱,۳۴۵,۸۳۳ $
۵۶۳ ۱۳۹۵ قزوین ایتالیا ۱,۳۴۰,۸۵۸ $
۵۶۴ ۱۳۹۵ اصفهان گرجستان ۱,۳۲۳,۶۲۱ $
۵۶۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر ترکمنستان ۱,۳۲۱,۳۳۳ $
۵۶۶ ۱۳۹۵ قزوین آلمان ۱,۲۸۶,۹۱۷ $
۵۶۷ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی ایتالیا ۱,۲۸۶,۶۳۲ $
۵۶۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان یونان ۱,۲۸۲,۱۰۰ $
۵۶۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی بحرین ۱,۲۶۲,۹۲۸ $
۵۷۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی کنگو ۱,۲۵۶,۵۵۸ $
۵۷۱ ۱۳۹۵ ساوه فرانسه ۱,۲۳۶,۱۳۷ $
۵۷۲ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی سری لانکا ۱,۲۳۵,۵۱۲ $
۵۷۳ ۱۳۹۵ مشهد ترکیه ۱,۲۳۴,۲۳۸ $
۵۷۴ ۱۳۹۵ ساوه سودان ۱,۲۲۷,۵۲۶ $
۵۷۵ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی اوکراین ۱,۲۲۶,۰۳۸ $
۵۷۶ ۱۳۹۵ غرب تهران مکزیک ۱,۲۱۳,۱۱۳ $
۵۷۷ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی فرانسه ۱,۲۰۷,۲۴۲ $
۵۷۸ ۱۳۹۵ آبادان هند ۱,۲۰۲,۷۷۹ $
۵۷۹ ۱۳۹۵ ساوه جمهوری عربی سوریه ۱,۲۰۲,۱۶۰ $
۵۸۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان سنگاپور ۱,۱۹۴,۰۵۰ $
۵۸۱ ۱۳۹۵ شهیدرجایی نیوزیلند ۱,۱۸۹,۳۰۶ $
۵۸۲ ۱۳۹۵ ساوه گرجستان ۱,۱۸۱,۱۶۶ $
۵۸۳ ۱۳۹۵ ارومیه گرجستان ۱,۱۷۹,۹۴۸ $
۵۸۴ ۱۳۹۵ زنجان ترکمنستان ۱,۱۷۷,۶۲۳ $
۵۸۵ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی گرجستان ۱,۱۷۳,۸۷۶ $
۵۸۶ ۱۳۹۵ شهیدرجایی ساحل عاج ۱,۱۷۱,۶۷۷ $
۵۸۷ ۱۳۹۵ سمنان هند ۱,۱۶۷,۳۷۱ $
۵۸۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم هند ۱,۱۴۹,۱۴۹ $
۵۸۹ ۱۳۹۵ یزد ایتالیا ۱,۱۴۷,۵۱۳ $
۵۹۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اردن ۱,۱۴۷,۳۴۲ $
۵۹۱ ۱۳۹۵ شهیدرجایی مصر ۱,۱۴۵,۵۱۷ $
۵۹۲ ۱۳۹۵ فرودگاه لامرد قطر ۱,۱۴۵,۵۰۸ $
۵۹۳ ۱۳۹۵ ارومیه پاکستان ۱,۱۳۷,۶۴۴ $
۵۹۴ ۱۳۹۵ مهران ارمنستان ۱,۱۳۲,۱۲۰ $
۵۹۵ ۱۳۹۵ قم ترکیه ۱,۱۲۳,۵۸۱ $
۵۹۶ ۱۳۹۵ اینچه برون چین ۱,۱۱۴,۰۰۰ $
۵۹۷ ۱۳۹۵ یزد قطر ۱,۱۰۶,۹۹۵ $
۵۹۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام ترکیه ۱,۱۰۲,۳۷۰ $
۵۹۹ ۱۳۹۵ اراک آذربایجان ۱,۰۹۱,۵۶۶ $
۶۰۰ ۱۳۹۵ کرمان هلند ۱,۰۸۷,۸۲۰ $
۶۰۱ ۱۳۹۵ بجنورد عراق ۱,۰۸۶,۴۰۳ $
۶۰۲ ۱۳۹۵ کرمان تایلند ۱,۰۸۶,۲۱۷ $
۶۰۳ ۱۳۹۵ مشهد آلمان ۱,۰۸۰,۴۱۴ $
۶۰۴ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی اردن ۱,۰۸۰,۰۰۰ $
۶۰۵ ۱۳۹۵ بناب برزیل ۱,۰۷۹,۰۰۰ $
۶۰۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) یونان ۱,۰۷۶,۵۵۳ $
۶۰۷ ۱۳۹۵ ارومیه فدراسیون روسیه ۱,۰۷۵,۶۰۹ $
۶۰۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) فدراسیون روسیه ۱,۰۷۱,۵۳۷ $
۶۰۹ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان کویت ۱,۰۵۵,۹۰۹ $
۶۱۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان ۱,۰۵۰,۷۳۲ $
۶۱۱ ۱۳۹۵ مشهد استرالیا ۱,۰۳۷,۳۲۹ $
۶۱۲ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی اسپانیا ۱,۰۳۷,۰۳۲ $
۶۱۳ ۱۳۹۵ سمنان چین ۱,۰۳۵,۲۴۴ $
۶۱۴ ۱۳۹۵ سمنان ویتنام ۱,۰۲۲,۵۰۰ $
۶۱۵ ۱۳۹۵ قزوین هلند ۱,۰۲۰,۹۹۵ $
۶۱۶ ۱۳۹۵ بناب فدراسیون روسیه ۱,۰۲۰,۹۵۰ $
۶۱۷ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی تاجیکستان ۱,۰۲۰,۵۰۸ $
۶۱۸ ۱۳۹۵ یزد اسپانیا ۱,۰۰۳,۷۱۰ $
۶۱۹ ۱۳۹۵ کرمان اسلواکی ۹۹۸,۵۷۵ $
۶۲۰ ۱۳۹۵ تبریز لهستان ۹۹۳,۹۴۲ $
۶۲۱ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی مالزی ۹۹۲,۲۱۷ $
۶۲۲ ۱۳۹۵ تبریز سودان ۹۸۶,۱۰۶ $
۶۲۳ ۱۳۹۵ ارومیه امارات متحده عربی ۹۸۵,۳۰۲ $
۶۲۴ ۱۳۹۵ اراک ایتالیا ۹۸۴,۶۰۲ $
۶۲۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم قزاقستان ۹۷۷,۰۱۲ $
۶۲۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی بحرین ۹۶۹,۳۹۶ $
۶۲۷ ۱۳۹۵ زنجان فدراسیون روسیه ۹۵۸,۲۷۶ $
۶۲۸ ۱۳۹۵ غرب تهران پرتغال ۹۵۱,۴۸۰ $
۶۲۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چین ۹۵۰,۵۳۲ $
۶۳۰ ۱۳۹۵ گناوه امارات متحده عربی ۹۴۱,۶۰۷ $
۶۳۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی تایوان ۹۴۱,۰۵۲ $
۶۳۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اندونزی ۹۳۶,۰۸۷ $
۶۳۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی اسلوونی ۹۳۳,۵۰۱ $
۶۳۴ ۱۳۹۵ تبریز اسپانیا ۹۳۳,۰۴۴ $
۶۳۵ ۱۳۹۵ خرم آباد پاکستان ۹۲۹,۴۰۷ $
۶۳۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هلند ۹۲۵,۲۹۳ $
۶۳۷ ۱۳۹۵ یزد تاجیکستان ۹۲۴,۶۰۱ $
۶۳۸ ۱۳۹۵ اصفهان جمهوری عربی سوریه ۹۱۹,۷۳۳ $
۶۳۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر امارات متحده عربی ۹۱۶,۱۴۰ $
۶۴۰ ۱۳۹۵ پیشین پاکستان ۹۱۵,۴۲۶ $
۶۴۱ ۱۳۹۵ مشهد فدراسیون روسیه ۹۰۹,۱۲۹ $
۶۴۲ ۱۳۹۵ اینچه برون پاکستان ۸۹۹,۸۳۴ $
۶۴۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز اتریش ۸۹۸,۳۵۷ $
۶۴۴ ۱۳۹۵ سمنان اسلواکی ۸۹۷,۰۰۰ $
۶۴۵ ۱۳۹۵ خرم آباد فدراسیون روسیه ۸۹۶,۰۹۰ $
۶۴۶ ۱۳۹۵ منطقه ویزه اقتصادی سرخس افغانستان ۸۸۸,۲۱۴ $
۶۴۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) ارمنستان ۸۸۶,۵۱۱ $
۶۴۸ ۱۳۹۵ ملایر امارات متحده عربی ۸۸۵,۴۷۰ $
۶۴۹ ۱۳۹۵ اصفهان استرالیا ۸۸۴,۶۵۷ $
۶۵۰ ۱۳۹۵ غرب تهران سودان ۸۷۹,۵۲۶ $
۶۵۱ ۱۳۹۵ تبریز جمهوری عربی سوریه ۸۷۹,۰۹۴ $
۶۵۲ ۱۳۹۵ غرب تهران کویت ۸۷۶,۰۳۹ $
۶۵۳ ۱۳۹۵ فرودگاه شیراز قطر ۸۷۰,۴۶۲ $
۶۵۴ ۱۳۹۵ فریدون کنار امارات متحده عربی ۸۶۳,۹۷۵ $
۶۵۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ بحرین ۸۶۰,۷۲۷ $
۶۵۶ ۱۳۹۵ غرب تهران مصر ۸۵۸,۸۹۶ $
۶۵۷ ۱۳۹۵ اصفهان نیجریه ۸۴۸,۹۲۵ $
۶۵۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ترکیه ۸۴۷,۸۵۱ $
۶۵۹ ۱۳۹۵ چابهار پاکستان ۸۴۷,۴۷۳ $
۶۶۰ ۱۳۹۵ یزد ارمنستان ۸۴۴,۶۶۰ $
۶۶۱ ۱۳۹۵ قزوین گرجستان ۸۳۳,۵۳۰ $
۶۶۲ ۱۳۹۵ مشهد عمان ۸۳۳,۴۹۳ $
۶۶۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) تونس ۸۳۱,۶۰۰ $
۶۶۴ ۱۳۹۵ کرمان اردن ۸۲۵,۴۵۰ $
۶۶۵ ۱۳۹۵ ساوه آذربایجان ۸۲۱,۶۴۷ $
۶۶۶ ۱۳۹۵ اصفهان ایالات متحده آمریکا ۸۲۰,۱۶۰ $
۶۶۷ ۱۳۹۵ سمنان ایتالیا ۸۱۷,۴۲۲ $
۶۶۸ ۱۳۹۵ اصفهان ارمنستان ۸۰۸,۷۷۳ $
۶۶۹ ۱۳۹۵ همدان ایالات متحده آمریکا ۸۰۷,۹۱۱ $
۶۷۰ ۱۳۹۵ مشهد لهستان ۸۰۴,۳۸۴ $
۶۷۱ ۱۳۹۵ منطقه ازاد جلفا سایر کشورهای خارجی ۸۰۱,۹۱۸ $
۶۷۲ ۱۳۹۵ فرودگاه شیراز کویت ۷۹۸,۳۵۹ $
۶۷۳ ۱۳۹۵ مشهد مالزی ۷۹۶,۵۰۴ $
۶۷۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) انگلستان ۷۹۵,۳۵۵ $
۶۷۵ ۱۳۹۵ شهیدرجایی سنگال ۷۹۴,۲۶۵ $
۶۷۶ ۱۳۹۵ غرب تهران اروگوئه ۷۹۰,۷۳۹ $
۶۷۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اتریش ۷۸۷,۶۲۵ $
۶۷۸ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی گرجستان ۷۸۷,۶۲۰ $
۶۷۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان تایوان ۷۸۷,۵۰۰ $
