مأ موران گمرک ۵۵ کیلو گرم کراک و شیشه از داخل لاستیک کامیون کشف کردند.

ین جدیدترین ترفند قاچاقچیان مواد مخدر به شمار می رود که با هوشیاری مأموران گمرک کشف شده است.

مأموران گمرک دوغارون در حین بازرسی از کامیون هایی که در حال ورود به کشور بودند، ۳۷ کیلوگرم کراک و ۱۸ کیلوگرم شیشه کشف کردند. این میزان مواد مخدر صنعتی از داخل لاستیک کامیون هایی که در حال ورود به ایران بودند کشف گردید.

کراک ماده مخدر محرکی است که از مشتقات هروئین بوده و از تصفیه آن بدست می اید. مصرف این ماده ی بی بو راحت بوده و میزان وابستگی و مضرات آن به مراتب بیش از سایر مواد مخدر دیگر است.

گمرک ایران یکی از گمرکات برتر دنیا در مبارزه با قاچاق ومواد مخدر به شمار می رود که طی سال های اخیر اقدامات گمرک ایران در کشف و مبارزه با مواد مخدر به دفعات مورد تحسین سازمان جهانی گمرک قرار گرفته است.