آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ایران (گمرک – کشور – تعرفه) در سال ۱۳۹۵

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامی کالاها

جهت جستجوی دقیق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائید.
در صورت نیاز می توانید از لینک زیر شماره تعرفه کالای مورد نظر را بدست آورید.

نام کشور
نام گمرک
سال
آمار واردات سال ۱۳۹۵ (گمرک – کشور – تعرفه)
ردیف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمایش جزئیات
۱ ۱۳۹۵ شهیدرجایی چین ۲,۹۶۴,۶۸۵,۴۳۲ $
۲ ۱۳۹۵ شهیدرجایی جمهوری کره ۱,۱۴۸,۳۵۶,۳۳۵ $
۳ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه ۹۱۱,۵۳۲,۹۳۲ $
۴ ۱۳۹۵ شهیدرجایی امارات متحده عربی ۸۹۱,۷۵۸,۰۷۸ $
۵ ۱۳۹۵ شهیدرجایی هند ۷۲۳,۴۳۹,۱۰۳ $
۶ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی چین ۴۴۴,۵۲۳,۲۲۵ $
۷ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی سوئیس ۴۳۷,۷۶۳,۰۲۰ $
۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم چین ۴۰۳,۵۶۹,۶۲۶ $
۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی ۳۹۶,۳۰۷,۲۸۱ $
۱۰ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی برزیل ۳۷۶,۳۲۲,۸۳۷ $
۱۱ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران امارات متحده عربی ۳۵۳,۵۶۳,۲۲۸ $
۱۲ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران آلمان ۳۲۷,۹۴۷,۸۱۵ $
۱۳ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران ترکیه ۳۲۷,۰۴۴,۱۴۸ $
۱۴ ۱۳۹۵ بندر لنگه امارات متحده عربی ۳۲۴,۴۳۰,۴۱۱ $
۱۵ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی هلند ۳۱۴,۰۳۸,۲۶۹ $
۱۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ چین ۳۰۳,۳۸۱,۴۷۵ $
۱۷ ۱۳۹۵ بازرگان ترکیه ۲۸۷,۹۵۲,۴۳۸ $
۱۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ امارات متحده عربی ۲۸۵,۲۳۳,۳۰۳ $
۱۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی چین ۲۷۷,۹۳۳,۶۵۷ $
۲۰ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چین ۲۵۶,۹۹۵,۰۴۲ $
۲۱ ۱۳۹۵ جلفا ترکیه ۲۵۶,۳۱۳,۷۱۳ $
۲۲ ۱۳۹۵ شهید باهنر امارات متحده عربی ۲۵۶,۱۸۰,۹۴۲ $
۲۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی آلمان ۲۵۱,۹۶۳,۳۸۵ $
۲۴ ۱۳۹۵ غرب تهران فرانسه ۲۴۹,۲۸۸,۷۳۱ $
۲۵ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی ۲۳۸,۸۲۸,۰۴۶ $
۲۶ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی انگلستان ۲۳۶,۷۴۲,۷۶۵ $
۲۷ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی سنگاپور ۲۱۹,۹۶۰,۸۳۰ $
۲۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آلمان ۲۱۹,۴۶۲,۲۶۰ $
۲۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئیس ۲۰۵,۰۵۲,۷۸۹ $
۳۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی برزیل ۲۰۱,۷۳۴,۰۵۹ $
۳۱ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی امارات متحده عربی ۱۹۰,۸۳۹,۹۱۱ $
۳۲ ۱۳۹۵ شهیدرجایی تایوان ۱۸۷,۶۳۹,۰۶۴ $
۳۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی ایتالیا ۱۸۰,۸۴۶,۶۳۱ $
۳۴ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی آلمان ۱۷۶,۶۳۹,۱۰۷ $
۳۵ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران ایتالیا ۱۶۱,۳۵۴,۷۰۰ $
۳۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی جمهوری کره ۱۴۶,۹۸۹,۶۶۹ $
۳۷ ۱۳۹۵ شهیدرجایی مالزی ۱۳۶,۶۳۰,۷۵۶ $
۳۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان جمهوری کره ۱۲۹,۲۶۵,۴۳۶ $
۳۹ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران چین ۱۲۸,۴۲۰,۴۲۶ $
۴۰ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود چین ۱۲۰,۷۹۱,۲۸۹ $
۴۱ ۱۳۹۵ شهیدرجایی ژاپن ۱۱۹,۵۲۵,۰۲۲ $
۴۲ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی اوکراین ۱۱۸,۸۱۶,۳۶۰ $
۴۳ ۱۳۹۵ سهلان ترکیه ۱۱۸,۵۴۲,۶۳۲ $
۴۴ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی هند ۱۱۴,۲۷۳,۴۹۱ $
۴۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هلند ۱۰۸,۸۰۳,۱۸۹ $
۴۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ هند ۱۰۷,۰۸۳,۹۰۳ $
۴۷ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی آرژانتین ۱۰۴,۱۶۸,۲۰۳ $
۴۸ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار جمهوری کره ۱۰۱,۰۰۳,۸۱۶ $
۴۹ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران فرانسه ۱۰۰,۰۷۵,۳۷۳ $
۵۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فرانسه ۹۷,۵۳۵,۲۰۴ $
۵۱ ۱۳۹۵ قزوین چین ۹۴,۰۵۰,۴۱۴ $
۵۲ ۱۳۹۵ شهیدرجایی بلژیک ۹۲,۸۰۱,۸۸۰ $
۵۳ ۱۳۹۵ امیرآباد فدراسیون روسیه ۸۸,۳۳۶,۰۵۹ $
۵۴ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربی ۸۷,۲۵۶,۵۵۲ $
۵۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هند ۸۶,۳۲۲,۳۵۹ $
۵۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ جمهوری کره ۸۱,۷۰۵,۸۵۶ $
۵۷ ۱۳۹۵ قشم جمهوری کره ۷۷,۳۹۴,۸۲۰ $
۵۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی دانمارک ۷۵,۵۴۷,۹۶۵ $
۵۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایتالیا ۷۴,۹۲۵,۴۱۷ $
۶۰ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران سوئد ۷۴,۵۰۹,۳۴۲ $
۶۱ ۱۳۹۵ غرب تهران امارات متحده عربی ۷۱,۳۳۲,۳۰۱ $
۶۲ ۱۳۹۵ شهیدرجایی ترکیه ۷۰,۷۴۸,۲۲۶ $
۶۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی اسپانیا ۶۹,۴۶۵,۳۱۱ $
۶۴ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی تایلند ۶۷,۱۲۵,۱۵۲ $
۶۵ ۱۳۹۵ زاهدان پاکستان ۶۷,۱۲۲,۴۰۱ $
۶۶ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار چین ۶۶,۱۰۳,۵۸۹ $
۶۷ ۱۳۹۵ شهیدرجایی تایلند ۶۴,۵۴۰,۲۳۶ $
۶۸ ۱۳۹۵ جلفا چین ۶۳,۶۶۷,۶۰۳ $
۶۹ ۱۳۹۵ غرب تهران ترکیه ۶۳,۱۳۲,۱۹۶ $
۷۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی اندونزی ۶۲,۵۸۶,۴۸۱ $
۷۱ ۱۳۹۵ امیرآباد امارات متحده عربی ۶۲,۳۸۵,۶۰۹ $
۷۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ترکیه ۶۱,۹۹۸,۶۷۶ $
۷۳ ۱۳۹۵ قزوین ترکیه ۶۰,۸۱۶,۶۵۳ $
۷۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایالات متحده آمریکا ۶۰,۲۹۲,۴۶۱ $
۷۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ فیلیپین ۵۸,۹۷۷,۷۲۶ $
۷۶ ۱۳۹۵ قزوین امارات متحده عربی ۵۵,۷۱۳,۴۳۸ $
۷۷ ۱۳۹۵ زنجان ترکیه ۵۴,۳۹۶,۴۶۲ $
۷۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر فدراسیون روسیه ۵۳,۴۸۵,۹۷۱ $
۷۹ ۱۳۹۵ غرب تهران چین ۵۲,۹۹۹,۳۲۱ $
۸۰ ۱۳۹۵ قشم چین ۵۲,۷۰۹,۳۹۳ $
۸۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام فرانسه ۵۱,۱۱۷,۲۵۰ $
۸۲ ۱۳۹۵ آبادان امارات متحده عربی ۵۱,۱۰۹,۹۱۰ $
۸۳ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی مالزی ۵۰,۴۸۶,۲۷۸ $
۸۴ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران فنلاند ۵۰,۴۶۶,۸۶۸ $
۸۵ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران سوئیس ۴۸,۵۰۱,۰۰۰ $
۸۶ ۱۳۹۵ غرب تهران آلمان ۴۸,۴۴۵,۴۸۵ $
۸۷ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران اسپانیا ۴۳,۹۶۷,۷۷۶ $
۸۸ ۱۳۹۵ گناوه چین ۴۳,۰۸۴,۸۱۲ $
۸۹ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی جمهوری کره ۴۲,۳۰۹,۳۰۶ $
۹۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی سوئد ۴۲,۲۴۴,۴۴۱ $
۹۱ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران نیوزیلند ۴۱,۴۶۲,۸۷۳ $
۹۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اتریش ۴۰,۹۶۳,۹۱۶ $
۹۳ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار امارات متحده عربی ۳۹,۸۸۹,۴۶۱ $
۹۴ ۱۳۹۵ شهیدرجایی سری لانکا ۳۹,۵۰۸,۸۶۳ $
۹۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام امارات متحده عربی ۳۸,۸۷۶,۳۴۲ $
۹۶ ۱۳۹۵ سهلان امارات متحده عربی ۳۸,۷۳۳,۹۴۳ $
۹۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام چین ۳۷,۲۹۶,۱۲۳ $
۹۸ ۱۳۹۵ گناوه امارات متحده عربی ۳۶,۹۴۴,۵۴۰ $
۹۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان چین ۳۶,۷۳۳,۳۲۵ $
۱۰۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی سنگاپور ۳۶,۳۶۲,۹۵۳ $
۱۰۱ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران هلند ۳۶,۳۵۱,۸۶۴ $
۱۰۲ ۱۳۹۵ ارومیه ترکیه ۳۶,۱۲۴,۶۵۲ $
۱۰۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی پاکستان ۳۴,۴۰۶,۲۵۷ $
۱۰۴ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران اتریش ۳۴,۲۲۵,۵۴۵ $
۱۰۵ ۱۳۹۵ ساوه چین ۳۳,۴۵۶,۶۱۱ $
۱۰۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایرلند ۳۳,۴۲۵,۴۸۳ $
۱۰۷ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران بلژیک ۳۳,۳۱۵,۷۱۱ $
۱۰۸ ۱۳۹۵ کیش چین ۳۳,۱۰۰,۵۱۷ $
۱۰۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی اوکراین ۳۳,۰۵۰,۳۸۲ $
۱۱۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ژاپن ۳۲,۰۶۵,۹۳۷ $
۱۱۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ ایتالیا ۳۱,۲۷۰,۳۱۰ $
۱۱۲ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی ترکیه ۳۰,۱۷۸,۱۶۲ $
۱۱۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی فرانسه ۲۹,۵۶۷,۷۳۷ $
۱۱۴ ۱۳۹۵ مشهد امارات متحده عربی ۲۸,۵۶۳,۵۹۲ $
۱۱۵ ۱۳۹۵ ساوه امارات متحده عربی ۲۸,۲۷۹,۱۰۶ $
۱۱۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان امارات متحده عربی ۲۷,۸۰۶,۴۴۴ $
۱۱۷ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی ایالات متحده آمریکا ۲۷,۶۸۲,۴۹۵ $
۱۱۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی هلند ۲۷,۵۱۷,۲۶۳ $
۱۱۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هنگ کنگ ۲۶,۶۳۳,۴۱۰ $
۱۲۰ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود ژاپن ۲۶,۳۱۱,۶۹۸ $
۱۲۱ ۱۳۹۵ قزوین آلمان ۲۶,۱۴۷,۱۰۳ $
۱۲۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی تایوان ۲۶,۱۰۰,۵۶۰ $
۱۲۳ ۱۳۹۵ قشم امارات متحده عربی ۲۵,۶۰۰,۰۹۶ $
۱۲۴ ۱۳۹۵ اصفهان چین ۲۴,۹۷۹,۲۸۲ $
۱۲۵ ۱۳۹۵ امیرآباد سوئیس ۲۴,۵۰۸,۷۶۴ $
۱۲۶ ۱۳۹۵ سهلان آلمان ۲۴,۲۲۷,۶۲۶ $
۱۲۷ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی اتریش ۲۳,۹۲۵,۶۱۵ $
۱۲۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی بلژیک ۲۳,۴۷۷,۳۴۱ $
۱۲۹ ۱۳۹۵ زنجان آلمان ۲۳,۳۴۲,۱۳۰ $
۱۳۰ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی فرانسه ۲۳,۳۰۸,۵۹۲ $
۱۳۱ ۱۳۹۵ شهیدرجایی اتریش ۲۳,۰۸۶,۵۸۴ $
۱۳۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر امارات متحده عربی ۲۳,۰۶۲,۲۳۵ $
۱۳۳ ۱۳۹۵ شهید باهنر عمان ۲۳,۰۴۸,۷۱۳ $
۱۳۴ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی آلمان ۲۲,۹۶۱,۳۱۶ $
۱۳۵ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود جمهوری کره ۲۲,۶۱۸,۸۲۸ $
۱۳۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی انگلستان ۲۲,۴۵۷,۷۵۷ $
۱۳۷ ۱۳۹۵ بازارچه پیشین پاکستان ۲۲,۳۰۷,۳۴۹ $
۱۳۸ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی چین ۲۱,۷۹۹,۲۵۲ $
۱۳۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی بنگلادش ۲۱,۵۳۱,۵۶۴ $
۱۴۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام هند ۲۱,۰۷۴,۹۳۹ $
۱۴۱ ۱۳۹۵ جلفا آلمان ۲۰,۹۶۶,۶۹۵ $
۱۴۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ سری لانکا ۲۰,۴۴۰,۹۹۶ $
۱۴۳ ۱۳۹۵ قزوین بلژیک ۲۰,۴۱۸,۰۸۵ $
۱۴۴ ۱۳۹۵ پیشین پاکستان ۲۰,۳۲۱,۷۴۴ $
۱۴۵ ۱۳۹۵ آستارا امارات متحده عربی ۲۰,۰۶۸,۰۸۸ $
۱۴۶ ۱۳۹۵ قم هند ۱۹,۹۶۵,۰۱۲ $
۱۴۷ ۱۳۹۵ سیرجان چین ۱۹,۹۴۱,۴۳۴ $
۱۴۸ ۱۳۹۵ بازرگان چین ۱۹,۸۱۵,۱۲۴ $
۱۴۹ ۱۳۹۵ زنجان هند ۱۹,۷۸۷,۳۱۲ $
