بر اساس آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از ۵۶۰  تن ، تور ماهیگیری به ارزش دلاری ۱,۲۷۴,۱۳۲ و ارزش ریالی ۳۹,۰۵۹,۸۰۲,۸۹۸ وارد کشور شده است.

کشور تایلند با صادرات ۳۸۷ تن و ۵۶۷ کیلوگرم تورماهیگری به کشور با ارزش دلاری ۸۳۰,۲۴۷ و ارزش ریالی  ۲۵,۴۸۴,۴۲۰,۵۳۶  در رتبه اول و پس از آن کره جنوبی با صادرات ۶۸ تن و ۸۰۵ کیلوگرم به کشور با ارزش دلاری  ۱۶۴,۲۱۸ و ارزش ریالی  ۵,۰۲۰,۶۵۷,۸۴۳ در رده دوم قرار دارد.

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> واردات</a> <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>تور ماهیگیری 
</a> از تایلند!