۶۸۰ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان عمان ۷۷۸,۵۳۹ $
۶۸۱ ۱۳۹۵ شهیدرجایی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی ۷۷۶,۶۷۶ $
۶۸۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی استرالیا ۷۷۵,۷۶۲ $
۶۸۳ ۱۳۹۵ بناب کویت ۷۶۸,۶۵۰ $
۶۸۴ ۱۳۹۵ مشهد بحرین ۷۶۷,۶۱۷ $
۶۸۵ ۱۳۹۵ قزوین الجزایر ۷۶۵,۱۶۰ $
۶۸۶ ۱۳۹۵ اراک عمان ۷۶۳,۹۸۵ $
۶۸۷ ۱۳۹۵ یزد ازبکستان ۷۵۸,۱۰۵ $
۶۸۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ترکیه ۷۴۹,۷۰۱ $
۶۸۹ ۱۳۹۵ سمنان ازبکستان ۷۴۸,۶۴۴ $
۶۹۰ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان فدراسیون روسیه ۷۴۴,۶۹۹ $
۶۹۱ ۱۳۹۵ اراک لبنان ۷۴۴,۶۷۸ $
۶۹۲ ۱۳۹۵ سهلان ترکمنستان ۷۴۴,۲۸۹ $
۶۹۳ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان ازبکستان ۷۴۲,۱۳۴ $
۶۹۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئد ۷۳۹,۷۵۹ $
۶۹۵ ۱۳۹۵ سیرجان ایتالیا ۷۳۸,۹۰۰ $
۶۹۶ ۱۳۹۵ شهیدرجایی فرانسه ۷۳۷,۱۳۱ $
۶۹۷ ۱۳۹۵ اصفهان اردن ۷۳۲,۵۷۴ $
۶۹۸ ۱۳۹۵ سیرجان لیتوانی ۷۳۲,۰۰۰ $
۶۹۹ ۱۳۹۵ شهید باهنر سایر کشورهای خارجی ۷۲۹,۳۹۶ $
۷۰۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هنگ کنگ ۷۲۶,۸۰۷ $
۷۰۱ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان آذربایجان ۷۲۲,۰۸۱ $
۷۰۲ ۱۳۹۵ ساوه هند ۷۱۳,۹۷۹ $
۷۰۳ ۱۳۹۵ سیرجان لبنان ۷۰۷,۶۰۰ $
۷۰۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان افغانستان ۷۰۵,۵۲۹ $
۷۰۵ ۱۳۹۵ کرمان فدراسیون روسیه ۶۹۸,۷۰۵ $
۷۰۶ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی یمن ۶۸۷,۳۷۳ $
۷۰۷ ۱۳۹۵ سمنان عمان ۶۸۴,۴۲۶ $
۷۰۸ ۱۳۹۵ مشهد گرجستان ۶۸۲,۹۸۶ $
۷۰۹ ۱۳۹۵ قزوین امارات متحده عربی ۶۸۰,۹۳۸ $
۷۱۰ ۱۳۹۵ فرودگاه اصفهان کویت ۶۷۷,۵۸۵ $
۷۱۱ ۱۳۹۵ قم ایتالیا ۶۷۶,۲۱۷ $
۷۱۲ ۱۳۹۵ تبریز (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی ۶۷۳,۷۹۰ $
۷۱۳ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی جمهوری کره ۶۷۳,۵۳۸ $
۷۱۴ ۱۳۹۵ ملایر فدراسیون روسیه ۶۷۲,۰۹۸ $
۷۱۵ ۱۳۹۵ سهلان سوئیس ۶۶۸,۸۱۸ $
۷۱۶ ۱۳۹۵ یزد سومالی ۶۶۲,۴۲۵ $
۷۱۷ ۱۳۹۵ مشهد سنگال ۶۶۲,۲۰۰ $
۷۱۸ ۱۳۹۵ اردبیل افغانستان ۶۵۹,۷۸۱ $
۷۱۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی لیتوانی ۶۵۶,۴۸۵ $
۷۲۰ ۱۳۹۵ غرب تهران عمان ۶۵۳,۹۸۳ $
۷۲۱ ۱۳۹۵ قزوین سایر کشورهای خارجی ۶۵۳,۶۲۰ $
۷۲۲ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی تاجیکستان ۶۵۰,۰۴۱ $
۷۲۳ ۱۳۹۵ اینچه برون قرقیزستان ۶۴۹,۳۲۹ $
۷۲۴ ۱۳۹۵ همدان ایتالیا ۶۴۸,۴۷۳ $
۷۲۵ ۱۳۹۵ مراغه آذربایجان ۶۴۷,۰۳۵ $
۷۲۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ سری لانکا ۶۴۴,۹۴۱ $
۷۲۷ ۱۳۹۵ چابهار عراق ۶۴۲,۸۵۰ $
۷۲۸ ۱۳۹۵ سرخس تاجیکستان ۶۴۱,۲۸۸ $
۷۲۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام آذربایجان ۶۳۸,۸۴۵ $
۷۳۰ ۱۳۹۵ چابهار امارات متحده عربی ۶۳۳,۵۰۱ $
۷۳۱ ۱۳۹۵ منطقه ازاد جلفا عراق ۶۳۲,۴۰۱ $
۷۳۲ ۱۳۹۵ اصفهان چین ۶۳۲,۰۵۷ $
۷۳۳ ۱۳۹۵ غرب تهران یمن ۶۲۷,۹۶۵ $
۷۳۴ ۱۳۹۵ فرودگاه لار عراق ۶۲۷,۶۶۶ $
۷۳۵ ۱۳۹۵ تبریز مصر ۶۲۴,۹۶۰ $
۷۳۶ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان اردن ۶۲۳,۳۵۵ $
۷۳۷ ۱۳۹۵ اصفهان قزاقستان ۶۱۹,۷۴۷ $
۷۳۸ ۱۳۹۵ قزوین ازبکستان ۶۱۲,۷۷۵ $
۷۳۹ ۱۳۹۵ اروندکنار کویت ۶۱۲,۰۶۳ $
۷۴۰ ۱۳۹۵ سهلان اسپانیا ۶۰۸,۹۳۹ $
۷۴۱ ۱۳۹۵ ارومیه هند ۶۰۸,۰۲۵ $
۷۴۲ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی آلبانی ۵۹۳,۲۳۱ $
۷۴۳ ۱۳۹۵ تبریز (بلوروس ( روسیه سفید ۵۹۱,۴۳۲ $
۷۴۴ ۱۳۹۵ جلفا گرجستان ۵۸۹,۶۰۰ $
۷۴۵ ۱۳۹۵ غرب تهران مجارستان ۵۸۹,۴۳۰ $
۷۴۶ ۱۳۹۵ غرب تهران سایر کشورهای خارجی ۵۸۹,۱۰۵ $
۷۴۷ ۱۳۹۵ تبریز تاجیکستان ۵۸۸,۴۱۸ $
۷۴۸ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی افغانستان ۵۸۷,۰۳۴ $
۷۴۹ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی پاکستان ۵۸۴,۰۱۰ $
۷۵۰ ۱۳۹۵ اینچه برون سایر کشورهای خارجی ۵۸۰,۵۰۶ $
۷۵۱ ۱۳۹۵ یزد نیجریه ۵۷۶,۸۵۸ $
۷۵۲ ۱۳۹۵ غرب تهران جمهوری کره ۵۷۵,۹۹۰ $
۷۵۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم سوئد ۵۷۴,۶۳۳ $
۷۵۴ ۱۳۹۵ مراغه پاکستان ۵۷۲,۹۴۰ $
۷۵۵ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان بلغارستان ۵۷۰,۲۹۵ $
۷۵۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم عراق ۵۷۰,۲۴۸ $
۷۵۷ ۱۳۹۵ زنجان سری لانکا ۵۶۹,۰۷۶ $
۷۵۸ ۱۳۹۵ کرمان کانادا ۵۶۹,۰۷۵ $
۷۵۹ ۱۳۹۵ تبریز یونان ۵۶۴,۳۰۳ $
۷۶۰ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان بحرین ۵۶۱,۸۱۷ $
۷۶۱ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی لیتوانی ۵۶۰,۰۰۰ $
۷۶۲ ۱۳۹۵ سیرجان قطر ۵۵۷,۳۳۵ $
۷۶۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مکزیک ۵۵۶,۹۵۰ $
۷۶۴ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان بلژیک ۵۵۶,۹۴۲ $
۷۶۵ ۱۳۹۵ فرودگاه اصفهان قطر ۵۴۶,۱۰۵ $
۷۶۶ ۱۳۹۵ ذوب آهن اصفهان پاکستان ۵۴۵,۷۸۸ $
۷۶۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی لرستان ارمنستان ۵۴۳,۴۰۰ $
۷۶۸ ۱۳۹۵ یزد بلغارستان ۵۳۹,۰۹۴ $
۷۶۹ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان لبنان ۵۳۸,۵۵۶ $
۷۷۰ ۱۳۹۵ خرم آباد ارمنستان ۵۳۸,۲۰۰ $
۷۷۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کویت ۵۳۵,۶۸۵ $
۷۷۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان لیتوانی ۵۳۲,۷۵۰ $
۷۷۳ ۱۳۹۵ یزد فدراسیون روسیه ۵۱۸,۵۱۰ $
۷۷۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آرژانتین ۵۱۶,۵۰۳ $
۷۷۵ ۱۳۹۵ بندر لنگه قطر ۵۱۶,۴۵۴ $
۷۷۶ ۱۳۹۵ مشهد ارمنستان ۵۱۴,۸۸۸ $
۷۷۷ ۱۳۹۵ کرمان قطر ۵۱۲,۲۶۶ $
۷۷۸ ۱۳۹۵ کرمانشاه جمهوری متحده تانزانیا ۵۱۱,۳۰۸ $
۷۷۹ ۱۳۹۵ اصفهان عمان ۵۰۹,۳۶۳ $
۷۸۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اوکراین ۵۰۸,۰۸۰ $
۷۸۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی زرندیه کانادا ۵۰۷,۱۱۸ $
۷۸۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام پاکستان ۵۰۳,۶۰۷ $
۷۸۳ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی تایلند ۵۰۱,۳۳۱ $
۷۸۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) قطر ۵۰۰,۸۶۸ $
۷۸۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام انگلستان ۴۹۹,۸۵۰ $
۷۸۶ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان انگلستان ۴۹۶,۷۳۲ $
۷۸۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آذربایجان ۴۹۳,۵۹۵ $
۷۸۸ ۱۳۹۵ غرب تهران کامرون ۴۹۰,۶۳۴ $
۷۸۹ ۱۳۹۵ مراغه امارات متحده عربی ۴۹۰,۰۹۱ $
۷۹۰ ۱۳۹۵ غرب تهران یونان ۴۸۷,۶۸۶ $
۷۹۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی جمهوری کره ۴۸۷,۳۷۶ $
۷۹۲ ۱۳۹۵ مشهد ژاپن ۴۸۶,۳۱۱ $
۷۹۳ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) قطر ۴۸۴,۶۲۰ $
