بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مقام مسئول به تعدادی از نهادهای مربوط در امر واردات، اعلام شده است که حسب درخواست های رسیده برای واردات چوب بستنی از نوع آماده مصرف از مبداء کشور چین، ورود این محصول با ملاحظه گواهی بهداشت گیاهی معتبر از کشور مذکور و نیز بازدید و بررسی کارشناسان در زمان ورود به کشور مجاز خواهد بود.