مدیرعامل شرکت ملی نفت میزان تولید نفت ایران را ۳.۹ میلیون بشکه در روز اعلام کرد و گفت: ۱۵ میلیارد بشکه ذخایر در جای نفتی جدید کشف شده است که ۲ میلیارد بشکه از آن قابل برداشت است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی کاردر در یک نشست خبری در وزارت نفت اظهار داشت: قبل از رفع تحریم فروش نفت ۷۵ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره شده روی آب داشتیم اما این میزان در یک سال گذشته کاهش یافته و در حال حاضر ۲۵ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب داریم که انتظار داریم تا پایان فروردین به فروش برسد.

 

وی میزان تولید نفت ایران را ۳٫۹ میلیون بشکه در روز اعلام کرد و گفت: در حال حاضر صادرات نفت ایران ۲٫۳۲۵ میلیون بشکه در روز است.

 

مدیرعامل شرکت ملی نفت میزان صادرات میعانات گازی را نیز ۶۵۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد.

 

وی گفت: ۱۵ میلیارد بشکه ذخایر در جای نفتی جدید کشف شده است که ۲ میلیارد بشکه از آن قابل برداشت است.

 

کاردر افزود: در عین حال ۶۶ TCF ذخایر گاز جدید در کشور کشف شده است که ۳۷ TCF آن قابل برداشت است.

 

وی ادامه داد: کل ذخایر هیدروکربوری ایران شامل گاز، نفت و میعانات گازی در مجموع معادل ۱۱۴۰.۲۰ میلیارد بشکه ذخایر در جا است که ۳۴۵.۵۲ میلیارد بشکه از آن قابل برداشت است.

 

مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه ضریب بازیافت متوسط در میادین ما ۳۶.۸۱ درصد است، گفت: به همین دلیل رتبه اول ذخایر هیدروکربوری جهان را داریم.