۷۹۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سنگاپور ۴۸۳,۰۵۵ $
۷۹۵ ۱۳۹۵ امیرآباد افغانستان ۴۷۹,۱۳۱ $
۷۹۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی لرستان عراق ۴۷۷,۲۲۹ $
۷۹۷ ۱۳۹۵ غرب تهران ویتنام ۴۷۶,۱۶۴ $
۷۹۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی توگو ۴۷۵,۹۷۵ $
۷۹۹ ۱۳۹۵ کرمان سودان ۴۷۰,۹۶۰ $
۸۰۰ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان ترکیه ۴۶۹,۶۱۲ $
۸۰۱ ۱۳۹۵ دیلم کویت ۴۶۱,۳۲۷ $
۸۰۲ ۱۳۹۵ شهرکرد ترکمنستان ۴۵۸,۷۸۲ $
۸۰۳ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) ۴۵۶,۳۲۹ $
۸۰۴ ۱۳۹۵ تبریز صربستان ۴۵۵,۹۱۰ $
۸۰۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز عمان ۴۵۴,۲۵۲ $
۸۰۶ ۱۳۹۵ تبریز ازبکستان ۴۵۳,۶۴۲ $
۸۰۷ ۱۳۹۵ فرودگاه اصفهان لبنان ۴۵۳,۱۳۱ $
۸۰۸ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار عراق ۴۵۲,۱۰۰ $
۸۰۹ ۱۳۹۵ سهلان تاجیکستان ۴۵۱,۷۸۴ $
۸۱۰ ۱۳۹۵ مهران گرجستان ۴۵۱,۴۴۰ $
۸۱۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان افغانستان ۴۵۱,۴۰۰ $
۸۱۲ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار پاکستان ۴۴۹,۰۰۰ $
۸۱۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم آلمان ۴۴۸,۶۹۱ $
۸۱۴ ۱۳۹۵ سیرجان اردن ۴۴۵,۰۰۰ $
۸۱۵ ۱۳۹۵ قشم امارات متحده عربی ۴۴۳,۴۱۰ $
۸۱۶ ۱۳۹۵ قم بلغارستان ۴۴۲,۲۹۷ $
۸۱۷ ۱۳۹۵ قزوین رومانی ۴۴۱,۴۷۳ $
۸۱۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی زرندیه انگلستان ۴۴۰,۴۲۸ $
۸۱۹ ۱۳۹۵ ساوه قطر ۴۴۰,۳۰۰ $
۸۲۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ایالات متحده آمریکا ۴۳۹,۶۸۰ $
۸۲۱ ۱۳۹۵ تبریز انگلستان ۴۳۷,۹۷۳ $
۸۲۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) مالزی ۴۳۵,۵۴۳ $
۸۲۳ ۱۳۹۵ غرب تهران سنگاپور ۴۳۴,۶۹۴ $
۸۲۴ ۱۳۹۵ سهلان امارات متحده عربی ۴۳۴,۰۱۸ $
۸۲۵ ۱۳۹۵ سمنان آذربایجان ۴۳۴,۰۱۰ $
۸۲۶ ۱۳۹۵ تبریز لبنان ۴۳۳,۲۱۳ $
۸۲۷ ۱۳۹۵ آبادان امارات متحده عربی ۴۳۲,۷۹۶ $
۸۲۸ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان مالزی ۴۳۲,۶۲۲ $
۸۲۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی زرندیه افغانستان ۴۲۹,۲۹۹ $
۸۳۰ ۱۳۹۵ اراک بلغارستان ۴۲۹,۰۴۴ $
۸۳۱ ۱۳۹۵ سهلان قزاقستان ۴۲۶,۴۷۰ $
۸۳۲ ۱۳۹۵ بناب لبنان ۴۲۵,۹۹۸ $
۸۳۳ ۱۳۹۵ گناوه قطر ۴۲۳,۸۶۲ $
۸۳۴ ۱۳۹۵ شهیدرجایی ماداگاسکار ۴۲۳,۰۲۵ $
۸۳۵ ۱۳۹۵ تبریز کنیا ۴۲۰,۳۶۶ $
۸۳۶ ۱۳۹۵ مشهد سوئیس ۴۱۷,۷۰۲ $
۸۳۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان گرجستان ۴۱۶,۴۳۶ $
۸۳۸ ۱۳۹۵ اصفهان اندونزی ۴۱۴,۷۳۶ $
۸۳۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی لرستان آلمان ۴۱۳,۴۰۰ $
۸۴۰ ۱۳۹۵ بجنورد ایتالیا ۴۱۲,۲۰۰ $
۸۴۱ ۱۳۹۵ شهرکرد ترکیه ۴۰۸,۷۷۷ $
۸۴۲ ۱۳۹۵ سمنان گرجستان ۴۰۸,۵۵۱ $
۸۴۳ ۱۳۹۵ زنجان هلند ۴۰۷,۲۵۰ $
۸۴۴ ۱۳۹۵ ساوه قزاقستان ۴۰۴,۲۸۵ $
۸۴۵ ۱۳۹۵ بناب قزاقستان ۴۰۴,۰۰۰ $
۸۴۶ ۱۳۹۵ ساوه رومانی ۴۰۳,۱۷۱ $
۸۴۷ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان قزاقستان ۴۰۳,۰۰۱ $
۸۴۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) سومالی ۴۰۰,۰۰۰ $
۸۴۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی (بلوروس ( روسیه سفید ۳۹۵,۹۵۶ $
۸۵۰ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی استرالیا ۳۹۳,۲۶۰ $
۸۵۱ ۱۳۹۵ زنجان آذربایجان ۳۹۰,۵۱۶ $
۸۵۲ ۱۳۹۵ شهید باهنر کنیا ۳۸۹,۴۵۱ $
۸۵۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی لرستان اسلواکی ۳۸۸,۷۰۰ $
۸۵۴ ۱۳۹۵ سرخس افغانستان ۳۸۷,۴۵۴ $
۸۵۵ ۱۳۹۵ فرودگاه لار کویت ۳۸۷,۰۶۹ $
۸۵۶ ۱۳۹۵ اصفهان قطر ۳۸۵,۱۸۱ $
۸۵۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اردن ۳۸۵,۰۳۰ $
۸۵۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ونزوئلا ۳۸۱,۲۳۰ $
۸۵۹ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان اوکراین ۳۷۹,۱۹۱ $
۸۶۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی کامبوج ۳۷۸,۰۰۰ $
۸۶۱ ۱۳۹۵ اینچه برون فدراسیون روسیه ۳۷۷,۹۳۶ $
۸۶۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ فدراسیون روسیه ۳۷۲,۸۶۹ $
۸۶۳ ۱۳۹۵ اصفهان سودان ۳۷۲,۸۲۹ $
۸۶۴ ۱۳۹۵ مشهد انگلستان ۳۷۰,۸۶۱ $
۸۶۵ ۱۳۹۵ قم تایوان ۳۶۹,۵۳۶ $
۸۶۶ ۱۳۹۵ شهرکرد پاکستان ۳۶۹,۳۳۴ $
۸۶۷ ۱۳۹۵ گناوه کویت ۳۶۷,۴۰۳ $
۸۶۸ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود افغانستان ۳۶۶,۷۳۸ $
۸۶۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی فدراسیون روسیه ۳۶۰,۳۰۲ $
۸۷۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اوگاندا ۳۵۱,۸۴۹ $
۸۷۱ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی یونان ۳۵۱,۳۹۸ $
۸۷۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی رومانی ۳۵۱,۳۲۷ $
۸۷۳ ۱۳۹۵ ارومیه بلغارستان ۳۵۰,۳۱۵ $
۸۷۴ ۱۳۹۵ بناب مصر ۳۵۰,۰۰۰ $
۸۷۵ ۱۳۹۵ مشهد جمهوری کره ۳۴۹,۵۲۰ $
۸۷۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی نیجریه ۳۴۹,۱۷۵ $
۸۷۷ ۱۳۹۵ همدان ترکمنستان ۳۴۹,۰۰۹ $
۸۷۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر ارمنستان ۳۴۸,۴۱۸ $
۸۷۹ ۱۳۹۵ ساوه چین ۳۴۷,۹۶۲ $
۸۸۰ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان ترکمنستان ۳۴۷,۷۱۴ $
۸۸۱ ۱۳۹۵ ارومیه کویت ۳۴۷,۲۳۰ $
۸۸۲ ۱۳۹۵ کرمان لیتوانی ۳۴۶,۰۰۰ $
۸۸۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی تاجیکستان ۳۴۵,۰۲۱ $
۸۸۴ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان تاجیکستان ۳۴۴,۱۹۴ $
۸۸۵ ۱۳۹۵ اهواز پاکستان ۳۴۲,۸۵۶ $
۸۸۶ ۱۳۹۵ ارومیه آذربایجان ۳۴۱,۲۱۶ $
۸۸۷ ۱۳۹۵ مشهد آذربایجان ۳۴۱,۱۱۹ $
۸۸۸ ۱۳۹۵ کرمان یمن ۳۴۱,۰۴۰ $
۸۸۹ ۱۳۹۵ ساوه تاجیکستان ۳۴۰,۱۱۰ $
۸۹۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز بحرین ۳۳۹,۱۳۹ $
۸۹۱ ۱۳۹۵ خوی آذربایجان ۳۳۸,۲۸۵ $
۸۹۲ ۱۳۹۵ اهواز کویت ۳۳۶,۸۱۱ $
۸۹۳ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی پاکستان ۳۳۶,۲۰۵ $
۸۹۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان تایلند ۳۳۴,۶۵۰ $
۸۹۵ ۱۳۹۵ اراک تاجیکستان ۳۳۴,۰۷۲ $
۸۹۶ ۱۳۹۵ تبریز مالزی ۳۳۳,۰۲۰ $
۸۹۷ ۱۳۹۵ سیرجان کانادا ۳۲۹,۸۱۴ $
۸۹۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان (لتونی(لاتویا ۳۲۸,۳۴۴ $
۸۹۹ ۱۳۹۵ اینچه برون ایتالیا ۳۲۶,۵۷۱ $
۹۰۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان استرالیا ۳۲۵,۹۷۴ $
۹۰۱ ۱۳۹۵ جلفا افغانستان ۳۲۴,۸۴۰ $
۹۰۲ ۱۳۹۵ غرب تهران اوکراین ۳۲۰,۳۶۱ $
۹۰۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز فدراسیون روسیه ۳۱۹,۰۰۰ $
۹۰۴ ۱۳۹۵ زنجان تایوان ۳۱۶,۴۹۳ $
۹۰۵ ۱۳۹۵ اصفهان فدراسیون روسیه ۳۱۴,۷۸۰ $
۹۰۶ ۱۳۹۵ سهلان لهستان ۳۱۴,۵۴۳ $
۹۰۷ ۱۳۹۵ ساوه اسپانیا ۳۱۳,۳۸۰ $
