رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در مصاحبه با خبرنگار شاتا اعلام کرد: برای صادرات توتون و محصولات دخانی نیاز به اخذ مجوز نیست.

به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شاتا ، علی اصغر رمزی خاطر نشان کرد : جهت تسهیل امر صادرات توتون و محصولات دخانی در سال گذشته با نظر موافق وزیر صنعت , معدن و تجارت مجوز صادرات از دستورالعملهای این مرکز حذف گردیده است و فعالین اقتصادی می توانند نسبت به صادرات توتون و محصولات دخانی بدون اخذ مجوز صادرات اقدام نمایند .
رمزی شرایط صادرکنندگان توتون و محصولات دخانی را همانند سایر صادرکنندگان اعلام کرد و گفت : داشتن کارت بازرگانی از جمله آن شرایط می باشد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اظهار داشت : در مرحله صدور کالا از گمرک مطابق قانون انحصار دخانیات مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور تائیدیه مربوطه را جهت ارائه به گمرک ظرف کمتر از ۲۴ ساعت برای تمامی صادرکنندگان توتون و محصولات دخانی صادر مینماید.