حسن سلیمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از برداشت های غیر قانونی بانک های “ملت، ملی و صادرات” از حساب یارانه بدهکاران خرد بانکی و یا افرادی که به عنوان ضامن به این بانک ها متعهد شده اند خبر داد و گفت: بانک های مذکور در اقدمی غیر قانونی، مطالبات خود را از یارانه این افراد برداشت کرده اند که این اقدام قابل پیگیرد است.
وی متذکر شد: بر اساس قانون، یارانه به افراد نیازمندی پرداخت می شود که عدم نیاز مالی آنها برای دولت مسجل نشده است، لذا قطع عملی یارانه این افراد و برداشت مطالبات بانک ها از حساب یارانه، غیرقانونی و غیر اخلاقی است.
به گفته سلیمانی، یارانه پرداختی توسط دولت جز مستثنیات است و نباید به عنوان وجه ضمانت توسط بانک ها توقیف شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه از پیگیری های خود از وزیر اقتصاد و امور دارایی برای رسیدگی به این موضوع و حل مشکل به وجود آمده خبر داد و گفت: بنا بر اطلاعاتی که به دست بنده رسیده، برداشت غیرقانونی از حساب یارانه افراد وارد چهارمین ماه خود شده و با وجود پیگیری که از دکتر طیب نیا شده، تا کنون پاسخ روشنی از سوی وزیر اقتصاد در خصوص این اقدام بانک های خاطی داده نشده است.
منبع: مشرق نیوز