مدیر واحد آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران می‌گوید در حال حاضر ۶۰ درصد جابه‌جایی کالا و صادرات در خلیج فارس و ۷۰ درصد حمل و نقل عمومی جاده‌ای مسافر توسط تعاونی‌ها صورت می‌گیرد.

مدیر واحد آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران می‌گوید در حال حاضر ۶۰ درصد جابه‌جایی کالا و صادرات در خلیج فارس و ۷۰ درصد حمل و نقل عمومی جاده‌ای مسافر توسط تعاونی‌ها صورت می‌گیرد.

به گزارش قانون به نقل از ایسنا، علی مصطفایی، اظهار کرد: نقطه قوت حمل ونقل  تعاونی‌ها در بخش دریایی، بنادر و جزایر جنوب کشور است و ۹۰ درصد جابجایی‌ها توسط این بخش انجام می‌پذیرد.

وی افزود: اهمیت سهم تعاونی‌ها در بخش حمل‌ونقل تا به آنجا است که حدود ۷۰ درصد حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مسافر به وسیله تعاونی‌های اتوبوسرانی، مینی‌بوسرانی و سواری کرایه و ۲۵ درصد حمل و نقل کالای کل کشور از طریق شرکتهای تعاونی صورت می‌گیرد.

مصطفایی به سهم اندک بخش تعاون در حمل‌ونقل ریلی و هوایی اشاره و اظهار کرد: عدم حضور بخش تعاون در حمل و نقل ریلی و هوایی باعث شده این بخش از مزایایی همچون مصرف سوخت کمتر، سازگاری بهتر با محیط زیست، ایمنی بالاتر، قابلیت انتقال انبوه کالا و مسافر و راحتی سفر دور بماند. در حالی که  سیاستگذاران کلان بخش تعاون باید برنامه‌ریزی و استراتژی مناسبی جهت آماده‌سازی شرایط و بسترهای لازم برای حضور بخش تعاون در این زمینه فراهم کنند تا تعاون در این رشته نقش پررنگی داشته باشد.

وی افزود: از ابتدای تاسیس تعاونی‌های حمل و نقل تاکنون ۲۰۵۰ تعاونی غیر فعال و راکد و ۲۲۸ تعاونی منحل یا ادغام شده‌اند در صورتی که بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ هیچ تعاونی غیرفعال، راکد یا منحل نشده است.

به گفته مدیر واحد آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران با برنامه‌ای مدوّن و یکپارچه و حل مشکلاتی از قبیل تأمین نقدینگی و برداشتن قوانین مزاحم می‌توان این تعاونی‌ها را در چرخه حمل‌ونقل کشور فعال کرد.

مصطفایی با اشاره به کاهش ثبت تعاونی و اشتغالزایی این بخش در ۱۰ماهه امسال گفت: در ۱۰ ماهه سال گذشته ۵۰ تعاونی حمل و نقل با اشتغالزایی ۱۱۳۱ نفر ثبت و تشکیل شده که در مقایسه با ۱۰ ماهه سال جاری به ۴۱ تعاونی با اشتغالزایی ۱۱۲۹ نفر رسیده و نشان از کاهش ۱۸ درصدی دارد.

به گفته وی دو استان جنوبی بوشهر و هرمزگان در میان استانهای کشور به ترتیب با ۱۹۱ تعاونی و اشتغالزایی ۴۰۹۳ نفر و ۲۴۹ تعاونی با اشتغالزایی ۴۲۱۶ نفر بیشترین آمار ثبت تعاونی را به لحاظ تعداد و اشتغالزایی در رشته حمل و نقل به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش ایسنا، بررسی آماری در میان گرایش‌های حمل و نقل در استانها نشان می‌دهد که تعاونی کامیونداران داخلی با ۲۷۴ تعاونی فعال و اشتغالزایی ۱۳۳۰۱ نفر بیشترین تعداد اشتغالزایی و تعاونی آژانس‌های اتومبیل کرایه با ۴۸۲ تعاونی فعال و۵۳۶۴ نفر اشتغالزایی بیشترین تعداد تعاونی فعال را در بین کلیه گرایشهای رشته حمل ونقل داشته‌اند.

 

براساس آمارها تعاونی تاکسیرانی با ۳۱۳ تعاونی فعال و اشتغالزایی ۱۲۱۵۰ نفر، تعاونی سواری‌ کرایه برون شهری با ۲۲۶ تعاونی و اشتغالزایی ۴۷۷۳ نفر، تعاونی‌ حمل و نقل دریایی با ۴۰۳ تعاونی فعال و اشتغالزایی ۷۱۱۰ نفر، تعاونی وانت‌بارداران با ۱۲۸ تعاونی فعال و اشتغالزایی ۱۸۷۷ نفر، ‌ تعاونی اتوبوس‌داران با ۱۲۰ تعاونی فعال و اشتغالزایی ۲۶۴۸ نفر، ‌تعاونی مینی‌بوس‌داران با ۱۹۲ تعاونی فعال و اشتغالزایی ۵۶۲۹ نفر، تعاونی تانکرداران با ۴۱ تعاونی و اشتغالزایی ۲۸۴۷ نفر اشتغالزایی، تعاونی کمپرسی داران با ۲۸ تعاونی و اشتغالزایی ۷۸۳ نفر و تعاونی خاورداران با ۱۵ تعاونی و اشتغالزایی ۲۸۱ نفر بوده‌اند.