یک وب سایت به زبان چینی می تواند چینی ها را تشویق به معامله کند.
حداقل در کنار زبان انگلیسی سایت خود ،زبان چینی را قرار دهید تا بفهمند که به زبان و کشور آنان اهمیت می دهید.
در هنگام مذاکره با چینی ها از یک مترجم چینی استفاده کنید مترجم که مورد اعتماد شما باشد.مترجمان چینی بیشتر به پورسانت خود می اندیشند تا منافع شما
جلب اعتماد چینی ها بزرگترین راز موفقیت شماست .
به یک چینی سه بار اعتماد نکنید .
بازرگانان چینی فاقد نگرش آینده نگرند و عجولانه تصمیم می گیرند.
تازه واردان در بازار چین بی رحمانه مورد حمله قرار می گیرند پس با مطالعه و تحقیق وارد بازار چین شوید.
در صورت موفق بودن در بازار چین خودتان را برای یک رقابت بی رحمانه با رقبای چینی آماده کنید.
هرگز در اتخاذ تصمیم با چینی ها پرحوصله عجله به خرج ندهید
برترین پیروزی بدون جنگ و خونریزی به دست می آید پس طرف چینی خود را در مذاکره خسته کنید تا بتوانید به پیروزی دست پیدا کنید.
چینی ها گروهی می جنگند و با فروتنی رقیب را مغلوب می کنند تا در مذاکره شتاب زده عمل کند پس استراتژی اولیه خود را از یاد نبرید
چینی ها به موی سفید،ریش بلند و لباس بلند احترام ویژه ای می گذارند.
بیان تاریخ چین برای چینی ها بسیار اهمیت دارد.
همیشه در معامله با چینی ها پول نقد همراه داشته باشید شاید در مسیر مذاکره به کار آید.
چند کلمه و جمله چینی با تلفظ صحیح یاد بگیرید و در هنگام مذاکره به طرف خود بگویید.
در مذاکره با چینی ها خود را قدرتمندتر از آنچه هستید معرفی کنید.
چانه زنی بخشی از فرهنگ چینی است تا می توانید در معامله با چینی ها چانه زنی کنید.