۱۵۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اسپانیا ۱۹,۵۹۶,۷۴۲ $
۱۵۱ ۱۳۹۵ شهیدرجایی ایالات متحده آمریکا ۱۹,۴۴۸,۹۰۷ $
۱۵۲ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی جمهوری کره ۱۹,۲۳۶,۵۹۶ $
۱۵۳ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی آذربایجان ۱۸,۳۰۰,۰۷۹ $
۱۵۴ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی سوئیس ۱۸,۱۳۶,۶۳۶ $
۱۵۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام ترکیه ۱۸,۰۶۴,۷۷۷ $
۱۵۶ ۱۳۹۵ جلفا ایتالیا ۱۷,۹۸۲,۵۳۹ $
۱۵۷ ۱۳۹۵ چابهار هند ۱۷,۸۵۸,۵۳۶ $
۱۵۸ ۱۳۹۵ شهرکرد چین ۱۷,۷۰۴,۶۰۶ $
۱۵۹ ۱۳۹۵ غرب تهران ایتالیا ۱۷,۳۹۲,۰۱۳ $
۱۶۰ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران هند ۱۷,۳۵۱,۰۲۳ $
۱۶۱ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی هنگ کنگ ۱۷,۳۳۹,۷۵۶ $
۱۶۲ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه ۱۶,۷۷۷,۶۷۹ $
۱۶۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ نیوزیلند ۱۶,۵۲۷,۲۱۶ $
۱۶۴ ۱۳۹۵ امیرآباد قزاقستان ۱۶,۲۰۰,۸۳۹ $
۱۶۵ ۱۳۹۵ قم چین ۱۶,۱۶۶,۸۵۵ $
۱۶۶ ۱۳۹۵ بازرگان ایتالیا ۱۶,۱۶۵,۲۳۴ $
۱۶۷ ۱۳۹۵ خرم آباد چین ۱۶,۰۳۲,۹۹۴ $
۱۶۸ ۱۳۹۵ اصفهان جمهوری کره ۱۵,۹۰۹,۰۱۹ $
۱۶۹ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی اسپانیا ۱۵,۸۰۴,۰۷۲ $
۱۷۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی فنلاند ۱۵,۵۹۲,۲۶۱ $
۱۷۱ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی اندونزی ۱۵,۲۳۸,۴۶۶ $
۱۷۲ ۱۳۹۵ مشهد پاکستان ۱۵,۰۳۶,۸۸۷ $
۱۷۳ ۱۳۹۵ مجتمع فولاد مبارکه آلمان ۱۴,۹۴۸,۵۱۸ $
۱۷۴ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود ترکیه ۱۴,۸۲۱,۸۱۱ $
۱۷۵ ۱۳۹۵ مجتمع فولاد مبارکه ایتالیا ۱۴,۷۲۱,۰۷۷ $
۱۷۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئد ۱۴,۴۹۶,۵۲۸ $
۱۷۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ ترکیه ۱۴,۳۱۰,۱۶۴ $
۱۷۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ کویت ۱۴,۲۵۵,۴۵۴ $
۱۷۹ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران ایرلند ۱۴,۰۷۴,۹۸۲ $
۱۸۰ ۱۳۹۵ قشم سری لانکا ۱۳,۷۹۸,۸۷۱ $
۱۸۱ ۱۳۹۵ سرخس ترکیه ۱۳,۷۹۲,۷۰۹ $
۱۸۲ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی صربستان ۱۳,۷۷۳,۵۰۲ $
۱۸۳ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران جمهوری کره ۱۳,۵۸۶,۹۰۳ $
۱۸۴ ۱۳۹۵ سهلان جمهوری کره ۱۳,۴۶۹,۳۰۹ $
۱۸۵ ۱۳۹۵ زنجان امارات متحده عربی ۱۳,۳۹۶,۵۵۸ $
۱۸۶ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان ۱۳,۲۳۵,۴۳۵ $
۱۸۷ ۱۳۹۵ بازرگان آلمان ۱۳,۱۸۳,۹۰۵ $
۱۸۸ ۱۳۹۵ آستارا چین ۱۲,۸۵۸,۱۱۹ $
۱۸۹ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران دانمارک ۱۲,۷۸۰,۵۷۳ $
۱۹۰ ۱۳۹۵ سرخس ازبکستان ۱۲,۵۹۱,۵۴۳ $
۱۹۱ ۱۳۹۵ غرب تهران اتریش ۱۲,۵۵۴,۸۹۹ $
۱۹۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز چین ۱۲,۵۴۹,۲۵۹ $
۱۹۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ فرانسه ۱۲,۵۰۰,۸۱۰ $
۱۹۴ ۱۳۹۵ شهیدرجایی ایرلند ۱۲,۲۳۸,۰۰۴ $
۱۹۵ ۱۳۹۵ مشهد چین ۱۲,۲۲۶,۵۸۹ $
۱۹۶ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان ۱۲,۱۴۳,۴۶۴ $
۱۹۷ ۱۳۹۵ سهلان چین ۱۲,۰۵۷,۲۲۸ $
۱۹۸ ۱۳۹۵ ساوه ترکیه ۱۱,۸۴۳,۲۹۷ $
۱۹۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز امارات متحده عربی ۱۱,۸۳۲,۲۱۹ $
۲۰۰ ۱۳۹۵ ساوه آلمان ۱۱,۷۹۵,۶۲۲ $
۲۰۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام آلمان ۱۱,۴۴۲,۵۱۷ $
۲۰۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ایتالیا ۱۱,۳۹۱,۶۱۰ $
۲۰۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی یزد چین ۱۱,۲۶۶,۵۸۳ $
۲۰۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر قزاقستان ۱۱,۱۷۵,۰۴۰ $
۲۰۵ ۱۳۹۵ شهیدرجایی ویتنام ۱۰,۸۹۵,۹۵۱ $
۲۰۶ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار ۱۰,۷۲۵,۱۱۹ $
۲۰۷ ۱۳۹۵ بازرگان اکوادور ۱۰,۴۲۹,۴۰۳ $
۲۰۸ ۱۳۹۵ ذوب آهن اصفهان آلمان ۱۰,۳۹۱,۸۴۵ $
۲۰۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فنلاند ۱۰,۳۴۸,۸۷۱ $
۲۱۰ ۱۳۹۵ مشهد آلمان ۱۰,۲۷۰,۸۵۴ $
۲۱۱ ۱۳۹۵ اصفهان ترکیه ۱۰,۲۵۳,۵۵۰ $
۲۱۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه دوغارون افغانستان ۱۰,۱۹۷,۶۹۵ $
۲۱۳ ۱۳۹۵ شهید باهنر تایلند ۱۰,۱۳۶,۷۰۰ $
۲۱۴ ۱۳۹۵ شهیدرجایی سوئیس ۱۰,۰۸۲,۲۴۵ $
۲۱۵ ۱۳۹۵ گناوه کویت ۹,۸۱۵,۹۰۶ $
۲۱۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ اکوادور ۹,۷۳۶,۳۴۱ $
۲۱۷ ۱۳۹۵ غرب تهران جمهوری کره ۹,۶۷۰,۱۱۰ $
۲۱۸ ۱۳۹۵ یزد ایتالیا ۹,۲۳۲,۰۴۸ $
۲۱۹ ۱۳۹۵ شهید باهنر هند ۹,۰۶۰,۵۰۴ $
۲۲۰ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربی ۹,۰۱۲,۵۶۵ $
۲۲۱ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی سایر کشورهای خارجی ۸,۹۹۶,۵۵۲ $
۲۲۲ ۱۳۹۵ میرجاوه پاکستان ۸,۸۸۷,۱۱۳ $
۲۲۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سنگاپور ۸,۸۶۸,۶۱۵ $
۲۲۴ ۱۳۹۵ مشهد جمهوری کره ۸,۸۵۹,۷۸۱ $
۲۲۵ ۱۳۹۵ سرخس جمهوری کره ۸,۸۴۷,۳۱۲ $
۲۲۶ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود سوئد ۸,۷۹۷,۴۳۴ $
۲۲۷ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی فدراسیون روسیه ۸,۷۸۱,۴۸۰ $
۲۲۸ ۱۳۹۵ مشهد ترکمنستان ۸,۷۵۱,۸۰۰ $
۲۲۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر چین ۸,۶۶۳,۲۵۷ $
۲۳۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی آفریقای جنوبی ۸,۶۳۰,۸۳۷ $
۲۳۱ ۱۳۹۵ کیش سایر کشورهای خارجی ۸,۵۳۵,۹۰۶ $
۲۳۲ ۱۳۹۵ شهیدرجایی نروژ ۸,۴۵۴,۰۱۵ $
۲۳۳ ۱۳۹۵ ساوه اسپانیا ۸,۳۸۳,۳۶۹ $
۲۳۴ ۱۳۹۵ شهرکرد ایتالیا ۸,۳۵۲,۸۱۸ $
۲۳۵ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران لوگزامبورگ ۸,۳۰۷,۳۱۴ $
۲۳۶ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی ایتالیا ۸,۲۷۵,۸۲۳ $
۲۳۷ ۱۳۹۵ اصفهان امارات متحده عربی ۸,۰۴۳,۶۹۲ $
۲۳۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز آلمان ۷,۸۹۶,۸۲۷ $
۲۳۹ ۱۳۹۵ آستارا ترکیه ۷,۸۲۲,۴۰۵ $
۲۴۰ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی اتریش ۷,۷۷۶,۷۱۳ $
۲۴۱ ۱۳۹۵ بازارچه مرزی ریمدان پاکستان ۷,۶۶۷,۳۵۰ $
۲۴۲ ۱۳۹۵ باشماق عراق ۷,۶۶۶,۳۵۹ $
۲۴۳ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران سنگاپور ۷,۶۱۲,۰۵۹ $
۲۴۴ ۱۳۹۵ سهلان ایتالیا ۷,۵۶۷,۸۳۲ $
۲۴۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کانادا ۷,۵۴۸,۷۲۰ $
۲۴۶ ۱۳۹۵ شهیدرجایی سیشل ۷,۵۱۰,۰۶۹ $
۲۴۷ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند ۷,۴۹۷,۵۹۸ $
۲۴۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی دانمارک ۷,۴۷۲,۱۹۷ $
۲۴۹ ۱۳۹۵ جلفا ژاپن ۷,۴۱۴,۹۴۵ $
۲۵۰ ۱۳۹۵ غرب تهران تایوان ۷,۳۶۱,۵۵۲ $
۲۵۱ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران کانادا ۷,۲۱۷,۷۷۷ $
۲۵۲ ۱۳۹۵ یزد ترکیه ۷,۲۰۳,۸۴۱ $
۲۵۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی شیلی ۷,۱۸۴,۹۹۲ $
۲۵۴ ۱۳۹۵ اصفهان ایتالیا ۷,۰۴۷,۵۶۹ $
۲۵۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر اتریش ۶,۹۹۴,۲۵۳ $
۲۵۶ ۱۳۹۵ ساوه هند ۶,۹۶۴,۷۲۴ $
۲۵۷ ۱۳۹۵ چابهار چین ۶,۹۵۳,۵۰۱ $
۲۵۸ ۱۳۹۵ فریدون کنار امارات متحده عربی ۶,۹۲۹,۱۴۹ $
۲۵۹ ۱۳۹۵ سرخس امارات متحده عربی ۶,۹۱۶,۰۳۴ $
۲۶۰ ۱۳۹۵ بازرگان گرجستان ۶,۹۱۱,۳۷۹ $
۲۶۱ ۱۳۹۵ کیش امارات متحده عربی ۶,۸۷۹,۷۸۶ $
۲۶۲ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تایوان ۶,۸۷۳,۹۴۰ $
۲۶۳ ۱۳۹۵ چابهار امارات متحده عربی ۶,۷۸۲,۷۸۰ $
۲۶۴ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود سری لانکا ۶,۷۴۸,۴۲۱ $
۲۶۵ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران مالزی ۶,۷۴۶,۸۵۱ $
۲۶۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ترکیه ۶,۶۸۹,۵۹۵ $
۲۶۷ ۱۳۹۵ شهیدرجایی نیوزیلند ۶,۶۸۱,۰۰۷ $
۲۶۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ آلمان ۶,۶۳۸,۷۸۵ $
۲۶۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی هنگ کنگ ۶,۶۳۵,۸۰۲ $
۲۷۰ ۱۳۹۵ آستارا آذربایجان ۶,۶۰۵,۹۴۸ $
۲۷۱ ۱۳۹۵ غرب تهران فدراسیون روسیه ۶,۵۷۴,۳۱۷ $
۲۷۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی عمان ۶,۵۴۱,۱۶۷ $
۲۷۳ ۱۳۹۵ جلفا ارمنستان ۶,۵۰۹,۸۰۱ $
۲۷۴ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی تایوان ۶,۴۸۵,۷۷۷ $
۲۷۵ ۱۳۹۵ زنجان چین ۶,۴۱۹,۴۸۶ $
۲۷۶ ۱۳۹۵ سمنان آلمان ۶,۲۹۸,۷۳۹ $
۲۷۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آفریقای جنوبی ۶,۲۸۰,۷۷۲ $
۲۷۸ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوری کره ۶,۲۵۴,۴۷۰ $
۲۷۹ ۱۳۹۵ ساوه تایلند ۶,۲۴۷,۵۶۳ $
۲۸۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی یزد جمهوری کره ۶,۱۱۶,۰۱۷ $
۲۸۱ ۱۳۹۵ اصفهان آلمان ۶,۰۸۲,۲۸۶ $
۲۸۲ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن ۶,۰۳۴,۴۹۶ $
۲۸۳ ۱۳۹۵ اراک امارات متحده عربی ۶,۰۱۳,۴۴۲ $
۲۸۴ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی اردن ۶,۰۰۰,۰۰۰ $
۲۸۵ ۱۳۹۵ امیرآباد هلند ۵,۹۸۱,۳۴۲ $
۲۸۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ تایوان ۵,۹۶۸,۳۹۱ $
۲۸۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی استرالیا ۵,۹۲۶,۲۰۷ $
۲۸۸ ۱۳۹۵ قشم هند ۵,۸۸۲,۸۵۲ $
۲۸۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی غنا ۵,۸۷۰,۰۴۲ $
۲۹۰ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران فدراسیون روسیه ۵,۸۴۸,۹۸۴ $
۲۹۱ ۱۳۹۵ آبادان چین ۵,۷۵۰,۲۷۴ $
۲۹۲ ۱۳۹۵ شهیدرجایی استرالیا ۵,۷۳۸,۳۶۱ $
۲۹۳ ۱۳۹۵ همدان چین ۵,۷۲۴,۷۴۲ $
۲۹۴ ۱۳۹۵ پیرانشهر عراق ۵,۷۱۹,۱۱۸ $
۲۹۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی یزد سودان ۵,۶۸۲,۶۰۰ $
۲۹۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ ژاپن ۵,۶۶۱,۸۰۱ $
۲۹۷ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران ازبکستان ۵,۶۴۹,۸۰۷ $
۲۹۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی فیلیپین ۵,۶۲۳,۳۰۸ $
۲۹۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی عمان ۵,۵۶۰,۶۰۶ $
۳۰۰ ۱۳۹۵ خوی ترکیه ۵,۵۳۵,۸۱۹ $
۳۰۱ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران لبنان ۵,۵۰۰,۵۳۵ $
۳۰۲ ۱۳۹۵ امیرآباد اسپانیا ۵,۴۸۶,۵۷۴ $
۳۰۳ ۱۳۹۵ قزوین اتریش ۵,۴۷۴,۸۳۵ $
۳۰۴ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران انگلستان ۵,۴۲۹,۷۷۱ $
۳۰۵ ۱۳۹۵ اردبیل ترکیه ۵,۴۱۹,۷۰۱ $
۳۰۶ ۱۳۹۵ کیش ژاپن ۵,۴۱۵,۴۲۹ $
۳۰۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی لیختن اشتاین ۵,۳۴۰,۲۹۲ $
۳۰۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فدراسیون روسیه ۵,۲۷۱,۱۹۶ $
۳۰۹ ۱۳۹۵ قم ترکیه ۵,۲۷۰,۹۲۶ $
۳۱۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی کانادا ۵,۲۷۰,۷۵۰ $
۳۱۱ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود هند ۵,۲۳۰,۵۵۹ $
۳۱۲ ۱۳۹۵ قزوین جمهوری کره ۵,۲۱۰,۴۸۱ $
۳۱۳ ۱۳۹۵ امیرآباد ترکیه ۵,۱۷۶,۵۵۲ $
۳۱۴ ۱۳۹۵ جلفا لهستان ۵,۱۵۸,۷۱۹ $
۳۱۵ ۱۳۹۵ مشهد هلند ۵,۰۶۰,۷۱۱ $
۳۱۶ ۱۳۹۵ شهیدرجایی انگلستان ۵,۰۳۰,۲۸۹ $
۳۱۷ ۱۳۹۵ قزوین ایتالیا ۵,۰۱۸,۶۷۷ $
۳۱۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی کویت ۵,۰۰۴,۲۲۲ $
۳۱۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی لوگزامبورگ ۵,۰۰۳,۳۲۱ $
۳۲۰ ۱۳۹۵ مشهد ترکیه ۴,۹۸۲,۰۹۲ $
۳۲۱ ۱۳۹۵ زاهدان سایر کشورهای خارجی ۴,۹۸۱,۱۸۲ $
۳۲۲ ۱۳۹۵ ذوب آهن اصفهان جمهوری کره ۴,۹۶۴,۲۴۸ $
۳۲۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی تایلند ۴,۹۳۲,۵۷۷ $
۳۲۴ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران ایالات متحده آمریکا ۴,۹۲۶,۲۲۰ $