۹۰۸ ۱۳۹۵ ملایر افغانستان ۳۱۲,۲۶۱ $
۹۰۹ ۱۳۹۵ خرم آباد آلمان ۳۱۱,۹۲۳ $
۹۱۰ ۱۳۹۵ ارومیه جمهوری کره ۳۱۱,۸۵۰ $
۹۱۱ ۱۳۹۵ قزوین هند ۳۱۰,۸۲۲ $
۹۱۲ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان آلبانی ۳۰۹,۰۷۷ $
۹۱۳ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی اوکراین ۳۰۸,۰۵۲ $
۹۱۴ ۱۳۹۵ کرمان ایالات متحده آمریکا ۳۰۸,۰۰۰ $
۹۱۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) ترکمنستان ۳۰۶,۳۸۶ $
۹۱۶ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی ۳۰۶,۲۹۶ $
۹۱۷ ۱۳۹۵ مراغه اسپانیا ۳۰۵,۳۷۵ $
۹۱۸ ۱۳۹۵ قزوین یمن ۳۰۴,۳۸۶ $
۹۱۹ ۱۳۹۵ تبریز جمهوری چک ۳۰۴,۱۶۶ $
۹۲۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سری لانکا ۳۰۴,۰۲۳ $
۹۲۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ تایوان ۳۰۲,۱۸۴ $
۹۲۲ ۱۳۹۵ بازرگان صربستان ۳۰۰,۵۸۹ $
۹۲۳ ۱۳۹۵ سمنان انگلستان ۲۹۸,۹۵۳ $
۹۲۴ ۱۳۹۵ قم تاجیکستان ۲۹۷,۵۷۵ $
۹۲۵ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی چین ۲۹۳,۳۴۳ $
۹۲۶ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان ژاپن ۲۹۳,۱۱۲ $
۹۲۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم افغانستان ۲۹۲,۳۱۴ $
۹۲۸ ۱۳۹۵ ساوه (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی ۲۹۱,۶۴۹ $
۹۲۹ ۱۳۹۵ اینچه برون هند ۲۹۰,۰۰۰ $
۹۳۰ ۱۳۹۵ غرب تهران نروژ ۲۸۹,۳۰۹ $
۹۳۱ ۱۳۹۵ خرم آباد یونان ۲۸۷,۶۶۹ $
۹۳۲ ۱۳۹۵ همدان آفریقای جنوبی ۲۸۶,۰۰۹ $
۹۳۳ ۱۳۹۵ سنندج سودان ۲۸۵,۶۰۰ $
۹۳۴ ۱۳۹۵ غرب تهران چین ۲۸۳,۱۹۶ $
۹۳۵ ۱۳۹۵ اراک ازبکستان ۲۷۳,۹۳۰ $
۹۳۶ ۱۳۹۵ اینچه برون تاجیکستان ۲۷۲,۶۹۸ $
۹۳۷ ۱۳۹۵ قزوین جمهوری چک ۲۷۰,۶۵۰ $
۹۳۸ ۱۳۹۵ غرب تهران سومالی ۲۶۶,۸۷۱ $
۹۳۹ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان اندونزی ۲۶۶,۵۸۹ $
۹۴۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آفریقای جنوبی ۲۶۵,۵۰۸ $
۹۴۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز انگلستان ۲۶۴,۱۴۴ $
۹۴۲ ۱۳۹۵ اردبیل سایر کشورهای خارجی ۲۶۱,۶۲۴ $
۹۴۳ ۱۳۹۵ یزد اردن ۲۶۱,۲۵۴ $
۹۴۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) گرجستان ۲۶۰,۴۰۰ $
۹۴۵ ۱۳۹۵ سهلان (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی ۲۵۹,۳۶۱ $
۹۴۶ ۱۳۹۵ بناب اوکراین ۲۵۸,۳۰۰ $
۹۴۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی زرندیه قزاقستان ۲۵۷,۰۲۸ $
۹۴۸ ۱۳۹۵ قزوین تایلند ۲۵۵,۷۷۱ $
۹۴۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی زرندیه استرالیا ۲۵۵,۶۴۸ $
۹۵۰ ۱۳۹۵ بناب لهستان ۲۵۵,۶۰۰ $
۹۵۱ ۱۳۹۵ خرم آباد هند ۲۵۵,۰۰۰ $
۹۵۲ ۱۳۹۵ ماهیرود سایر کشورهای خارجی ۲۵۴,۰۶۲ $
۹۵۳ ۱۳۹۵ یزد جمهوری کره ۲۵۲,۹۶۰ $
۹۵۴ ۱۳۹۵ زنجان ارمنستان ۲۵۲,۹۳۱ $
۹۵۵ ۱۳۹۵ شهیدرجایی اوگاندا ۲۵۲,۲۱۹ $
۹۵۶ ۱۳۹۵ تبریز بوسنی وهرزگوین ۲۵۱,۳۵۵ $
۹۵۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان ۲۵۰,۶۳۶ $
۹۵۸ ۱۳۹۵ یاسوج امارات متحده عربی ۲۵۰,۰۰۰ $
۹۵۹ ۱۳۹۵ اصفهان بلژیک ۲۴۹,۵۰۰ $
۹۶۰ ۱۳۹۵ سمنان تاجیکستان ۲۴۹,۱۲۹ $
۹۶۱ ۱۳۹۵ اصفهان رومانی ۲۴۸,۴۹۹ $
۹۶۲ ۱۳۹۵ یزد یمن ۲۴۷,۸۶۶ $
۹۶۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم استرالیا ۲۴۶,۵۹۰ $
۹۶۴ ۱۳۹۵ مراغه قزاقستان ۲۴۶,۰۹۳ $
۹۶۵ ۱۳۹۵ یزد ژاپن ۲۴۵,۹۸۵ $
۹۶۶ ۱۳۹۵ فرودگاه شیراز عمان ۲۴۵,۱۴۸ $
۹۶۷ ۱۳۹۵ ساوه فدراسیون روسیه ۲۴۴,۶۲۶ $
۹۶۸ ۱۳۹۵ سیرجان ژاپن ۲۴۴,۵۹۲ $
۹۶۹ ۱۳۹۵ زاهدان عراق ۲۴۴,۴۲۸ $
۹۷۰ ۱۳۹۵ غرب تهران مالزی ۲۴۴,۱۴۲ $
۹۷۱ ۱۳۹۵ مشهد کانادا ۲۴۳,۸۵۶ $
۹۷۲ ۱۳۹۵ ارومیه قزاقستان ۲۴۱,۲۲۸ $
۹۷۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم فدراسیون روسیه ۲۴۰,۸۲۰ $
۹۷۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی نروژ ۲۳۹,۱۴۸ $
۹۷۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام اوکراین ۲۳۹,۰۸۵ $
۹۷۶ ۱۳۹۵ غرب تهران تایلند ۲۳۷,۱۰۹ $
۹۷۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی تایلند ۲۳۶,۹۸۴ $
۹۷۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ عمان ۲۳۶,۱۶۰ $
۹۷۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان آذربایجان ۲۳۳,۷۹۶ $
۹۸۰ ۱۳۹۵ کرمانشاه ارمنستان ۲۳۳,۵۰۱ $
۹۸۱ ۱۳۹۵ خوی ایتالیا ۲۳۲,۷۸۱ $
۹۸۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ویتنام ۲۳۲,۶۱۰ $
۹۸۳ ۱۳۹۵ اردبیل ترکمنستان ۲۳۱,۶۲۶ $
۹۸۴ ۱۳۹۵ اردبیل یمن ۲۳۱,۲۰۸ $
۹۸۵ ۱۳۹۵ تبریز قزاقستان ۲۳۱,۰۸۱ $
۹۸۶ ۱۳۹۵ ارومیه ژاپن ۲۳۰,۷۰۰ $
۹۸۷ ۱۳۹۵ سهلان هلند ۲۳۰,۰۵۸ $
۹۸۸ ۱۳۹۵ یزد مصر ۲۳۰,۰۰۰ $
۹۸۹ ۱۳۹۵ ملایر رومانی ۲۲۹,۹۱۹ $
۹۹۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) میانمار ۲۲۹,۰۷۱ $
۹۹۱ ۱۳۹۵ مشهد جمهوری عربی سوریه ۲۲۸,۴۵۹ $
۹۹۲ ۱۳۹۵ زنجان بلژیک ۲۲۸,۰۹۰ $
۹۹۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی مکزیک ۲۲۴,۸۶۶ $
۹۹۴ ۱۳۹۵ اصفهان انگلستان ۲۲۴,۴۸۳ $
۹۹۵ ۱۳۹۵ باجگیران عراق ۲۲۴,۳۴۳ $
۹۹۶ ۱۳۹۵ غرب تهران تونس ۲۲۴,۰۰۰ $
۹۹۷ ۱۳۹۵ ساوه ارمنستان ۲۲۲,۲۹۳ $
۹۹۸ ۱۳۹۵ همدان چین ۲۲۰,۱۴۲ $
۹۹۹ ۱۳۹۵ تبریز قطر ۲۱۸,۸۹۵ $
۱۰۰۰ ۱۳۹۵ تبریز جماهیرعربی لیبی ۲۱۷,۰۰۰ $
۱۰۰۱ ۱۳۹۵ ارومیه اردن ۲۱۶,۵۸۰ $
۱۰۰۲ ۱۳۹۵ سیرجان کویت ۲۱۶,۰۰۰ $
۱۰۰۳ ۱۳۹۵ سهلان آلمان ۲۱۵,۹۵۶ $
۱۰۰۴ ۱۳۹۵ کرمان مصر ۲۱۵,۰۰۰ $
۱۰۰۵ ۱۳۹۵ قم ارمنستان ۲۱۴,۹۱۹ $
۱۰۰۶ ۱۳۹۵ بیرجند ترکمنستان ۲۱۴,۸۲۶ $
۱۰۰۷ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) کانادا ۲۱۴,۷۶۳ $
۱۰۰۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ژاپن ۲۱۴,۵۰۰ $
۱۰۰۹ ۱۳۹۵ غرب تهران جمهوری چک ۲۱۴,۲۳۳ $
۱۰۱۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی زرندیه سوئد ۲۱۲,۵۳۸ $
۱۰۱۱ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی ارمنستان ۲۱۲,۱۹۹ $
۱۰۱۲ ۱۳۹۵ مشهد تایوان ۲۱۱,۰۵۴ $
۱۰۱۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی مصر ۲۰۹,۷۱۱ $
۱۰۱۴ ۱۳۹۵ شهیدرجایی لهستان ۲۰۹,۳۵۳ $
۱۰۱۵ ۱۳۹۵ اصفهان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه ) ۲۰۸,۴۴۳ $
۱۰۱۶ ۱۳۹۵ سهلان صربستان ۲۰۸,۰۱۶ $
۱۰۱۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ مالزی ۲۰۷,۵۸۷ $
۱۰۱۸ ۱۳۹۵ غرب تهران بحرین ۲۰۷,۲۵۷ $
۱۰۱۹ ۱۳۹۵ اهواز ساحل عاج ۲۰۶,۲۴۵ $
۱۰۲۰ ۱۳۹۵ لطف آباد سایر کشورهای خارجی ۲۰۶,۱۰۹ $
۱۰۲۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز کانادا ۲۰۶,۰۴۱ $
۱۰۲۲ ۱۳۹۵ ارومیه هلند ۲۰۵,۰۷۵ $
۱۰۲۳ ۱۳۹۵ کرمان جمهوری عربی سوریه ۲۰۳,۵۲۰ $
۱۰۲۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام ازبکستان ۲۰۳,۱۷۵ $
۱۰۲۵ ۱۳۹۵ زنجان ایتالیا ۲۰۲,۷۹۴ $
۱۰۲۶ ۱۳۹۵ مراغه الجزایر ۲۰۲,۱۲۵ $
۱۰۲۷ ۱۳۹۵ اصفهان هند ۲۰۱,۷۸۱ $
۱۰۲۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام قزاقستان ۲۰۱,۰۰۰ $
