معاون وزیر اقتصاد با اشاره به شوک هایی که در بازار ارز طی دو ماه اخیر رخ داده است، از توقف موقتی اجرای پروژه یکسان سازی نرخ ارز خبر داد و گفت: تا پایان امسال، خبری از ارز تک نرخی نیست.

به گزارش تاجرپرس، سعید میرشجاعیان گفت: دولت برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز،  پیش شرط هایی را در نظر گرفته بود که بر این اساس، اکنون برخی از این پیش نیازها، محقق نشده است که البته عوامل داخلی و خارجی دارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بر این اساس، با توجه به شوک هایی که طی یک تا دو ماه اخیر در بازار ارز رخ داده و البته برقرار نشدن روابط کارگزاری در سطح مناسب با بانکهای خارجی، اجرای یکسان سازی نرخ ارز به تعویق افتاده است.

وی تصریح کرد: بعید به نظر می رسد که تا پایان امسال، اجرای پروژه ارز تک نرخی محقق شود.

میرشجاعیان در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا یکسان سازی نرخ ارز در دولت یازدهم اجرایی خواهد شد، گفت: چند ماه دیگر هم بیشتر به پایان عمر دولت باقی نمانده است.