مرسدس بنز C250 کوپه مدل ۲۰۱۴ در مناطق آزاد با قیمت ۱۲۵ میلیون تومان معامله می شود.

بر این اساس قیمت انواع خودرو های وارداتی در مناطق آزاد به شرح زیر است: