نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در دیدار با وزیر امور خارجه ایران قرار بر این شد که هر ساله در حوزه ای مشخص برای همکاری اقتصادی با سایر کشورها برای بازاریابی و برای ارتباطات بین‌المللی هدفگذاری مشترک انجام شود.

به گزارش تاجرپرس به نقل از خبرگزاری تسنیم، پدرام سلطانی امروز در نخستین گردهمایی دبیران تشکلهای وابسته به اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: دبیران تشکلها موتور عرصه تشکلها در کشور هستند و باید مانند مدیران عامل شرکتها نقش پیش‌رونده‌ای در امور تشکلها داشته باشند.

وی افزود: رویکرد هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران توانمندسازی تشکلها است اما این توانمندسازی از جنس نیازمندسازی نیست بلکه شرایط بالندگی آنها فراهم می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: یکی از ابزارهای مورد نیاز برای این امر آموزش است و تصمیم گرفته شده که یک دوره مدیریتی NBA با همکاری یکی از دانشگاههای معتبر برای فعالین در تشکلها برگزار شود.

سلطانی تصریح کرد: در دیدار  با وزیر امور خارجه ایران قرار بر این شد که هر ساله در حوزه  ای مشخص با سایر کشورها برای بازاریابی و ارتباطات بین‌المللی هدفگذاری مشترک انجام شود.

وی در توضیح بیشتر اضافه کرد: بر این اساس مشخص می‌شود که در یک سال با کدام کشور قرار است بیشترین بازاریابی‌، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری مشترک انجام شود. به همین اساس تشکلهای مربوطه و سفارتخانه‌ها تمرکز خود را برای توسعه تجارت با آن کشور انجام می‌دهند و بعد از بازه یک ساله نتایج کار را مورد بررسی قرار می گیرد.

وی در پایان صحبتهای خود گفت: اهمیت بخش خصوصی نزد حاکمیت در حال افزایش است و مراجعه دولت و سایر قوای حاکمیتی به اتاق بازرگانی افزایش یافته و انواع تقاضا از جانب دولت به سمت اتاق بیشتر شده است.