بر اساس آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از هزار و ۸۰۰ تن خوراک آماده آبزیان وارد کشور شده است.

به گزارش تاجرپرس به نقل از خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  بر اساس آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از هزار و ۸۰۰ تن خوراک آماده آبزیان  به ارزش دلاری  ۲,۴۵۷,۱۸۲ و ارزش ریالی ۷۶,۲۱۶,۰۴۷,۳۳۰   وارد کشور شده است.
کشور ویتنام  با صادرکردن  بیش از ۹۴۰ تن  خوراک آماده آبزیان  به کشور به ارزش دلاری  ۱,۱۳۳,۴۳۴  و ارزش ریالی   ۳۵,۱۷۵,۴۳۶,۲۰۰  در رتبه اول و پس از آن فرانسه با صادرات  بیش از  ۲۹۰ تن خوراک آماده آبزیان به کشور با ارزش دلاری  ۵۲۵,۳۵۶ و ارزش ریالی ۱۶,۲۶۴,۴۶۹,۷۳۶ در رده دوم قرار دارد.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۴

ویتنام

۲۰۰۰۰۰

                ۷,۳۵۷,۳۰۱,۶۴۰

                ۲۳۹,۶۷۹

۵

چین

۲۰۴

                  ۳۹۰,۱۲۹,۳۴۲

                  ۱۲,۷۹۷

۵

ایتالیا

۴۰۰۰۰

                ۲,۴۵۸,۹۹۱,۴۴۱

                  ۷۹,۶۲۸

۵

تایلند

۸۵۰۶۰

                ۲,۶۲۱,۹۲۲,۹۴۹

                  ۸۴,۹۴۸

۵

ترکیه

۴۶۵۰۰

                ۲,۴۶۰,۰۹۹,۷۲۰

                  ۷۹,۸۹۹

۵

فرانسه

۱۷۵۰۰۰

              ۱۱,۰۱۵,۲۷۰,۰۰۰

                ۳۵۵,۸۵۹

۵

فرانسه

۴۷۰۰۰

                ۲,۴۹۰,۶۰۶,۰۳۰

                  ۸۰,۶۳۹

۵

لهستان

۳۵۴۰

                  ۲۷۵,۲۴۸,۲۰۶

                   ۸,۹۱۸

۵

ویتنام

۱۰۰۰۰۰

                ۳,۶۷۵,۷۹۸,۳۶۰

                ۱۱۹,۰۹۳

۶

آلمان

۲۳۹۹۰

                ۱,۴۴۰,۸۶۹,۷۲۰

                  ۴۶,۱۰۳

۶

ایتالیا

۴۰۰۰۰

                ۱,۷۸۲,۰۳۷,۱۴۳

                  ۵۷,۲۹۵

۶

تایلند

۱۰۰۰۰۰

                ۳,۷۰۵,۲۳۹,۱۸۸

                ۱۱۹,۶۸۶

۶

ترکیه

۱۳۶۰

                    ۶۶,۲۵۸,۵۸۵

                   ۲,۱۴۱

۶

جمهوری کره

۳۶۰۰۰

                ۱,۱۹۱,۱۵۲,۹۵۲

                  ۳۸,۳۶۹

۶

فرانسه

۷۰۵۰۰

                ۲,۷۵۸,۵۹۳,۷۰۶

                  ۸۸,۸۵۸

۶

هند

۱۵۰۰۰۰

                ۵,۲۹۳,۹۶۳,۹۲۰

                ۱۷۰,۰۳۳

۶

ویتنام

۴۴۰۰۰۰

              ۱۶,۴۷۷,۸۵۰,۶۴۰

                ۵۳۰,۱۷۳

۷

آلمان

۲۴۰۰۰

                ۱,۴۷۴,۱۵۰,۵۵۰

                  ۴۷,۰۲۴

۷

ایتالیا

۲۰۰۰۰

                ۱,۶۱۶,۰۷۷,۶۷۸

                  ۵۱,۵۵۱

۷

ویتنام

۲۰۰۰۰۰

                ۷,۶۶۴,۴۸۵,۵۶۰

                ۲۴۴,۴۸۹