گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا از جدول اطلاعات آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران حاکی است، میزان صادرات فولاد خام در هشت ماهه ۱۳۹۵ به رقم دو میلیون و ۲۹۶ هزار تن رسیده که شامل یک میلیون و ۵۹۳ هزار تن بیلت و بلوم و ۷۰۱ هزار تن اسلب است. این رقم در مقایسه با صادرات فولاد خام در دوره مشابه سال ۹۴ افزایش ۱۱۶ درصدی دارد.
همچنین صادرات تولیدات فولادی ( تیرآهن، میلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوششدار و …) در هشت ماه نخست امسال یک میلیون و ۴۴۶ هزار تن بود که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه در پارسال که یک میلیون و ۴۱۰ هزار تن بود، رشد سه درصدی دارد.
بیشترین تولیدات فولادی صادراتی مربوط به ورق گرم به میزان ۹۳۴ هزار تن است که در مقغایسه با ۹۵۶ هزار تن صادرات هشت ماهه ۹۴ افت دو درصدی ثبت کرده است.
میزان صادرات تیرآهن، میلگرد، ورق سرد، ورق پوششدار و دیگر تولیدات فولادی در مدت هشت ماهه امسال به ترتیب ۱۴۷، ۱۹۲، ۱۳۰، ۱۹ و ۲۴ هزار تن اعلام شد که بیشترین رشد صادرات مربوط به ورق سرد است که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته ۱۷۷ درصد افزایش نشان می دهد.
علاوه براین صدور میلگرد نیز در دوره این گزارش نسبت به مدت مشابه در پارسال با افت ۱۷ درصدی، بیشترین کاهش را به ثبت رساند .
برابر جدول آماری انجمن یاد شده، در هشت ماه ۱۳۹۵ مجموع واردات فولاد خام و تولیدات آن به رقم دو میلیون و ۱۸۴ هزار تن رسید و در مقایسه با دوره مشابه پارسال که دو میلیون و ۶۲۱ هزار تن بود، کاهش ۱۶٫۶ درصدی نشان می دهد.
بیشترین میزان واردات تولیدات فولادی (تیرآهن، میلگرد،ورق گرم، ورق سرد، ورق پوششدار و …) مربوط به ورق گرم به میزان یک میلیون و ۲۰۱ هزار تن بود که در مقایسه با رقم یک میلیون و ۵۴۵ هزار تن هشت ماه ۱۳۹۴ کاهش ۲۲ درصدی داشت .
میزان واردات تیرآهن، میلگرد، ورق سرد، ورق پوششدار و دیگر تولیدات فولادی در دوره این گزارش به ترتیب ۲۵، ۷۷، ۴۲۱، ۲۱۸ و ۷۷ هزار تن اعلام شد که بیشترین افت واردات مربوط به میلگرد به میزان ۶۲ درصد نسبت به هشت ماهه ۹۴ ثبت شد .
همچنین رشد واردات فولاد خام به میزان ۲۲۳ درصد با رقم ۱۶۵ هزار تن در هشت ماهه ۹۵ از نکات مثبت عملکرد بخش خصوصی در این دوره محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد خام را پیش بینی کرده که از این رقم حدود ۱۵ میلیون تن سهم صادرات است .
ایران چهاردهمین فولاد ساز جهان محسوب می شود و در منطقه پس از ترکیه قرار دارد و دیگر کشورها از جمله مصر، عربستان، قطر، امارات و … در پشت سر ایران جای گرفته اند.