گمرک ایران بخشنامه قرنطینه اجباری انواع بذر و اندام‌های گیاهی وارداتی را ابلاغ کرد.

به گزارش تاجرپرس، گمرک ایران در بخشنامه ای الزامی شدن محموله های نمونه وارداتی انواع بذر و اندام های گیاهی به قرنطینه گیاهی را ابلاغ کرد. در این بخشنامه بر لزوم رعایت استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم بررسی و اعلام نظر بازرسین قرنطینه گیاهی در ترخیص محموله های نمونه وارداتی انواع بذر و اندام های گیاهی تاکید شده است.