۳۲۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی یونان ۴,۹۱۹,۴۲۶ $
۳۲۶ ۱۳۹۵ بندر لنگه چین ۴,۸۹۶,۹۴۲ $
۳۲۷ ۱۳۹۵ بجنورد چین ۴,۸۹۱,۱۰۳ $
۳۲۸ ۱۳۹۵ غرب تهران تاجیکستان ۴,۸۶۹,۹۸۲ $
۳۲۹ ۱۳۹۵ سهلان غنا ۴,۸۴۷,۹۵۴ $
۳۳۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی لبنان ۴,۸۱۱,۳۸۶ $
۳۳۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی مالزی ۴,۷۷۰,۲۳۱ $
۳۳۲ ۱۳۹۵ غرب تهران رومانی ۴,۷۶۹,۸۹۰ $
۳۳۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) چین ۴,۷۲۸,۰۹۸ $
۳۳۴ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران لیختن اشتاین ۴,۶۷۰,۳۷۹ $
۳۳۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان آلمان ۴,۶۳۰,۱۵۷ $
۳۳۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ ایالات متحده آمریکا ۴,۵۳۴,۱۱۹ $
۳۳۷ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران تایوان ۴,۵۲۲,۳۶۵ $
۳۳۸ ۱۳۹۵ ذوب آهن اصفهان فدراسیون روسیه ۴,۴۸۳,۲۲۹ $
۳۳۹ ۱۳۹۵ سهلان فرانسه ۴,۴۶۰,۷۹۵ $
۳۴۰ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی اسپانیا ۴,۳۹۷,۷۱۴ $
۳۴۱ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران اسلوونی ۴,۳۴۳,۴۳۲ $
۳۴۲ ۱۳۹۵ سیرجان هند ۴,۳۳۹,۹۵۸ $
۳۴۳ ۱۳۹۵ سمنان ترکیه ۴,۳۳۷,۵۰۷ $
۳۴۴ ۱۳۹۵ شهیدرجایی اردن ۴,۳۲۵,۶۶۸ $
۳۴۵ ۱۳۹۵ زنجان سوئیس ۴,۲۷۴,۱۱۴ $
۳۴۶ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران رومانی ۴,۲۲۸,۵۷۰ $
۳۴۷ ۱۳۹۵ بجنورد پاکستان ۴,۲۲۷,۵۳۹ $
۳۴۸ ۱۳۹۵ قزوین تایوان ۴,۲۰۳,۷۴۹ $
۳۴۹ ۱۳۹۵ سهلان سوئد ۴,۱۸۹,۴۴۲ $
۳۵۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی جمهوری چک ۴,۱۷۸,۱۱۶ $
۳۵۱ ۱۳۹۵ شهیدرجایی اکوادور ۴,۱۲۰,۰۷۷ $
۳۵۲ ۱۳۹۵ کیش منطقه آزاد کیش ۴,۱۱۸,۷۳۹ $
۳۵۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر جمهوری کره ۴,۱۱۳,۸۶۱ $
۳۵۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ترکیه ۴,۰۶۰,۴۴۷ $
۳۵۵ ۱۳۹۵ شهرکرد ازبکستان ۴,۰۱۲,۰۲۹ $
۳۵۶ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران جمهوری چک ۳,۹۷۴,۴۶۲ $
۳۵۷ ۱۳۹۵ شهید باهنر آلمان ۳,۹۵۷,۵۱۹ $
۳۵۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی عربستان سعودی ۳,۹۵۴,۱۷۵ $
۳۵۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ اسپانیا ۳,۹۱۸,۹۴۳ $
۳۶۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی (بلوروس ( روسیه سفید ۳,۹۱۶,۹۱۲ $
۳۶۱ ۱۳۹۵ غرب تهران اسلواکی ۳,۸۵۷,۷۸۶ $
۳۶۲ ۱۳۹۵ باشماق سایر کشورهای خارجی ۳,۸۴۵,۹۹۹ $
۳۶۳ ۱۳۹۵ مهران اسلوونی ۳,۸۱۱,۲۶۰ $
۳۶۴ ۱۳۹۵ امیرآباد لیتوانی ۳,۷۷۱,۱۷۶ $
۳۶۵ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی هلند ۳,۷۴۸,۶۱۷ $
۳۶۶ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران ژاپن ۳,۷۳۷,۴۵۰ $
۳۶۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام اوکراین ۳,۶۷۲,۹۵۹ $
۳۶۸ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران گرجستان ۳,۵۴۷,۹۳۳ $
۳۶۹ ۱۳۹۵ غرب تهران سوئد ۳,۵۴۲,۹۹۱ $
۳۷۰ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران لهستان ۳,۵۱۴,۶۷۵ $
۳۷۱ ۱۳۹۵ ساوه یونان ۳,۴۴۵,۸۵۱ $
۳۷۲ ۱۳۹۵ شهیدرجایی (بلوروس ( روسیه سفید ۳,۴۱۷,۶۹۳ $
۳۷۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ گواتمالا ۳,۴۰۵,۹۹۸ $
۳۷۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر تایلند ۳,۳۸۷,۱۶۰ $
۳۷۵ ۱۳۹۵ آستارا فدراسیون روسیه ۳,۳۸۳,۰۵۳ $
۳۷۶ ۱۳۹۵ آستارا هند ۳,۳۵۹,۸۵۸ $
۳۷۷ ۱۳۹۵ سیرجان ژاپن ۳,۳۵۶,۰۹۴ $
۳۷۸ ۱۳۹۵ بیرجند پاکستان ۳,۳۳۹,۳۳۸ $
۳۷۹ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی ژاپن ۳,۳۳۲,۲۳۶ $
۳۸۰ ۱۳۹۵ یزد چین ۳,۳۲۹,۶۸۹ $
۳۸۱ ۱۳۹۵ آستارا جمهوری کره ۳,۳۲۹,۶۱۷ $
۳۸۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی رومانی ۳,۳۰۴,۱۴۳ $
۳۸۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ پاکستان ۳,۲۹۴,۷۵۴ $
۳۸۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوازیلند ۳,۲۸۶,۰۳۱ $
۳۸۵ ۱۳۹۵ مشهد سوئیس ۳,۲۷۲,۲۶۱ $
۳۸۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ کنیا ۳,۲۰۶,۲۳۹ $
۳۸۷ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران مجارستان ۳,۱۹۸,۱۷۵ $
۳۸۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر چین ۳,۱۸۳,۵۲۹ $
۳۸۹ ۱۳۹۵ شهرکرد امارات متحده عربی ۳,۱۸۰,۶۶۰ $
۳۹۰ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود فدراسیون روسیه ۳,۱۶۲,۱۱۸ $
۳۹۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ کانادا ۳,۱۴۲,۳۳۵ $
۳۹۲ ۱۳۹۵ ذوب آهن اصفهان چین ۳,۱۱۹,۶۰۳ $
۳۹۳ ۱۳۹۵ ساوه ایتالیا ۳,۱۱۸,۷۱۸ $
۳۹۴ ۱۳۹۵ سهلان دانمارک ۳,۰۹۲,۹۱۷ $
۳۹۵ ۱۳۹۵ یزد امارات متحده عربی ۳,۰۸۲,۸۳۹ $
۳۹۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی مجارستان ۳,۰۴۵,۸۲۰ $
۳۹۷ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران یونان ۳,۰۰۰,۳۰۳ $
۳۹۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ایرلند ۲,۹۹۴,۲۱۷ $
۳۹۹ ۱۳۹۵ چابهار سیشل ۲,۹۵۹,۷۷۵ $
۴۰۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی لهستان ۲,۹۵۸,۲۷۱ $
۴۰۱ ۱۳۹۵ شهیدرجایی اروگوئه ۲,۹۵۲,۲۲۴ $
۴۰۲ ۱۳۹۵ قزوین فرانسه ۲,۹۵۱,۰۸۰ $
۴۰۳ ۱۳۹۵ فریدون کنار فدراسیون روسیه ۲,۹۲۷,۴۱۶ $
۴۰۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر سوئیس ۲,۹۲۲,۷۳۷ $
۴۰۵ ۱۳۹۵ کیش ایتالیا ۲,۹۲۰,۷۷۷ $
۴۰۶ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی رومانی ۲,۸۸۴,۸۱۶ $
۴۰۷ ۱۳۹۵ شهیدرجایی پرتغال ۲,۸۷۰,۹۶۵ $
۴۰۸ ۱۳۹۵ جلفا اسپانیا ۲,۸۶۸,۱۰۴ $
۴۰۹ ۱۳۹۵ مشهد ایتالیا ۲,۸۵۷,۴۴۷ $
۴۱۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) جمهوری کره ۲,۸۵۶,۶۶۲ $
۴۱۱ ۱۳۹۵ مشهد ایرلند ۲,۸۵۰,۱۹۳ $
۴۱۲ ۱۳۹۵ امیرآباد اوکراین ۲,۸۴۷,۳۹۳ $
۴۱۳ ۱۳۹۵ شهید باهنر چین ۲,۸۰۷,۹۲۴ $
۴۱۴ ۱۳۹۵ سهلان گرجستان ۲,۷۹۷,۵۲۰ $
۴۱۵ ۱۳۹۵ شهیدرجایی جمهوری چک ۲,۷۹۶,۲۴۰ $
۴۱۶ ۱۳۹۵ غرب تهران ژاپن ۲,۷۷۸,۱۶۴ $
۴۱۷ ۱۳۹۵ اینچه برون چین ۲,۷۷۶,۷۱۳ $
۴۱۸ ۱۳۹۵ زنجان ایتالیا ۲,۷۶۹,۵۶۹ $
۴۱۹ ۱۳۹۵ اصفهان اتریش ۲,۷۵۶,۸۶۴ $
۴۲۰ ۱۳۹۵ سهلان کانادا ۲,۷۰۵,۷۲۵ $
۴۲۱ ۱۳۹۵ شهرکرد اتریش ۲,۶۲۶,۶۳۷ $
۴۲۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر جمهوری کره ۲,۵۹۵,۶۷۰ $
۴۲۳ ۱۳۹۵ غرب تهران دانمارک ۲,۵۷۷,۴۹۲ $
۴۲۴ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران استرالیا ۲,۵۴۳,۹۳۳ $
۴۲۵ ۱۳۹۵ اینچه برون ترکیه ۲,۵۰۰,۵۶۷ $
۴۲۶ ۱۳۹۵ مشهد تایوان ۲,۴۸۶,۹۶۴ $
۴۲۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی نروژ ۲,۴۷۶,۷۳۴ $
۴۲۸ ۱۳۹۵ اصفهان فرانسه ۲,۴۶۹,۱۴۳ $
۴۲۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ تایلند ۲,۴۶۴,۶۹۴ $
۴۳۰ ۱۳۹۵ مشهد قزاقستان ۲,۴۳۶,۱۵۶ $
۴۳۱ ۱۳۹۵ اراک ترکیه ۲,۴۱۲,۳۹۱ $
۴۳۲ ۱۳۹۵ اینچه برون پاکستان ۲,۳۹۸,۵۶۰ $
۴۳۳ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود آلمان ۲,۳۷۵,۲۴۱ $
۴۳۴ ۱۳۹۵ قزوین هند ۲,۳۷۴,۵۹۹ $
۴۳۵ ۱۳۹۵ ارومیه آلمان ۲,۳۷۱,۴۸۰ $
۴۳۶ ۱۳۹۵ بازرگان لهستان ۲,۳۲۵,۳۵۸ $
۴۳۷ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار هند ۲,۳۲۴,۳۲۲ $
۴۳۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ جمهوری عربی سوریه ۲,۳۱۱,۰۲۱ $
۴۳۹ ۱۳۹۵ ساوه جمهوری کره ۲,۳۰۱,۱۳۵ $
۴۴۰ ۱۳۹۵ قزوین سوئیس ۲,۲۹۷,۶۳۸ $
۴۴۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی لهستان ۲,۲۸۳,۱۴۸ $
۴۴۲ ۱۳۹۵ قشم تایلند ۲,۲۸۰,۸۸۰ $
۴۴۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی اسلوونی ۲,۲۵۶,۴۱۴ $
۴۴۴ ۱۳۹۵ کرمان ترکیه ۲,۲۵۳,۷۸۶ $
۴۴۵ ۱۳۹۵ ساوه مالزی ۲,۲۳۸,۹۳۱ $
۴۴۶ ۱۳۹۵ اراک چین ۲,۲۰۷,۶۱۹ $
۴۴۷ ۱۳۹۵ اراک ایتالیا ۲,۱۹۹,۳۰۷ $
۴۴۸ ۱۳۹۵ سهلان (بلوروس ( روسیه سفید ۲,۱۹۲,۳۸۴ $
۴۴۹ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران عمان ۲,۱۵۳,۸۱۲ $
۴۵۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی یزد ترکیه ۲,۱۴۷,۱۶۰ $
۴۵۱ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران صربستان ۲,۱۰۶,۶۱۳ $
۴۵۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر ترکیه ۲,۰۹۹,۸۳۹ $
۴۵۳ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکیه ۲,۰۷۵,۱۳۷ $
۴۵۴ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار سایر کشورهای خارجی ۲,۰۶۸,۶۶۷ $
۴۵۵ ۱۳۹۵ اینچه برون فدراسیون روسیه ۲,۰۶۳,۸۴۵ $
۴۵۶ ۱۳۹۵ کرمانشاه چین ۲,۰۴۱,۱۵۴ $
۴۵۷ ۱۳۹۵ همدان ترکیه ۲,۰۳۶,۰۹۶ $
۴۵۸ ۱۳۹۵ ارومیه چین ۲,۰۳۴,۵۴۳ $
۴۵۹ ۱۳۹۵ مشهد ازبکستان ۲,۰۱۷,۶۳۰ $
۴۶۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه دوغارون امارات متحده عربی ۲,۰۱۷,۵۲۶ $
۴۶۱ ۱۳۹۵ امیرآباد ازبکستان ۲,۰۱۶,۵۸۷ $
۴۶۲ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی ایرلند ۱,۹۸۹,۱۳۲ $
۴۶۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی لوگزامبورگ ۱,۹۸۵,۴۱۵ $
۴۶۴ ۱۳۹۵ قشم ویتنام ۱,۹۸۱,۴۶۸ $
۴۶۵ ۱۳۹۵ زنجان تایوان ۱,۹۵۷,۹۱۳ $
۴۶۶ ۱۳۹۵ مشهد مالزی ۱,۹۵۷,۹۰۰ $
۴۶۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر ترکیه ۱,۹۴۴,۰۴۷ $
۴۶۸ ۱۳۹۵ ریگ امارات متحده عربی ۱,۹۴۳,۰۵۶ $
۴۶۹ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران پاکستان ۱,۹۴۰,۵۸۹ $
۴۷۰ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود گرجستان ۱,۹۳۵,۱۴۳ $
۴۷۱ ۱۳۹۵ غرب تهران سوئیس ۱,۹۱۲,۰۸۱ $
۴۷۲ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی مالزی ۱,۹۰۵,۶۹۳ $
۴۷۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز دانمارک ۱,۸۹۸,۶۵۹ $
۴۷۴ ۱۳۹۵ شهیدرجایی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی ۱,۸۹۳,۸۳۹ $
۴۷۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام جمهوری کره ۱,۸۷۸,۲۴۲ $
۴۷۶ ۱۳۹۵ قشم فرانسه ۱,۸۷۴,۰۵۶ $
۴۷۷ ۱۳۹۵ یزد آلمان ۱,۸۶۰,۵۱۵ $
۴۷۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ایتالیا ۱,۸۵۸,۷۹۹ $
۴۷۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی کنیا ۱,۸۵۸,۵۹۸ $
۴۸۰ ۱۳۹۵ ساوه دانمارک ۱,۸۵۶,۱۳۹ $
۴۸۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ اندونزی ۱,۸۴۹,۶۹۹ $
۴۸۲ ۱۳۹۵ بیله سوار آذربایجان ۱,۸۴۵,۰۲۸ $
۴۸۳ ۱۳۹۵ منطقه ویزه اقتصادی سرخس فدراسیون روسیه ۱,۸۳۵,۸۳۳ $
۴۸۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز هند ۱,۸۳۲,۵۲۳ $
۴۸۵ ۱۳۹۵ قم عراق ۱,۸۱۹,۱۵۶ $
۴۸۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ قطر ۱,۷۶۵,۷۴۹ $
۴۸۷ ۱۳۹۵ کیش هلند ۱,۷۶۳,۸۷۴ $
۴۸۸ ۱۳۹۵ غرب تهران تایلند ۱,۷۵۸,۵۸۸ $
۴۸۹ ۱۳۹۵ سهلان لهستان ۱,۷۵۵,۷۶۳ $
۴۹۰ ۱۳۹۵ غرب تهران اکوادور ۱,۷۴۵,۹۷۶ $
۴۹۱ ۱۳۹۵ قشم آلمان ۱,۷۴۴,۳۴۷ $
۴۹۲ ۱۳۹۵ سهلان سوئیس ۱,۷۴۲,۶۲۹ $
۴۹۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی نیوزیلند ۱,۷۴۰,۷۲۷ $
۴۹۴ ۱۳۹۵ ساوه برزیل ۱,۷۴۰,۰۴۹ $
۴۹۵ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان ۱,۷۰۸,۸۶۴ $
۴۹۶ ۱۳۹۵ شهرکرد آلمان ۱,۷۰۵,۴۴۷ $
۴۹۷ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار پاکستان ۱,۶۸۹,۸۹۴ $
۴۹۸ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران عراق ۱,۶۷۴,۱۴۹ $
۴۹۹ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران سوازیلند ۱,۶۷۳,۵۹۵ $
۵۰۰ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی ژاپن ۱,۶۷۰,۹۳۴ $
۵۰۱ ۱۳۹۵ جلفا رومانی ۱,۶۶۲,۷۴۳ $
۵۰۲ ۱۳۹۵ زنجان بلژیک ۱,۶۵۰,۵۴۶ $
۵۰۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ ایرلند ۱,۶۳۹,۹۶۷ $
۵۰۴ ۱۳۹۵ شهیدرجایی آرژانتین ۱,۶۲۹,۱۵۷ $
