به گزارش تاجرپرس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ؛ مصطفی آیتی  افزود : تشریفات ترخیص در گمرکات کشور در رویه های مختلف صادرات، واردات، ترانزیت و سایر رویه های مرتبط از قدیم به روش های سنتی و با استفاده از اظهارنامه های کاغذی صورت می گرفت.
وی همچنین صدور اظهار نامه ها و دریافت مجوز از دستگاه های مختلف برای ترخیص کالا بصورت سنتی را زمان بر و هزینه بر دانست و اظهارداشت: در حال حاضر گمرک مطابق قانون برای انجام تشریفات ترخیص کالا افزون بر ۲۰ مجوز در رویه های مختلف از سازمان های متعدد دریافت می کند.
معاون دفتر نظارت بر ترانزیت گمرکی ایران فرآیند زمان ترخیص کالا در گمرکات کشور به صورت کاغذی را طولانی اعلام کرد و گفت:در چند سال اخیر اقدامات بسیاری خوبی در ساختار نظام گمرکی ایران انجام شده است.
وی افزود: ایجاد بسترهای الکترونیکی برای تبادل داده ها و انجام تشریفات ترخیص در رویه های مختلف از این دستاوردهاست.
آیتی اضافه کرد: راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی و ارتباط سازمان ها و دستگاه های صادر کننده مجوز با این سامانه موجبات تسهیل فرآیند و همچنین کاهش زمان ترخیص کالا را در گمرکات کشور فراهم کرده است.
وی گفت: هم اکنون صادرکنندگان مجوز از طریق پنجره واحد تجارت فرا مرزی داده های الکترونیکی خود را به سامانه جامع امور گمرکی ارسال می کنند.
معاون دفتر نظارت بر ترانزیت گمرکی ایران افزود: در حال حاضر بستر الکترونیکی ایجادی در گمرک کامل، جامع، فراگیر و آماده برای ارائه خدمت در زمینه انجام تشریفات گمرکی بوده و تمامی دستگاه ها به این پنجره واحد مرتبط و ارتباط بصورت الکترونیکی برقرار است.
وی اظهار داشت : کاهش هزینه، اتلاف زمان، رضایت مندی تجار و بازرگانان، ترخیص کالا در کوتاه ترین زمان ممکن و مواردی از این دست از جمله ویژگی های مهم سامانه جامع امور گمرکی در کشور است.
آیتی اضافه کرد : اقداماتی که در خصوص ساده سازی رویه ها، کاهش اسناد گمرکی و استفاده از پنجره واحد تجارت فرامرزی برای تبادل داده های الکترونیکی و انجام تشریفات گمرکی صورت گرفته منجر به کاهش زمان ترخیص در گمرکات کشور شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بطور میانگین زمان ترخیص کالاهای وارداتی در گمرکات کشور از ۲۶ به ۳ روز رسیده است، گفت: ترخیص کالا در حوزه صادرات کمتر از واردات است.
معاون دفتر نظارت بر ترانزیت گمرکی ایران اضافه کرد: کاهش زمان توقف کالا در گمرک منجر به کاهش هزینه های مترتب بر کالای وارداتی و در نهایت بر اقتصاد کشور نقش آفرین است.
وی با اعلام اینکه در روند تجارت هرچقدر ماندگاری کالا در گمرکات کمتر باشد ، قیمت تمام شده کالا کمتر خواهد بود، بیان داشت: کاهش تشریفات گمرکی منجر به افزایش بهره وری و درآمد اقتصادی در هر کشوری می شود.
آیتی اظهار داشت : حرکت از سیستم کاغذی به سمت الکترونیکی در نظام گمرکی منجر به افزایش ضریب دقت، شفافیت در محاسبات و وصول واقعی تر حقوق دولتی خواهد شد.