سه کشور ژاپن، آمریکا و هند به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم کشورهای پیشرفته جهان در فناوری قرار دارند که مبادلات تجاری آنها را با کشورمان مورد بررسی قرار داده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران: توجه ویژه به تجارت خارجی از جمله مهمترین عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی دولت ها به شمار می رود بطوریکه بودجه برخی از کشورها با درآمدهای صادراتی برای سرمایه گذاری در زیرساخت‌های صنعتی گره خورده است و تجارت خارجی نقش غیر قابل انکاری در این کشورها ایفا می کند.

نتایج حاصل از بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که با افزایش یک درصدی رشد صادرات کالاها و خدمات افزایش ۱۹ درصدی تولید ناخالص داخلی را خواهیم داشت.

اما در این بین هستند کشورهایی که گوی توسعه یافتگی را از سایر رقبای خود ربوده‌اند؛ بطوریکه براساس آخرین آمار سه کشور ژاپن، آمریکا و هند به ترتیب در رده های اول تا سوم پیشرفته ترین کشور ها در زمینه فناوری هستند .

در این گزارش به میزان مبادلات تجاری ایران با پیشرفته ترین کشور های دنیا پرداختیم .

میزان مبادلات ایران با کشور های پیشرفته جهان :

واردات :

براساس آمار گمرک در هفت ماهه اول سال جاری میزان واردات از کشور ژاپن ۲۲۰,۵۸۷,۶۱۳ دلار و ارزش ریالی آن ۶,۷۸۲,۳۲۴,۷۸۹,۳۲۶ بوده است که شامل محصولاتی همچون تراکتور شالیزار، حسگر ها، دستگاه رادیولوژی، بلبرینگ و… بوده است.

اما واردات از آمریکا نیز در همین بازه زمانی به ارزش دلاری ۱۲۳,۳۲۸,۳۸۳و ارزش ریالی ۳,۷۷۱,۵۱۰,۲۰۶,۳۲۲ بوده است که شامل محصولاتی همچون دستگاه تردمیل ، دریچه قلب، دستگاه آندوسکپی ، مفصل های مصنوعی و…می شود.

واردات از هند نیز در این زمان به ارزش دلاری ۱,۱۸۸,۱۶۷,۵۴۸ و ارزش ریالی ۳۶,۳۸۹,۶۹۷,۹۸۴,۶۷۲ بوده که از جمله محصولات وارداتی آناناس، کتاب ، پیراهن ، کپسول داروئی،نارگیل و… بوده است.

کشور طرف معامله

وزن (کیلوگرم)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

ژاپن

۳۳,۵۶۳,۸۱۳

۶,۷۸۲,۳۲۴,۷۸۹,۳۲۶

۲۲۰,۵۸۷,۶۱۳

آمریکا

۹۷,۰۵۲,۶۴۶

۳,۷۷۱,۵۱۰,۲۰۶,۳۲۲

۱۲۳,۳۲۸,۳۸۳

هند

۱,۰۳۵,۹۹۶,۸۶۳

۳۶,۳۸۹,۶۹۷,۹۸۴,۶۷۲

۱,۱۸۸,۱۶۷,۵۴۸

صادرات

براساس آمار گمرک در هفت ماهه اول سال جاری میزان صادرات به ژاپن ۶۶۹,۸۷۶,۴۹۵ دلار و ارزش ریالی آن ۲۰,۶۳۱,۸۹۲,۸۰۰,۸۶۱ بوده که از جمله محصولات صادارتی میعانات گازی ، پسته ، گلیم ، زعفران ، سنگ آهن و .. بوده است.

اما صادرات به آمریکا نیز در همین بازه زمانی به ارزش دلاری ۴۷,۷۹۳,۱۹۳ و ارزش ریالی آن ۱,۴۶۸,۰۷۹,۷۲۴,۶۶۲ بوده است که شامل محصولاتی گبه ، زعفران ، مربا ، عرقیات سنتی ، زرشک و … می شود .

صادرات به هند نیز در همین بازه زمانی به ارزش دلاری ۱,۵۹۵,۷۸۶,۶۰۰ و ارزش ریالی ۴۹,۰۰۰,۱۴۲,۷۳۳,۷۶۰ بوده که از جمله محصولات صادارتی قیرنفت ، پوست دباغی شده ، مس سنگ آهن و … بوده است.

کشور طرف معامله

وزن (کیلوگرم)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

ژاپن

۱,۶۷۰,۹۷۵,۳۲۶

۲۰,۶۳۱,۸۹۲,۸۰۰,۸۶۱

۶۶۹,۸۷۶,۴۹۵

آمریکا

۱,۲۳۴,۰۸۹

۱,۴۶۸,۰۷۹,۷۲۴,۶۶۲

۴۷,۷۹۳,۱۹۳

هند

۵,۱۴۷,۵۱۲,۶۵۷

۴۹,۰۰۰,۱۴۲,۷۳۳,۷۶۰

۱,۵۹۵,۷۸۶,۶۰۰