اطلاعیه شفاف‌سازی بانک تجارت در خصوص آخرین وضعیت این شرکت در زمینه صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ و ۳۰ اسفند ۹۵ منتشر شد تا “وتجارت” یک گام دیگر به بازگشایی در تالار بورس نزدیکتر شود.

به گزارش تاجرپرس به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ در پی بازگشایی نماد بانک ملت در روز  سه‌شنبه گذشته، بانک تجارت هم که از اواخر تیرماه امسال  در بورس متوقف است، اطلاعیه شفاف‌سازی خود را منتشر کرد تا یک گام دیگر به بازگشایی در تالار بورس نزدیکتر شود.
بر اساس این گزارش؛ صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ و ۳۰ اسفند ۹۵۵ بانک تجاری که در کدال منتشر شده، به شرح زیر است:
۱٫ شرکت صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ (حسابرسی شده) خود را در تاریخ ۱۶۶ مرداد ۹۵ در سامانه کدال منتشر کرده است که مطابق آن سود هر سهم سال مالی منتهی به  ۲۹ اسفند ۹۴ به مبلغ ۱۳۲ ریال (با سرمایه ۴۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال) محقق شده بود.
۲٫ مجوز بانک مرکزی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به  ۲۹ اسفند ۹۴۴ طی نامه شماره ۲۲۱۴۰۷٫۹۵ تاریخ ۱۲ مهر ۹۵ به آن شرکت ارائه شد که براساس مفاد نامه فوق، اعمال ذخایر مد نظر بانک مرکزی، منجر به کاهش سود خالص سال مالی منتهی به  ۲۹ اسفند ۹۴ از مبلغ ۶ هزار و ۴۹  میلیارد ریال سود به مبلغ ۳۰ هزار و ۱۵۹ میلیارد ریال زیان شده است.
۳٫ با توجه به موارد فوق طی نامه‌های شماره ۱۰۰۱۱۵٫۱۲۲ مورخ ۵ مرداد ۹۵، شماره ۱۴۳۰۱٫۱۲۲ مورخ ۱ آذر ۹۵، شماره ۱۶۰۳۹٫۱۲۲ تاریخ ۱۱ دی ماه ۹۵ و شماره ۱۶۷۷۶٫۱۲۲ تاریخ ۲۷ دی ماه ۹۵ به شرکت اعلام شد نسبت به تکمیل اطلاع‌رسانی خود مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان و تعیین تکلیف ذخایر مدنظر بانک مرکزی درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به  ۲۹ اسفند ۹۴ آن بانک اقدام نماید.
۴۴٫ با توجه به موارد فوق و پیگیری های صورت گرفته و پس از ارائه مدارک تکمیلی توسط شرکت، مجوز اصلاح شده بانک مرکزی طی نامه‌های شماره ۳۲۵۲۳۹٫۹۵ تاریخ ۱۳ دی ماه ۹۵ و شماره ۳۲۶۷۵۰٫۹۵ تاریخ ۱۴ دی ماه ۹۵ به شرکت ارسال شد.
همچنین مطابق مجوز جدید قرار شد ذخایری به شرح جدول زیر و در مجموع به مبلغ ۱۳ هزار و ۶۴ میلیارد ریال در صورتهای مالی سال مالی منتهی به  ۲۹ اسفند ۹۴ شرکت اعمال شود. همچنین مقرر شد مدارک کافی در خصوص مبلغ ۱۲ هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده مطالبات از دولت، که در سال گذشته در دفاتر شرکت به ثبت رسیده است، تا پایان سال ۹۵ به بانک مرکزی ارائه شود.
۵٫ شرکت در تاریخ ۶ بهمن ۹۵۵ اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵ براساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه، صورتهای مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۵ و پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۹ ماهه خود را در سامانه کدال منتشر کرد.
افزون بر این؛ مطابق اطلاعات فوق زیان هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴۴ و پیش‌بینی سود(زیان) هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵  با سرمایه ۴۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال، به ترتیب به مبلغ ۱۰۴ ریال و ۹۳ ریال زیان اعلام شده است.
