بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «آمار دیون بین المللی ۲۰۱۷» کل بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۱۵ را ۶٫۳۲۲ میلیارد دلار اعلام کرد.

بر اساس این گزارش که آمارهای مربوط به سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ را منتشر کرده است، بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال پیش از آن ۸۸۱  میلیون دلار افزایش یافته است.

 میزان بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۴، بالغ بر ۵٫۴۴۱ میلیارد دلار عنوان شده است. این درحالی است که رقم بدهی ایران تا پایان این سال در گزارش امسال تصحیح شده است. بانک جهانی سال گذشته میان بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۴ را ۵٫۴۹۵ میلیارد دلار برآورد کرده بود.

 بر اساس این گزارش، از کل دیون خارجی ایران در پایان سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۲٫۳۲۶ میلیارد دلار به بدهی‌های بلندمدت و ۲٫۰۱۹ میلیارد دلار به بدهی‌های کوتاه‌مدت و بیش از ۱ میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار به بدهی به صندوق بین‌المللی پول بابت دریافت اعتبارات از این نهاد اختصاص دارد.

بدهی ایران به این نهاد بین‌المللی در پایان سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱٫۹۶۷ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب ۹ میلیون دلار از میزان بدهی ایران به صندوق بین‌المللی پول افزوده شده است.

برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۳۹ میلیون دلار بابت دیون خارجی خود سود پرداخت کرده است. این رقم برای دیون خارجی ایران در سال ۲۰۱۴ نیز ۳۳ میلیون دلار عنوان شده است.