بانک ملی ایران اعلام کرد: اخیرا اخباری مبنی بر حضور این بانک در مناقصه ای برای خرید و واردات ۷۰۰ دستگاه اسکناس شمار خارجی بر خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی منتشر شده این در حالی است که موضوع مناقصه بانک ملی ایران خرید دستگاه های پول شمار ایرانی است.

به گزارش روز پنج شنبه ایبِنا، همچنین در اطلاعیه بانک ملی آمده است: اساسا از شرایط الزامی مناقصه مذکور٬دارابودن پروانه معتبر و مرتبط با تولید دستگاه اسکناس شمار تولید داخل کشور است.

بر این اساس بانک ملی ایران به هیچ عنوان قصد خرید دستگاه خارجی را ندارد و موضوع مناقصه خرید دستگاه پولشمار تولید داخل بوده و صرفا با توجه به اهمیت قطعه استارت و توقف این دستگاه ها (که تولید داخلی نداردو مورد تایید کارشناسان قوه قضاییه بوده و در مناقصه های سایر بانک ها نیز دارای سابقه می باشد) در مناقصه اشاره شده به وضوح ذکرشده است.