۱۰۲۹ ۱۳۹۵ تبریز بحرین ۲۰۰,۳۲۵ $
۱۰۳۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان جمهوری کره ۱۹۹,۰۰۸ $
۱۰۳۱ ۱۳۹۵ مراغه بلغارستان ۱۹۸,۹۵۱ $
۱۰۳۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم انگلستان ۱۹۸,۹۱۰ $
۱۰۳۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ تایلند ۱۹۸,۳۸۰ $
۱۰۳۴ ۱۳۹۵ ساوه سومالی ۱۹۷,۹۹۷ $
۱۰۳۵ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی سایر کشورهای خارجی ۱۹۷,۳۱۳ $
۱۰۳۶ ۱۳۹۵ اصفهان مالزی ۱۹۶,۵۱۵ $
۱۰۳۷ ۱۳۹۵ شهیدرجایی کلمبیا ۱۹۶,۱۰۲ $
۱۰۳۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر افغانستان ۱۹۴,۸۶۷ $
۱۰۳۹ ۱۳۹۵ جلفا بلغارستان ۱۹۴,۴۵۳ $
۱۰۴۰ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان ارمنستان ۱۹۳,۹۱۳ $
۱۰۴۱ ۱۳۹۵ اصفهان لبنان ۱۹۲,۸۶۹ $
۱۰۴۲ ۱۳۹۵ سهلان آفریقای جنوبی ۱۹۲,۷۲۰ $
۱۰۴۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام ترکمنستان ۱۹۲,۵۵۸ $
۱۰۴۴ ۱۳۹۵ کرمان قرقیزستان ۱۹۲,۵۰۰ $
۱۰۴۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی قزاقستان ۱۹۲,۴۳۴ $
۱۰۴۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان قرقیزستان ۱۹۲,۰۰۰ $
۱۰۴۷ ۱۳۹۵ ملایر اسلواکی ۱۹۱,۹۷۵ $
۱۰۴۸ ۱۳۹۵ مشهد ایالات متحده آمریکا ۱۹۱,۰۳۲ $
۱۰۴۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام آلمان ۱۹۰,۸۳۶ $
۱۰۵۰ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان اسپانیا ۱۹۰,۰۰۰ $
۱۰۵۱ ۱۳۹۵ بازرگان بلغارستان ۱۸۹,۶۴۵ $
۱۰۵۲ ۱۳۹۵ شهیدرجایی الجزایر ۱۸۸,۶۵۰ $
۱۰۵۳ ۱۳۹۵ غرب تهران اسلوونی ۱۸۶,۹۵۷ $
۱۰۵۴ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی عراق ۱۸۶,۶۶۰ $
۱۰۵۵ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی آذربایجان ۱۸۴,۹۳۹ $
۱۰۵۶ ۱۳۹۵ سهلان استرالیا ۱۸۲,۸۸۷ $
۱۰۵۷ ۱۳۹۵ سمنان سری لانکا ۱۸۲,۶۵۰ $
۱۰۵۸ ۱۳۹۵ سیرجان تونس ۱۸۱,۵۰۰ $
۱۰۵۹ ۱۳۹۵ سیرجان بلژیک ۱۸۰,۰۰۰ $
۱۰۶۰ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی پرو ۱۸۰,۰۰۰ $
۱۰۶۱ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی لبنان ۱۸۰,۰۰۰ $
۱۰۶۲ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی نیجریه ۱۸۰,۰۰۰ $
۱۰۶۳ ۱۳۹۵ قم سری لانکا ۱۷۹,۴۴۴ $
۱۰۶۴ ۱۳۹۵ بناب هلند ۱۷۹,۰۰۰ $
۱۰۶۵ ۱۳۹۵ غرب تهران کنیا ۱۷۸,۷۸۶ $
۱۰۶۶ ۱۳۹۵ همدان ارمنستان ۱۷۸,۷۷۶ $
۱۰۶۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی لرستان پاکستان ۱۷۵,۵۰۰ $
۱۰۶۸ ۱۳۹۵ ساری ترکیه ۱۷۴,۴۷۰ $
۱۰۶۹ ۱۳۹۵ یزد لهستان ۱۷۳,۸۰۰ $
۱۰۷۰ ۱۳۹۵ ساوه سوئد ۱۷۲,۹۵۵ $
۱۰۷۱ ۱۳۹۵ بناب قطر ۱۷۱,۸۷۵ $
۱۰۷۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ارمنستان ۱۷۱,۰۶۰ $
۱۰۷۳ ۱۳۹۵ سهلان مالزی ۱۷۰,۴۲۳ $
۱۰۷۴ ۱۳۹۵ کرمان آفریقای جنوبی ۱۷۰,۳۷۳ $
۱۰۷۵ ۱۳۹۵ خوی افغانستان ۱۷۰,۱۱۶ $
۱۰۷۶ ۱۳۹۵ تبریز تونس ۱۶۹,۹۸۰ $
۱۰۷۷ ۱۳۹۵ مشهد هلند ۱۶۹,۸۰۳ $
۱۰۷۸ ۱۳۹۵ بازرگان جمهوری عربی سوریه ۱۶۹,۶۱۸ $
۱۰۷۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز تایلند ۱۶۸,۷۵۰ $
۱۰۸۰ ۱۳۹۵ اینچه برون امارات متحده عربی ۱۶۸,۷۳۵ $
۱۰۸۱ ۱۳۹۵ بناب انگلستان ۱۶۵,۳۰۰ $
۱۰۸۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) اسپانیا ۱۶۴,۳۳۹ $
۱۰۸۳ ۱۳۹۵ اراک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه ) ۱۶۴,۱۶۲ $
۱۰۸۴ ۱۳۹۵ اصفهان هلند ۱۶۳,۷۸۶ $
۱۰۸۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی مجارستان ۱۶۳,۶۰۵ $
۱۰۸۶ ۱۳۹۵ تبریز غنا ۱۶۳,۱۶۹ $
۱۰۸۷ ۱۳۹۵ یزد استرالیا ۱۶۳,۰۰۱ $
۱۰۸۸ ۱۳۹۵ اصفهان اوگاندا ۱۶۲,۸۸۵ $
۱۰۸۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان هند ۱۶۲,۰۰۰ $
۱۰۹۰ ۱۳۹۵ اراک امارات متحده عربی ۱۶۱,۵۳۲ $
۱۰۹۱ ۱۳۹۵ ساوه فیلیپین ۱۶۱,۵۰۰ $
۱۰۹۲ ۱۳۹۵ خوی مالزی ۱۵۹,۷۴۲ $
۱۰۹۳ ۱۳۹۵ کرمان جمهوری چک ۱۵۹,۶۸۰ $
۱۰۹۴ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی آلمان ۱۵۹,۱۲۴ $
۱۰۹۵ ۱۳۹۵ قم جمهوری عربی سوریه ۱۵۹,۰۷۲ $
۱۰۹۶ ۱۳۹۵ اصفهان کانادا ۱۵۹,۰۱۸ $
۱۰۹۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز تاجیکستان ۱۵۸,۵۴۸ $
۱۰۹۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) رومانی ۱۵۸,۴۰۰ $
۱۰۹۹ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربی ۱۵۷,۱۲۶ $
۱۱۰۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی عربستان سعودی ۱۵۷,۰۳۲ $
۱۱۰۱ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان آلمان ۱۵۶,۷۵۶ $
۱۱۰۲ ۱۳۹۵ بازرگان ایتالیا ۱۵۶,۷۳۲ $
۱۱۰۳ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود رومانی ۱۵۶,۵۸۹ $
۱۱۰۴ ۱۳۹۵ اراک قزاقستان ۱۵۶,۴۶۹ $
۱۱۰۵ ۱۳۹۵ خرم آباد هلند ۱۵۶,۲۸۱ $
۱۱۰۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز سوئد ۱۵۵,۵۱۷ $
۱۱۰۷ ۱۳۹۵ ساوه ساحل عاج ۱۵۴,۷۸۸ $
۱۱۰۸ ۱۳۹۵ کرمانشاه آذربایجان ۱۵۴,۵۲۶ $
۱۱۰۹ ۱۳۹۵ بجنورد فدراسیون روسیه ۱۵۴,۱۸۶ $
۱۱۱۰ ۱۳۹۵ زاهدان آذربایجان ۱۵۲,۴۴۰ $
۱۱۱۱ ۱۳۹۵ بناب یونان ۱۵۱,۸۲۰ $
۱۱۱۲ ۱۳۹۵ قزوین مجارستان ۱۵۰,۹۳۷ $
۱۱۱۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی افغانستان ۱۵۰,۹۱۳ $
۱۱۱۴ ۱۳۹۵ فرودگاه شیراز بحرین ۱۵۰,۴۰۹ $
۱۱۱۵ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار ۱۵۰,۰۰۰ $
۱۱۱۶ ۱۳۹۵ همدان قطر ۱۵۰,۰۰۰ $
۱۱۱۷ ۱۳۹۵ شهیدرجایی جماهیرعربی لیبی ۱۴۹,۴۶۴ $
۱۱۱۸ ۱۳۹۵ سنندج امارات متحده عربی ۱۴۹,۰۰۰ $
۱۱۱۹ ۱۳۹۵ قزوین قزاقستان ۱۴۶,۶۵۱ $
۱۱۲۰ ۱۳۹۵ اهواز لبنان ۱۴۶,۵۵۶ $
۱۱۲۱ ۱۳۹۵ ملایر پاکستان ۱۴۶,۳۰۰ $
۱۱۲۲ ۱۳۹۵ آبادان آذربایجان ۱۴۵,۳۶۸ $
۱۱۲۳ ۱۳۹۵ سرو ترکیه ۱۴۵,۳۲۴ $
۱۱۲۴ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی الجزایر ۱۴۵,۰۸۰ $
۱۱۲۵ ۱۳۹۵ ساوه بلغارستان ۱۴۴,۸۷۸ $
۱۱۲۶ ۱۳۹۵ قزوین عمان ۱۴۴,۵۰۰ $
۱۱۲۷ ۱۳۹۵ اردبیل آلمان ۱۴۴,۳۳۰ $
۱۱۲۸ ۱۳۹۵ بازرگان رومانی ۱۴۴,۰۰۹ $
۱۱۲۹ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی آلمان ۱۴۳,۸۶۲ $
۱۱۳۰ ۱۳۹۵ یزد ساحل عاج ۱۴۳,۶۷۵ $
۱۱۳۱ ۱۳۹۵ غرب تهران ساحل عاج ۱۴۳,۶۳۰ $
۱۱۳۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) قرقیزستان ۱۴۳,۵۵۰ $
۱۱۳۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر کویت ۱۴۲,۱۴۱ $
۱۱۳۴ ۱۳۹۵ کرمانشاه ازبکستان ۱۴۱,۸۲۶ $
۱۱۳۵ ۱۳۹۵ قزوین لهستان ۱۴۱,۵۹۰ $
۱۱۳۶ ۱۳۹۵ مراغه مصر ۱۴۰,۰۰۰ $
۱۱۳۷ ۱۳۹۵ سیرجان الجزایر ۱۳۹,۵۲۰ $
۱۱۳۸ ۱۳۹۵ سنندج هلند ۱۳۷,۵۹۲ $
۱۱۳۹ ۱۳۹۵ سمنان هنگ کنگ ۱۳۷,۵۰۰ $
۱۱۴۰ ۱۳۹۵ منطقه ویزه اقتصادی سرخس تاجیکستان ۱۳۶,۹۸۷ $
۱۱۴۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز آذربایجان ۱۳۶,۸۷۷ $
۱۱۴۲ ۱۳۹۵ ساری آفریقای جنوبی ۱۳۶,۸۷۵ $
۱۱۴۳ ۱۳۹۵ اینچه برون ازبکستان ۱۳۶,۸۰۰ $
۱۱۴۴ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق ۱۳۴,۴۷۸ $
