رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید بر ساماندهی ونظارت بر صادرات گفت : بازار عراق در ۱۰-۱۵ سال اینده بازار مهم و ویژه ایران خواهد بود.

به گزارش تاجرپرس به نقل از خبرگزاری صداو سیما، یحیی ال اسحاق در شورای سیاستگذاری همایش تجارت ایران و عراق که امروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد گفت: عراق بعد از امارات و چین سومین بازار تجاری کشورما است که در صورت ساماندهی مناسب به ویژه در صادارت خدمات فنی و مهندسی بازار مهم و انحصاری ما خواهد بود.

وی ادامه داد: باید در عراق سرمایه گذاری بلند مدت و کارهای توسعه ای داشته باشیم.
ال اسحاق تصریح کرد: اکنون فرصت بسیار مناسبی برای حضور ما در بازار عراق است که باید برنامه ریزی های مناسبی داشته باشیم دبرا سایر کشورها ازجمله فرانسوی ها در حوزه سیمان سرمایه گذاری کردند و چند واحد قدیمی خود را در کشور عراق ترمیم کردند.
ریسس اتاق مشترک ایران و عراق گفت : باید مشارکت سه جانبه ای داشته باشیم و با نگاه بلند مدت به عراق سرمایه گذاری کنیم.
وی درباره مشکل حمل و نقل کالا بین ایران و عراق بیان کرد: هنوز مشکل حم ونقل ما با عراق حل نشده است و باید شرکت مشترک حمل ونقل ایران و عراق تشکیل شود تا این مشکل برطرف شود .
وی تصریح کرد: باید مشکل حمل و نقل حل شود تا سرمایه گذاری به صرفه شود و در این رابطه شرکتهای حمل و نقل عراقی تمایل برای تشکیل شرکت نشترک دارند.

حمل و نقل مشکل اساسی برای صادرات به عراق

رئیس ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق هم گفت : برای حل مشکل حمل و نقل جلساتی تشکیل دادیم اما هنوز در این زمینه گشایشی صورت نگرفته است.

احدی گفت: باید تحلیل شفاف و درستی از وضعیت عراق داشته باشیم زیرا در صورت مواجهه با چالش ها و موانع موجب دلسردی و سرخوردگی ما می شود.

وی ادامه داد: ما در راهبرد سیاسی عراق موفق بودیم بطوریکه امروزه ایران در مسایل سیاسی عراق صاحب نظر و دارای ضریب نفوذی است .
احدی تاکید کرد: سقف قرارداد ما در جنوب عراق و دولت مرکزی یک میلیاردو ۳۰۰ میلیون دلار ودر اقلیم کردستان ۶۰۰ میلیون دلار است که هنوز قراردادهای ما پرداخت نشده است.
احدی تصریح کرد : در حوزه گمرکی ، اگر نگاهمان توسعه پایدار در روابط اقتصادی با عراق باشد به عنوان سیاست کلان باید به دنبال مشارکت در سرمایه گذاری باشیم.
وی با اشاره به اینکه نباید به صدور کالا اکتفا کنیم ، افزود : برغم تفاهم نامه ای که با بانک مرکزی امضا کردیم شرکتهای عربی ضمانت نامه بانکها را از پیمانکاران قبول نمی کنند باید با انسجام به نقطه مطلوب برسیم .

عراق سومین بازار تجاری ایران

رییس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: ساماندهی ونظارت برصادرات بازار عراق طی ۱۰-۱۵ سال اینده بازار مهن و انحصاری ایران خواهد بود.

ال اسحاق در شورای سیاستگذاری همایش تجارت ایران و عراق که امروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد گفت:کشور عراق بعد از امارات و چین سومین بازار تجاری کشورما است که در صورت ساماندهی مناسب به ویژه در صادارت خدمات فنی و مهندسی بازار مهم و انحصاری ما خواهد بود.

وی ادامه داد: باید در کشور عراق سرمایه گذاری بلند مدت و کارهای توسعه ای داشته باشیم .
ال اسحاق تصریح کرد: اکنون فرصت بسیار مناسبی برای حضور ما در بازار عراق است که باید برنامه ریزی های مناسبی داشته باشیم دبرا سایر کشورها ازجمله فرانسوی ها در حوزه سیمان سرمایه گذاری کردند و چند واحد قدیمی خود را در کشور عراق ترمیم کردند.
ریسس اتاق مشترک ایران و عراق گفت : باید مشارکت سه جانبه ای داشته باشیم و با یک نگاه بلند مدت به عراق سرمایه گذاری کنیم.
وی درباره مشکل حمل و نقل کالا بین ایران و عراق بیان کرد: هنوز مشکل حم ونقل ما با عراق حل نشده است و باید شرکت مشترک حمل ونقل ایران و عراق تشکیل شود تا این مشکل برطرف شود .
وی تصریح کرد: باید مشکل حمل و نقل حل شود تا سرمایه گذاری به صرفه شود و در این رابطه شرکتهای حمل و نقل عراقی تمایل برای تشکیل شرکت نشترک دارند.

حمل و نقل مشکل اساسی برای صادرات به عراق

رییس ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق گفت: برای حل مشکل حمل و نقل جلساتی تشکیل دادیم اما هنوز در این زمینه گشایشی صورت نگرفته است.

احدی رییس. ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق در شورای. سیاستگذاری همایش تجارت ایران و عراق که در اتاق بازرگانی تشکیل شد گفت: باید تحلیل شفاف و درستی از وضعیت عراق داشته باشیم زیرا در صورت مواجه با چالش ها و موانع موجب دلسردی و سرخوردگی ما می شود.

وی ادامه داد: ما در راهبرد سیاسی عراق موفق بودیم بطوریکه امروزه ایران در مسایل سیاسی عراق صاحب نظر و دارای ضریب نفوذی است .
وی تاکید کرد: سقف قرارداد ما در جنوب عراق و دولت مرکزی یک میلیاردو ۳۰۰ میلیون دلار ودر اقلیم کردستان ۶۰۰ میلیون دلار است که هنوز قراردادهای ما پرداخت نشده است .
احدی تصریح کرد: در حوزه گمرکی ، اگر نگاهمان توسعه پایدار در روابط اقتصادی با کشورعراق باشد به عنوان سیاست کلان باید به دنبال مشارکت در سرمایه گذاری باشیم .
وی با اشاره به اینکه نباید به صدور کالا اکتفا کنیم افزود: علارغم تفاهم نامه ای که با بانک مرکزی امضا کردیم شرکتهای عربی ضمانت نامه بانکها را از پیمانکاران قبول نمی کنند باید با انسجام به نقطه مطلوب برسیم .

بنابراین گزارش همایش بزرگ سالانه تجارت ایران و عراق در تیرماه سال اینده با حضوز هیات عالی رتبه عراقی و مقامات عالی رتبه ایران برگزار خواهد شد.