سهام ۴ شرکت دولتی امروز(دوشنبه) به مزایده گذاشته می شود.

به گزارش تاجرپرس به نقل از تسنیم؛ سهام ۴ شرکت دولتی امروز و در چهارمین روز بهمن ماه توسط سازمان خصوصی سازی روی میز فروش می رود.

بر اساس این گزارش؛ تعداد ۱۰ هزار سهم پتروشیمی دماوند معادل ۸۰ درصد سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم ۸۲۷ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۷۱۶٫۵ ریال و ارزش کل پایه ۸ هزار و ۲۷۵ میلیارد و ۹۴۷ میلیون و ۱۶۵ هزار ریال؛ ۴۹ درصد سهام شرکت فرآوری مواد پروتئینی اهواز شامل ۴۹۰ هزار سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۶ هزار و ۵۲۵ ریال و ارزش کل پایه ۸ میلیارد و ۹۷ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال؛ ۹٫۹ درصد سهام شرکت تولید ادوات کشاورزی اراک – تاکا شامل ۱۷۶ هزار و ۳۰۱ سهم به قیمت پایه هر سهم ۳۸ هزار و ۲۳۵ ریال و ارزش کل پایه ۶ میلیارد و ۷۴۰ میلیون و ۸۶۸ هزار ریال و ۳۱ درصد سهام شرکت بهره برداری از کانالهای آبیاری و زهکشی میناب رود شامل ۳۱ سهم به قیمت پایه هر سهم ۵۰ هزار ریال و ارزش کل پایه یک میلیون و ۵۵ هزار ریال میزان سهامی هستند که پاکتهای مزایده آنها بعد از ظهر امروز در سازمان خصوصی سازی بازگشایی می شود.