شرایط واردات دانه بارهنگ از کشور افغانستان برای مصارف خوراکی و دارویی به ایران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا» شرایط واردات بارهنگ از کشور افغانستان به ایران بنا بر در خواست های انجام شده اعلام شد. بر این اساس واردات دانه بار هنگ برای مصارف خوراکی و دارویی دارای شرایط ریسک قرنطینه ای کم اعلام و واردات آن منوط به داشتن گواهی بهداشتی از کشور مبداء(افغانستان) و بازدید ویروسی کارشناس در گمرک ایران شده است.

متن نامه حوزه قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی به سازمان توسعه تجارت ایران به شرح زیر است: