اخص بورس در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه ۲۶۲ واحد افت کرد.

در جریان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد ۱۱۴۳ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۸۵ میلیارد تومان در ۵۲ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افت ۲۶۲ واحدی در ارتفاع ۷۹ هزار و ۸۹۸ واحد قرار گرفت.
بیشترین تاثیر منفی بر رشد دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی فملی، فولاد و حکشتی شد و در مقابل نمادهای معاملاتی پکرمان، تایرا و همراه با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۹۲ واحد، کل (هموزن) ۱۳ واحد، قیمت (هموزن) ۱۰ واحد، آزاد شناور ۳۸۹ واحد و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب ۲۱۸ و ۳۷۵ واحد افت کردند.
بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۱۵ میلیون ورقه به ارزش ۲۳۶۶ میلیارد تومان در ۱۱ هزار نوبت، آیفکس ۷ واحد افت کرد و در ارتفاع ۸۶۰ واحد قرار گرفت.