بر اساس آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از ۲۴۵ تن تلفن همراه به ارزش دلاری ۱۰۱,۹۳۱,۲۲۲و ارزش ریالی ۳,۱۲۷,۱۲۱,۹۶۵,۱۳۱ وارد کشور شده است.

ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه در خصوص میزان واردات تلفن همراه گفت : به طور میانگین در هر ماه بین ۱ میلیون تا ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور می شود و این عدد در سال به ۱۵ میلیون دستگاه می رسد.وی در ادامه گفت : در بازار تلفن همراه ۶۰ تا ۷۰ درصد گوشی های بالای ۱۰۰ هزار تومان از طریق قاچاق وارد کشور می شود که این موضوع ضربه سنگینی به بازار تلفن همراه وارد کرده است .

درستی اظهار داشت : قاچاق تلفن همراه به خرده فروشان و مغازه داران ربط چندانی پیدا نمی کند و بیشتر با شرکت های وارداتی و عمده فروشان ارتباط دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه با بیان این که سهم تولیدات داخلی در بازار تک رقمی است،گفت : در حال حاضر تولید کنندگان ایرانی به دلیل اینکه تولید این محصول در داخل کشور صرفه اقتصادی ندارد سهم چندانی از بازار تلفن همراه ندارند.

درستی در پایان گفت : مهم ترین مشکل بازار تلفن همراه، پدیده قاچاق در سطح بازار است که باید برای جلوگیری از تشدید این مشکل نظارت بیشتری در مبادی ورودی کالا صورت گیرد.

اما بر اساس آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از ۲۴۵  تن  تلفن همراه به ارزش دلاری  ۱۰۱,۹۳۱,۲۲۲و ارزش ریالی  ۳,۱۲۷,۱۲۱,۹۶۵,۱۳۱ وارد کشور شده است.

کشور امارات  با صادرات هزار و  ۹۷ تن و ۹۲۴ کیلو گرم  تلفن همراه  به کشور با ارزش دلاری  ۴۵,۸۶۸,۱۹۶ و ارزش ریالی ۹,۹۱۰,۶۰۲,۷۰۴  در رتبه اول و پس از آن جمهوری کره  با صادرات ۸۷ تن و ۲۹۴  کیلوگرم به ارزش دلاری ۴۵,۳۵۷,۶۶۹ و ارزش ریالی ۱,۳۹۴,۴۹۲,۱۳۱,۴۲۵ در رده دوم قرار دارد.

با توجه به آمار موجود میتوان دریافت که  هرکیلو گوشی هزینه ای بالغ بر یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان دارد.

 

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۱

امارات متحده عربی

۳,۷۱۶

۸۸,۵۱۶,۰۲۵,۳۴۵

۲,۹۲۴,۶۰۴

۱

جمهوری کره

۴,۰۸۰

۷۳,۶۴۲,۶۴۶,۴۵۰

۲,۴۳۵,۴۳۶

۲

چین

۱۰,۴۷۹

۶۱,۷۸۲,۹۶۱,۲۲۳

۲,۰۴۰,۲۵۱

۲

امارات متحده عربی

۳۹,۱۰۹

۴۲۷,۷۷۱,۱۹۳,۷۲۸

۱۴,۱۱۴,۱۶۶

۲

جمهوری کره

۱۵,۶۵۱

۳۲۱,۱۰۸,۹۵۱,۲۸۹

۱۰,۵۹۴,۲۴۳

۲

هنگ کنگ

۲,۲۱۱

۲۸,۹۴۰,۸۶۵,۴۵۰

۹۵۸,۲۴۳

۳

چین

۱۴,۸۰۲

۱۲۳,۲۷۵,۸۶۵,۲۴۲

۴,۰۶۸,۱۹۲

۳

امارات متحده عربی

۱۰,۱۴۰

۱۸۰,۱۲۱,۹۹۷,۵۷۶

۵,۹۲۵,۴۰۳

۳

جمهوری کره

۱۰,۳۱۹

۱۵۶,۱۸۷,۶۴۴,۰۷۸

۵,۱۳۳,۸۳۳

۴

چین

۴,۴۹۹

۱۷,۲۰۱,۴۷۲,۵۳۲

۵۶۴,۱۲۲

۴

چین

۸,۱۶۳

۱۵,۴۵۲,۵۹۶,۰۰۰

۵۰۵,۱۵۲

۴

امارات متحده عربی

۱۰,۲۴۶

۱۶۹,۹۳۱,۹۲۸,۸۹۰

۵,۵۴۵,۳۷۰

۴

جمهوری کره

۱۲,۱۴۳

۱۶۴,۵۸۵,۴۰۰,۷۷۲

۵,۳۸۵,۹۷۳

۴

هنگ کنگ

۴,۴۲۰

۲۵,۶۷۳,۰۴۱,۴۰۰

۸۴۹,۳۴۳

۵

چین

               ۵,۳۶۱

         ۱۵,۴۳۳,۲۴۸,۶۶۹

            ۴۹۹,۴۲۹

۵

امارات متحده عربی

             ۱۲,۳۳۶

        ۲۰۳,۰۰۹,۸۱۷,۶۵۸

         ۶,۵۶۲,۶۷۳

۵

جمهوری کره

             ۱۸,۲۶۷

        ۳۰۱,۹۵۱,۷۱۱,۵۲۰

         ۹,۷۵۶,۲۱۳

۶

چین

                     ۷

               ۶۴,۸۳۹,۱۲۷

               ۲,۱۳۹

۶

امارات متحده عربی

             ۱۴,۷۰۳

        ۲۲۷,۹۵۷,۵۱۲,۸۵۷

         ۷,۳۱۵,۴۳۸

۶

جمهوری کره

               ۹,۳۹۳

        ۱۳۹,۶۱۹,۴۰۷,۴۳۷

         ۴,۴۷۱,۸۳۱

۷

چین

۳۹۰۶

              ۲۵,۴۶۸,۶۱۵,۳۵۲

                ۸۱۲,۴۳۲

۷

چین

۶۲۰۶

              ۱۲,۶۶۹,۱۴۹,۲۵۹

                ۴۰۶,۰۵۴

۷

امارات متحده عربی

۷۶۷۴

            ۱۰۹,۳۵۸,۷۰۳,۳۹۸

             ۳,۴۸۰,۵۴۲

۷

جمهوری کره

۱۷۴۴۱

            ۲۳۷,۳۹۶,۳۶۹,۸۷۹

             ۷,۵۸۰,۱۴۰