روابط بین المللی بهبود یافته ، اصلاحات دولتی ،اقتصاد رو به توسعه و سرمایه گذاری خارجی افزون تجارت در چین را امری بالقوه و پرمنفعت ساخته است. تجارت در چین به این معنی است که تاجران تماسهای مکرر و رو به افزایشی با تاجران چینی و مقامات رسمی ان کشور خواهند داشت. ضروری است کسانی که در چین تجارت می کنند در مورد موضوعاتی مثل فرهنگ تجارت ، آداب موافقت نامه جلسات و تکنیک های مذاکره بیاموزند تا پتانسیل های سفر تجاری خود را به حد عالی برسانند. در این راهنمای کوتاه انجام تجارت در چین ، تعدادی حقایق فرهنگی بر روی تجارت و آداب ان اثر می گذارد آمده است . مطمئنا این به این معنی نیست که می توان تمام اسرار تجارت در چین را به صورت خلاصه ای جامع اورد اما جلوه ای از موضوعات مهم که افراد ممکن است با ان مواجه شوند گفته می شود.

ملاقات و احوالپرسی تجارت در چین همیشه شامل ملاقات و احوالپرسی می شود. در چین ملاقات با دست دادن و حرکت دادن آهسته سرآغاز می شود. دقت کنید که دست را محکم فشار ندهید زیرا برای چینی ها این حرکت خشونت امیز است.

چینی ها مخصوصا هنگام تجارت علاقه ای برای تماس فیزیکی ندارند . تنها شرایطی که ممکن است این اتفاق بیفتد زمانی است که میزبان مهمان را راهنمایی می کند. حتی در آن هنگام هم تماس در حد گرفتن سر آستین یا آستین شخص است. حواستان باشد با کف دست نزنید یا نوازش نکنید یا بازوانتان را روی شانه کسی نیندازید.

همیشه آرام ، حواس جمع و کنترل شده باشید . وضعیت بدن باید همیشه حالت رسمی و بادقت باشد زیرا این نشان می دهد شما خود دار و قابل احترام هستید.

کارت های ویزیت همیشه در ملاقات اول رد و بدل می شود . دقت کنید که یک طرف کارت را ترجمه شده باشد و حروف چینی را با جوهر طلایی رنگ فرخنده و مبارکی است. نام شرکت ف سمت و هر قابلیتی که دارید روی کارت ذکر کنید . زمانی که کارت دریافت می کنید آن را در بسته ای قرار دهید نه در کیف یا جیب.

ارتباطات در چین بسیار رسمی است . زمان تجارت در چین ، شما نمایانگر شرکت خود هستید. پس همیشه مراودات را در سطحی حرفه ای نگه دارید . هیچوقت خیلی غیر رسمی نشوید و شوخی نکنید . این به آن معنی نیست که چینی ها شوخ نیستند بلکه بیشتر شوخی ها ممکن است در ترجمه دچار مشکل شود و بنابر این زائد به نظر می رسد.

جلسه و مذاکره ابتدا جلسه فراموش نشود . ترجیحا برای معرفی شرکتتان بعضی نوشته جات در مورد شرکت شما باید قبلا برای شرکت مورد نظرتان در چین ارسال شود

زمان جلسه : جلسه را برای زمانی بین آوریل و ‍جوئن یا بین سپتامبر و اکتبر رزرو کنید . از همه تعطیلات ملی خصوصا سال نوی چینی اجتناب کنید.

وقت شناس باشید. به موقع برسید . دیر رسیدن نشان دهنده بی احترامی است.

دستور جلسه را به همراه داشته باشید ابن کار به شما این اجازه را می دهد که جریان جلسه را تا حدودی در کنترل خود داشته باشید.

فراموش نشود دستور جلسه را قبلا ارسال کنید.

چینی ها به لقب مذاکره کنندگان جدی مشهور هستند. و هدف اساسی آن ها در جلسات امتیاز گرفتن از طرف مقابل است . این را در تنظیم استراتزی خود مدنظر داشته باشید.شما باید به مذاکره کنندگان آنها میل خود به سازش را نشان دهید و آنها را متقاعد کنید که حتی به امتیازات بزرگتری می رسند.

مراقب باشید که تمام هماهنگی ها و برنامه ریزی ها را قبل آغازه مراودات تجاری با چین انجام داده باشید زیرا چینی ها با دقت بسیاری برنامه ریزی و اقدام می کنند و کار و تجارت و احتمالا باطن شما را خواهند فهمید.

یکی از استراتژی های خاص چینی ها برای مذاکره شروع کردن مذاکره با نشان دادن فروتنی و تمکین است. و این به خاطر این است که خود را ضعیف نشان دهند و انتظار می رود شما یعنی شخص قوی تر ، از طریق اعطای امتیاز به آنها کمک کنید.