عضو هیات علمی دانشگاه با بیان این که با بازگشایی سهام های بانکی در هفته های جاری شاهد افت بیشتری در شاخص بورس خواهیم بود گفت: بجای اینکه بانک مرکزی و هیات عامل بانک ها جوابگو باشند سازمان بورس چوب انتقادات را می خورد.

محسن علی حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: برای همه اندیشمندان اقتصادی این امر روشن است که بازار سرمایه از مهمترین ارکان تصمیم گیری اقتصادی یک کشور است مانند بازار پول، که متولی آن بانک مرکزی است. همچنانکه بانک مرکزی و تصمیمات آن می تواند اقتصاد یک کشور را دستخوش تحولات و تغییرات نماید، بازار سرمایه هم چه بسا نقش با اهمیت تری در اقتصاد داراست .

وی افزود: در جلسات تصمیم گیری هیات دولت که منجر به تصمیمات اقتصادی برای کشور می شود با حضور رئیس بازار سرمایه و بررسی اثرات و تبعات تصمیمات در بورس، می تواند نقش آفرینی بیشتری در اینگونه تصمیمات داشته باشد.

عضو سابق هیات مدیره بانک شهر خاطرنشان ساخت: اگر هدف ما به دنبال شفافیت بیشتر و واگذاری شرکت به معنای واقعی به مردم است بازار سرمایه بیشترین نقش را در این خصوص می تواند ایفا نماید. اما در حال حاضر جای رئیس سازمان بورس در اینگونه تصمیمات خالی است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اقتصاد مردم محور گفت: ورود افراد بیشتر به این بازار، گسترش نقش مردم در اقتصاد و حضور شرکاء و سهامداران خارجی که منجر به توسعه و رشد شرکت های بورسی می شود منوط به این است که رئیس بازار سرمایه از قدرت بیشتری در اقتصاد برخوردار باشد و جایگاه آن حداقل نظیر رئیس بانک مرکزی دیده شود.

علی حسینی با اشاره به بسته بودن طولانی نماد بانک ها و باز شدن نماد بانک ملت با افت حدود ۴۰ درصدی در روز گذشته  افزود: تجربه نشان داده است که این اتفاق منجر به هماهنگی بیشتر مسئولین خواهد شد و ما کمتر شاهد اتفاقاتی نظیر پالایشگاهها  و پتروشیمی ها (در سال های قبل) یا بانک ها در این ایام خواهیم بود. متاسفانه بخاطر این ناهماهنگی‌ها است که همه کاسه و کوزه‌ها سر سازمان بورس می‌شکند و سهامداران از این سازمان ناراضی می شوند در حالیکه عملکرد بانک ها و نظارت بر ایشان در اختیار بانک مرکزی است.

علی حسینی در ادامه یادآور شد: با بازگشایی سهام های بانکی در هفته های جاری شاهد افت بیشتری در شاخص بورس خواهیم بود که منجر به نارضایتی سهامداران این بانک ها خواهد شد ولی بجای اینکه بانک مرکزی و هیات عامل بانک ها جوابگو باشند سازمان بورس می بایست چوب انتقادات را بخورد.

وی افزود: در تمام اقتصادهای دنیا نقش بانک ها در تجهیز منابع شرکت ها بر کسی پوشیده نیست اما متاسفانه با زیان ده شدن بانک ها در این ایام این سوال پیش می آید که بانک ها در ایران چطور می توانند این نقش را ایفا کنند و کمکی بر رشد و توسعه کشور باشند.

این استاد دانشگاه ابراز امیدواری کرد که بعد از بازگشایی بانک ها و ریزش بیش از ۲۵۰۰ واحدی دیگر شاخص بورس، روند بهبودی به تدریج تا پایان سال به این بازار برگردد.