وزیر تجارت سوئد پس از دیدار با وزیر نیرو کشورمان گفت: ایران را شریک خوبی برای تجارت و صادرات می دانیم.

به گزارش تاجرپرس نقل از خبرگزاری صداوسیما، آن لیند که به تهران سفر کرده است با اشاره به گسترش زمینه های همکاری های شرکت های سوئدی و شرکت های ایرانی  گفت: ایران قبل از تحریم ها بزرگترین بازار صادراتی سوئد بود و ما ایران را همچنان شریک خوبی برای تجارت و صادرات می دانیم.

آن لیند افزود: مطمئن هستم که شرکتهای سوئدی فضای خوبی برای گسترش همکاری ها دارند و در تلاش برای افزایش همکاری ها در چهار زمینه از جمله توسعه فناوری، نوآوری، صنایع هوشمند و توسعه پایدار هستیم و رویکرد شرکتهای سوئدی همان توسعه پایدار است.
وزیر تجارت سوئد همچنین با استقبال از افزایش همکاری ها دو کشور به ویژه در حوزه برق و انرژی بر همکاری دو کشور برای توسعه فناوریهای نوین تاکید کرد.

خانم آن لیند همچنین گفت: امروزبا وزیر راه و شهرسازی ایران دیدار خواهیم داشت و راه های گسترش همکاری را بررسی می کنیم و از حضور شما و همچنین مهمان نوازی وزیر محترم نیرو هم تشکر می کنیم.