گمرک ایران از الزامی شدن تطبیق اطلاعات اظهارنامه گمرکی با ثبت سفارش در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی خبر داد.

به گزارش تاجرپرس ، گمرک ایران اعلام کرد: با توجه به لزوم مطابقت ثبت سفارش و اظهارنامه گمرکی؛ تنها محموله هایی امکان اظهار دارند که مندرجات ثبت شده در ثبت سفارش و اظهارنامه گمرکی در موارد زیر مطابقت داشته باشد:
الف) مطابقت کد تعرفه ثبت شده در اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش
ب) مطابقت وزن و تعداد موجود در کد تعرفه ثبت شده در اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش
ج) مطابقت صاحب کالای اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش
د) مطابقت نوع منشا عملیات بانکی ثبت سفارش با اطلاعات اظهارنامه
همچنین باید صاحبان کالا و شرکت های حمل توجه داشته باشند که ویرایش اطلاعات بارنامه در مقصد امکان پذیر نمی باشد و درج صحیح اطلاعات در مبدا مطابق با استاندارد دوبی مانیفست ۲۰۰۴ با توجه به مورد فوق الزامی است.