ایران قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ صادرات گاز خود را به بیش از ۷ برابر افزایش دهد.

به گزارش تاجرپرس، ایران قصد دارد در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ صادرات گاز خود را به بیش از ۷ برابر افزایش دهد. در حال حاضر ایران سالانه تقریباً ۸ میلیارد متر مکعب گاز را به ترکیه صادر می‌کند. همچنین ایران در ازای صادرات برق به ارمنستان تقریبا ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز از این کشور وارد می‌کند.

براساس یک سند رسمی که از سوی شرکت ملی گاز ایران تهیه شده است این کشور قصد دارد حجم گاز صادراتی خود را تا سال ۲۰۲۰ به سالانه ۷۰ میلیارد متر مکعب برساند.

انتظار می‌رود تقاضای گاز برای بخش نیروگاهی این کشور سالانه ۱۵ میلیارد متر مکعب افزایش یافته و تا سال ۲۰۲۰ به ۷۰ میلیارد متر مکعب برسد. این در حالیست که مصرف گاز بخش صنعتی تا سال ۲۰۲۰ به بیش از ۸۰ میلیارد متر مکعب در سال خواهد رسید.

طبق برآوردهای انجام شده، مصرف خانگی گاز در ایران که در سال ۲۰۱۶ تقریباً ۴۰ درصد گاز تولید شده این کشور را به خود اختصاص داد تا سال ۲۰۲۰ افزایش چندانی نخواهد داشت.

به طور کلی، تولید گاز ایران از سالانه ۲۴۰ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۱۶ به تقریباً ۳۴۰ میلیارد متر مکعب افزایش می‌یابد.