همچنین با اعمال ذخایر مدنظر بانک مرکزی در صورتهای مالی شرکت و سایر تعدیلات سنواتی در ۹ ماهه ابتدای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵، زیان انباشته بانک در تاریخ ۲۹ اسفند ۹۴  به مبلغ ۴ هزار و ۸۸۱ میلیارد ریال (۱۰۶ ریال زیان به ازای هر سهم) و در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۹۵ به مبلغ ۱۲ هزار و ۳۶۴ میلیارد ریال زیان (۲۷۰ ریال زیان به ازای هر سهم) ارائه ‌شده‌ است.
۶٫ شرکت پاسخ نامه‌های ارسالی این سازمان (پیوست شماره ۳) را طی نامه‌های شماره ۱۲۱۹۰۳۹٫۹۵٫۱۸ تاریخ ۱۱ بهمن ۹۵ ۱۱و شماره ۱۲۲۳۱۰۹٫۹۵٫۱۸ مورخ ۱۲ بهمن ۹۵  ارسال کرده ‌است. همچنین شرکت طی نامه شماره ۱۲۱۹۰۵۹٫۹۵٫۱۸ مورخ ۱۱ بهمن ۹۵ خطاب به سهامداران توضیحاتی درخصوص دلایل تاخیر در افشا اطلاعات و پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ ارائه شده ‌است.
۷٫ باتوجه به توضیحات فوق:
– توجه استفاده‌کنندگان به مفاد نامه شماره ۳۲۵۲۳۹٫۹۵ مورخ ۱۳ دی ماه ۹۵۵ بانک مرکزی درخصوص ارائه مدارک کافی از سوی بانک تجارت به بانک مرکزی، درخصوص تعیین تکلیف سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده مطالبات از دولت حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۵جلب می شود: مطابق مجوز بانک مرکزی، تحقق مبلغ ۱۲ هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال از سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین مطالبات از دولت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ منوط به تعیین تکلیف موارد مذکور حداکثر تا پایان سال ۹۵ خواهد بود. همچنین توجه استفاده کنندگان به بند ۵ اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه، درخصوص سود پیش‌بینی شده جهت مطالبات از دولت در سال ۹۵ جلب می شود.
– توجه استفاده‌کنندگان به رویه بانک مرکزی طی سال‌های ۹۳ و ۹۴۴ درخصوص اصلاح حسابها و اعمال ذخایر مازاد بر ذخایر اخذ شده در صورتهای مالی، جلب می‌شود.
– مطابق اطلاعات پیش‌بینی سود(زیان) هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵۵ براساس عملکرد واقعی دوره ۹ ماهه، درصد پوشش زیان خالص بانک در ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اذر ۹۵ به میزان ۱۷۶ درصد زیان پیش‌بینی شده است. باتوجه به مفروضات ارائه شده، به‌نظر می‌رسد تحقق پیش‌بینی منوط به تحقق سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها است.
– باتوجه به پیش‌بینی سود حاصل از فروش سرمایه‏گذاریها تا پایان سال ۹۵ به مبلغ ۱۴ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال و عدم تحقق آن تا تاریخ ۳۰ آذر ۹۵، توجه استفاده‌کنندگان به مفاد بند شماره ۶ گزارش اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه و توضیحات مندرج در نامه شرکت جلب می‌شود.
شایان‌ذکر است که تاکنون مدارکی مبنی بر امکان تحقق سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها به این سازمان ارائه نشده‌است.
همچنین به اطلاع رسانده می‌شود قسمتی از سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها مربوط به سود حاصل از فروش سهام شرکت معدنی و تولیدی مهر اصل (از شرکتهای فرعی شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان) است که اطلاعات شرکت مذکور در اختیار این سازمان قرار نگرفته ‌است و در صورت تحقق، تحت سرفصل سود حاصل از سرمایه‌گذاریها شناسایی خواهد شد.
– توجه استفاده‌کنندگان به بند‌های گزارش اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵ براساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه (منتشر شده در تاریخ ۶ بهمن ۹۵ در سامانه کدال) جلب می شود.