۱۱۴۵ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان سوئیس ۱۳۳,۰۵۸ $
۱۱۴۶ ۱۳۹۵ بناب اردن ۱۳۳,۰۰۰ $
۱۱۴۷ ۱۳۹۵ ملایر لهستان ۱۳۲,۸۰۰ $
۱۱۴۸ ۱۳۹۵ قزوین فدراسیون روسیه ۱۳۲,۶۱۸ $
۱۱۴۹ ۱۳۹۵ ساری تاجیکستان ۱۳۲,۵۴۶ $
۱۱۵۰ ۱۳۹۵ قزوین تونس ۱۳۲,۵۴۰ $
۱۱۵۱ ۱۳۹۵ امیرآباد عراق ۱۳۲,۳۸۳ $
۱۱۵۲ ۱۳۹۵ سهلان انگلستان ۱۳۱,۲۹۹ $
۱۱۵۳ ۱۳۹۵ شلمچه ایتالیا ۱۳۰,۷۴۶ $
۱۱۵۴ ۱۳۹۵ بازارچه میلک سایر کشورهای خارجی ۱۳۰,۶۰۸ $
۱۱۵۵ ۱۳۹۵ ساوه یمن ۱۳۰,۵۲۸ $
۱۱۵۶ ۱۳۹۵ تبریز آلبانی ۱۳۰,۰۴۴ $
۱۱۵۷ ۱۳۹۵ سهلان جمهوری عربی سوریه ۱۲۹,۲۹۷ $
۱۱۵۸ ۱۳۹۵ ارومیه صربستان ۱۲۸,۵۷۲ $
۱۱۵۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مالزی ۱۲۸,۵۲۰ $
۱۱۶۰ ۱۳۹۵ چابهار فدراسیون روسیه ۱۲۷,۶۹۶ $
۱۱۶۱ ۱۳۹۵ سمنان اردن ۱۲۷,۵۰۰ $
۱۱۶۲ ۱۳۹۵ شهیدرجایی پرتغال ۱۲۷,۴۰۰ $
۱۱۶۳ ۱۳۹۵ سنندج ساحل عاج ۱۲۶,۹۷۲ $
۱۱۶۴ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان سنگاپور ۱۲۶,۸۸۱ $
۱۱۶۵ ۱۳۹۵ تبریز عمان ۱۲۶,۶۵۳ $
۱۱۶۶ ۱۳۹۵ قزوین جمهوری کره ۱۲۶,۴۰۰ $
۱۱۶۷ ۱۳۹۵ فرودگاه شیراز امارات متحده عربی ۱۲۶,۲۶۸ $
۱۱۶۸ ۱۳۹۵ زنجان تاجیکستان ۱۲۶,۰۷۰ $
۱۱۶۹ ۱۳۹۵ مشهد نیوزیلند ۱۲۶,۰۴۳ $
۱۱۷۰ ۱۳۹۵ مهران ترکمنستان ۱۲۵,۴۰۰ $
۱۱۷۱ ۱۳۹۵ یزد کویت ۱۲۴,۲۶۷ $
۱۱۷۲ ۱۳۹۵ مشهد بلژیک ۱۲۴,۱۰۶ $
۱۱۷۳ ۱۳۹۵ فریدون کنار آذربایجان ۱۲۳,۰۰۰ $
۱۱۷۴ ۱۳۹۵ شهیدرجایی کرواسی ۱۲۲,۸۵۰ $
۱۱۷۵ ۱۳۹۵ اصفهان سایر کشورهای خارجی ۱۲۲,۶۶۴ $
۱۱۷۶ ۱۳۹۵ تبریز جمهوری مولداوی ۱۲۰,۶۵۰ $
۱۱۷۷ ۱۳۹۵ اراک ساحل عاج ۱۲۰,۲۸۴ $
۱۱۷۸ ۱۳۹۵ اراک یونان ۱۲۰,۲۱۷ $
۱۱۷۹ ۱۳۹۵ ساوه امارات متحده عربی ۱۲۰,۱۸۸ $
۱۱۸۰ ۱۳۹۵ تبریز کنگو ۱۲۰,۱۰۲ $
۱۱۸۱ ۱۳۹۵ قزوین اتریش ۱۱۹,۵۷۵ $
۱۱۸۲ ۱۳۹۵ بازرگان (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی ۱۱۹,۴۸۷ $
۱۱۸۳ ۱۳۹۵ بناب جماهیرعربی لیبی ۱۱۹,۰۰۰ $
۱۱۸۴ ۱۳۹۵ سهلان اردن ۱۱۸,۹۷۰ $
۱۱۸۵ ۱۳۹۵ ساری لبنان ۱۱۸,۸۵۰ $
۱۱۸۶ ۱۳۹۵ مراغه ترکمنستان ۱۱۸,۱۱۲ $
۱۱۸۷ ۱۳۹۵ سهلان جمهوری چک ۱۱۷,۹۲۹ $
۱۱۸۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی نپال ۱۱۷,۷۵۶ $
۱۱۸۹ ۱۳۹۵ کرمان کویت ۱۱۷,۶۰۰ $
۱۱۹۰ ۱۳۹۵ همدان آلمان ۱۱۷,۲۰۳ $
۱۱۹۱ ۱۳۹۵ مشهد الجزایر ۱۱۷,۰۰۰ $
۱۱۹۲ ۱۳۹۵ تبریز سوئد ۱۱۵,۸۶۲ $
۱۱۹۳ ۱۳۹۵ سنندج آذربایجان ۱۱۴,۶۱۳ $
۱۱۹۴ ۱۳۹۵ غرب تهران بلژیک ۱۱۳,۹۴۸ $
۱۱۹۵ ۱۳۹۵ ارومیه قبرس ۱۱۳,۷۶۲ $
۱۱۹۶ ۱۳۹۵ اصفهان سنگاپور ۱۱۳,۶۰۵ $
۱۱۹۷ ۱۳۹۵ مشهد تایلند ۱۱۳,۴۰۰ $
۱۱۹۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی پرو ۱۱۳,۰۵۷ $
۱۱۹۹ ۱۳۹۵ یزد چین ۱۱۲,۵۸۰ $
۱۲۰۰ ۱۳۹۵ قزوین هنگ کنگ ۱۱۱,۸۷۱ $
۱۲۰۱ ۱۳۹۵ آبادان قطر ۱۱۱,۷۱۳ $
۱۲۰۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر ازبکستان ۱۱۱,۴۸۸ $
۱۲۰۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر رومانی ۱۱۱,۰۹۱ $
۱۲۰۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم دانمارک ۱۱۱,۰۸۵ $
۱۲۰۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز هلند ۱۱۱,۰۶۱ $
۱۲۰۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان بحرین ۱۱۰,۶۰۰ $
۱۲۰۷ ۱۳۹۵ بناب مجارستان ۱۱۰,۲۵۰ $
۱۲۰۸ ۱۳۹۵ ارومیه آلمان ۱۰۸,۹۷۸ $
۱۲۰۹ ۱۳۹۵ ارومیه کانادا ۱۰۸,۷۵۴ $
۱۲۱۰ ۱۳۹۵ بناب (بلوروس ( روسیه سفید ۱۰۸,۷۵۰ $
۱۲۱۱ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان ایتالیا ۱۰۷,۸۳۳ $
۱۲۱۲ ۱۳۹۵ یزد پرتغال ۱۰۷,۸۲۷ $
۱۲۱۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی زرندیه امارات متحده عربی ۱۰۷,۳۸۱ $
۱۲۱۴ ۱۳۹۵ مشهد سنگاپور ۱۰۶,۶۴۲ $
۱۲۱۵ ۱۳۹۵ بندر لنگه عمان ۱۰۵,۸۲۸ $
۱۲۱۶ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی سومالی ۱۰۴,۶۷۹ $
۱۲۱۷ ۱۳۹۵ خرم آباد آذربایجان ۱۰۴,۶۲۵ $
۱۲۱۸ ۱۳۹۵ بناب بلژیک ۱۰۴,۶۰۶ $
۱۲۱۹ ۱۳۹۵ بناب گرجستان ۱۰۴,۵۲۲ $
۱۲۲۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم لیتوانی ۱۰۴,۴۲۳ $
۱۲۲۱ ۱۳۹۵ کرمان تونس ۱۰۴,۰۰۰ $
۱۲۲۲ ۱۳۹۵ غرب تهران بنین ۱۰۳,۵۳۰ $
۱۲۲۳ ۱۳۹۵ کرمان اوکراین ۱۰۳,۴۹۰ $
۱۲۲۴ ۱۳۹۵ قم کنگو ۱۰۳,۴۸۲ $
۱۲۲۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ایتالیا ۱۰۳,۳۱۱ $
۱۲۲۶ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان کانادا ۱۰۲,۹۷۶ $
۱۲۲۷ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی قزاقستان ۱۰۲,۰۰۰ $
۱۲۲۸ ۱۳۹۵ منطقه ازاد جلفا پاکستان ۱۰۱,۷۰۰ $
۱۲۲۹ ۱۳۹۵ غرب تهران شیلی ۱۰۱,۵۵۵ $
۱۲۳۰ ۱۳۹۵ سهلان بنگلادش ۱۰۱,۴۷۶ $
۱۲۳۱ ۱۳۹۵ تبریز سنگال ۱۰۱,۲۲۹ $
۱۲۳۲ ۱۳۹۵ سرخس ازبکستان ۱۰۰,۹۲۱ $
۱۲۳۳ ۱۳۹۵ بناب جمهوری چک ۱۰۰,۸۰۰ $
۱۲۳۴ ۱۳۹۵ ساری ازبکستان ۱۰۰,۷۹۸ $
۱۲۳۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز فرانسه ۱۰۰,۵۰۰ $
۱۲۳۶ ۱۳۹۵ بیرجند ارمنستان ۱۰۰,۴۲۶ $
۱۲۳۷ ۱۳۹۵ شهیدرجایی (لتونی(لاتویا ۱۰۰,۱۰۰ $
۱۲۳۸ ۱۳۹۵ بناب آلمان ۹۹,۵۰۰ $
۱۲۳۹ ۱۳۹۵ سیرجان پاکستان ۹۹,۰۰۰ $
۱۲۴۰ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان تایوان ۹۸,۸۰۹ $
۱۲۴۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اوکراین ۹۸,۵۷۳ $
۱۲۴۲ ۱۳۹۵ غرب تهران جمهوری متحده تانزانیا ۹۸,۴۸۰ $
۱۲۴۳ ۱۳۹۵ فریدون کنار ایتالیا ۹۷,۷۶۳ $
۱۲۴۴ ۱۳۹۵ شهرکرد تاجیکستان ۹۷,۶۹۸ $
۱۲۴۵ ۱۳۹۵ ارومیه اتریش ۹۷,۵۱۲ $
۱۲۴۶ ۱۳۹۵ تبریز مجارستان ۹۶,۸۵۴ $
۱۲۴۷ ۱۳۹۵ غرب تهران سری لانکا ۹۶,۴۰۷ $
۱۲۴۸ ۱۳۹۵ قم گرجستان ۹۶,۳۰۳ $
۱۲۴۹ ۱۳۹۵ اراک یمن ۹۶,۱۲۰ $
۱۲۵۰ ۱۳۹۵ فریدون کنار افغانستان ۹۶,۰۵۸ $
۱۲۵۱ ۱۳۹۵ شهیدرجایی (بلوروس ( روسیه سفید ۹۶,۰۴۰ $
۱۲۵۲ ۱۳۹۵ شهرکرد ایالات متحده آمریکا ۹۵,۶۰۰ $
۱۲۵۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ویتنام ۹۵,۶۰۰ $
۱۲۵۴ ۱۳۹۵ همدان کویت ۹۴,۶۶۰ $
۱۲۵۵ ۱۳۹۵ سهلان بوسنی وهرزگوین ۹۴,۶۰۹ $
۱۲۵۶ ۱۳۹۵ اراک بلژیک ۹۴,۵۴۰ $
۱۲۵۷ ۱۳۹۵ بجنورد آذربایجان ۹۴,۱۲۶ $
۱۲۵۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی فنلاند ۹۴,۱۲۰ $
۱۲۵۹ ۱۳۹۵ زاهدان ارمنستان ۹۴,۰۰۱ $
۱۲۶۰ ۱۳۹۵ ساری بلغارستان ۹۳,۷۹۷ $
۱۲۶۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام اوگاندا ۹۳,۶۰۰ $
۱۲۶۲ ۱۳۹۵ زنجان اندونزی ۹۲,۸۱۵ $
۱۲۶۳ ۱۳۹۵ بناب رومانی ۹۲,۱۵۵ $
۱۲۶۴ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان یمن ۹۲,۰۵۲ $
۱۲۶۵ ۱۳۹۵ ساوه صربستان ۹۱,۹۶۷ $
۱۲۶۶ ۱۳۹۵ تبریز بوروکینافاسو ۹۱,۵۶۷ $
۱۲۶۷ ۱۳۹۵ ساوه آلمان ۹۱,۳۱۲ $
۱۲۶۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی بلژیک ۹۰,۲۵۴ $
۱۲۶۹ ۱۳۹۵ یزد جمهوری متحده تانزانیا ۸۹,۹۶۸ $
۱۲۷۰ ۱۳۹۵ اصفهان سومالی ۸۹,۸۲۴ $
۱۲۷۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم نروژ ۸۹,۸۱۸ $
۱۲۷۲ ۱۳۹۵ بیرجند گرجستان ۸۹,۷۸۴ $
۱۲۷۳ ۱۳۹۵ آستارا جمهوری مولداوی ۸۹,۷۴۳ $
۱۲۷۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز اوکراین ۸۹,۵۳۰ $
