آیا اگر صادرکننده چک کسر موجودی داشت، دارنده چک می تواند موجودی او را دریافت کند؟ کارشناسان وکیل آنلاین به این پرسش پاسخ داده اند.

به گزارش تاجرپرس به نقل از خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره کسر موجودی حساب صادرکننده چک این است:

با سلام. بنده چکی داشتم که با مراجعه به شعبه، بانک اعلام کسر موجودی کرد. بنده حاضر شدم کسر موجودی را بپردازم، اما بانک از اعلام موجودی به بنده خودداری کرد. آیا این کار بانک قانونی بوده است؟

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
بر اساس ماده ۵ قانون چک در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.