۵۰۵ ۱۳۹۵ سیرجان امارات متحده عربی ۱,۶۲۲,۵۶۵ $
۵۰۶ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تایلند ۱,۶۲۲,۲۲۴ $
۵۰۷ ۱۳۹۵ اینچه برون یونان ۱,۶۱۳,۸۲۲ $
۵۰۸ ۱۳۹۵ جلفا آذربایجان ۱,۶۰۵,۳۸۸ $
۵۰۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی اسلواکی ۱,۵۹۷,۲۸۲ $
۵۱۰ ۱۳۹۵ سمنان انگلستان ۱,۵۹۷,۰۱۵ $
۵۱۱ ۱۳۹۵ ارومیه امارات متحده عربی ۱,۵۹۲,۴۳۸ $
۵۱۲ ۱۳۹۵ سنندج پاکستان ۱,۵۸۹,۱۹۰ $
۵۱۳ ۱۳۹۵ بازرگان فرانسه ۱,۵۶۳,۴۷۹ $
۵۱۴ ۱۳۹۵ ذوب آهن اصفهان هند ۱,۵۵۷,۷۵۹ $
۵۱۵ ۱۳۹۵ غرب تهران (بلوروس ( روسیه سفید ۱,۵۳۵,۵۶۴ $
۵۱۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ هلند ۱,۵۳۴,۱۴۲ $
۵۱۷ ۱۳۹۵ شهیدرجایی تونس ۱,۵۲۰,۷۸۶ $
۵۱۸ ۱۳۹۵ کرمانشاه آلمان ۱,۴۹۰,۰۳۸ $
۵۱۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ژاپن ۱,۴۸۲,۹۴۶ $
۵۲۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر سنگاپور ۱,۴۸۰,۲۰۶ $
۵۲۱ ۱۳۹۵ کرمانشاه پاکستان ۱,۴۷۶,۵۱۷ $
۵۲۲ ۱۳۹۵ اراک آلمان ۱,۴۷۵,۴۵۶ $
۵۲۳ ۱۳۹۵ غرب تهران اسپانیا ۱,۴۳۴,۰۸۶ $
۵۲۴ ۱۳۹۵ غرب تهران ایالات متحده آمریکا ۱,۴۳۰,۶۱۰ $
۵۲۵ ۱۳۹۵ امیرآباد ایالات متحده آمریکا ۱,۴۲۶,۲۵۱ $
۵۲۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان هند ۱,۴۱۹,۵۲۴ $
۵۲۷ ۱۳۹۵ خرم آباد امارات متحده عربی ۱,۴۱۶,۱۹۱ $
۵۲۸ ۱۳۹۵ زنجان ارمنستان ۱,۴۱۶,۰۹۹ $
۵۲۹ ۱۳۹۵ ساوه قزاقستان ۱,۴۱۴,۶۳۷ $
۵۳۰ ۱۳۹۵ جلفا کانادا ۱,۴۰۹,۴۳۷ $
۵۳۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی قطر ۱,۳۹۹,۷۲۷ $
۵۳۲ ۱۳۹۵ جلفا امارات متحده عربی ۱,۳۹۱,۱۵۴ $
۵۳۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی یونان ۱,۳۸۴,۷۴۸ $
۵۳۴ ۱۳۹۵ کرمان آلمان ۱,۳۷۷,۳۹۱ $
۵۳۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر اسپانیا ۱,۳۶۷,۳۷۴ $
۵۳۶ ۱۳۹۵ سهلان اتریش ۱,۳۴۸,۱۶۵ $
۵۳۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان سوئد ۱,۳۴۴,۴۰۰ $
۵۳۸ ۱۳۹۵ چابهار اندونزی ۱,۳۴۳,۵۶۹ $
۵۳۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان فرانسه ۱,۳۲۸,۱۹۴ $
۵۴۰ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار تایلند ۱,۳۱۲,۰۷۴ $
۵۴۱ ۱۳۹۵ دوغارون افغانستان ۱,۲۹۴,۸۱۶ $
۵۴۲ ۱۳۹۵ جلفا اتریش ۱,۲۸۹,۹۶۹ $
۵۴۳ ۱۳۹۵ مشهد اسپانیا ۱,۲۸۸,۱۲۸ $
۵۴۴ ۱۳۹۵ شهیدرجایی فدراسیون روسیه ۱,۲۸۶,۳۴۸ $
۵۴۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اردن ۱,۲۸۵,۰۱۱ $
۵۴۶ ۱۳۹۵ یزد هلند ۱,۲۸۱,۱۷۶ $
۵۴۷ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران بلغارستان ۱,۲۷۹,۷۲۶ $
۵۴۸ ۱۳۹۵ اردبیل ایتالیا ۱,۲۷۹,۳۶۰ $
۵۴۹ ۱۳۹۵ ارومیه عراق ۱,۲۶۴,۸۴۶ $
۵۵۰ ۱۳۹۵ سرخس فدراسیون روسیه ۱,۲۶۱,۰۰۹ $
۵۵۱ ۱۳۹۵ غرب تهران فنلاند ۱,۲۵۶,۴۰۲ $
۵۵۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آرژانتین ۱,۲۵۳,۰۸۲ $
۵۵۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان ۱,۲۴۷,۸۵۶ $
۵۵۴ ۱۳۹۵ اصفهان اسپانیا ۱,۲۴۴,۵۴۶ $
۵۵۵ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) قطر ۱,۲۳۹,۶۵۰ $
۵۵۶ ۱۳۹۵ اینچه برون امارات متحده عربی ۱,۲۱۹,۰۴۸ $
۵۵۷ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران آذربایجان ۱,۲۱۷,۳۶۰ $
۵۵۸ ۱۳۹۵ سیرجان ایالات متحده آمریکا ۱,۲۰۹,۲۱۱ $
۵۵۹ ۱۳۹۵ میرجاوه فیلیپین ۱,۲۰۴,۰۴۹ $
۵۶۰ ۱۳۹۵ اردبیل آلمان ۱,۱۹۱,۷۳۲ $
۵۶۱ ۱۳۹۵ سهلان اوکراین ۱,۱۹۰,۴۸۶ $
۵۶۲ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران هنگ کنگ ۱,۱۷۹,۵۳۰ $
۵۶۳ ۱۳۹۵ قزوین مالزی ۱,۱۷۶,۳۶۹ $
۵۶۴ ۱۳۹۵ اصفهان تایوان ۱,۱۶۷,۸۶۲ $
۵۶۵ ۱۳۹۵ سیرجان جمهوری کره ۱,۱۶۵,۰۲۷ $
۵۶۶ ۱۳۹۵ سهلان سنگاپور ۱,۱۵۵,۷۵۷ $
۵۶۷ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی هند ۱,۱۵۵,۰۰۸ $
۵۶۸ ۱۳۹۵ بجنورد قرقیزستان ۱,۱۵۰,۵۷۹ $
۵۶۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی کلمبیا ۱,۱۴۹,۲۸۸ $
۵۷۰ ۱۳۹۵ سهلان هند ۱,۱۴۵,۹۹۴ $
۵۷۱ ۱۳۹۵ همدان امارات متحده عربی ۱,۱۳۳,۴۸۸ $
۵۷۲ ۱۳۹۵ ساوه بلژیک ۱,۱۱۲,۰۶۷ $
۵۷۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی مجارستان ۱,۱۰۸,۱۳۵ $
۵۷۴ ۱۳۹۵ دیلم امارات متحده عربی ۱,۱۰۷,۲۶۲ $
۵۷۵ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران اسلواکی ۱,۱۰۵,۱۲۹ $
۵۷۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی بلغارستان ۱,۰۹۹,۲۱۳ $
۵۷۷ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران استونی ۱,۰۸۹,۹۶۷ $
۵۷۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ اردن ۱,۰۸۸,۹۰۸ $
۵۷۹ ۱۳۹۵ قشم ایتالیا ۱,۰۷۹,۹۹۴ $
۵۸۰ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران (بلوروس ( روسیه سفید ۱,۰۶۲,۳۶۱ $
۵۸۱ ۱۳۹۵ کیش تایوان ۱,۰۶۲,۱۹۳ $
۵۸۲ ۱۳۹۵ یزد سوازیلند ۱,۰۵۸,۳۹۹ $
۵۸۳ ۱۳۹۵ قزوین فدراسیون روسیه ۱,۰۵۸,۱۷۹ $
۵۸۴ ۱۳۹۵ ارومیه هلند ۱,۰۵۶,۲۲۹ $
۵۸۵ ۱۳۹۵ سرخس تاجیکستان ۱,۰۵۱,۶۲۹ $
۵۸۶ ۱۳۹۵ سرخس لیتوانی ۱,۰۴۵,۰۷۲ $
۵۸۷ ۱۳۹۵ سمنان چین ۱,۰۴۴,۳۹۳ $
۵۸۸ ۱۳۹۵ زنجان گرجستان ۱,۰۴۳,۱۵۵ $
۵۸۹ ۱۳۹۵ ساوه اتریش ۱,۰۳۹,۷۱۰ $
۵۹۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ ویتنام ۱,۰۳۷,۷۳۹ $
۵۹۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان سری لانکا ۱,۰۲۶,۵۵۸ $
۵۹۲ ۱۳۹۵ اصفهان هند ۱,۰۱۲,۲۰۹ $
۵۹۳ ۱۳۹۵ غرب تهران هلند ۱,۰۱۰,۷۵۲ $
۵۹۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان لهستان ۹۹۸,۳۰۲ $
۵۹۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان ۹۹۷,۹۷۱ $
۵۹۶ ۱۳۹۵ جلفا قزاقستان ۹۹۳,۶۷۹ $
۵۹۷ ۱۳۹۵ کرمان اتیوپی ۹۸۹,۳۰۶ $
۵۹۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پرتغال ۹۸۸,۳۷۴ $
۵۹۹ ۱۳۹۵ اراک جمهوری کره ۹۸۴,۰۷۰ $
۶۰۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کرواسی ۹۸۳,۳۰۴ $
۶۰۱ ۱۳۹۵ کرمان اتریش ۹۸۱,۶۲۳ $
۶۰۲ ۱۳۹۵ ارومیه پاکستان ۹۷۹,۸۴۹ $
۶۰۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی لبنان ۹۷۴,۷۲۸ $
۶۰۴ ۱۳۹۵ کیش جمهوری کره ۹۷۲,۵۲۵ $
۶۰۵ ۱۳۹۵ غرب تهران هند ۹۶۹,۳۸۵ $
۶۰۶ ۱۳۹۵ جلفا بلژیک ۹۶۶,۰۱۸ $
۶۰۷ ۱۳۹۵ یزد ازبکستان ۹۶۴,۴۸۸ $
۶۰۸ ۱۳۹۵ سیرجان برزیل ۹۶۱,۶۰۲ $
۶۰۹ ۱۳۹۵ سمنان ایتالیا ۹۴۳,۵۲۵ $
۶۱۰ ۱۳۹۵ قم ایتالیا ۹۴۳,۲۹۰ $
۶۱۱ ۱۳۹۵ غرب تهران عراق ۹۳۴,۵۳۴ $
۶۱۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ مالزی ۹۲۸,۸۲۸ $
۶۱۳ ۱۳۹۵ غرب تهران گرجستان ۹۲۷,۳۰۷ $
۶۱۴ ۱۳۹۵ چابهار منطقه آزاد چابهار ۹۲۴,۷۵۶ $
۶۱۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز بلغارستان ۹۱۴,۷۶۶ $
۶۱۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ لهستان ۹۱۴,۶۳۰ $
۶۱۷ ۱۳۹۵ سمنان جمهوری کره ۹۰۷,۴۹۱ $
۶۱۸ ۱۳۹۵ یزد اسپانیا ۹۰۵,۹۹۷ $
۶۱۹ ۱۳۹۵ سهلان فدراسیون روسیه ۹۰۱,۲۷۹ $
۶۲۰ ۱۳۹۵ جلفا گرجستان ۸۹۷,۸۳۵ $
۶۲۱ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ایتالیا ۸۹۷,۱۸۴ $
۶۲۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام ایالات متحده آمریکا ۸۸۷,۲۱۵ $
۶۲۳ ۱۳۹۵ اصفهان فیلیپین ۸۷۴,۹۲۲ $
۶۲۴ ۱۳۹۵ میرجاوه سایر کشورهای خارجی ۸۷۴,۷۷۲ $
۶۲۵ ۱۳۹۵ جلفا فدراسیون روسیه ۸۷۲,۰۳۹ $
۶۲۶ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی دانمارک ۸۶۲,۹۱۰ $
۶۲۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام عراق ۸۵۷,۸۳۹ $
۶۲۸ ۱۳۹۵ اصفهان هلند ۸۵۷,۴۹۴ $
۶۲۹ ۱۳۹۵ سرخس ترکمنستان ۸۵۶,۸۳۱ $
۶۳۰ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود ایتالیا ۸۵۵,۴۵۲ $
۶۳۱ ۱۳۹۵ اراک ازبکستان ۸۵۳,۸۲۳ $
۶۳۲ ۱۳۹۵ بازرگان عراق ۸۴۳,۲۴۳ $
۶۳۳ ۱۳۹۵ اینچه برون قزاقستان ۸۴۱,۰۹۸ $
۶۳۴ ۱۳۹۵ مشهد تاجیکستان ۸۳۹,۱۹۱ $
۶۳۵ ۱۳۹۵ سرخس قزاقستان ۸۳۱,۸۹۵ $
۶۳۶ ۱۳۹۵ کیش آلمان ۸۲۹,۷۹۲ $
۶۳۷ ۱۳۹۵ بجنورد قزاقستان ۸۲۵,۶۶۹ $
۶۳۸ ۱۳۹۵ امیرآباد جمهوری کره ۸۱۷,۲۶۸ $
۶۳۹ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران مصر ۸۱۶,۸۴۳ $
۶۴۰ ۱۳۹۵ غرب تهران بلغارستان ۸۱۲,۲۶۹ $
۶۴۱ ۱۳۹۵ اصفهان دانمارک ۸۰۹,۶۵۸ $
۶۴۲ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) کویت ۸۰۹,۲۸۸ $
۶۴۳ ۱۳۹۵ همدان ایتالیا ۸۰۸,۰۱۹ $
۶۴۴ ۱۳۹۵ سنندج ایتالیا ۸۰۴,۸۴۱ $
۶۴۵ ۱۳۹۵ بازرگان جمهوری عربی سوریه ۸۰۴,۶۳۸ $
۶۴۶ ۱۳۹۵ مجتمع فولاد مبارکه اتریش ۸۰۴,۳۸۸ $
۶۴۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ مصر ۷۹۴,۳۶۲ $
۶۴۸ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی ایالات متحده آمریکا ۷۸۸,۷۲۸ $
۶۴۹ ۱۳۹۵ سرخس سوئیس ۷۸۱,۳۸۸ $
۶۵۰ ۱۳۹۵ آستارا اکوادور ۷۷۶,۷۲۴ $
۶۵۱ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران اوکراین ۷۷۶,۵۹۱ $
۶۵۲ ۱۳۹۵ غرب تهران ازبکستان ۷۷۵,۳۶۵ $
۶۵۳ ۱۳۹۵ ارومیه آذربایجان ۷۶۵,۵۸۶ $
۶۵۴ ۱۳۹۵ سنندج هند ۷۶۲,۴۵۰ $
۶۵۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ اتریش ۷۵۹,۱۶۱ $
۶۵۶ ۱۳۹۵ ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربی ۷۵۲,۰۷۵ $
۶۵۷ ۱۳۹۵ مشهد جمهوری چک ۷۴۷,۱۹۱ $
۶۵۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی گرجستان ۷۴۶,۹۹۶ $
۶۵۹ ۱۳۹۵ قشم ترکیه ۷۴۵,۲۳۵ $
۶۶۰ ۱۳۹۵ مشهد فرانسه ۷۴۳,۴۷۰ $
۶۶۱ ۱۳۹۵ زنجان فدراسیون روسیه ۷۴۱,۳۸۵ $
۶۶۲ ۱۳۹۵ یزد تاجیکستان ۷۴۰,۷۲۰ $
۶۶۳ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) مالزی ۷۳۶,۷۵۵ $
۶۶۴ ۱۳۹۵ غرب تهران بلژیک ۷۳۴,۲۹۰ $
۶۶۵ ۱۳۹۵ شهرکرد ترکیه ۷۳۲,۴۸۸ $
۶۶۶ ۱۳۹۵ غرب تهران لهستان ۷۳۰,۱۳۴ $
۶۶۷ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران مراکش ۷۲۶,۵۴۱ $
۶۶۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی سودان ۷۲۵,۹۰۴ $
۶۶۹ ۱۳۹۵ قزوین سوئد ۷۲۵,۱۳۳ $
۶۷۰ ۱۳۹۵ اصفهان فدراسیون روسیه ۷۲۱,۴۷۹ $
۶۷۱ ۱۳۹۵ غرب تهران ویتنام ۷۲۱,۳۵۹ $
۶۷۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی قبرس ۷۱۵,۷۸۹ $
۶۷۳ ۱۳۹۵ ارومیه اسپانیا ۷۱۳,۹۰۱ $
۶۷۴ ۱۳۹۵ بازرگان بلغارستان ۷۱۳,۵۳۶ $
۶۷۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) آلمان ۷۰۷,۴۲۷ $
۶۷۶ ۱۳۹۵ کرمانشاه هند ۷۰۰,۷۳۰ $
۶۷۷ ۱۳۹۵ قزوین جمهوری عربی سوریه ۷۰۰,۴۳۷ $
۶۷۸ ۱۳۹۵ مجتمع فولاد مبارکه سوئیس ۶۹۳,۶۳۹ $
۶۷۹ ۱۳۹۵ ساوه سوئیس ۶۹۲,۱۴۲ $
۶۸۰ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران پرتغال ۶۹۱,۸۶۶ $
۶۸۱ ۱۳۹۵ امیرآباد چین ۶۹۱,۵۴۹ $
۶۸۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) ژاپن ۶۹۱,۳۶۳ $
۶۸۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ قزاقستان ۶۸۲,۱۵۰ $
۶۸۴ ۱۳۹۵ مشهد عمان ۶۷۵,۶۷۵ $
۶۸۵ ۱۳۹۵ اینچه برون ایتالیا ۶۷۴,۷۲۷ $
۶۸۶ ۱۳۹۵ خوی چین ۶۷۳,۴۱۲ $
۶۸۷ ۱۳۹۵ سمنان امارات متحده عربی ۶۷۱,۱۱۴ $
۶۸۸ ۱۳۹۵ ساوه هلند ۶۶۸,۴۸۳ $
۶۸۹ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسپانیا ۶۶۸,۴۵۷ $
۶۹۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ دانمارک ۶۶۰,۴۸۸ $
۶۹۱ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی اوکراین ۶۵۹,۷۶۴ $
۶۹۲ ۱۳۹۵ غرب تهران اسلوونی ۶۵۸,۳۸۸ $
۶۹۳ ۱۳۹۵ کرمان چین ۶۴۷,۷۲۷ $
۶۹۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر هلند ۶۴۶,۲۹۷ $
۶۹۵ ۱۳۹۵ مشهد هند ۶۴۰,۴۴۷ $
۶۹۶ ۱۳۹۵ ساوه پاکستان ۶۴۰,۲۵۴ $
۶۹۷ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی ۶۳۸,۵۵۶ $
۶۹۸ ۱۳۹۵ اراک هلند ۶۳۵,۷۷۱ $
۶۹۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی مصر ۶۳۴,۷۷۳ $
۷۰۰ ۱۳۹۵ مشهد فدراسیون روسیه ۶۳۰,۷۵۱ $
۷۰۱ ۱۳۹۵ فریدون کنار ترکمنستان ۶۳۰,۲۵۹ $
۷۰۲ ۱۳۹۵ ساوه کنیا ۶۲۹,۹۱۳ $
۷۰۳ ۱۳۹۵ امیرآباد آلمان ۶۲۰,۸۶۴ $
۷۰۴ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی ۶۱۸,۲۸۰ $
۷۰۵ ۱۳۹۵ اردبیل اتریش ۶۱۵,۴۰۱ $
