طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۷ ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش از ۵۶۷ کیلوگرم صابون چیپس از کشور صادر شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۷ ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش از ۵۶۷ کیلوگرم صابون چیپس از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات  ۳۳۹,۹۸۸   و ارزش ریالی آن   ۱۰,۴۳۲,۴۴۷,۶۹۱  بوده است.

گفتنی است عمده صادرات این محصول به کشور  ازبکستان بوده است.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ قزاقستان ۱۲۰,۱۵۰ ۲,۱۰۹,۲۵۰,۶۲۰ ۶۹,۶۸۷
۲ افغانستان ۱۱,۰۰۰ ۳۰۰,۴۵۵,۱۰۰ ۹,۹۰۰
۳ آذربایجان ۴,۹۵۰ ۷۵,۳۳۶,۵۲۵ ۲,۴۷۵
۳ ازبکستان ۶۳,۹۳۴ ۱,۱۲۸,۷۳۸,۹۹۸ ۳۷,۰۸۲
۳ افغانستان ۲۴,۰۰۰ ۶۵۷,۴۸۲,۴۰۰ ۲۱,۶۰۰
۴ ازبکستان ۵۹,۸۰۰ ۱,۰۵۸,۹۰۲,۵۲۰ ۳۴,۶۸۴
۴ ازبکستان ۵۹,۸۰۰ ۱,۰۵۸,۹۰۲,۵۲۰ ۳۴,۶۸۴
۴ قرقیزستان ۶۳,۲۷۰ ۱,۱۲۵,۸۲۷,۲۶۳ ۳۶,۶۹۷
۶ ازبکستان ۵۹,۳۵۴ ۱,۰۷۱,۸۲۲,۳۷۵ ۳۴,۴۲۵
۶ قرقیزستان ۶۱,۷۸۶ ۱,۱۲۳,۴۲۲,۷۶۴ ۳۵,۸۳۶
۷ قرقیزستان ۳۹,۵۱۴ ۷۲۲,۳۰۶,۶۰۶ ۲۲,۹۱۸