شرایط واردات “لوبیای چشم بلبی” میانماری و “دانه چاودار” از کشور روسیه برای مصارف خوراکی و “دسته تی چینی” برای مصارف صنعتی در سالگرد اجرای برجام به گمرکات کشور اعلام شد.

به گزارش تاجرپرس، شرایط واردات لوبیای چشم بلبلی از کشور میانمار برای مصارف خوراکی ، دانه چاودار از کشور روسیه برای مصارف خوراکی و دسته تی با روکش پی وی سی از کشور چین برای مصارف صنعتی اعلام شد.

باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات با ارسال نامه‌ای به معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی واردات این محصولات را دارای ریسک متوسط قرنطینه‌ای دانسته و ورود آنها به کشور را منوط به رعایت شرایط قرنطینه‌ای و بازدید و بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده کرده است.

بنابراین گزارش، سید جمال مدرسی مدیر کل حوزه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نیز با ارسال نامه‌ای به علی آبادی فراهانی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان تجارت شرایط واردات دانه لوبیای چشم بلبلی از میانمار، دانه چاودار از کشور روسیه، دسته تی چوبی با روکش از کشور چین را اعلام کرد.

بنابراین گزارش فراهانی نیز با ارسال نامه‌ای به روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهای کشور با اعلام شرایط قرنطینه‌ای واردات محصولات یاد شده ورود این محصولات را بلامانع اعلام کرد.

واردات «دسته تی چینی» در سالگرد اجرای برجام +سند واردات «دسته تی چینی» در سالگرد اجرای برجام +سند

 واردات «دسته تی چینی» در سالگرد اجرای برجام +سند

منبع: تسنیم