۷۰۶ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران جمهوری عربی سوریه ۶۱۵,۲۲۶ $
۷۰۷ ۱۳۹۵ اینچه برون ترکمنستان ۶۰۶,۸۳۲ $
۷۰۸ ۱۳۹۵ ارومیه سری لانکا ۶۰۴,۸۲۸ $
۷۰۹ ۱۳۹۵ سرو ترکیه ۶۰۲,۰۲۲ $
۷۱۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی شیلی ۶۰۱,۵۴۹ $
۷۱۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) امارات متحده عربی ۵۹۶,۷۷۸ $
۷۱۲ ۱۳۹۵ تبریز آلمان ۵۹۵,۶۱۰ $
۷۱۳ ۱۳۹۵ سمنان ازبکستان ۵۹۲,۶۱۵ $
۷۱۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ویتنام ۵۹۲,۳۸۱ $
۷۱۵ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران برزیل ۵۸۴,۴۰۲ $
۷۱۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی برزیل ۵۸۲,۸۱۵ $
۷۱۷ ۱۳۹۵ بازرگان اوکراین ۵۷۹,۸۶۴ $
۷۱۸ ۱۳۹۵ بازرگان فدراسیون روسیه ۵۷۸,۴۱۳ $
۷۱۹ ۱۳۹۵ سمنان هلند ۵۷۶,۴۴۷ $
۷۲۰ ۱۳۹۵ سیرجان ایتالیا ۵۷۵,۷۳۷ $
۷۲۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پرو ۵۷۴,۹۰۹ $
۷۲۲ ۱۳۹۵ سهلان هلند ۵۷۳,۶۲۱ $
۷۲۳ ۱۳۹۵ غرب تهران لبنان ۵۶۵,۶۵۷ $
۷۲۴ ۱۳۹۵ جلفا بلغارستان ۵۶۱,۹۱۹ $
۷۲۵ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود عمان ۵۵۹,۸۷۲ $
۷۲۶ ۱۳۹۵ سهلان تایوان ۵۵۹,۳۵۷ $
۷۲۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام ایتالیا ۵۵۴,۰۱۰ $
۷۲۸ ۱۳۹۵ کیش فرانسه ۵۵۳,۶۰۹ $
۷۲۹ ۱۳۹۵ قزوین اسپانیا ۵۵۳,۵۶۴ $
۷۳۰ ۱۳۹۵ اراک اسلوونی ۵۴۹,۳۲۸ $
۷۳۱ ۱۳۹۵ یزد هند ۵۴۹,۲۱۷ $
۷۳۲ ۱۳۹۵ مهران پاکستان ۵۴۵,۰۲۵ $
۷۳۳ ۱۳۹۵ شهید باهنر اسپانیا ۵۴۲,۰۷۰ $
۷۳۴ ۱۳۹۵ جلفا مالزی ۵۴۰,۶۸۴ $
۷۳۵ ۱۳۹۵ کرمانشاه ترکیه ۵۳۷,۷۷۸ $
۷۳۶ ۱۳۹۵ ارومیه تایلند ۵۳۶,۶۵۰ $
۷۳۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اوکراین ۵۳۵,۰۶۰ $
۷۳۸ ۱۳۹۵ سرخس مالزی ۵۳۳,۷۵۵ $
۷۳۹ ۱۳۹۵ بجنورد ترکیه ۵۳۳,۴۴۶ $
۷۴۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر سایر کشورهای خارجی ۵۳۳,۴۳۸ $
۷۴۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ارمنستان ۵۳۳,۰۸۸ $
۷۴۲ ۱۳۹۵ جلفا سوئیس ۵۲۹,۸۶۷ $
۷۴۳ ۱۳۹۵ قزوین کامرون ۵۲۸,۹۱۵ $
۷۴۴ ۱۳۹۵ خرم آباد ترکیه ۵۲۶,۴۸۱ $
۷۴۵ ۱۳۹۵ سهلان ژاپن ۵۲۵,۳۹۰ $
۷۴۶ ۱۳۹۵ امیرآباد عمان ۵۲۱,۶۹۲ $
۷۴۷ ۱۳۹۵ امیرآباد ایتالیا ۵۱۷,۰۵۲ $
۷۴۸ ۱۳۹۵ بندر لنگه کویت ۵۱۲,۰۰۰ $
۷۴۹ ۱۳۹۵ یزد دانمارک ۵۱۰,۵۷۵ $
۷۵۰ ۱۳۹۵ جلفا دانمارک ۵۰۴,۰۰۳ $
۷۵۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ انگلستان ۵۰۳,۱۶۸ $
۷۵۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی مکزیک ۵۰۲,۲۱۵ $
۷۵۳ ۱۳۹۵ ارومیه ایتالیا ۵۰۰,۰۱۵ $
۷۵۴ ۱۳۹۵ سیرجان تایوان ۴۹۵,۷۵۰ $
۷۵۵ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی آفریقای جنوبی ۴۹۱,۹۷۳ $
۷۵۶ ۱۳۹۵ سهلان اسپانیا ۴۹۰,۶۴۹ $
۷۵۷ ۱۳۹۵ شهیدرجایی سایر کشورهای خارجی ۴۸۷,۱۲۳ $
۷۵۸ ۱۳۹۵ سیرجان هلند ۴۸۴,۲۸۵ $
۷۵۹ ۱۳۹۵ غرب تهران هنگ کنگ ۴۸۰,۸۷۴ $
۷۶۰ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود فرانسه ۴۸۰,۰۰۰ $
۷۶۱ ۱۳۹۵ اردبیل پاکستان ۴۸۰,۰۰۰ $
۷۶۲ ۱۳۹۵ قزوین لهستان ۴۷۷,۸۶۵ $
۷۶۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی موزامبیک ۴۷۶,۸۸۶ $
۷۶۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی یزد هند ۴۷۶,۵۳۳ $
۷۶۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام هلند ۴۷۰,۶۵۷ $
۷۶۶ ۱۳۹۵ زنجان زیمبابوه ۴۷۰,۴۹۳ $
۷۶۷ ۱۳۹۵ شهیدرجایی پرو ۴۶۶,۲۶۶ $
۷۶۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ نروژ ۴۶۶,۱۴۰ $
۷۶۹ ۱۳۹۵ غرب تهران انگلستان ۴۶۱,۶۷۶ $
۷۷۰ ۱۳۹۵ یزد بلژیک ۴۶۱,۰۷۷ $
۷۷۱ ۱۳۹۵ زنجان سوئد ۴۵۹,۴۳۰ $
۷۷۲ ۱۳۹۵ قشم هلند ۴۵۶,۹۰۱ $
۷۷۳ ۱۳۹۵ سهلان بلژیک ۴۵۵,۸۹۱ $
۷۷۴ ۱۳۹۵ سیرجان اسپانیا ۴۵۴,۸۶۰ $
۷۷۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز اسپانیا ۴۵۳,۰۶۵ $
۷۷۶ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی تایلند ۴۵۱,۴۸۷ $
۷۷۷ ۱۳۹۵ قزوین فنلاند ۴۴۶,۲۷۸ $
۷۷۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی پاراگوئه ۴۴۵,۲۷۶ $
۷۷۹ ۱۳۹۵ آستارا استرالیا ۴۴۰,۲۵۴ $
۷۸۰ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) لهستان ۴۳۹,۹۷۷ $
۷۸۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان کنیا ۴۳۹,۶۶۸ $
۷۸۲ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) برزیل ۴۳۷,۱۲۰ $
۷۸۳ ۱۳۹۵ همدان عمان ۴۳۵,۱۵۰ $
۷۸۴ ۱۳۹۵ بازرگان سوئد ۴۳۳,۳۷۵ $
۷۸۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز هلند ۴۳۲,۰۶۶ $
۷۸۶ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران تایلند ۴۲۹,۶۳۳ $
۷۸۷ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزی ۴۲۶,۰۸۶ $
۷۸۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام سری لانکا ۴۲۵,۱۳۴ $
۷۸۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام قرقیزستان ۴۲۳,۷۴۵ $
۷۹۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام لهستان ۴۱۷,۹۴۲ $
۷۹۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ سنگاپور ۴۱۴,۶۵۷ $
۷۹۲ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران اسکاتلند ۴۱۳,۹۵۸ $
۷۹۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی منطقه ویژه شهیدرجایی ۴۱۲,۸۷۳ $
۷۹۴ ۱۳۹۵ شهیدرجایی بلغارستان ۴۱۱,۶۸۶ $
۷۹۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام ارمنستان ۴۱۱,۶۱۰ $
۷۹۶ ۱۳۹۵ شهیدرجایی جمهوری عربی سوریه ۴۰۹,۳۵۶ $
۷۹۷ ۱۳۹۵ چابهار نیوزیلند ۴۰۵,۱۰۹ $
۷۹۸ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران ارمنستان ۴۰۴,۰۸۴ $
۷۹۹ ۱۳۹۵ مجتمع فولاد مبارکه فرانسه ۴۰۲,۹۷۶ $
۸۰۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر استرالیا ۴۰۱,۸۳۶ $
۸۰۱ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران سری لانکا ۴۰۱,۷۲۴ $
۸۰۲ ۱۳۹۵ بازرگان کاستاریکا ۴۰۰,۸۲۴ $
۸۰۳ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار ترکیه ۳۹۹,۷۹۵ $
۸۰۴ ۱۳۹۵ بیرجند سایر کشورهای خارجی ۳۹۸,۸۴۰ $
۸۰۵ ۱۳۹۵ مشهد یونان ۳۹۶,۶۸۷ $
۸۰۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ مجارستان ۳۹۳,۵۷۹ $
۸۰۷ ۱۳۹۵ سنندج ترکیه ۳۹۳,۰۳۲ $
۸۰۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر امارات متحده عربی ۳۸۵,۲۳۸ $
۸۰۹ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران تاجیکستان ۳۸۳,۱۳۸ $
۸۱۰ ۱۳۹۵ بازرگان جمهوری چک ۳۸۱,۰۲۳ $
۸۱۱ ۱۳۹۵ سهلان آذربایجان ۳۷۹,۷۹۱ $
۸۱۲ ۱۳۹۵ قزوین مجارستان ۳۷۹,۴۲۰ $
۸۱۳ ۱۳۹۵ ذوب آهن اصفهان ترکیه ۳۷۸,۹۸۳ $
۸۱۴ ۱۳۹۵ غرب تهران ونزوئلا ۳۷۸,۰۰۰ $
۸۱۵ ۱۳۹۵ شهیدرجایی هندوراس ۳۷۷,۸۲۵ $
۸۱۶ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران آفریقای جنوبی ۳۷۵,۷۵۹ $
۸۱۷ ۱۳۹۵ ارومیه فرانسه ۳۷۱,۳۰۷ $
۸۱۸ ۱۳۹۵ ساوه سنگاپور ۳۷۱,۰۱۸ $
۸۱۹ ۱۳۹۵ قم دانمارک ۳۷۰,۳۹۱ $
۸۲۰ ۱۳۹۵ مهران آلمان ۳۶۷,۹۱۶ $
۸۲۱ ۱۳۹۵ اردبیل هند ۳۶۶,۷۹۰ $
۸۲۲ ۱۳۹۵ آستارا سوئیس ۳۶۶,۲۳۰ $
۸۲۳ ۱۳۹۵ جلفا سوئد ۳۶۶,۰۴۴ $
۸۲۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه دوغارون پاکستان ۳۶۵,۶۶۷ $
۸۲۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اندونزی ۳۶۳,۱۰۶ $
۸۲۶ ۱۳۹۵ اصفهان بلغارستان ۳۶۲,۹۳۵ $
۸۲۷ ۱۳۹۵ بازرگان فنلاند ۳۵۸,۷۵۸ $
۸۲۸ ۱۳۹۵ کیش اسپانیا ۳۵۶,۲۶۶ $
۸۲۹ ۱۳۹۵ سهلان صربستان ۳۵۲,۸۴۴ $
۸۳۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی لیتوانی ۳۵۲,۴۷۲ $
۸۳۱ ۱۳۹۵ قم امارات متحده عربی ۳۵۱,۷۲۱ $
۸۳۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر آلمان ۳۵۱,۵۵۲ $
۸۳۳ ۱۳۹۵ کرمانشاه امارات متحده عربی ۳۴۷,۲۸۱ $
۸۳۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی موریس ۳۴۴,۹۶۰ $
۸۳۵ ۱۳۹۵ شهیدرجایی رومانی ۳۴۳,۵۷۰ $
۸۳۶ ۱۳۹۵ تبریز ترکیه ۳۴۳,۵۴۳ $
۸۳۷ ۱۳۹۵ زنجان اتریش ۳۴۲,۳۰۲ $
۸۳۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز سوئد ۳۴۰,۶۷۵ $
۸۳۹ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود تایلند ۳۳۹,۴۲۱ $
۸۴۰ ۱۳۹۵ قزوین هلند ۳۳۸,۴۷۱ $
۸۴۱ ۱۳۹۵ غرب تهران مجارستان ۳۳۷,۰۱۵ $
۸۴۲ ۱۳۹۵ یزد اتریش ۳۳۵,۷۵۱ $
۸۴۳ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی استرالیا ۳۳۲,۸۵۵ $
۸۴۴ ۱۳۹۵ مشهد کنیا ۳۳۲,۱۳۵ $
۸۴۵ ۱۳۹۵ غرب تهران استونی ۳۳۱,۷۷۷ $
۸۴۶ ۱۳۹۵ سهلان اندونزی ۳۳۰,۳۳۶ $
۸۴۷ ۱۳۹۵ سیرجان آلمان ۳۲۶,۸۱۸ $
۸۴۸ ۱۳۹۵ جلفا عراق ۳۲۳,۴۳۲ $
۸۴۹ ۱۳۹۵ بازرگان انگلستان ۳۲۳,۳۷۲ $
۸۵۰ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) بلژیک ۳۲۲,۲۷۳ $
۸۵۱ ۱۳۹۵ غرب تهران یونان ۳۲۱,۵۷۸ $
۸۵۲ ۱۳۹۵ قم مالزی ۳۲۱,۳۵۴ $
۸۵۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی گواتمالا ۳۱۷,۸۰۰ $
۸۵۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اسلوونی ۳۱۳,۳۸۵ $
۸۵۵ ۱۳۹۵ خوی آلمان ۳۱۳,۱۳۱ $
۸۵۶ ۱۳۹۵ فریدون کنار آذربایجان ۳۰۹,۶۲۴ $
۸۵۷ ۱۳۹۵ همدان سوئد ۳۰۷,۷۲۰ $
۸۵۸ ۱۳۹۵ بازرگان کلمبیا ۳۰۶,۳۸۱ $
۸۵۹ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ویتنام ۳۰۴,۲۴۷ $
۸۶۰ ۱۳۹۵ جلفا جمهوری چک ۳۰۰,۴۷۱ $
۸۶۱ ۱۳۹۵ ساوه گرجستان ۳۰۰,۴۰۰ $
۸۶۲ ۱۳۹۵ قم (بلوروس ( روسیه سفید ۲۹۹,۲۳۹ $
۸۶۳ ۱۳۹۵ سیرجان اتریش ۲۹۸,۸۸۶ $
۸۶۴ ۱۳۹۵ خوی رومانی ۲۹۸,۷۷۴ $
۸۶۵ ۱۳۹۵ گناوه ازبکستان ۲۹۶,۷۶۳ $
۸۶۶ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی رومانی ۲۹۴,۴۰۹ $
۸۶۷ ۱۳۹۵ جلفا قرقیزستان ۲۹۳,۳۸۲ $
۸۶۸ ۱۳۹۵ بازرگان بلژیک ۲۹۲,۹۹۱ $
۸۶۹ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود اوکراین ۲۹۰,۵۳۱ $
۸۷۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ بلژیک ۲۸۹,۶۱۴ $
۸۷۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز سوئیس ۲۸۶,۶۴۰ $
۸۷۲ ۱۳۹۵ همدان آلمان ۲۸۵,۷۱۴ $
۸۷۳ ۱۳۹۵ بیرجند چین ۲۸۴,۷۳۵ $
۸۷۴ ۱۳۹۵ قزوین دانمارک ۲۸۴,۳۸۲ $
۸۷۵ ۱۳۹۵ یزد فرانسه ۲۸۴,۲۶۹ $
۸۷۶ ۱۳۹۵ ساوه فرانسه ۲۸۴,۱۱۴ $
۸۷۷ ۱۳۹۵ قم اندونزی ۲۸۱,۲۴۲ $
۸۷۸ ۱۳۹۵ آستارا گرجستان ۲۷۹,۱۱۵ $
۸۷۹ ۱۳۹۵ سهلان بلغارستان ۲۷۸,۲۶۷ $
۸۸۰ ۱۳۹۵ شهید باهنر سایر کشورهای خارجی ۲۷۸,۰۱۸ $
۸۸۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ اتیوپی ۲۷۷,۰۳۴ $
۸۸۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی یزد امارات متحده عربی ۲۷۶,۸۶۹ $
۸۸۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر فرانسه ۲۷۶,۳۲۹ $
۸۸۴ ۱۳۹۵ منطقه ویزه اقتصادی سرخس بحرین ۲۷۴,۳۳۳ $
۸۸۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی یزد ایتالیا ۲۷۱,۴۴۸ $
۸۸۶ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی ایتالیا ۲۶۸,۷۸۹ $
۸۸۷ ۱۳۹۵ سهلان مالزی ۲۶۸,۶۹۱ $
۸۸۸ ۱۳۹۵ قزوین تاجیکستان ۲۶۷,۱۳۶ $
۸۸۹ ۱۳۹۵ مهران هند ۲۶۶,۹۰۰ $
۸۹۰ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلوونی ۲۶۵,۶۱۷ $
۸۹۱ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود تایوان ۲۶۵,۲۴۷ $
۸۹۲ ۱۳۹۵ جلفا فرانسه ۲۶۳,۷۸۱ $
۸۹۳ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود پاکستان ۲۶۳,۷۴۶ $
۸۹۴ ۱۳۹۵ شهیدرجایی قبرس ۲۶۳,۰۳۵ $
۸۹۵ ۱۳۹۵ لطف آباد ترکمنستان ۲۶۲,۱۵۰ $
۸۹۶ ۱۳۹۵ شهید باهنر ژاپن ۲۵۸,۸۳۰ $
۸۹۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام بلژیک ۲۵۷,۹۶۸ $
۸۹۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) ایتالیا ۲۵۷,۰۰۰ $
۸۹۹ ۱۳۹۵ اصفهان گرجستان ۲۵۶,۳۸۷ $
۹۰۰ ۱۳۹۵ بازرگان اسپانیا ۲۵۴,۸۰۸ $
۹۰۱ ۱۳۹۵ سیرجان شیلی ۲۵۴,۷۴۳ $
۹۰۲ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوری چک ۲۵۳,۸۰۶ $
۹۰۳ ۱۳۹۵ مهران عراق ۲۵۳,۲۰۰ $
۹۰۴ ۱۳۹۵ اصفهان سوئیس ۲۵۱,۰۹۳ $
۹۰۵ ۱۳۹۵ سمنان سوئیس ۲۴۹,۷۵۱ $
۹۰۶ ۱۳۹۵ اصفهان یونان ۲۴۸,۸۷۳ $
۹۰۷ ۱۳۹۵ فریدون کنار تایلند ۲۴۵,۶۳۲ $
