بر اساس لایحه بودجه ۹۶، دولت درآمدهای گمرکی را بدون هیچ گونه افزایشی نسبت به قانون بودجه سال ۹۵ به مجلس ارائه کرد.
به گزارش بلاغ، بر اساس لایحه بودجه ۹۶، برای درآمدهای مالیاتی دولت، رقم ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این رقم نسبت به سال گذشته حدود ۸ درصد رشد داشته و سهم ۷۰ درصدی نسبت به  درامدهای ۱۶۰ هزار میلیاردی دولت را تشکیل می‌دهد.

همچنین رقم مالیات بر شرکتهای دولتی ۳۶ هزار میلیارد تومان لحاظ شده که نسبت به سال گذشته ۶ درصد رشد و  ۳۲ از سهم کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل میدهد. دولت همچنین  برای انواع درامد اعم از حقوق کارمندان بخش خصوصی و عمومی، اصناف و مستغلات ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی کرده است که این رقم نسبت به سال گذشته با ۲۱ درصد رشد همراه بوده است.

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، درامد پیش بینی شده از مالیات بر ثروت سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این بخش نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است. مالیات بر کالا و خدمات  شامل مالیات بر ارزش افزوده نیز با رقم ۳۹ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته با رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.

همچنین مالیات بر واردات(حقوق و عوارض گمرکی) رقم ۱۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. با مقایسه بودجه سال جاری و قانون بودجه سال گذشته این رقم هیچ رشدی نداشته است. گفتنی است گمرک ایران معتقد است با به کارگیری سامانه‌های الکترونیکی در گمرک درامدها نسبت به دوره پیش از به ورود سامانه  رشد دو برابری داشته است. به نظر می‌رسد با توجه به تثبیت به کارگیری سامانه و فراگیر شدن ان در سراسر کشور بایستی درامدها با رشد بیشتری همراه شود ولی این رشد در بودجه سال ۹۶ لحاظ نشده است.