طبق آمار مرکز آمار ایران، واردات خودرو در ۱۰ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۵۴ درصدی برخوردار شد. براساس آمار تجارت خارجی غیر نفتی گمرک در ۱۰ ماه امسال بالغ بر ۴۵ هزار و ۲۹۸ دستگاه خودرو سواری به کشور وارد شد.

به گزارش تاجرپرس به نقل از فارس، بر اساس این گزارش ۲۴ هزار و ۹۰۱ خودروی وارداتی با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰  سی‌سی و نیز ۲۰ هزار و ۳۹۷ دستگاه با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی بوده است. بدین ترتیب ارزش دلاری این دو طیف ۶۲۶ میلیون و ۱۳۰ هزار دلار و دیگری ۵۳۶ میلیون و ۲۵۹ هزار دلار بوده است.

بر اساس این اطلاعات ارزش خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۷۳٫۹۸ درصد رشد نشان می‌دهد، همچنین در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خودروهای وارداتی در کلاس ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۱۰ هزار و ۵۶۶ دستگاه افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش فارس، در بخش خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی رشد ۴۶٫۱۴ درصد به لحاظ ارزش مشاهده می‌‌شود و تعداد خودروهای این کلاس نیز از ۱۴ هزار و ۹۸۶ دستگاه در ۱۰ ماهه سال ۹۴ به ۲۰ هزار و ۳۹۷ دستگاه افزایش یافته است. یعنی اینکه ۵ هزار و ۴۱۱ دستگاه بیشتر وارد شده است.

جمع ارزش وارداتی ۴۵ هزار و ۲۹۸ خودرو بالغ بر یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون و ۳۸۹ هزار دلار است. همچنین واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴٫۴۸ درصد رشد دارد.