۱۲۷۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام کویت ۸۹,۴۳۶ $
۱۲۷۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر گرجستان ۸۹,۳۶۱ $
۱۲۷۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام جمهوری عربی سوریه ۸۹,۲۵۰ $
۱۲۷۸ ۱۳۹۵ ملایر ارمنستان ۸۸,۸۰۰ $
۱۲۷۹ ۱۳۹۵ مهران سایر کشورهای خارجی ۸۸,۵۵۸ $
۱۲۸۰ ۱۳۹۵ باجگیران اتریش ۸۸,۴۲۵ $
۱۲۸۱ ۱۳۹۵ بازارچه مرزی ریمدان عراق ۸۸,۴۱۳ $
۱۲۸۲ ۱۳۹۵ شهرکرد آذربایجان ۸۸,۱۴۶ $
۱۲۸۳ ۱۳۹۵ همدان تاجیکستان ۸۸,۰۵۰ $
۱۲۸۴ ۱۳۹۵ ساری جمهوری چک ۸۷,۹۱۸ $
۱۲۸۵ ۱۳۹۵ همدان هلند ۸۷,۷۶۸ $
۱۲۸۶ ۱۳۹۵ اصفهان ژاپن ۸۷,۵۸۳ $
۱۲۸۷ ۱۳۹۵ اصفهان یمن ۸۷,۴۵۲ $
۱۲۸۸ ۱۳۹۵ سیرجان سنگاپور ۸۷,۳۲۵ $
۱۲۸۹ ۱۳۹۵ اردبیل گرجستان ۸۷,۰۹۷ $
۱۲۹۰ ۱۳۹۵ کرمان رومانی ۸۷,۰۰۰ $
۱۲۹۱ ۱۳۹۵ قم ویتنام ۸۶,۹۶۹ $
۱۲۹۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام امارات متحده عربی ۸۶,۴۷۲ $
۱۲۹۳ ۱۳۹۵ بناب ایتالیا ۸۶,۳۵۶ $
۱۲۹۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم مالزی ۸۶,۲۱۳ $
۱۲۹۵ ۱۳۹۵ بازرگان فرانسه ۸۵,۵۰۰ $
۱۲۹۶ ۱۳۹۵ ساوه عمان ۸۵,۳۸۵ $
۱۲۹۷ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی اندونزی ۸۵,۳۸۳ $
۱۲۹۸ ۱۳۹۵ غرب تهران نیوزیلند ۸۵,۲۵۰ $
۱۲۹۹ ۱۳۹۵ اینچه برون گرجستان ۸۴,۶۲۲ $
۱۳۰۰ ۱۳۹۵ شهرکرد ازبکستان ۸۴,۵۲۰ $
۱۳۰۱ ۱۳۹۵ ساوه هلند ۸۴,۴۱۳ $
۱۳۰۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز نروژ ۸۴,۲۵۳ $
۱۳۰۳ ۱۳۹۵ مراغه کویت ۸۴,۰۰۰ $
۱۳۰۴ ۱۳۹۵ مراغه قطر ۸۴,۰۰۰ $
۱۳۰۵ ۱۳۹۵ بناب آرژانتین ۸۴,۰۰۰ $
۱۳۰۶ ۱۳۹۵ اصفهان ویتنام ۸۳,۶۶۵ $
۱۳۰۷ ۱۳۹۵ شلمچه سایر کشورهای خارجی ۸۳,۲۵۱ $
۱۳۰۸ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) سایر کشورهای خارجی ۸۳,۰۹۹ $
۱۳۰۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی سوئد ۸۳,۰۹۴ $
۱۳۱۰ ۱۳۹۵ غرب تهران فنلاند ۸۲,۴۹۹ $
۱۳۱۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی بلغارستان ۸۱,۹۹۵ $
۱۳۱۲ ۱۳۹۵ شهیدرجایی ایرلند ۸۱,۰۹۸ $
۱۳۱۳ ۱۳۹۵ اردبیل ارمنستان ۸۰,۶۵۸ $
۱۳۱۴ ۱۳۹۵ شهیدرجایی قبرس ۸۰,۵۸۲ $
۱۳۱۵ ۱۳۹۵ غرب تهران مراکش ۸۰,۵۴۱ $
۱۳۱۶ ۱۳۹۵ بازرگان ترکمنستان ۸۰,۴۰۰ $
۱۳۱۷ ۱۳۹۵ مهران تاجیکستان ۷۹,۹۴۲ $
۱۳۱۸ ۱۳۹۵ ساوه قرقیزستان ۷۹,۹۲۰ $
۱۳۱۹ ۱۳۹۵ تبریز سوئیس ۷۹,۵۰۶ $
۱۳۲۰ ۱۳۹۵ تبریز قرقیزستان ۷۷,۷۴۷ $
۱۳۲۱ ۱۳۹۵ خرم آباد ترکمنستان ۷۷,۶۹۱ $
۱۳۲۲ ۱۳۹۵ ملایر لبنان ۷۷,۰۰۰ $
۱۳۲۳ ۱۳۹۵ یزد رومانی ۷۶,۵۹۰ $
۱۳۲۴ ۱۳۹۵ قزوین اندونزی ۷۶,۰۹۷ $
۱۳۲۵ ۱۳۹۵ بازرگان تاجیکستان ۷۶,۰۰۰ $
۱۳۲۶ ۱۳۹۵ تبریز بلژیک ۷۵,۶۲۸ $
۱۳۲۷ ۱۳۹۵ ساوه سایر کشورهای خارجی ۷۵,۶۰۰ $
۱۳۲۸ ۱۳۹۵ غرب تهران ونزوئلا ۷۵,۵۹۷ $
۱۳۲۹ ۱۳۹۵ کرمانشاه پاکستان ۷۵,۰۰۰ $
۱۳۳۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی دانمارک ۷۴,۳۶۵ $
۱۳۳۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کلمبیا ۷۴,۱۹۷ $
۱۳۳۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام فدراسیون روسیه ۷۳,۹۰۰ $
۱۳۳۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی گواتمالا ۷۳,۷۱۴ $
۱۳۳۴ ۱۳۹۵ زنجان کویت ۷۳,۶۵۸ $
۱۳۳۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز استرالیا ۷۳,۲۶۹ $
۱۳۳۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی ۷۳,۰۹۲ $
۱۳۳۷ ۱۳۹۵ فرودگاه اصفهان ایالات متحده آمریکا ۷۲,۹۵۰ $
۱۳۳۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی یونان ۷۲,۷۸۹ $
۱۳۳۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان برزیل ۷۲,۷۵۰ $
۱۳۴۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فیلیپین ۷۲,۳۰۶ $
۱۳۴۱ ۱۳۹۵ اصفهان اسپانیا ۷۲,۳۰۱ $
۱۳۴۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز هند ۷۱,۸۲۰ $
۱۳۴۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی ۷۱,۶۸۶ $
۱۳۴۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گرجستان ۷۱,۴۸۵ $
۱۳۴۵ ۱۳۹۵ غرب تهران سنگال ۷۱,۲۲۹ $
۱۳۴۶ ۱۳۹۵ بجنورد تاجیکستان ۷۱,۲۰۰ $
۱۳۴۷ ۱۳۹۵ سهلان کرواسی ۷۰,۹۵۶ $
۱۳۴۸ ۱۳۹۵ یاسوج عراق ۷۰,۶۱۴ $
۱۳۴۹ ۱۳۹۵ اصفهان آفریقای جنوبی ۷۰,۵۰۷ $
۱۳۵۰ ۱۳۹۵ قزوین چین ۷۰,۴۵۶ $
۱۳۵۱ ۱۳۹۵ بناب سایر کشورهای خارجی ۷۰,۰۰۰ $
۱۳۵۲ ۱۳۹۵ بناب جمهوری عربی سوریه ۷۰,۰۰۰ $
۱۳۵۳ ۱۳۹۵ سمنان تایلند ۷۰,۰۰۰ $
۱۳۵۴ ۱۳۹۵ ملایر اردن ۷۰,۰۰۰ $
۱۳۵۵ ۱۳۹۵ ارومیه تاجیکستان ۶۹,۹۱۵ $
۱۳۵۶ ۱۳۹۵ تبریز هنگ کنگ ۶۹,۹۰۰ $
۱۳۵۷ ۱۳۹۵ اصفهان سوئیس ۶۹,۷۷۴ $
۱۳۵۸ ۱۳۹۵ ساری گرجستان ۶۹,۵۳۸ $
۱۳۵۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ترکمنستان ۶۹,۴۶۴ $
۱۳۶۰ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی ازبکستان ۶۸,۹۱۴ $
۱۳۶۱ ۱۳۹۵ شهیدرجایی عراق ۶۸,۸۸۲ $
۱۳۶۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی گرجستان ۶۸,۷۷۷ $
۱۳۶۳ ۱۳۹۵ سمنان کویت ۶۸,۶۱۰ $
۱۳۶۴ ۱۳۹۵ غرب تهران کلمبیا ۶۸,۳۰۵ $
۱۳۶۵ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) انگلستان ۶۸,۲۵۰ $
۱۳۶۶ ۱۳۹۵ کرمان آذربایجان ۶۸,۲۴۰ $
۱۳۶۷ ۱۳۹۵ مشهد رومانی ۶۷,۹۳۱ $
۱۳۶۸ ۱۳۹۵ اراک اوکراین ۶۷,۸۰۸ $
۱۳۶۹ ۱۳۹۵ ساری آذربایجان ۶۷,۷۲۹ $
۱۳۷۰ ۱۳۹۵ اصفهان تایلند ۶۷,۶۹۰ $
۱۳۷۱ ۱۳۹۵ سهلان کویت ۶۷,۶۳۳ $
۱۳۷۲ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزی ۶۷,۶۰۸ $
۱۳۷۳ ۱۳۹۵ اینچه برون آذربایجان ۶۷,۴۷۴ $
۱۳۷۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پرتغال ۶۶,۹۹۴ $
۱۳۷۵ ۱۳۹۵ سیرجان آذربایجان ۶۶,۷۸۸ $
۱۳۷۶ ۱۳۹۵ اصفهان یونان ۶۶,۰۶۳ $
۱۳۷۷ ۱۳۹۵ کرمانشاه بلغارستان ۶۶,۰۰۰ $
۱۳۷۸ ۱۳۹۵ زنجان مصر ۶۵,۶۴۰ $
۱۳۷۹ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی هند ۶۵,۵۵۰ $
۱۳۸۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی زرندیه عمان ۶۵,۵۴۰ $
۱۳۸۱ ۱۳۹۵ میلک عراق ۶۵,۰۰۰ $
۱۳۸۲ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی کویت ۶۵,۰۰۰ $
۱۳۸۳ ۱۳۹۵ میلک پاکستان ۶۵,۰۰۰ $
۱۳۸۴ ۱۳۹۵ میلک ترکمنستان ۶۵,۰۰۰ $
۱۳۸۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم کانادا ۶۴,۸۰۲ $
۱۳۸۶ ۱۳۹۵ ساوه اندونزی ۶۴,۲۵۱ $
۱۳۸۷ ۱۳۹۵ شهیدرجایی اوکراین ۶۴,۰۶۱ $
۱۳۸۸ ۱۳۹۵ بناب آذربایجان ۶۴,۰۵۵ $
۱۳۸۹ ۱۳۹۵ شهرکرد سایر کشورهای خارجی ۶۴,۰۲۵ $
۱۳۹۰ ۱۳۹۵ قزوین زیمبابوه ۶۳,۶۰۲ $
۱۳۹۱ ۱۳۹۵ مشهد جماهیرعربی لیبی ۶۳,۶۰۲ $
۱۳۹۲ ۱۳۹۵ خوی فدراسیون روسیه ۶۳,۶۰۰ $
۱۳۹۳ ۱۳۹۵ غرب تهران هنگ کنگ ۶۳,۵۰۰ $
۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ارومیه یونان ۶۳,۰۳۰ $
۱۳۹۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) قزاقستان ۶۲,۹۹۵ $
۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ساری سایر کشورهای خارجی ۶۲,۹۶۶ $
۱۳۹۷ ۱۳۹۵ غرب تهران گابن ۶۲,۸۵۷ $
