طی ٩ ماه ابتدای امسال، بیش از ١۵ میلیون و ٢٠٠ هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۶ میلیارد و ۴٨١ میلیون دلار صادر شده است.

به گزارش تاجرپرس از وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران این خبر را اعلام و عنوان کرده است: ارزش صادرات انواع محصولات متنوع پتروشیمی تولید شده در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان آذرماه امسال به بیش از سه میلیارد و ۶٧٣ میلیون دلار رسید.

بر اساس این گزارش، در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان آذرماه، مجتمع پتروشیمی نوری با صادرات ٩۴١ میلیون و ٨۵٨ هزار دلار از نظر ارزش پیشتاز شرکت های تولیدی منطقه عسلویه بوده است؛ پتروشیمی زاگرس با صادرات ۵۶١ میلیون و ٨٧١ هزار دلار درجایگاه دوم قرار گرفته و پتروشیمی پارس با ۵۴٩ میلیون و ٩٠۴ هزار دلار صادرات، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

پتروشیمی های آریاساسول و پردیس نیز به ترتیب با بیش از۴٧۵ و ٢۴٧ میلیون دلاراز دیگر شرکت های پتروشیمی صادر کننده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بوده اند. مجتمع پتروشیمی جم نیز تا پایان آذرماه امسال ٣٩٧ میلیون دلار محصولات مختلف خود را صادر کرده است.

به این ترتیب در ٩ ماه ابتدای امسال در مجموع هشت میلیون و ۵٩۶ هزارتن انواع محصولات پتروشیمی به ارزش بیش از سه میلیارد و ۶٧٠ میلیون دلار از سوی پتروشیمی های واقع درمنطقه ویژه اقتصادی پارس به خارج از کشور صادر شده است.

این گزارش می افزاید: درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر)، مجتمع پتروشیمی بندرامام موفق شد از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۵٣٣ میلیون دلار انواع محصولات تولیدی خود را روانه بازارهای بین المللی کند.

پتروشیمی مارون نیز با ٣١٩ میلیون و ٢۴۴ هزار دلار صادرات، رتبه دوم را میان صادرکنندگان این منطقه به دست آورد و پتروشیمی لاله نیز موفق شد ١٩۵ میلیون و ۶۵٣ هزار دلار صادرات داشته باشد.

مجتمع های تولیدی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تا پایان آذرماه امسال، سه میلیون و ٩١٣ هزار تن محصول را به ارزش یک میلیارد و ٧۴٢ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر کردند.

بر پایه این گزارش، در دیگرمناطق نیز پتروشیمی خارگ پیشتاز بود و صادرات این مجتمع پتروشیمی تا پایان آذرماه به ٢١١ میلیون و ٢٠٢ هزار دلار رسید و پتروشیمی های شازند با بیش از١٩٨ میلیون دلار و پلیمرکرمانشاه با ١٩١ میلیون و ١٨٠ دلار در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

پتروشیمی های سایر مناطق کشور تا پایان آذرماه ٢ میلیون و ٧۵٨ هزار تن انواع محصولات پتروشیمی را به ارزش بیش از یک میلیارد دلار روانه بازارهای خارجی کردند.

صادرات انواع محصولات پتروشیمی در آذرماه امسال در مجموع یک میلیون و ۵۴۶ هزار تن بوده است.