آمار عملکرد صادراتی ۹ ماهه هشت واحد بزرگ فولادسازی کشور نشانه صدور چهار میلیون و ۱۲۰ هزار و ۸۹۰ تن انواع تولیدات فولادی است که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته رشد ۵۵ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش تاجرپرس به نقل از ایرنا، واحدهای یاد شده در آذرماه امسال در مجموع ۴۷۹ هزار و ۸۵۴ تن تولیدات خود را به بازارهای صادراتی فرستادند که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته افزایش ۱۱۷ درصدی دارد.
بررسی جدول مربوطه نشان می دهد بیشترین رشد صادرات آذرماه مربوط به فولاد هرمزگان با ۵۸۶ درصد و فولاد خوزستان با ۲۴۴ درصد ثبت شد.
علاوه براین بیشترین رشد صادرات در مجموع ۹ ماهه امسال مربوط به فولاد هرمزگان با ۷۵۱ درصد و فولاد خوزستان با ۴۸ درصد به دست آمد.
همچنین در آذرماه گذشته یکهزار و ۹۶ تن کلاف گرم سبا (مبارکه) صادر شد که در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته ۸۲۱ درصد افزایش نشان می دهد.
میزان «کلاف گرم سبا» صادر شده در ۹ ماهه امسال به رقم ۲۱ هزار و ۲۰ تن رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال رشدی به میزان ۱۷ هزار و ۷۱۹ درصدی را ثبت کرده است.
برابر داده های جدول یاشده، اسلب (شمش) صادراتی فولاد خوزستان نیز در ۹ ماهه رقم ۵۳۴ هزار و ۷۹۶ تن رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۲ هزار و ۴۶۹ درصدی را نشان داد.
علاوه براین، صادرات اسلب هرمزگان در ۹ ماهه ۹۵ با رقم ۸۱۲ هزار و ۱۱۵ تن، رشد ۷۵۱ درصدی در مقایسه با دوره مشابه پارسال داشت.
همچنین فولاد خراسان نیز در ۹ ماهه امسال به میزان ۵۱ هزار و ۴۸۵ تن صادرات میلگرد داشت که در نسبت به مدت مشابه سال افزایش ۲۹۲ درصدی را ثبت کرد.
بررسی اطلاعات یادشده نشان می دهد در دوره ۹ ماهه امسال هیچگونه صادراتی در زمینه ورق گرم سبا و ورق قلع اندود (مبارکه) صورت نگرفته و صادرات این دو قلم در جدول صفر ثبت شده است.
این بررسی برپایه اطلاعات آماری واحدهای ذوب آهن، فولاد مبارکه (اصفهان)، فولاد خوزستان، فولاد اکسین، فولاد هرمزگان، فولاد آلیاژی ایران، فولاد آذربایجان و فولاد خراسان است.
براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ قرار است ظرفیت فولاد ایران به رقم ۵۵ میلیون تن برسد که از این رقم سهم صادرات ۱۵ میلیون تن برآورد شده است؛ امسال دستیابی به تولید ۱۸ میلیون تن فولاد خام پیش بینی شده که از این رقم باید حدود ۶ میلیون تن صادر شود.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی در جایگاه چهاردهمین فولادساز جهان جای گرفته است و در منطقه پس از ترکیه قرار دارد و کشورهای مصر، عربستان، قطر و امارات بعد از ایران جای گرفته اند.