۹۰۸ ۱۳۹۵ بازرگان کانادا ۲۴۳,۹۳۰ $
۹۰۹ ۱۳۹۵ تبریز چین ۲۴۳,۹۰۴ $
۹۱۰ ۱۳۹۵ اردبیل اسپانیا ۲۴۳,۶۰۱ $
۹۱۱ ۱۳۹۵ غرب تهران پاکستان ۲۴۱,۷۱۴ $
۹۱۲ ۱۳۹۵ شهیدرجایی ساحل عاج ۲۴۰,۹۸۷ $
۹۱۳ ۱۳۹۵ قزوین سنگاپور ۲۳۷,۸۲۴ $
۹۱۴ ۱۳۹۵ بازرگان هلند ۲۳۵,۷۵۸ $
۹۱۵ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی استرالیا ۲۳۴,۴۹۴ $
۹۱۶ ۱۳۹۵ یزد تایوان ۲۳۱,۰۴۱ $
۹۱۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ازبکستان ۲۳۰,۵۹۰ $
۹۱۸ ۱۳۹۵ ارومیه دانمارک ۲۳۰,۵۴۹ $
۹۱۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اسلواکی ۲۳۰,۴۱۲ $
۹۲۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی بحرین ۲۲۷,۸۶۶ $
۹۲۱ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران ویتنام ۲۲۶,۸۰۰ $
۹۲۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ بلغارستان ۲۲۶,۰۴۰ $
۹۲۳ ۱۳۹۵ قزوین اسلوونی ۲۲۴,۰۴۲ $
۹۲۴ ۱۳۹۵ اردبیل فدراسیون روسیه ۲۲۳,۵۵۰ $
۹۲۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی عراق ۲۲۱,۰۸۰ $
۹۲۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز جمهوری کره ۲۲۰,۹۵۷ $
۹۲۷ ۱۳۹۵ زنجان اسپانیا ۲۲۰,۷۳۴ $
۹۲۸ ۱۳۹۵ ساوه شیلی ۲۱۹,۰۰۰ $
۹۲۹ ۱۳۹۵ سیرجان بلژیک ۲۱۸,۴۴۱ $
۹۳۰ ۱۳۹۵ کرمانشاه سوئیس ۲۱۸,۰۲۹ $
۹۳۱ ۱۳۹۵ سمنان تایوان ۲۱۶,۶۸۷ $
۹۳۲ ۱۳۹۵ قزوین ازبکستان ۲۱۴,۶۱۴ $
۹۳۳ ۱۳۹۵ قزوین کرواسی ۲۱۴,۳۲۳ $
۹۳۴ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی ارمنستان ۲۱۴,۳۱۹ $
۹۳۵ ۱۳۹۵ اصفهان هنگ کنگ ۲۱۴,۲۶۱ $
۹۳۶ ۱۳۹۵ باجگیران ازبکستان ۲۱۳,۹۱۹ $
۹۳۷ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران نروژ ۲۱۲,۷۸۹ $
۹۳۸ ۱۳۹۵ قزوین انگلستان ۲۱۱,۴۵۹ $
۹۳۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ایالات متحده آمریکا ۲۱۱,۲۳۰ $
۹۴۰ ۱۳۹۵ غرب تهران جمهوری چک ۲۱۰,۰۸۶ $
۹۴۱ ۱۳۹۵ زاهدان بحرین ۲۱۰,۰۰۰ $
۹۴۲ ۱۳۹۵ زنجان فنلاند ۲۰۹,۲۷۵ $
۹۴۳ ۱۳۹۵ زنجان فیلیپین ۲۰۷,۵۶۹ $
۹۴۴ ۱۳۹۵ همدان هند ۲۰۶,۷۰۰ $
۹۴۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان سوئیس ۲۰۵,۷۲۱ $
۹۴۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر ایالات متحده آمریکا ۲۰۴,۵۲۷ $
۹۴۷ ۱۳۹۵ اصفهان اندونزی ۲۰۴,۲۱۱ $
۹۴۸ ۱۳۹۵ سهلان آفریقای جنوبی ۲۰۴,۰۲۳ $
۹۴۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز فرانسه ۲۰۲,۸۰۱ $
۹۵۰ ۱۳۹۵ قزوین عراق ۲۰۱,۸۳۵ $
۹۵۱ ۱۳۹۵ ذوب آهن اصفهان اتریش ۲۰۱,۸۲۲ $
۹۵۲ ۱۳۹۵ بازرگان اتریش ۲۰۱,۶۵۱ $
۹۵۳ ۱۳۹۵ زنجان جمهوری چک ۲۰۱,۵۳۲ $
۹۵۴ ۱۳۹۵ قشم اسپانیا ۲۰۱,۱۶۳ $
۹۵۵ ۱۳۹۵ کیش ترکیه ۲۰۱,۰۰۴ $
۹۵۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ بنگلادش ۱۹۹,۴۵۵ $
۹۵۷ ۱۳۹۵ قشم انگلستان ۱۹۹,۲۵۰ $
۹۵۸ ۱۳۹۵ یزد آفریقای جنوبی ۱۹۹,۱۵۲ $
۹۵۹ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران گواتمالا ۱۹۹,۱۲۵ $
۹۶۰ ۱۳۹۵ شهیدرجایی استونی ۱۹۶,۱۶۳ $
۹۶۱ ۱۳۹۵ ارومیه بلغارستان ۱۹۵,۲۶۷ $
۹۶۲ ۱۳۹۵ سنندج آلمان ۱۹۴,۵۰۰ $
۹۶۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مالزی ۱۹۳,۸۰۸ $
۹۶۴ ۱۳۹۵ سجافی امارات متحده عربی ۱۹۲,۲۱۳ $
۹۶۵ ۱۳۹۵ سرخس افغانستان ۱۹۲,۱۵۳ $
۹۶۶ ۱۳۹۵ اصفهان تاجیکستان ۱۹۱,۵۱۰ $
۹۶۷ ۱۳۹۵ قشم برزیل ۱۹۱,۵۰۰ $
۹۶۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام سنگال ۱۹۰,۸۵۷ $
۹۶۹ ۱۳۹۵ قزوین استونی ۱۹۰,۰۷۳ $
۹۷۰ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود لهستان ۱۸۸,۳۰۳ $
۹۷۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز تایوان ۱۸۷,۱۱۱ $
۹۷۲ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود ترکمنستان ۱۸۶,۵۷۳ $
۹۷۳ ۱۳۹۵ قم جمهوری کره ۱۸۲,۸۷۷ $
۹۷۴ ۱۳۹۵ اراک استونی ۱۸۰,۳۷۶ $
۹۷۵ ۱۳۹۵ زنجان عراق ۱۸۰,۳۱۹ $
۹۷۶ ۱۳۹۵ جلفا جمهوری کره ۱۸۰,۲۹۳ $
۹۷۷ ۱۳۹۵ سمنان ترکمنستان ۱۸۰,۰۰۰ $
۹۷۸ ۱۳۹۵ شهرکرد جمهوری کره ۱۷۹,۷۱۰ $
۹۷۹ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی دانمارک ۱۷۹,۲۳۷ $
۹۸۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ آرژانتین ۱۷۸,۸۲۱ $
۹۸۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تایوان ۱۷۷,۸۳۲ $
۹۸۲ ۱۳۹۵ جلفا سایر کشورهای خارجی ۱۷۷,۷۵۳ $
۹۸۳ ۱۳۹۵ کیش کانادا ۱۷۷,۲۰۳ $
۹۸۴ ۱۳۹۵ آستارا اوکراین ۱۷۶,۰۷۹ $
۹۸۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ازبکستان ۱۷۶,۰۵۶ $
۹۸۶ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود جمهوری عربی سوریه ۱۷۵,۱۷۵ $
۹۸۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر هنگ کنگ ۱۷۴,۷۷۰ $
۹۸۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام سنگاپور ۱۷۴,۴۹۷ $
۹۸۹ ۱۳۹۵ زنجان فرانسه ۱۷۴,۲۱۹ $
۹۹۰ ۱۳۹۵ گناوه هند ۱۷۳,۲۰۳ $
۹۹۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ عمان ۱۷۰,۲۶۹ $
۹۹۲ ۱۳۹۵ اصفهان ایرلند ۱۷۰,۱۷۱ $
۹۹۳ ۱۳۹۵ ساوه فدراسیون روسیه ۱۶۹,۵۵۲ $
۹۹۴ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران کرواسی ۱۶۸,۴۹۷ $
۹۹۵ ۱۳۹۵ شهیدرجایی (لتونی(لاتویا ۱۶۸,۳۸۷ $
۹۹۶ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران اندونزی ۱۶۸,۱۶۶ $
۹۹۷ ۱۳۹۵ غرب تهران آذربایجان ۱۶۶,۱۳۵ $
۹۹۸ ۱۳۹۵ آستارا گواتمالا ۱۶۵,۹۳۷ $
۹۹۹ ۱۳۹۵ امیرآباد اتریش ۱۶۵,۰۹۹ $
۱۰۰۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام سوئد ۱۶۴,۶۹۵ $
۱۰۰۱ ۱۳۹۵ کرمان هلند ۱۶۴,۵۲۹ $
۱۰۰۲ ۱۳۹۵ خوی ایتالیا ۱۶۴,۳۲۰ $
۱۰۰۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی استونی ۱۶۴,۰۲۲ $
۱۰۰۴ ۱۳۹۵ جلفا فنلاند ۱۶۳,۳۰۴ $
۱۰۰۵ ۱۳۹۵ قزوین مراکش ۱۶۳,۰۱۷ $
۱۰۰۶ ۱۳۹۵ اراک بلژیک ۱۶۲,۹۹۲ $
۱۰۰۷ ۱۳۹۵ شهرکرد تایلند ۱۶۲,۶۵۷ $
۱۰۰۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر ازبکستان ۱۶۱,۸۰۷ $
۱۰۰۹ ۱۳۹۵ یزد جمهوری چک ۱۶۰,۵۹۲ $
۱۰۱۰ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار ایتالیا ۱۵۷,۵۹۳ $
۱۰۱۱ ۱۳۹۵ سهلان ارمنستان ۱۵۷,۳۶۲ $
۱۰۱۲ ۱۳۹۵ همدان هلند ۱۵۷,۲۶۹ $
۱۰۱۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز فدراسیون روسیه ۱۵۶,۶۶۴ $
۱۰۱۴ ۱۳۹۵ اصفهان جمهوری چک ۱۵۶,۵۶۱ $
۱۰۱۵ ۱۳۹۵ جلفا پرتغال ۱۵۶,۲۵۴ $
۱۰۱۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان عراق ۱۵۶,۲۰۰ $
۱۰۱۷ ۱۳۹۵ بازرگان تایوان ۱۵۵,۸۳۶ $
۱۰۱۸ ۱۳۹۵ تبریز ایتالیا ۱۵۵,۷۱۶ $
۱۰۱۹ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی سوئد ۱۵۴,۸۷۶ $
۱۰۲۰ ۱۳۹۵ اصفهان مالزی ۱۵۴,۰۷۲ $
۱۰۲۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی صربستان ۱۵۳,۷۳۳ $
۱۰۲۲ ۱۳۹۵ بازرگان امارات متحده عربی ۱۵۲,۷۱۴ $
۱۰۲۳ ۱۳۹۵ بجنورد آلمان ۱۵۰,۹۷۳ $
۱۰۲۴ ۱۳۹۵ شهرکرد تاجیکستان ۱۵۰,۸۸۸ $
۱۰۲۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام هنگ کنگ ۱۵۰,۶۶۰ $
۱۰۲۶ ۱۳۹۵ اراک اسپانیا ۱۴۹,۸۲۴ $
۱۰۲۷ ۱۳۹۵ جلفا مجارستان ۱۴۹,۶۹۳ $
۱۰۲۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز اسلوونی ۱۴۹,۳۲۹ $
۱۰۲۹ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق ۱۴۸,۷۰۰ $
۱۰۳۰ ۱۳۹۵ مشهد اوکراین ۱۴۷,۳۳۸ $
۱۰۳۱ ۱۳۹۵ بازرگان لیتوانی ۱۴۷,۲۶۷ $
۱۰۳۲ ۱۳۹۵ قشم سوئد ۱۴۶,۳۱۴ $
۱۰۳۳ ۱۳۹۵ تبریز امارات متحده عربی ۱۴۶,۰۶۲ $
۱۰۳۴ ۱۳۹۵ مشهد افغانستان ۱۴۵,۸۲۲ $
۱۰۳۵ ۱۳۹۵ شهیدرجایی بوسنی وهرزگوین ۱۴۵,۷۷۴ $
۱۰۳۶ ۱۳۹۵ سیرجان ترکیه ۱۴۵,۷۱۲ $
۱۰۳۷ ۱۳۹۵ مشهد اتریش ۱۴۳,۹۹۴ $
۱۰۳۸ ۱۳۹۵ تبریز رومانی ۱۴۳,۷۰۰ $
۱۰۳۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی آذربایجان ۱۴۳,۰۸۱ $
۱۰۴۰ ۱۳۹۵ تبریز اتریش ۱۴۲,۰۹۲ $
۱۰۴۱ ۱۳۹۵ ارومیه هند ۱۴۱,۴۴۰ $
۱۰۴۲ ۱۳۹۵ اردبیل امارات متحده عربی ۱۴۰,۷۷۲ $
۱۰۴۳ ۱۳۹۵ منطقه ویزه اقتصادی سرخس پاکستان ۱۳۹,۶۳۶ $
۱۰۴۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر هند ۱۳۹,۴۴۴ $
۱۰۴۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی بحرین ۱۳۸,۲۵۷ $
۱۰۴۶ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) سنگاپور ۱۳۶,۴۹۱ $
۱۰۴۷ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی بلغارستان ۱۳۶,۰۰۲ $
۱۰۴۸ ۱۳۹۵ گناوه تایلند ۱۳۳,۳۱۰ $
۱۰۴۹ ۱۳۹۵ ساوه انگلستان ۱۳۳,۲۳۱ $
۱۰۵۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر هند ۱۳۲,۲۶۳ $
۱۰۵۱ ۱۳۹۵ شهید باهنر جمهوری کره ۱۳۲,۰۳۰ $
۱۰۵۲ ۱۳۹۵ یزد ایالات متحده آمریکا ۱۳۱,۹۸۳ $
۱۰۵۳ ۱۳۹۵ پیرانشهر سایر کشورهای خارجی ۱۳۱,۴۳۱ $
۱۰۵۴ ۱۳۹۵ اردبیل جمهوری چک ۱۳۰,۵۲۹ $
۱۰۵۵ ۱۳۹۵ سهلان لیتوانی ۱۲۹,۸۷۰ $
۱۰۵۶ ۱۳۹۵ سرخس قبرس ۱۲۹,۶۳۱ $
۱۰۵۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مالزی ۱۲۸,۲۸۲ $
۱۰۵۸ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) سایر کشورهای خارجی ۱۲۷,۹۱۹ $
۱۰۵۹ ۱۳۹۵ اینچه برون اسپانیا ۱۲۷,۳۷۲ $
۱۰۶۰ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران ترکمنستان ۱۲۷,۲۴۸ $
۱۰۶۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام فدراسیون روسیه ۱۲۶,۸۹۵ $
۱۰۶۲ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی سیشل ۱۲۶,۸۸۳ $
۱۰۶۳ ۱۳۹۵ اراک اسلواکی ۱۲۶,۸۴۴ $
۱۰۶۴ ۱۳۹۵ ساوه جمهوری چک ۱۲۶,۷۰۶ $
۱۰۶۵ ۱۳۹۵ جلفا ازبکستان ۱۲۶,۴۸۷ $
۱۰۶۶ ۱۳۹۵ بازرگان صربستان ۱۲۶,۰۸۳ $
۱۰۶۷ ۱۳۹۵ اردبیل چین ۱۲۵,۷۴۰ $
۱۰۶۸ ۱۳۹۵ زنجان یونان ۱۲۴,۹۴۹ $
۱۰۶۹ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هلند ۱۲۴,۹۳۰ $
۱۰۷۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی یزد اسپانیا ۱۲۴,۲۴۹ $
۱۰۷۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه دوغارون ترکیه ۱۲۳,۹۳۶ $
۱۰۷۲ ۱۳۹۵ قم ازبکستان ۱۲۳,۹۲۸ $
۱۰۷۳ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود مجارستان ۱۲۳,۳۴۶ $
۱۰۷۴ ۱۳۹۵ غرب تهران اوکراین ۱۲۲,۸۷۸ $
۱۰۷۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی جمهوری متحده تانزانیا ۱۲۲,۸۶۰ $
۱۰۷۶ ۱۳۹۵ کرمانشاه ایتالیا ۱۲۲,۴۰۹ $
۱۰۷۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایسلند ۱۲۱,۶۶۶ $
۱۰۷۸ ۱۳۹۵ زنجان اردن ۱۲۰,۷۶۲ $
۱۰۷۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ سوئد ۱۱۹,۱۰۱ $
۱۰۸۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام اسپانیا ۱۱۸,۷۸۱ $
۱۰۸۱ ۱۳۹۵ بندر لنگه جمهوری عربی سوریه ۱۱۸,۴۴۰ $
۱۰۸۲ ۱۳۹۵ مشهد لهستان ۱۱۸,۱۷۴ $
۱۰۸۳ ۱۳۹۵ سیرجان تایلند ۱۱۶,۷۲۹ $
۱۰۸۴ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) پاکستان ۱۱۶,۲۷۲ $
۱۰۸۵ ۱۳۹۵ آستارا کاستاریکا ۱۱۶,۱۵۴ $
۱۰۸۶ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران قرقیزستان ۱۱۵,۸۳۶ $
۱۰۸۷ ۱۳۹۵ خرم آباد سنگاپور ۱۱۵,۷۰۴ $
۱۰۸۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کنیا ۱۱۵,۲۶۰ $
۱۰۸۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی یزد آفریقای جنوبی ۱۱۳,۵۷۲ $
۱۰۹۰ ۱۳۹۵ اردبیل جمهوری کره ۱۱۲,۷۷۴ $
۱۰۹۱ ۱۳۹۵ مهران سری لانکا ۱۱۲,۵۰۰ $
۱۰۹۲ ۱۳۹۵ غرب تهران سنگاپور ۱۱۲,۱۴۵ $
۱۰۹۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی آروبا ۱۱۱,۳۷۸ $
۱۰۹۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام عمان ۱۱۰,۰۲۱ $
۱۰۹۵ ۱۳۹۵ غرب تهران مالزی ۱۰۹,۸۵۴ $
۱۰۹۶ ۱۳۹۵ جلفا یونان ۱۰۸,۲۱۸ $
۱۰۹۷ ۱۳۹۵ غرب تهران قبرس ۱۰۷,۹۸۴ $
۱۰۹۸ ۱۳۹۵ بندر لنگه سری لانکا ۱۰۷,۵۷۳ $
۱۰۹۹ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار مالزی ۱۰۶,۷۵۱ $
۱۱۰۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام تایلند ۱۰۵,۹۰۰ $
۱۱۰۱ ۱۳۹۵ قزوین گرجستان ۱۰۵,۷۸۹ $
۱۱۰۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی یزد تایوان ۱۰۵,۰۳۲ $
۱۱۰۳ ۱۳۹۵ کرمان امارات متحده عربی ۱۰۳,۴۲۰ $