۱۳۹۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی لرستان اسلوونی ۶۲,۴۰۰ $
۱۳۹۹ ۱۳۹۵ زنجان یونان ۶۲,۰۹۳ $
۱۴۰۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی یزد عراق ۶۲,۰۳۰ $
۱۴۰۱ ۱۳۹۵ تبریز اتریش ۶۲,۰۰۰ $
۱۴۰۲ ۱۳۹۵ میلک سایر کشورهای خارجی ۶۱,۸۴۸ $
۱۴۰۳ ۱۳۹۵ بناب تایلند ۶۱,۶۰۰ $
۱۴۰۴ ۱۳۹۵ همدان ترکیه ۶۱,۴۰۵ $
۱۴۰۵ ۱۳۹۵ اصفهان سوئد ۶۰,۹۴۰ $
۱۴۰۶ ۱۳۹۵ ارومیه مجارستان ۶۰,۹۳۳ $
۱۴۰۷ ۱۳۹۵ غرب تهران موزامبیک ۶۰,۹۳۱ $
۱۴۰۸ ۱۳۹۵ تبریز جیبوتی ۶۰,۴۷۹ $
۱۴۰۹ ۱۳۹۵ اصفهان اوکراین ۶۰,۲۸۶ $
۱۴۱۰ ۱۳۹۵ خرم آباد اسلواکی ۵۹,۸۰۰ $
۱۴۱۱ ۱۳۹۵ کرمانشاه کویت ۵۹,۵۱۹ $
۱۴۱۲ ۱۳۹۵ ساوه بوروکینافاسو ۵۹,۴۶۹ $
۱۴۱۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) فرانسه ۵۹,۴۰۰ $
۱۴۱۴ ۱۳۹۵ زنجان صربستان ۵۹,۳۵۲ $
۱۴۱۵ ۱۳۹۵ قزوین کانادا ۵۹,۲۵۰ $
۱۴۱۶ ۱۳۹۵ سهلان سنگاپور ۵۹,۲۰۰ $
۱۴۱۷ ۱۳۹۵ ذوب آهن اصفهان کویت ۵۹,۰۰۳ $
۱۴۱۸ ۱۳۹۵ اراک اسپانیا ۵۸,۹۰۵ $
۱۴۱۹ ۱۳۹۵ سمنان صربستان ۵۸,۵۰۰ $
۱۴۲۰ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود ترکمنستان ۵۷,۸۷۰ $
۱۴۲۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام استرالیا ۵۷,۷۳۲ $
۱۴۲۲ ۱۳۹۵ بناب بلغارستان ۵۷,۶۷۵ $
۱۴۲۳ ۱۳۹۵ زنجان اتریش ۵۷,۶۳۹ $
۱۴۲۴ ۱۳۹۵ کرمانشاه فیلیپین ۵۷,۶۰۶ $
۱۴۲۵ ۱۳۹۵ همدان آذربایجان ۵۷,۳۱۴ $
۱۴۲۶ ۱۳۹۵ ساری سوئد ۵۷,۲۷۰ $
۱۴۲۷ ۱۳۹۵ مجتمع فولاد مبارکه ترکمنستان ۵۶,۹۵۱ $
۱۴۲۸ ۱۳۹۵ ملایر جمهوری چک ۵۶,۲۵۰ $
۱۴۲۹ ۱۳۹۵ ملایر اتریش ۵۶,۲۵۰ $
۱۴۳۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ترکیه ۵۶,۱۹۷ $
۱۴۳۱ ۱۳۹۵ قم عمان ۵۶,۱۲۰ $
۱۴۳۲ ۱۳۹۵ کرمان گرجستان ۵۵,۹۰۰ $
۱۴۳۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر لبنان ۵۵,۶۸۰ $
۱۴۳۴ ۱۳۹۵ شهیدرجایی گابن ۵۵,۶۷۷ $
۱۴۳۵ ۱۳۹۵ تبریز استرالیا ۵۵,۶۰۴ $
۱۴۳۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان هلند ۵۵,۶۰۰ $
۱۴۳۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی بنگلادش ۵۵,۰۲۸ $
۱۴۳۸ ۱۳۹۵ اینچه برون ویتنام ۵۵,۰۰۰ $
۱۴۳۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی سیرالئون ۵۴,۹۰۵ $
۱۴۴۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) نیوزیلند ۵۴,۸۹۶ $
۱۴۴۱ ۱۳۹۵ همدان امارات متحده عربی ۵۴,۸۷۴ $
۱۴۴۲ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان شیلی ۵۴,۸۳۸ $
۱۴۴۳ ۱۳۹۵ تبریز آفریقای جنوبی ۵۴,۶۴۵ $
۱۴۴۴ ۱۳۹۵ قزوین تایوان ۵۴,۴۱۲ $
۱۴۴۵ ۱۳۹۵ کرمانشاه هند ۵۴,۱۴۱ $
۱۴۴۶ ۱۳۹۵ ساوه لبنان ۵۴,۰۰۴ $
۱۴۴۷ ۱۳۹۵ آبادان سایر کشورهای خارجی ۵۳,۸۱۷ $
۱۴۴۸ ۱۳۹۵ مشهد دانمارک ۵۳,۶۵۹ $
۱۴۴۹ ۱۳۹۵ ساوه استرالیا ۵۳,۰۴۶ $
۱۴۵۰ ۱۳۹۵ کرمانشاه جیبوتی ۵۲,۵۹۴ $
۱۴۵۱ ۱۳۹۵ غرب تهران بوسنی وهرزگوین ۵۲,۵۸۱ $
۱۴۵۲ ۱۳۹۵ بناب فرانسه ۵۲,۳۶۸ $
۱۴۵۳ ۱۳۹۵ سهلان سایر کشورهای خارجی ۵۲,۲۰۴ $
۱۴۵۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) سری لانکا ۵۲,۱۹۹ $
۱۴۵۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر اوکراین ۵۲,۰۰۰ $
۱۴۵۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی زرندیه بلغارستان ۵۱,۹۶۵ $
۱۴۵۷ ۱۳۹۵ فرودگاه اصفهان ژاپن ۵۱,۸۹۱ $
۱۴۵۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی ایالات متحده آمریکا ۵۱,۶۶۴ $
۱۴۵۹ ۱۳۹۵ ساری جمهوری عربی سوریه ۵۱,۶۴۰ $
۱۴۶۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی آرژانتین ۵۱,۶۰۸ $
۱۴۶۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ژاپن ۵۱,۵۶۵ $
۱۴۶۲ ۱۳۹۵ ساری بحرین ۵۱,۳۵۰ $
۱۴۶۳ ۱۳۹۵ ذوب آهن اصفهان ترکمنستان ۵۱,۱۸۴ $
۱۴۶۴ ۱۳۹۵ قزوین بلغارستان ۵۰,۸۵۱ $
۱۴۶۵ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی صربستان ۵۰,۸۰۲ $
۱۴۶۶ ۱۳۹۵ مهران پاکستان ۵۰,۱۶۰ $
۱۴۶۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی برزیل ۴۹,۵۵۸ $
۱۴۶۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی نیوزیلند ۴۹,۴۲۳ $
۱۴۶۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی لیبریا ۴۹,۴۱۸ $
۱۴۷۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی یونان ۴۸,۹۶۹ $
۱۴۷۱ ۱۳۹۵ کرمان سوئیس ۴۸,۶۲۵ $
۱۴۷۲ ۱۳۹۵ سیرجان رومانی ۴۸,۴۰۰ $
۱۴۷۳ ۱۳۹۵ اهواز آذربایجان ۴۷,۷۰۰ $
۱۴۷۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز گرجستان ۴۷,۶۰۲ $
۱۴۷۵ ۱۳۹۵ شهیدرجایی زیمبابوه ۴۶,۸۹۳ $
۱۴۷۶ ۱۳۹۵ ساری فدراسیون روسیه ۴۶,۷۱۶ $
۱۴۷۷ ۱۳۹۵ قشم عراق ۴۶,۵۹۶ $
۱۴۷۸ ۱۳۹۵ اهواز امارات متحده عربی ۴۶,۲۲۴ $
۱۴۷۹ ۱۳۹۵ یزد فرانسه ۴۶,۲۰۰ $
۱۴۸۰ ۱۳۹۵ ارومیه عمان ۴۶,۰۰۰ $
۱۴۸۱ ۱۳۹۵ بناب کانادا ۴۶,۰۰۰ $
۱۴۸۲ ۱۳۹۵ آستارا (بلوروس ( روسیه سفید ۴۵,۹۲۰ $
۱۴۸۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام کنیا ۴۵,۹۰۰ $
۱۴۸۴ ۱۳۹۵ ساوه کویت ۴۵,۸۵۰ $
۱۴۸۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ارمنستان ۴۵,۴۰۶ $
۱۴۸۶ ۱۳۹۵ ساوه برزیل ۴۵,۳۸۴ $
۱۴۸۷ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان برزیل ۴۴,۸۷۳ $
۱۴۸۸ ۱۳۹۵ اصفهان پاراگوئه ۴۴,۸۰۵ $
۱۴۸۹ ۱۳۹۵ کرمان نیجریه ۴۴,۶۴۰ $
۱۴۹۰ ۱۳۹۵ شهرکرد لهستان ۴۴,۰۱۹ $
۱۴۹۱ ۱۳۹۵ باشماق سایر کشورهای خارجی ۴۳,۱۰۷ $
۱۴۹۲ ۱۳۹۵ مشهد نپال ۴۲,۹۰۰ $
۱۴۹۳ ۱۳۹۵ سمنان آلمان ۴۲,۷۸۵ $
۱۴۹۴ ۱۳۹۵ سیرجان افغانستان ۴۲,۷۵۰ $
۱۴۹۵ ۱۳۹۵ مشهد اندونزی ۴۲,۶۴۰ $
۱۴۹۶ ۱۳۹۵ مراغه تاجیکستان ۴۲,۶۲۲ $
۱۴۹۷ ۱۳۹۵ قم نیجریه ۴۲,۲۲۴ $
۱۴۹۸ ۱۳۹۵ یزد مالی ۴۲,۲۰۰ $
۱۴۹۹ ۱۳۹۵ شهرکرد قرقیزستان ۴۲,۰۰۰ $
۱۵۰۰ ۱۳۹۵ اینچه برون ترکیه ۴۱,۵۸۶ $
۱۵۰۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز سنگاپور ۴۱,۴۸۴ $
۱۵۰۲ ۱۳۹۵ شهیدرجایی ونزوئلا ۴۱,۴۷۸ $
۱۵۰۳ ۱۳۹۵ شهید باهنر جمهوری متحده تانزانیا ۴۱,۴۵۰ $
۱۵۰۴ ۱۳۹۵ قزوین اسپانیا ۴۱,۳۵۵ $
۱۵۰۵ ۱۳۹۵ ارومیه جمهوری چک ۴۱,۳۲۵ $
۱۵۰۶ ۱۳۹۵ غرب تهران تایوان ۴۱,۲۶۰ $
۱۵۰۷ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان ایالات متحده آمریکا ۴۰,۸۱۷ $
۱۵۰۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اتیوپی ۴۰,۴۵۰ $
۱۵۰۹ ۱۳۹۵ سهلان چین ۴۰,۳۱۷ $
۱۵۱۰ ۱۳۹۵ اردبیل پاکستان ۴۰,۱۱۰ $
۱۵۱۱ ۱۳۹۵ یاسوج آفریقای جنوبی ۳۹,۹۹۲ $
۱۵۱۲ ۱۳۹۵ منطقه ویزه اقتصادی سرخس عراق ۳۹,۹۹۱ $
۱۵۱۳ ۱۳۹۵ شهرکرد گرجستان ۳۹,۵۲۹ $
۱۵۱۴ ۱۳۹۵ پتروشیمی بندرامام خمینی بوسنی وهرزگوین ۳۹,۵۲۳ $
۱۵۱۵ ۱۳۹۵ کرمان ارمنستان ۳۹,۳۸۵ $
۱۵۱۶ ۱۳۹۵ تبریز کویت ۳۸,۹۷۷ $
۱۵۱۷ ۱۳۹۵ ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان هلند ۳۸,۸۸۰ $
۱۵۱۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی بوروکینافاسو ۳۸,۸۶۹ $
۱۵۱۹ ۱۳۹۵ تبریز سایر کشورهای خارجی ۳۸,۸۴۴ $
۱۵۲۰ ۱۳۹۵ غرب تهران قطر ۳۸,۷۲۵ $
۱۵۲۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان سایر کشورهای خارجی ۳۸,۶۵۰ $