در پی افزایش ۴٩ هزار بشکه ای صادرات نفت ایران به ژاپن در ماه اکتبر، سهم ایران از بازار واردات این کشور به ۶,۶ درصد رسید.

به گزارش ایلنا، واردات نفت خام ژاپن در ماه اکتبر ٢٠١۶ با ۶٧ هزار بشکه در روز کاهش (معادل ٢ درصد) نسبت به مدت مشابه پارسال به سه میلیون و ۵۵ هزار بشکه در روز رسید.

واردات ژاپن از عربستان در ماه اکتب نسبت به مدت مشابه پارسال ٢٠۵ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به روزانه یک میلیون و ٢۶٢ هزار بشکه رسید. ریاض با داشتن سهم ۴١ درصدی از واردات این کشور، مهمترین صادرکننده نفت خام به ژاپن است.

به گزارش مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، صادرات نفت خام امارات‌ متحده‌ عربی در این ماه به ژاپن ٩ هزار بشکه در روز، معادل یک درصد، در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش یافت و به ۶٨٨ هزار بشکه در روز رسید. امارات‌ متحده‌ عربی با داشتن سهم ٢٣ درصدی از واردات ژاپن در جایگاه دومین صادرکننده نفت خام به این کشور قرار دارد.

سهم قطر از واردات ژاپن ٧,٢ درصد است. این کشور سومین صادرکننده نفت خام به ژاپن است.

بر اساس گزارش پترولیوم اینتلیجنس ویکلی (PIW)، صادرات نفت خام کویت و ایران به ژاپن به ترتیب در ماه اکتبر ٢٢ و ۴٩ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ٢١۴ و ٢٠٢ هزار بشکه در روز رسید؛ سهم کویت و ایران از واردات ژاپن به ترتیب ٧ و ۶,۶ درصد است.

کویت و ایران به ترتیب چهارمین و پنجمین صادر کننده نفت خام به ژاپن به شمار می‎آیند.

صادرات روسیه به ژاپن در ماه اکتبر ٢٠١۶ در مقایسه با اکتبر ٢٠١۵ به میزان ٢٢٩ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ١١۵ هزار بشکه در روز رسید. این کشور که در اکتبر ٢٠١۵ در جایگاه سومین صادرکننده نفت خام به ژاپن قرار داشت در ماه اکتبر ٢٠١۶ با سهم ٣,٧ درصدی از واردات ژاپن در جایگاه هفتمین صادرکننده به این کشور قرار گرفت.