۱۱۰۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی مصر ۱۰۳,۱۰۵ $
۱۱۰۵ ۱۳۹۵ بازرگان اسلواکی ۱۰۲,۵۹۰ $
۱۱۰۶ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود بحرین ۱۰۲,۰۶۰ $
۱۱۰۷ ۱۳۹۵ مشهد انگلستان ۱۰۱,۸۴۷ $
۱۱۰۸ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی ترکمنستان ۱۰۱,۶۴۰ $
۱۱۰۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی عراق ۱۰۱,۵۱۹ $
۱۱۱۰ ۱۳۹۵ گناوه ایتالیا ۱۰۰,۲۴۶ $
۱۱۱۱ ۱۳۹۵ سنندج فرانسه ۹۹,۷۶۴ $
۱۱۱۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز عراق ۹۸,۷۸۴ $
۱۱۱۳ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران موناکو ۹۸,۲۵۵ $
۱۱۱۴ ۱۳۹۵ حوزه ۳ امانات پستی جمهوری کره ۹۸,۰۷۲ $
۱۱۱۵ ۱۳۹۵ همدان آذربایجان ۹۷,۵۶۷ $
۱۱۱۶ ۱۳۹۵ ساوه لهستان ۹۷,۳۳۹ $
۱۱۱۷ ۱۳۹۵ زنجان سایر کشورهای خارجی ۹۷,۱۳۹ $
۱۱۱۸ ۱۳۹۵ آبادان مالزی ۹۶,۲۴۰ $
۱۱۱۹ ۱۳۹۵ میرجاوه اکوادور ۹۵,۳۷۸ $
۱۱۲۰ ۱۳۹۵ اصفهان عراق ۹۵,۱۴۷ $
۱۱۲۱ ۱۳۹۵ ارومیه فدراسیون روسیه ۹۳,۲۸۲ $
۱۱۲۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی لیتوانی ۹۱,۵۶۳ $
۱۱۲۳ ۱۳۹۵ جلفا هند ۹۱,۴۱۱ $
۱۱۲۴ ۱۳۹۵ بازرگان رومانی ۹۰,۴۱۸ $
۱۱۲۵ ۱۳۹۵ یزد تایلند ۹۰,۲۹۴ $
۱۱۲۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی قزاقستان ۹۰,۰۷۶ $
۱۱۲۷ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) فیلیپین ۸۹,۵۲۷ $
۱۱۲۸ ۱۳۹۵ اراک فرانسه ۸۹,۴۱۶ $
۱۱۲۹ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی کانادا ۸۸,۴۷۱ $
۱۱۳۰ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار کانادا ۸۸,۳۵۰ $
۱۱۳۱ ۱۳۹۵ مشهد سری لانکا ۸۸,۰۰۰ $
۱۱۳۲ ۱۳۹۵ لطف آباد تاجیکستان ۸۷,۸۷۴ $
۱۱۳۳ ۱۳۹۵ مجتمع فولاد مبارکه ترکیه ۸۷,۴۳۲ $
۱۱۳۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی یزد هنگ کنگ ۸۷,۱۹۸ $
۱۱۳۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام تایوان ۸۷,۰۱۱ $
۱۱۳۶ ۱۳۹۵ سهلان اکوادور ۸۶,۹۶۰ $
۱۱۳۷ ۱۳۹۵ اصفهان برزیل ۸۶,۹۴۸ $
۱۱۳۸ ۱۳۹۵ شهید باهنر ایتالیا ۸۵,۷۰۱ $
۱۱۳۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز آلبانی ۸۴,۸۱۶ $
۱۱۴۰ ۱۳۹۵ سنندج اسلوونی ۸۴,۷۹۷ $
۱۱۴۱ ۱۳۹۵ سیرجان (بلوروس ( روسیه سفید ۸۴,۵۰۰ $
۱۱۴۲ ۱۳۹۵ سمنان اسپانیا ۸۴,۳۱۸ $
۱۱۴۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ میانمار ۸۳,۸۰۱ $
۱۱۴۴ ۱۳۹۵ بازرگان گواتمالا ۸۲,۹۷۰ $
۱۱۴۵ ۱۳۹۵ جلفا تایوان ۸۱,۸۸۴ $
۱۱۴۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی جمهوری عربی سوریه ۸۱,۸۲۹ $
۱۱۴۷ ۱۳۹۵ اصفهان تونس ۸۱,۵۴۸ $
۱۱۴۸ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار سری لانکا ۸۰,۸۸۵ $
۱۱۴۹ ۱۳۹۵ سمنان هند ۷۹,۳۹۴ $
۱۱۵۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان اسپانیا ۷۸,۶۰۰ $
۱۱۵۱ ۱۳۹۵ تبریز اسپانیا ۷۸,۱۲۹ $
۱۱۵۲ ۱۳۹۵ ارومیه سوئیس ۷۸,۱۱۴ $
۱۱۵۳ ۱۳۹۵ ساوه لوگزامبورگ ۷۷,۴۲۸ $
۱۱۵۴ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران قبرس ۷۷,۱۴۷ $
۱۱۵۵ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام اندونزی ۷۶,۶۲۶ $
۱۱۵۶ ۱۳۹۵ سمنان فرانسه ۷۶,۳۲۲ $
۱۱۵۷ ۱۳۹۵ مشهد ژاپن ۷۶,۲۸۵ $
۱۱۵۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام نروژ ۷۶,۲۲۷ $
۱۱۵۹ ۱۳۹۵ سمنان جمهوری چک ۷۶,۰۹۲ $
۱۱۶۰ ۱۳۹۵ کرمان ایتالیا ۷۵,۷۳۵ $
۱۱۶۱ ۱۳۹۵ ساوه بلغارستان ۷۵,۶۹۰ $
۱۱۶۲ ۱۳۹۵ گناوه تایوان ۷۵,۲۳۲ $
۱۱۶۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی سنگال ۷۵,۰۱۸ $
۱۱۶۴ ۱۳۹۵ اصفهان لیتوانی ۷۴,۵۱۹ $
۱۱۶۵ ۱۳۹۵ حوزه ۳ امانات پستی آلمان ۷۴,۰۸۲ $
۱۱۶۶ ۱۳۹۵ شهیدرجایی نیجریه ۷۳,۰۷۲ $
۱۱۶۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان (بلوروس ( روسیه سفید ۷۲,۱۲۷ $
۱۱۶۸ ۱۳۹۵ جلفا تایلند ۷۲,۰۶۸ $
۱۱۶۹ ۱۳۹۵ قزوین سری لانکا ۷۱,۸۲۲ $
۱۱۷۰ ۱۳۹۵ تبریز لهستان ۷۱,۷۰۶ $
۱۱۷۱ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی سایر کشورهای خارجی ۷۱,۵۴۴ $
۱۱۷۲ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود قزاقستان ۷۱,۲۵۰ $
۱۱۷۳ ۱۳۹۵ جلفا لبنان ۷۱,۲۰۰ $
۱۱۷۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ اسلوونی ۷۱,۱۷۳ $
۱۱۷۵ ۱۳۹۵ یزد جمهوری کره ۷۰,۰۹۴ $
۱۱۷۶ ۱۳۹۵ زنجان (بلوروس ( روسیه سفید ۶۹,۶۷۱ $
۱۱۷۷ ۱۳۹۵ زنجان لهستان ۶۸,۷۳۵ $
۱۱۷۸ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران اکوادور ۶۸,۴۹۶ $
۱۱۷۹ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران قزاقستان ۶۸,۴۶۴ $
۱۱۸۰ ۱۳۹۵ آستارا لهستان ۶۸,۳۷۹ $
۱۱۸۱ ۱۳۹۵ بازرگان سوئیس ۶۸,۱۶۵ $
۱۱۸۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام پاکستان ۶۸,۰۶۴ $
۱۱۸۳ ۱۳۹۵ اراک قطر ۶۷,۵۰۰ $
۱۱۸۴ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار برزیل ۶۷,۴۳۹ $
۱۱۸۵ ۱۳۹۵ کیش تایلند ۶۷,۲۰۰ $
۱۱۸۶ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران ساحل عاج ۶۶,۹۰۶ $
۱۱۸۷ ۱۳۹۵ بازرگان لبنان ۶۶,۶۳۹ $
۱۱۸۸ ۱۳۹۵ تبریز هنگ کنگ ۶۶,۲۱۱ $
۱۱۸۹ ۱۳۹۵ سمنان ژاپن ۶۶,۱۰۲ $
۱۱۹۰ ۱۳۹۵ آستارا قزاقستان ۶۵,۶۰۰ $
۱۱۹۱ ۱۳۹۵ اردبیل هلند ۶۵,۳۳۱ $
۱۱۹۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز قبرس ۶۵,۲۲۰ $
۱۱۹۳ ۱۳۹۵ اصفهان بلژیک ۶۴,۸۹۵ $
۱۱۹۴ ۱۳۹۵ لطف آباد ازبکستان ۶۴,۴۵۱ $
۱۱۹۵ ۱۳۹۵ بندر لنگه ویتنام ۶۴,۴۵۰ $
۱۱۹۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ سوئیس ۶۴,۴۲۳ $
۱۱۹۷ ۱۳۹۵ گناوه جمهوری کره ۶۴,۱۸۵ $
۱۱۹۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی جمهوری دومینیکن ۶۴,۰۰۰ $
۱۱۹۹ ۱۳۹۵ پرویزخان عراق ۶۴,۰۰۰ $
۱۲۰۰ ۱۳۹۵ زاهدان لهستان ۶۳,۲۲۶ $
۱۲۰۱ ۱۳۹۵ زنجان جمهوری کره ۶۲,۷۴۰ $
۱۲۰۲ ۱۳۹۵ مشهد لیتوانی ۶۲,۴۲۲ $
۱۲۰۳ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی تایوان ۶۲,۲۹۵ $
۱۲۰۴ ۱۳۹۵ غرب تهران (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی ۶۱,۷۸۳ $
۱۲۰۵ ۱۳۹۵ همدان بلژیک ۶۱,۴۲۲ $
۱۲۰۶ ۱۳۹۵ بیرجند برزیل ۶۱,۳۶۰ $
۱۲۰۷ ۱۳۹۵ سهلان ایالات متحده آمریکا ۶۱,۱۸۲ $
۱۲۰۸ ۱۳۹۵ سهلان استرالیا ۶۱,۱۵۸ $
۱۲۰۹ ۱۳۹۵ ارومیه لوگزامبورگ ۶۰,۸۶۴ $
۱۲۱۰ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود مالزی ۶۰,۱۹۱ $
۱۲۱۱ ۱۳۹۵ بازرگان جمهوری کره ۵۹,۷۱۵ $
۱۲۱۲ ۱۳۹۵ مجتمع فولاد مبارکه امارات متحده عربی ۵۹,۳۷۶ $
۱۲۱۳ ۱۳۹۵ کیش بلژیک ۵۸,۱۴۴ $
۱۲۱۴ ۱۳۹۵ بندر امام خمینی اسلواکی ۵۷,۸۷۸ $
۱۲۱۵ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران عربستان سعودی ۵۷,۳۳۸ $
۱۲۱۶ ۱۳۹۵ ارومیه بلژیک ۵۷,۲۴۴ $
۱۲۱۷ ۱۳۹۵ سیرجان مالزی ۵۶,۹۸۸ $
۱۲۱۸ ۱۳۹۵ یزد مجارستان ۵۶,۸۵۸ $
۱۲۱۹ ۱۳۹۵ آبادان کویت ۵۶,۵۸۲ $
۱۲۲۰ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی لهستان ۵۶,۳۸۰ $
۱۲۲۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ جمهوری چک ۵۶,۳۶۰ $
۱۲۲۲ ۱۳۹۵ حوزه ۳ امانات پستی تایوان ۵۶,۲۶۰ $
۱۲۲۳ ۱۳۹۵ یزد فدراسیون روسیه ۵۶,۲۵۷ $
۱۲۲۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام ژاپن ۵۵,۸۵۶ $
۱۲۲۵ ۱۳۹۵ اراک هند ۵۵,۴۶۳ $
۱۲۲۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان هلند ۵۵,۲۸۸ $
۱۲۲۷ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار ژاپن ۵۴,۵۰۰ $
۱۲۲۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه نوشهر آذربایجان ۵۴,۵۰۰ $
۱۲۲۹ ۱۳۹۵ آستارا آلمان ۵۴,۴۲۵ $
۱۲۳۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی یزد فیلیپین ۵۴,۳۶۰ $
۱۲۳۱ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران سورینام ۵۴,۳۳۳ $
۱۲۳۲ ۱۳۹۵ شهرکرد هلند ۵۳,۳۲۲ $
۱۲۳۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ برزیل ۵۳,۳۰۰ $
۱۲۳۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز اتریش ۵۳,۲۲۹ $
۱۲۳۵ ۱۳۹۵ شهیدرجایی نیکاراگوئه ۵۲,۹۶۲ $
۱۲۳۶ ۱۳۹۵ آبادان جمهوری چک ۵۲,۸۶۰ $
۱۲۳۷ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود اتریش ۵۲,۶۱۰ $
۱۲۳۸ ۱۳۹۵ سرخس چین ۵۲,۳۸۴ $
۱۲۳۹ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی سایر کشورهای خارجی ۵۱,۸۷۰ $
۱۲۴۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ استرالیا ۵۱,۶۱۹ $
۱۲۴۱ ۱۳۹۵ کرمان بلژیک ۵۱,۱۲۷ $
۱۲۴۲ ۱۳۹۵ خرم آباد ایتالیا ۵۱,۰۲۷ $
۱۲۴۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز انگلستان ۵۰,۶۴۱ $
۱۲۴۴ ۱۳۹۵ آستارا بوسنی وهرزگوین ۴۹,۶۳۵ $
۱۲۴۵ ۱۳۹۵ بازرگان هند ۴۹,۴۶۸ $
۱۲۴۶ ۱۳۹۵ مشهد تایلند ۴۹,۴۶۰ $
۱۲۴۷ ۱۳۹۵ سمنان اتریش ۴۹,۳۹۰ $
۱۲۴۸ ۱۳۹۵ اراک عراق ۴۹,۲۳۰ $
۱۲۴۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز تایلند ۴۹,۱۵۰ $
۱۲۵۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام پرتغال ۴۸,۵۱۲ $
۱۲۵۱ ۱۳۹۵ سهلان ازبکستان ۴۸,۴۷۶ $
۱۲۵۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز سودان ۴۸,۴۰۰ $
۱۲۵۳ ۱۳۹۵ اصفهان انگلستان ۴۸,۲۷۲ $
۱۲۵۴ ۱۳۹۵ خرم آباد جمهوری کره ۴۸,۰۹۶ $
۱۲۵۵ ۱۳۹۵ بازرگان نروژ ۴۷,۷۹۲ $
۱۲۵۶ ۱۳۹۵ شهیدرجایی سوازیلند ۴۷,۶۶۶ $
۱۲۵۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سایر کشورهای خارجی ۴۶,۲۶۰ $
۱۲۵۸ ۱۳۹۵ همدان مجارستان ۴۶,۱۱۸ $
۱۲۵۹ ۱۳۹۵ بندر لنگه پاکستان ۴۵,۹۴۴ $
۱۲۶۰ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار جمهوری چک ۴۵,۹۳۳ $
۱۲۶۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان پاکستان ۴۵,۰۰۰ $
۱۲۶۲ ۱۳۹۵ قم تایوان ۴۴,۹۶۷ $
۱۲۶۳ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی کامبوج ۴۴,۷۶۲ $
۱۲۶۴ ۱۳۹۵ غرب تهران ارمنستان ۴۴,۴۹۷ $
۱۲۶۵ ۱۳۹۵ غرب تهران ایرلند ۴۴,۰۹۱ $
۱۲۶۶ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران جمهوری متحده تانزانیا ۴۳,۸۳۹ $
۱۲۶۷ ۱۳۹۵ تبریز تایلند ۴۳,۵۴۷ $
۱۲۶۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی (لتونی(لاتویا ۴۳,۳۰۴ $
۱۲۶۹ ۱۳۹۵ تبریز سوئیس ۴۳,۱۳۸ $
۱۲۷۰ ۱۳۹۵ سهلان عراق ۴۲,۸۴۰ $
۱۲۷۱ ۱۳۹۵ قزوین بلغارستان ۴۲,۶۰۰ $
۱۲۷۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز کویت ۴۲,۳۰۰ $
۱۲۷۳ ۱۳۹۵ سیرجان لبنان ۴۲,۰۰۰ $
۱۲۷۴ ۱۳۹۵ بازرگان جمهوری مولداوی ۴۲,۰۰۰ $
۱۲۷۵ ۱۳۹۵ تبریز بلغارستان ۴۱,۱۶۲ $
۱۲۷۶ ۱۳۹۵ جلفا بحرین ۴۰,۰۱۰ $
۱۲۷۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز مصر ۳۹,۲۶۰ $
۱۲۷۸ ۱۳۹۵ منطقه ویزه اقتصادی سرخس افغانستان ۳۹,۰۰۰ $
۱۲۷۹ ۱۳۹۵ سیرجان رومانی ۳۸,۹۳۹ $
۱۲۸۰ ۱۳۹۵ سنندج عراق ۳۸,۶۰۳ $
۱۲۸۱ ۱۳۹۵ سرخس سایر کشورهای خارجی ۳۸,۴۵۸ $
۱۲۸۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ مکزیک ۳۸,۲۰۰ $
۱۲۸۳ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران اردن ۳۸,۱۳۰ $
۱۲۸۴ ۱۳۹۵ آبادان تایلند ۳۷,۶۲۰ $
۱۲۸۵ ۱۳۹۵ همدان جمهوری کره ۳۷,۲۹۵ $
۱۲۸۶ ۱۳۹۵ جلفا اوکراین ۳۷,۰۵۱ $
۱۲۸۷ ۱۳۹۵ بازرگان یونان ۳۶,۵۱۴ $
۱۲۸۸ ۱۳۹۵ آبادان هند ۳۶,۴۸۸ $
۱۲۸۹ ۱۳۹۵ اصفهان سوئد ۳۶,۳۹۲ $
۱۲۹۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام لوگزامبورگ ۳۶,۲۲۱ $
۱۲۹۱ ۱۳۹۵ اصفهان رومانی ۳۶,۰۸۷ $
۱۲۹۲ ۱۳۹۵ سهلان جمهوری چک ۳۵,۸۷۱ $
۱۲۹۳ ۱۳۹۵ قشم مالزی ۳۵,۶۴۳ $
۱۲۹۴ ۱۳۹۵ قزوین رومانی ۳۵,۴۸۵ $
۱۲۹۵ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ایالات متحده آمریکا ۳۵,۳۱۰ $
۱۲۹۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ویتنام ۳۵,۲۶۱ $
۱۲۹۷ ۱۳۹۵ بندر لنگه هند ۳۵,۰۲۴ $
۱۲۹۸ ۱۳۹۵ بجنورد تاجیکستان ۳۴,۶۷۱ $
۱۲۹۹ ۱۳۹۵ گناوه جمهوری چک ۳۳,۸۶۰ $
۱۳۰۰ ۱۳۹۵ غرب تهران پرتغال ۳۳,۷۰۲ $
۱۳۰۱ ۱۳۹۵ کرمانشاه جمهوری کره ۳۳,۶۱۵ $
۱۳۰۲ ۱۳۹۵ قم سوئیس ۳۳,۳۵۵ $
۱۳۰۳ ۱۳۹۵ بازرگان قزاقستان ۳۳,۱۲۰ $
۱۳۰۴ ۱۳۹۵ کیش ایالات متحده آمریکا ۳۲,۹۴۴ $
