سرانجام پس از چند ماه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران سرپرست جدید مدیریت صادرات گاز را مشخص کرد.

صادرات گاز ایران چه به شکل مایع و چه از طریق خط لوله تا پیش از این از طریق شرکتی انجام می شد که در زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران قرار داشت اما حدود یک ماه پیش و به دستور بیژن زنگنه،‌وزیر نفت ایران،‌ شرکت صادرات ملی گاز ایران منحل شد.

در آن زمان زنگنه با تاکید برمطالعات انجام شده، گفته بود که با توجه به شرایط کنونی، ادامه خدمات و ماموریت شرکت ملی صادرات گاز ایران در قالب موجود ضروری نیست، لذا لازم است ماموریت و کارکنان این شرکت به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود و به عنوان یک مدیریت این شرکت فعالیت خود را ادامه دهد.

البته وزیر نفت دستور داده بود که کل وظایف مربوط به ال ان جی در شرکت ملی نفت ایران باقی بماند. این در حالی است که ایران در زمینه ال ان جی تا کنون هیچ فعالیت موثری انجام نداده و ساخت تنها شرکت ال ان جی ایران نیز چند سالی است به طور کامل متوقف شده است.

اما نکته مهم دیگر در این بین آن است که وظایف مربوط به صادرات گاز با خط لوله شامل واردات، صادرات و یا معاوضه گاز همراه با مدارک و اسناد مربوطه به شرکت ملی گاز ایران منتقل شده و از این پس دیگر شرکت ملی نفت ایران در این امور دخالت و ورود مستقیم نمی کند اما در مواردی که صادرات گاز مستقیما با خط لوله از منابع تولیدی در دریا صورت گرفته و یا مواردی که طبق قرارداد تولید گاز، صادرات گاز، الزاما بخشی از زنجیره تولید از بالادستی تا مصرف باشد، از شمول این بند مستثناست.

با وجود دستورات وزیر نفت،‌ اما این مدیریت تازه تاسیس،‌ مدتی بی مدیر ماند تا در نهایت امروز مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی علی امیرانی را به عنوان سرپرست مدیریت صادرات گاز ایران منصوب کرد.

در حکم علی کاردر خطاب به امیرانی آمده است: «با توجه به بخشنامه مقام عالی وزارت، مورخ ۷ آذر ۱۳۹۵ در خصوص تعیین تکلیف شرکت ملی صادرات گاز ایران و تا انجام امور مربوطه، تمشیت سرپرستی مدیریت صادرات گاز ایران به جنابعالی واگذار می‌شود تا با کمک دیگر همکاران امور مربوطه را سازماندهی و کارهای جاری را پیگیری کنید.

همچنین دیگر مدیریت ها موظف به همکاری با آن مدیریت هستند. امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.»