انتخاب درست کالا  و خدمات  می تواند شاه کلید تجارت موفق باشد، چراکه واردکننده براساس انتخاب درست خود قادر خواهد بود برای کسب و کارش برنامه ریزی کند و تجارت سودمندی بسازد. از عوامل بسیار مهم برای خریدار در واردات کالا، قیمت تمام شده است. از این رو خریدار باید نسبت به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قیمت تمام شده (مخصوصاً شناسایی تعرفه گمرکی) اقدام، و در جهت کاهش آنها حرکت کند. از جمله عوامل موثر بر قیمت تمام شده عبارتند از:

هزینه تولید، بسته بندی و بسته بندی مکمل، هزینه حمل، هزینه بیمه، هزینه بارگیری، هزینه بازرسی، هزینه تخلیه، هزینه ترخیص، گمرک، و … .

برای انتخاب مناسب کالا واردکننده باید به عوامل زیر توجه کافی داشته باشد:

nem

 

اگر واردکننده کالا در زمان شروع تجارت، عوامل فوق را در نظر بگیرد و شرایط روز بازار را نیز بررسی کند، به احتمال بسیار زیاد، واردات سودمندی را تجربه خواهد کرد.

منابع:

– رویه های استاندارد بانکداری بین المللی (ISBP).
– راهنمای کاربران اعتبار اسنادی (UCP600).
– بانکداری بین المللی ۱ و ۲ (موسسه عالی بانکداری ایران).
– مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران Cbi.ir.
– نشریات و مقالات سایت اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی بین المللی Tccim.ir , Iccwbo.org.
– سایت برخی بانکها از جمله Swissbank به ادرس Ubs.com.
– دانش و تجربه بازرگانان و کارشناسان اداره ارزی و بین الملل بانکهای خصوصی و دولتی کشور.