۱۳۰۵ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) ۳۲,۵۶۷ $
۱۳۰۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز سنگاپور ۳۱,۶۶۳ $
۱۳۰۷ ۱۳۹۵ خوی صربستان ۳۱,۱۹۵ $
۱۳۰۸ ۱۳۹۵ غرب تهران مصر ۳۰,۶۱۹ $
۱۳۰۹ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار اسپانیا ۳۰,۴۷۳ $
۱۳۱۰ ۱۳۹۵ بندر لنگه ژاپن ۳۰,۱۲۲ $
۱۳۱۱ ۱۳۹۵ سیرجان جمهوری مولداوی ۲۹,۷۵۰ $
۱۳۱۲ ۱۳۹۵ آبادان ترکیه ۲۹,۶۲۵ $
۱۳۱۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ سایر کشورهای خارجی ۲۹,۲۹۲ $
۱۳۱۴ ۱۳۹۵ اینچه برون آذربایجان ۲۸,۶۰۰ $
۱۳۱۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اتیوپی ۲۸,۴۵۴ $
۱۳۱۶ ۱۳۹۵ قزوین ژاپن ۲۸,۰۲۳ $
۱۳۱۷ ۱۳۹۵ سنندج انگلستان ۲۷,۸۹۴ $
۱۳۱۸ ۱۳۹۵ سهلان اسلوونی ۲۷,۸۳۴ $
۱۳۱۹ ۱۳۹۵ سهلان کاستاریکا ۲۷,۸۲۴ $
۱۳۲۰ ۱۳۹۵ قزوین ایرلند ۲۷,۷۹۹ $
۱۳۲۱ ۱۳۹۵ شهیدرجایی صربستان ۲۶,۸۵۹ $
۱۳۲۲ ۱۳۹۵ قزوین لبنان ۲۶,۶۱۱ $
۱۳۲۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز مجارستان ۲۵,۸۳۴ $
۱۳۲۴ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) بنگلادش ۲۵,۵۰۰ $
۱۳۲۵ ۱۳۹۵ سیرجان فرانسه ۲۵,۲۵۹ $
۱۳۲۶ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) فرانسه ۲۴,۳۸۷ $
۱۳۲۷ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران (لتونی(لاتویا ۲۴,۳۷۸ $
۱۳۲۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام جمهوری چک ۲۳,۷۲۱ $
۱۳۲۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی الجزایر ۲۳,۴۰۳ $
۱۳۳۰ ۱۳۹۵ کیش انگلستان ۲۳,۰۰۹ $
۱۳۳۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام ایرلند ۲۲,۸۱۷ $
۱۳۳۲ ۱۳۹۵ مشهد (بلوروس ( روسیه سفید ۲۲,۷۷۸ $
۱۳۳۳ ۱۳۹۵ حوزه ۳ امانات پستی سوئیس ۲۲,۷۵۵ $
۱۳۳۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اروگوئه ۲۲,۷۳۵ $
۱۳۳۵ ۱۳۹۵ ارومیه لهستان ۲۲,۷۰۷ $
۱۳۳۶ ۱۳۹۵ همدان گرجستان ۲۲,۶۷۷ $
۱۳۳۷ ۱۳۹۵ قزوین پاکستان ۲۲,۶۴۱ $
۱۳۳۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام انگلستان ۲۲,۵۵۶ $
۱۳۳۹ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی انگلستان ۲۲,۵۳۶ $
۱۳۴۰ ۱۳۹۵ کیش لهستان ۲۲,۲۷۷ $
۱۳۴۱ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) انگلستان ۲۲,۲۷۶ $
۱۳۴۲ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) سوئیس ۲۲,۰۹۵ $
۱۳۴۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ هنگ کنگ ۲۱,۹۸۰ $
۱۳۴۴ ۱۳۹۵ اراک سوئد ۲۱,۶۴۴ $
۱۳۴۵ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران لیتوانی ۲۱,۳۶۰ $
۱۳۴۶ ۱۳۹۵ اهواز ترکیه ۲۱,۲۲۱ $
۱۳۴۷ ۱۳۹۵ آستارا ایتالیا ۲۱,۱۲۹ $
۱۳۴۸ ۱۳۹۵ ارومیه انگلستان ۲۰,۷۸۶ $
۱۳۴۹ ۱۳۹۵ سمنان نروژ ۲۰,۷۶۹ $
۱۳۵۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) اسپانیا ۲۰,۶۰۷ $
۱۳۵۱ ۱۳۹۵ شهید باهنر پاکستان ۲۰,۴۰۰ $
۱۳۵۲ ۱۳۹۵ اصفهان پاکستان ۲۰,۰۰۰ $
۱۳۵۳ ۱۳۹۵ شهید باهنر ترکیه ۲۰,۰۰۰ $
۱۳۵۴ ۱۳۹۵ مشهد عراق ۱۹,۶۹۹ $
۱۳۵۵ ۱۳۹۵ جلفا اسلوونی ۱۹,۵۷۸ $
۱۳۵۶ ۱۳۹۵ اصفهان ایالات متحده آمریکا ۱۹,۴۹۰ $
۱۳۵۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آذربایجان ۱۹,۳۲۷ $
۱۳۵۸ ۱۳۹۵ یزد قطر ۱۹,۲۰۹ $
۱۳۵۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی کامبوج ۱۹,۱۱۹ $
۱۳۶۰ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود اسپانیا ۱۸,۸۱۲ $
۱۳۶۱ ۱۳۹۵ قزوین ارمنستان ۱۸,۵۰۰ $
۱۳۶۲ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) نیوزیلند ۱۸,۳۶۶ $
۱۳۶۳ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) لبنان ۱۸,۳۶۳ $
۱۳۶۴ ۱۳۹۵ قشم جمهوری چک ۱۸,۱۷۶ $
۱۳۶۵ ۱۳۹۵ غرب تهران نروژ ۱۸,۱۴۹ $
۱۳۶۶ ۱۳۹۵ اراک اتریش ۱۸,۰۶۸ $
۱۳۶۷ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) مصر ۱۷,۷۶۰ $
۱۳۶۸ ۱۳۹۵ جلفا لوگزامبورگ ۱۷,۷۴۵ $
۱۳۶۹ ۱۳۹۵ بجنورد ترکمنستان ۱۷,۶۵۴ $
۱۳۷۰ ۱۳۹۵ بندر لنگه جمهوری کره ۱۷,۴۷۰ $
۱۳۷۱ ۱۳۹۵ جلفا هلند ۱۷,۳۵۸ $
۱۳۷۲ ۱۳۹۵ تبریز فدراسیون روسیه ۱۷,۳۰۱ $
۱۳۷۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ فدراسیون روسیه ۱۷,۲۴۸ $
۱۳۷۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی یزد هلند ۱۷,۲۲۶ $
۱۳۷۵ ۱۳۹۵ مشهد هنگ کنگ ۱۷,۲۲۶ $
۱۳۷۶ ۱۳۹۵ منطقه ازاد بندر انزلی (بلوروس ( روسیه سفید ۱۷,۲۱۲ $
۱۳۷۷ ۱۳۹۵ بازرگان مجارستان ۱۷,۱۵۲ $
۱۳۷۸ ۱۳۹۵ بندر لنگه ایتالیا ۱۷,۰۶۰ $
۱۳۷۹ ۱۳۹۵ یزد بوسنی وهرزگوین ۱۶,۹۲۸ $
۱۳۸۰ ۱۳۹۵ زنجان آذربایجان ۱۶,۹۲۰ $
۱۳۸۱ ۱۳۹۵ قزوین هنگ کنگ ۱۶,۳۶۲ $
۱۳۸۲ ۱۳۹۵ منطقه آزاد حسن رود انگلستان ۱۶,۲۹۶ $
۱۳۸۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی نامیبیا ۱۶,۲۸۷ $
۱۳۸۴ ۱۳۹۵ آستارا رومانی ۱۶,۲۴۰ $
۱۳۸۵ ۱۳۹۵ دوغارون امارات متحده عربی ۱۶,۰۵۷ $
۱۳۸۶ ۱۳۹۵ شهیدرجایی مکزیک ۱۵,۷۵۰ $
۱۳۸۷ ۱۳۹۵ دیلم کویت ۱۵,۷۰۹ $
۱۳۸۸ ۱۳۹۵ سمنان فدراسیون روسیه ۱۵,۶۷۴ $
۱۳۸۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تایلند ۱۵,۵۲۰ $
۱۳۹۰ ۱۳۹۵ تبریز هند ۱۵,۳۰۱ $
۱۳۹۱ ۱۳۹۵ زنجان لیختن اشتاین ۱۵,۱۱۰ $
۱۳۹۲ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) فنلاند ۱۴,۹۶۵ $
۱۳۹۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان فدراسیون روسیه ۱۴,۹۴۲ $
۱۳۹۴ ۱۳۹۵ یزد سوئیس ۱۴,۸۶۹ $
۱۳۹۵ ۱۳۹۵ کیش مالزی ۱۴,۵۵۱ $
۱۳۹۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی عربستان سعودی ۱۴,۳۸۷ $
۱۳۹۷ ۱۳۹۵ اردبیل آذربایجان ۱۴,۳۱۰ $
۱۳۹۸ ۱۳۹۵ سهلان فنلاند ۱۴,۲۴۷ $
۱۳۹۹ ۱۳۹۵ قشم اندونزی ۱۴,۱۳۲ $
۱۴۰۰ ۱۳۹۵ غرب تهران کنیا ۱۴,۱۱۵ $
۱۴۰۱ ۱۳۹۵ تبریز ایرلند ۱۴,۰۱۸ $
۱۴۰۲ ۱۳۹۵ ساوه اوکراین ۱۳,۸۵۰ $
۱۴۰۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ تونس ۱۳,۷۹۲ $
۱۴۰۴ ۱۳۹۵ زنجان رومانی ۱۳,۷۰۹ $
۱۴۰۵ ۱۳۹۵ سیرجان ویتنام ۱۳,۳۰۰ $
۱۴۰۶ ۱۳۹۵ خوی اسپانیا ۱۳,۲۰۳ $
۱۴۰۷ ۱۳۹۵ گناوه اتریش ۱۳,۱۳۰ $
۱۴۰۸ ۱۳۹۵ سهلان تایلند ۱۲,۹۲۰ $
۱۴۰۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر آلمان ۱۲,۸۰۴ $
۱۴۱۰ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران مکزیک ۱۲,۶۹۲ $
۱۴۱۱ ۱۳۹۵ بازرگان بوسنی وهرزگوین ۱۲,۶۳۲ $
۱۴۱۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اکوادور ۱۲,۴۵۳ $
۱۴۱۳ ۱۳۹۵ اهواز آلمان ۱۲,۴۳۵ $
۱۴۱۴ ۱۳۹۵ سنندج سوئیس ۱۲,۳۹۴ $
۱۴۱۵ ۱۳۹۵ حوزه ۳ امانات پستی فرانسه ۱۲,۳۴۱ $
۱۴۱۶ ۱۳۹۵ گناوه اندونزی ۱۲,۳۴۰ $
۱۴۱۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام کانادا ۱۲,۲۷۱ $
۱۴۱۸ ۱۳۹۵ اینچه برون اوکراین ۱۱,۸۸۲ $
۱۴۱۹ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ژاپن ۱۱,۷۹۰ $
۱۴۲۰ ۱۳۹۵ اصفهان اسلوونی ۱۱,۷۷۸ $
۱۴۲۱ ۱۳۹۵ ارومیه پرتغال ۱۱,۵۶۲ $
۱۴۲۲ ۱۳۹۵ اهواز چین ۱۱,۵۳۱ $
۱۴۲۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کویت ۱۱,۳۲۳ $
۱۴۲۴ ۱۳۹۵ خوی بلغارستان ۱۱,۲۳۹ $
۱۴۲۵ ۱۳۹۵ خوی فرانسه ۱۱,۱۱۸ $
۱۴۲۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ اوگاندا ۱۱,۰۰۰ $
۱۴۲۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام جمهوری متحده تانزانیا ۱۰,۹۷۹ $
۱۴۲۸ ۱۳۹۵ شهیدرجایی جمهوری متحده تانزانیا ۱۰,۸۵۴ $
۱۴۲۹ ۱۳۹۵ غرب تهران کویت ۱۰,۵۰۰ $
۱۴۳۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی افغانستان ۱۰,۳۸۶ $
۱۴۳۱ ۱۳۹۵ قشم تایوان ۱۰,۳۷۴ $
۱۴۳۲ ۱۳۹۵ شهیدرجایی زیمبابوه ۱۰,۳۱۵ $
۱۴۳۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان انگلستان ۱۰,۰۱۸ $
۱۴۳۴ ۱۳۹۵ اراک فدراسیون روسیه ۱۰,۰۰۰ $
۱۴۳۵ ۱۳۹۵ خوی سوئیس ۹,۸۰۳ $
۱۴۳۶ ۱۳۹۵ غرب تهران صربستان ۹,۷۷۲ $
۱۴۳۷ ۱۳۹۵ کرمانشاه انگلستان ۹,۷۳۵ $
۱۴۳۸ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران کویت ۹,۵۴۷ $
۱۴۳۹ ۱۳۹۵ اصفهان لهستان ۹,۳۹۷ $
۱۴۴۰ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران آرژانتین ۹,۳۸۴ $
۱۴۴۱ ۱۳۹۵ حوزه ۳ امانات پستی ترکیه ۹,۳۶۰ $
۱۴۴۲ ۱۳۹۵ معاونت واردات و ترانزیت تهران بوسنی وهرزگوین ۹,۰۲۷ $
۱۴۴۳ ۱۳۹۵ کرمان اسپانیا ۸,۶۵۹ $
۱۴۴۴ ۱۳۹۵ جلفا صربستان ۸,۴۲۰ $
۱۴۴۵ ۱۳۹۵ مشهد بلژیک ۸,۲۸۱ $
۱۴۴۶ ۱۳۹۵ اینچه برون جمهوری کره ۸,۲۵۴ $
۱۴۴۷ ۱۳۹۵ غرب تهران سری لانکا ۸,۲۴۰ $
۱۴۴۸ ۱۳۹۵ بازرگان مکزیک ۸,۲۰۰ $
۱۴۴۹ ۱۳۹۵ منطقه آزادچابهار افغانستان ۸,۱۰۰ $
۱۴۵۰ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) لوگزامبورگ ۷,۷۵۵ $
۱۴۵۱ ۱۳۹۵ منطقه ازاد اروند(خرمشهر) یونان ۷,۶۵۰ $
۱۴۵۲ ۱۳۹۵ مشهد فنلاند ۷,۳۲۲ $
۱۴۵۳ ۱۳۹۵ امیرآباد گرجستان ۷,۲۹۴ $
۱۴۵۴ ۱۳۹۵ قزوین (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی ۷,۲۹۱ $
۱۴۵۵ ۱۳۹۵ تبریز قزاقستان ۷,۲۷۵ $
۱۴۵۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان یونان ۷,۰۹۶ $
۱۴۵۷ ۱۳۹۵ حوزه ۳ امانات پستی اسلوونی ۶,۹۸۰ $
۱۴۵۸ ۱۳۹۵ خوی لهستان ۶,۸۶۲ $
۱۴۵۹ ۱۳۹۵ شهیدرجایی ماداگاسکار ۶,۷۵۰ $
۱۴۶۰ ۱۳۹۵ قشم منطقه آزاد قشم ۶,۵۶۰ $
۱۴۶۱ ۱۳۹۵ غرب تهران اندونزی ۶,۴۸۰ $
۱۴۶۲ ۱۳۹۵ اصفهان اوکراین ۶,۴۱۳ $
۱۴۶۳ ۱۳۹۵ غرب تهران استرالیا ۶,۳۵۳ $
۱۴۶۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام بلغارستان ۶,۲۳۷ $
۱۴۶۵ ۱۳۹۵ سنندج آفریقای جنوبی ۵,۹۰۱ $
۱۴۶۶ ۱۳۹۵ ذوب آهن اصفهان بلژیک ۵,۸۲۴ $
۱۴۶۷ ۱۳۹۵ مجتمع فولاد مبارکه هلند ۵,۶۸۰ $
۱۴۶۸ ۱۳۹۵ خوی سوئد ۵,۶۱۱ $
۱۴۶۹ ۱۳۹۵ سنندج اسپانیا ۵,۶۰۹ $
۱۴۷۰ ۱۳۹۵ تبریز تایوان ۵,۵۲۴ $
۱۴۷۱ ۱۳۹۵ دیلم ایالات متحده آمریکا ۵,۵۰۰ $
۱۴۷۲ ۱۳۹۵ حوزه ۳ امانات پستی ایتالیا ۵,۴۴۹ $
۱۴۷۳ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر۱ پرتغال ۵,۴۰۸ $
۱۴۷۴ ۱۳۹۵ قشم کانادا ۵,۲۰۰ $
۱۴۷۵ ۱۳۹۵ سیرجان انگلستان ۵,۱۷۴ $
۱۴۷۶ ۱۳۹۵ خوی اسلواکی ۵,۱۲۱ $
۱۴۷۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی مالتا ۵,۱۱۷ $
۱۴۷۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی یزد اندونزی ۵,۰۷۶ $
۱۴۷۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سنگال ۵,۰۰۰ $
۱۴۸۰ ۱۳۹۵ تبریز جمهوری چک ۴,۷۷۱ $
۱۴۸۱ ۱۳۹۵ یزد سوئد ۴,۴۲۹ $
۱۴۸۲ ۱۳۹۵ تبریز انگلستان ۴,۲۹۸ $
۱۴۸۳ ۱۳۹۵ حوزه ۳ امانات پستی چین ۴,۲۷۱ $
۱۴۸۴ ۱۳۹۵ حوزه ۳ امانات پستی فدراسیون روسیه ۴,۲۶۷ $
۱۴۸۵ ۱۳۹۵ غرب تهران افغانستان ۴,۲۰۳ $
۱۴۸۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه بوشهر ایتالیا ۴,۰۸۶ $
۱۴۸۷ ۱۳۹۵ منطقه ویزه اقتصادی سرخس چین ۳,۹۹۷ $
۱۴۸۸ ۱۳۹۵ دیلم آرژانتین ۳,۹۵۰ $
۱۴۸۹ ۱۳۹۵ گناوه سایر کشورهای خارجی ۳,۹۱۱ $
۱۴۹۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فیلیپین ۳,۸۰۰ $
۱۴۹۱ ۱۳۹۵ حوزه ۳ امانات پستی هنگ کنگ ۳,۴۰۰ $
۱۴۹۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی یزد آلمان ۳,۳۵۸ $
۱۴۹۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی ۳,۳۱۵ $
۱۴۹۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی تاجیکستان ۳,۱۹۸ $
۱۴۹۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی بنگلادش ۳,۰۸۵ $
۱۴۹۶ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز نروژ ۲,۹۱۸ $
۱۴۹۷ ۱۳۹۵ سمنان سوازیلند ۲,۷۵۹ $
۱۴۹۸ ۱۳۹۵ آستارا (بلوروس ( روسیه سفید ۲,۳۰۰ $
۱۴۹۹ ۱۳۹۵ حوزه ۳ امانات پستی ژاپن ۲,۲۰۰ $
۱۵۰۰ ۱۳۹۵ خرم آباد آلمان ۲,۱۹۹ $
۱۵۰۱ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز اندونزی ۲,۱۲۰ $
۱۵۰۲ ۱۳۹۵ منطقه ویژه پیام اتریش ۲,۰۸۸ $
۱۵۰۳ ۱۳۹۵ مشهد دانمارک ۲,۰۴۶ $
۱۵۰۴ ۱۳۹۵ بازرگان دانمارک ۱,۹۰۰ $
۱۵۰۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آلبانی ۱,۷۸۰ $
۱۵۰۶ ۱۳۹۵ قزوین صربستان ۱,۷۳۰ $
۱۵۰۷ ۱۳۹۵ اراک پرتغال ۱,۷۳۰ $
۱۵۰۸ ۱۳۹۵ خوی هلند ۱,۶۸۵ $
۱۵۰۹ ۱۳۹۵ حوزه ۳ امانات پستی</