بر اساس آمار ارائه شده در گمرک هندوستان این کشور طی ۴ ماهه مرداد، شهریور،مهر و آبان با وجود ممنوعیت واردات برنج به ایران ۴۴ هزار و ۴۶۷ تن برنج به کشور ما صادر کرده است.
به گزارش تاجرپرس به نقل از تسنیم، با وجود اعمال سیاست ممنوعیت مقطعی واردات برنج در ایران،  اطلاعات گمرکی هند نشان می‌دهد که این کشور در فصل ممنوعیت واردات ایران از صادرات به کشور ما دست نکشیده است.

در چهار ماه مرداد، شهریور، مهر و آبان ۹۵ با وجود ممنوعیت واردات برنج به ایران، هندی‌ها توانسته‌اند ۴۴ هزار و ۴۶۷ تن برنج به کشور ما صادر کنند.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مراجع گمرکی هند نشان می‌دهد این کشور در ۸ ماهه فروردین تا آبان سال جاری ۴۴۸ هزار تن برنج به ارزش ۳۴۵ میلیون دلار به ایران صادر کرده است.

ارزش متوسط هر کیلو برنج صادراتی هند به ایران در این دوره ۷۷ سنت برابر با حدود ۳ هزار تومان محاسبه شده است.

بنابراین گزارش در ماه آبان ۶۹۷۱ تن برنج هندی به ارزش ۶٫۲۸۴ میلیون دلار و در ماه های مهر، شهریور و مرداد نیز به ترتیب ۱۴۷۳۹ تن، ۱۳۱۹۹ تن و ۹۵۵۸ تن بوده از این محصول به کشور ما وارد شده است.