آرام وارطانیان رئیس شرکت ارمنستانی «باورا» اعلام کرد که این مجموعه صنعتی در حال برنامه ریزی صادرات تجهیزات اثرگذاری پیش بینی شده بر جو به ایران برای باران سازی مصنوعی است.

به گزارش ایرنا، پایگاه ارمنستانی نیوز ای ام روز یکشنبه به نقل از مصاحبه با وارطانیان نوشت: اکنون فناوری باران سازی را بازبینی کرده ایم تا با بهترین کارکرد ممکن در اختیار طرف های ایرانی قرار دهیم.
این شرکت که در زمینه ساخت سامانه های ضدتگرگ و تبدیل آن به باران فعال است، کنون نیز سامانه های تبدیل بخار آب متراکم در جو به باران را می سازد.
باورا تاکنون حدود ۵۰ سامانه ضدتگرگ به استان آذربایجان غربی صادر کرده است.
این شرکت برای صادرات سامانه های باران ساز بیشتر ویژه مناطق اقلیمی خشک ایران از جمله استان سیستان و بلوچستان ابراز آمادگی کرده است.