گمرک ایران بخشنامه الزامی شدن ثبت فاکتور فروش الکترونیکی در دوراظهاری صادرات را ابلاغ کرد.

به گزارش تاجرپرس به نقل از ایبِنا، گمرک ایران در بخشنامه الزامی شدن ثبت فاکتور فروش الکترونیکی در دوراظهاری صادرات خطاب به مدیران گمرکات اجرایی مستقل آورده است:

با توجه به اینکه بر اساس مفاد بند ۴ صورت جلسه مشترک مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۹۵ این دفتر با دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات از مورخ ۱۵/ ۱۱ / ۹۵ دوراظهاری صادرات منوط به ثبت فاکتور فروش الکترونیکی در سامانه فاکتور می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی به کلیه صادرکنندگان اعلام شود تا در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و سپس ثبت فاکتور در سامانه فاکتور اقدام نمایند.