گمرک ایران بخشنامه کالاهای مشمول اخذ مجوز محیط زیست را صادر کرد.

به گزارش تاجرپرس، گمرک در بخشنامه‌ای خطاب به کلیه گمرکات اجرایی کشور آورده است:

به پیوست تصویرنامه شماره ۴۷۱۵۰/ ۹۵ مورخ ۲۵/ ۱۰ / ۹۵ سازمان محیط زیست ارسال و اعلام می دارد، همانطور که در فایل منضم به بخشنامه های مربوط به مجوزهای مورد نیاز جهت تشریفات واردات کالا منتهی به شماره ۱۷۳۵۶۳/۹۵/۳۰۷ مورخ ۲۴/ ۹ / ۹۵ قید شده است، خواهشمند است دستور فرمایید ارسال کالا برای اخذ مجوز محیط زیست صرفا در خصوص کالاهای مشخص شده در ردیف جدول مربوطه و همچنین در صورتی که کالا پسماند بوده و طبق جداول کتاب مقررات صادرات و واردات مشمول کنوانسیون بازل باشد صورت پذیرد. همچنین جهت جلوگیری از تطویل امر رسیدگی و اعتراض سازمان های همجوار رعایت مفاد دستورالعمل شماره ۳۶۵۷۲/۹۴/۴۰ مورخ ۳/۳/۹۴ مورد تاکید قرار می‌گیرد.