بر اساس آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از ۴۳۰ تن سرپیچ لامپ وارد کشور شده است.

به گزارش تاجرپرس به نقل از خبرنگار خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از ۴۳۰ تن سرپیچ لامپ به ارزش دلاری ۵۹۴,۲۴۰ و ارزش ریالی ۱۸,۴۵۳,۲۶۲,۵۰۵ وارد کشور شده است.
کشور چین با صادرکردن بیش از ۳۷۸ تن سرپیچ لامپ به کشور با ارزش دلاری ۴۴۰,۰۹۴ و ارزش ریالی ۱۳,۶۶۸,۹۳۱,۹۴۹ در رتبه اول و پس از آن پاکستان با صادرات بیش از ۲۴ تن به کشور با ارزش دلاری ۳۴,۸۶۰ و ارزش ریالی ۱,۰۸۵,۳۶۶,۱۰۰ در رده دوم قرار دارد.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۵

چین

۱۷۰۰۰

۷۵۲,۲۷۹,۴۰۰

۲۴,۳۰۰

۵

چین

۲۱۲۷۳

۵۹۱,۶۲۱,۲۱۶

۱۹,۱۶۸

۵

چین

۱۶۸۰۰

۶۸۷,۱۷۸,۸۰۰

۲۲,۲۰۰

۵

چین

۶۰۰۰۰

۲,۰۵۱,۳۱۵,۶۰۰

۶۶,۴۶۱

۵

امارات متحده عربی

۶۶۴۴

۱,۳۹۱,۹۴۹,۲۱۶

۴۵,۰۳۴

۵

ترکیه

۱۹۳۲۰

۹۲۷,۳۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۶

پاکستان

۲۴۹۰۰

۱,۰۸۵,۳۶۶,۱۰۰

۳۴,۸۶۰

۶

چین

۲۳۵۷۰

۸۳۶,۱۷۱,۵۲۰

۲۶,۹۵۲

۶

چین

۳۵۷۴۱

۱,۳۳۲,۶۷۴,۵۸۸

۴۲,۹۸۶

۶

چین

۱۰۰۷۴۰

۳,۳۶۹,۱۲۷,۹۷۵

۱۰۸,۴۸۹

۶

امارات متحده عربی

۲۹۷۴

۸۹۰,۶۷۳,۰۳۳

۲۸,۶۰۳

۶

ایتالیا

۲۷۰۰

۲۲۷,۴۳۵,۰۸۴

۷,۳۰۵

۷

چین

۱۸۰۴۰

۹۸۸,۰۱۹,۶۰۰

۳۱,۷۹۹

۷

چین

۴۲۰۰۰

۱,۳۹۳,۲۷۲,۰۰۰

۴۴,۳۵۸

۷

چین

۴۳۰۰۰

۱,۶۶۷,۲۷۱,۲۵۰

۵۳,۳۸۱

۷

امارات متحده عربی

۱۳۳۳

۲۶۱,۶۰۷,۱۲۳

۸,۳۴۴