به گزارش تاجرپرس به نقل از خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۷ ماه منتهی به مهر ماه امسال حدود ۲۵۱ هزار تُن شمش فولاد و آهن از کشور صادر شده است.
ارزش دلاری این میزان صادرات ۷۰,۷۷۸,۴۷۲ و ارزش ریالی آن ۲,۱۷۴,۴۸۱,۴۳۱,۲۱۶ بوده است.

لازم به ذکر است که عمده صادرات این محصول به کشور پاکستان ، اردن ، امارات ، ترکیه ، مرکش ، تایلند، عمان و اردن بوده است.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۱

پاکستان

۲,۱۰۰,۴۲۰

۲۵,۴۲۸,۲۰۰,۵۲۰

۸۴۰,۱۶۸

۱

اردن

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵,۶۰۰,۰۰۰

۱

امارات متحده عربی

۲۷,۳۵۰,۰۰۰

۲۳۱,۷۶۴,۱۹۰,۰۰۰

۷,۶۵۸,۰۰۰

۱

ترکیه

۲۵,۰۰۰

۳۰۲,۸۵۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱

ترکیه

۲۷۳,۸۱۴

۳,۰۸۴,۲۴۸,۲۹۵

۱۰۱,۹۰۴

۲

ترکیه

۵,۵۵۰

۲۳,۹۹۶,۱۸۰

۷۹۳

۲

ترکیه

۷,۶۲۵,۱۰۰

۶۴,۷۷۳,۳۷۸,۱۸۴

۲,۱۳۵,۰۳۰

۳

ترکیه

۱۵,۰۶۳,۴۷۰

۱۲۸,۵۵۷,۶۹۰,۵۶۰

۴,۲۱۷,۷۷۲

۳

ترکیه

۱۲,۸۵۳,۶۷۰

۱۰۹,۳۹۰,۷۸۵,۲۲۹

۳,۵۹۷,۴۵۸

۳

مراکش

۱۸,۷۲۱,۴۸۰

۱۵۹,۸۰۸,۰۳۸,۸۰۴

۵,۲۴۲,۰۱۴

۴

مراکش

۳۷,۲۵۵,۸۰۴

۳۲۰,۰۳۳,۵۱۰,۷۲۰

۱۰,۴۳۱,۶۸۰

۵

اردن

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۳,۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰

۵,۶۰۰,۰۰۰

۵

تایلند

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۳,۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰

۵,۶۰۰,۰۰۰

۵

ترکیه

۱۰۴,۲۱۸

۹۰۶,۰۶۳,۶۳۵

۲۹,۱۸۱

۵

عمان

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۰,۰۴۷,۲۰۰,۰۰۰

۸,۴۰۰,۰۰۰

۶

اردن

۱۰,۱۵۰,۰۰۰

۸۸,۴۸۵,۶۷۰,۰۰۰

۲,۸۴۲,۰۰۰

۶

تایلند

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۳,۳۳۱,۶۰۰,۰۰۰

۸,۴۰۰,۰۰۰

۶

ترکیه

۹۵,۹۴۰

۸۴۰,۴۶۲,۶۸۱

۲۶,۸۶۳

۷

ترکیه

۱۶۲,۸۹۰

۱,۴۳۳,۹۴۶,۴۰۸

۴۵,۶۰۹