ذخایر ارزی بین المللی کشور در سه ماهه نخست امسال بیش از ۶ میلیارد دلار کاهش یافت و تراز حساب های جاری کشور با افت حدود ۴ میلیارد دلاری مواجه شد.

به گزارش تاجرپرس،  جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد ذخایر بین المللی کشور در سه ماهه اول سال جاری ۶٫۱۷۱ میلیارد دلار کاهش داشته است.

 این در حالی است که در سال ۹۴ ذخایر ارزی کشور ۲٫۲۳۳ میلیارد دلار افزایش یافته بود.

بر اساس این گزارش بدهی خارجی کشور نیز در سه ماهه نخست امسال ۹۵ میلیون دلار رشد داشته است و از ۷٫۴۷۶ میلیارد دلار در پایان سال ۹۴ به ۷٫۵۷۱ میلیارد دلار در پایان سه ماهه امسال رسیده است .

تراز حساب های جاری کشور نیز با افت حدود ۴ میلیارد دلاری مواجه شده است. تراز حساب های جاری کشور در پایان سال ۹۴ بالغ بر ۹٫۰۱۶ میلیارد دلار گزارش شده بود که این رقم در پایان سه ماهه امسال به ۵٫۲۳۱ میلیارد دلار کاهش یافته است.