معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت: با توجه به دستیابی به خودکفایی و صادرات سه میلیون تن گندم باید گفت که این میزان حدود ۶۰۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری در بر دارد.

 

به گزارش تاجرپرس حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دستاورد بزرگ خودکفایی و مجوز صادرات سه میلیون تن گندم اظهار داشت: تا کنون ۷ هزار تن گندم معمولی مناسب خبازی در بورس کالا عرضه شده است.

وی افزود: قیمت پایه گندم معمولی و دروم براساس قیمت های بین المللی به ترتیب هر تن ۱۸۰ و ۲۴۰ دلار است.

عباسی معروفان با اشاره به اینکه صادرات گندم ۶۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور در بر دارد، گفت: از سه میلیون تن گندم صادراتی دومیلیون و ۵۰۰ هزار تن آن گندم معمولی و مابقی به دوروم اختصاص دارد اما به دلیل ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتر به دنبال عرضه آرد هستیم.

معاون داخلی بازرگانی دولتی با بیان اینکه صحبت هایی از جمله پایین بودن نرخ گندم صادراتی در برابر نرخ خرید تضمینی ، کارشناسی نیست تصریح کرد: با وجود آنکه وارد باشگاه صادرکنندگان جهانی شدیم لذا این امر بیش از ارزآوری برای کشورمان مایه افتخار است از این رو همانند سایر کشورهای پیشرفته به بخش کشاورزی دولت باید یارانه تخصیص دهد.