به گزارش تاجرپرس گمرک ایران در این گزارش تفصیلی به شکل شفاف‌تری به بررسی موضوع درآمدهای گمرکی پس از الکترونیکی شدن رویه‌های گمرکی پرداخته است.

ارزش ریالی واردات

گمرک جمهوری اسلامی ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ ، استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. پس از استقرار سامانه جامع، شاهد دستاوردهای فراوانی از جمله کاهش زمان، کاهش هزینه، تبادل الکترونیک اطلاعات با سازمان های همجوار به منظور جلوگیری از جعل، افزایش کشفیات قاچاق … و همچنین افزایش کلیه درآمد های وصولی که شامل ۲۰ ردیف می باشد ،بوده ایم.

در گزارش پیش رو به بررسی دلایل افزایش درآمد های وصولی در حوزه گمرک خواهیم پرداخت.

در سال ۱۳۹۳، اولین سال پس از استقرار سامانه جامع گمرکی، شاهد افزایش بالغ بر ۵۸ درصدی درآمدها بوده ایم. این در حالی است که ارزش ریالی واردات کالا در سال مذکور با رقم ۱۴۱۳۱۶۷ میلیارد ریال نسبت به سال ۱۳۹۲ صرفا ۷۸/۱۴ درصد افزایش داشت. نکته قابل ذکر اینکه نرخ برابری ارز در سال مورد بررسی از رقم ۲۸۳۸۰ به رقم ۲۸۷۷۰ با نرخ رشد ۴/۱ درصدی تغییر کرد. به عبارت دیگر با توجه به کاهش بسیار ناچیز در نرخ ارز، در واردات کالا شاهد افزایش واقعی حدود ۱۵ درصد بود ه ایم که از دلایل آن می توان به واردات کالاهای گروه دهم و خودرو اشاره نمود.

دلایل افزایش در آمد های وصولی پس از استقرار سامانه جامع گمرک

در ذیل این مطلب میزان درآمدهای وصولی از محل حقوقی ورودی خودرو و سایر کالاها درج گردیده است. همانگونه که مشاهده می گردد ردیف درآمدی مذکور مشمول افزایش چشمگیر گردیده است.

درآمد وصولی از محل حقوق ورودی خودرو و سایر کالاها در سال ۱۳۹۲ : ۸۵۸۳۶ میلیارد ریال

درآمد وصولی از محل حقوق ورودی خودرو و سایر کالاها در سال ۱۳۹۳: ۱۳۵۹۲۳میلیارد ریال

درصد تغییرات درآمدهای گمرکی در سال ۱۳۹۳نسبت به سال ۱۳۹۲ : مثبت ۵۸٫۳۵درصد

با توجه به عدم افزایش چشمگیر در واردات، از دلایل عمده افزایش درآمدها قابلیت های کنترلی و افزایش دقت در محاسبات خودکار ردیف های درآمدی در سامانه جامع گمرک می باشد که بر این اساس کلیه مأخذ های متعلق به ردیف های تعرفه کالا به طور خودکار در سیستم تعیین و محاسبات انجام می شود .

تازه ترین آمار از وضعیت درآمدهای گمرکی

در تأیید مطالب فوق باید اعلام نمود که روند صعودی درآمدها همچنان در سال جاری ادامه پیدا کرده است. به طوریکه در ۹ ماهه سال جاری در حالی که ارزش ریالی واردات صرفاً ۱۰ درصد افزایش یافته است، افزایش ۴۰ درصدی در درآمدها را شاهد بود ه ایم. لازم به ذکر می باشد که در سال جاری کالاهای گروه دهم نیز در کتاب مقررات صادرات و واردات تعدیل گردیده است.